Ole Henrik Ellestad

Ole Henrik Ellestad

Det skitne skiftet

Klimanytt nr. 299. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Rögnvaldur Hannesson Det grønne skiftet er ikke så grønt likevel. Men å trekke frem de faktorene er upopulært i mange kretser. Bare enkelte artikler omtaler disse spørsmål og den norske debatten om tiltak blir fraværende…