Klimarealistene etablerte i juni 2015 sitt Vitenskapelige Råd, som har 27 medlemmer pr oktober 2023. Dette er dels gjort for å bli en tyngre aktør i klimadebatten med rådgivende virksomhet, og dels for å gjøre det lettere for flere akademikere å stå frem som støttespillere for den klimavitenskapelige hovedretning vi representerer. Rådets leder er Ole Henrik Ellestad, nestleder er Olav Martin Kvalheim. Rådet har den størrelse man til enhver tid finner formålstjenlig og kan bli utvidet senere for å få med flest mulig av de mange fagområdene som er sentrale innen klimavitenskapen. Rådet er autonomt og velger selv sine medlemmer og sin leder.

KVR kan kontaktes via post@klimarealistene dot com eller den enkelte kan kontaktes via vedkommende universitets nettside.

Professor Ole Henrik Ellestad (leder av rådet)
Ole Henrik Ellestad (1943) tok hovedfag ved UiO i 1970 i fysikalsk kjemi (infrarød og Raman spektroskopi av molekyler). Han var forskningsleder for petrokjemi og raffinering i Statoil fra 1981. Tidligere professor II ved UiO innen petrokjemi og katalyse, fra 1986 forskningsdirektør SINTEF (tidligere SI) og leder for divisjon for industriell kjemi, fra 1996 leder for Norsk regnesentral og fra 2001 områdedirektør for vitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler i Forskningsrådet. 2012-15 leder i Klimarealistene. Hans fagområde omfatter fysikalsk kjemi, overflate- katalyse- og prosesskjemi, en rekke målemetoder herunder infrarød stråling og molekyler (inkl. tre lengre utenlandsopphold). Han har 55 vitenskapelige fagfellevurderte publikasjoner og har vært medlem og leder av en rekke nasjonale og internasjonale FoU-relaterte styrer, komiteer og utvalg.

Professor Olav Martin Kvalheim (nestleder)
Olav Martin Kvalheim (1951) ble Dr.philos i 1987 (Kjemometri), og professor ved Kjemisk Institutt, Univ. i Bergen fra 1992. Han har bygd opp kjemometrien ved UiB som det ledende universitetet i Norge og med et meget godt internasjonalt omdømme innen kjemometrien. Han leder forsking ved UiB innen kjemometri og analytisk kjemi, og har mottatt «Herman Wold Gold medal» (2005) og EAS Award (2013) for fremragende innsats innen kjemometrisk forskning. Han har veiledet over 20 PhD studenter og har vært PhD opponent utenfor Norge 16 ganger. Han har vært invitert til å forelese i plenum ved ca 100 internasjonale konferanser og har ca 160 publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter. Engelskspråklig CV er her: CV_May_KR_2015 

Cand. Real. Stein Bergsmark
Stein Bergsmark (1945) ble Cand. real. i fysikk med kybernetikk hovedfag ved UiO i 1976. Erfaring omfatter Mycron med 7 års datamaskinutvikling, 13 år ved ABB Corporate Research som seniorforsker og prosjektleder med digital signalbehandling og metoder for talekoding, modellering og simulering av digitale transmisjonssystemer, koding for satellittkommunikasjon, spredt spektrum kommunikasjonssystemer og utvikling av digitale kontrollsystemer i 6 ulike land. 6 år i Ericsson som utviklingsleder for maskinvare i GSM-systemet, samt FoU-koordinator for Ericssons utvikling av mobilt internett. Fra 2003 tilknyttet HiA/UiA, som leder for studieprogram i IKT, senere også leder for studieprogram i fornybar energi. Foretatt omfattende metastudie om klimavitenskap- og politikk, med påfølgende omfattende foredragsvirksomhet.

Professor og Nobelprisvinner Ivar Giæver
Ivar Giæver (1929) er Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk. Han har eksamen fra NTH i 1952, studerte fysikk fra 1958 og tok doktorgrad i teoretisk fysikk 1964, videre biofysikkstudier ved Cambridge-universitetet 1969-70. Giæver ble professor ved Rennselaer Polytechnic Institute 1988. Han emigrerte til USA i 1956 og arbeidet i 30 år ved General Electrics forskningslaboratorium i New York. Forsket 1958 – 70 på tynne filmer, tunneling og superledere, og fikk for dette Nobelpris i fysikk i 1973, delt med to andre fysikere. Mange øvrige utmerkelser. Giæver ble også professor ved Universitetet i Oslo i 1988, der han gjesteforeleste hver sommer. Forskning senere år inkluderer bevegelsene til pattedyrceller i vevkultur, ved å gro både normale celler og kreftceller på små elektroder. Han er medlem av bl.a National Academy of Sciences, National Academy of Engineering og Biophysical Society.

Professor Rögnvaldur Hannesson
Rögnvaldur Hannesson (1943) har Doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Lunds Universitet, Sverige. Han flyttet til Norge i 1975 og var vet UiT i Tromsø før han ble professor i fiskeriøkonomi ved Norges Handelshøyskole 1983 – 2003. Hannesson har publisert bortimot hundre artikler i vitenskapelige tidsskrifter, hovedsakelig om fiskeri- og ressursøkonomi. Han har skrevet seks bøker om fiskeri- og petroleumsøkonomi samt mineralressursforvaltning. De to siste er «Ecofundamentalism» og «Debt, Democracy and the Welfare State.» Hannesson skrev også i 2021 boken «Klimaskepsis: Illusjonen om det grønne skiftet».

Professor Jens Morten Hansen
Jens Morten Hansen (1947) er PhD i stratigrafi og regional geologi fra Københavns Universitet med job som geolog på Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), sekretariatschef, statsgeolog og vicedirektør ved GEUS, direktør for de danske forskningsråd og Forskningsstyrelsen. Siden 2006 statsgeolog ved GEUS. Jens Morten Hansen har publiceret en række afhandlinger om stratigrafi, havniveauforandringer og videnskabsteori. Fra 2001 har Jens Morten Hansen været adjungeret professor i naturfilosofi og undervist samtlige geologistuderende ved København Universitet i videnskabshistorie og -etik. Jens Morten Hansen har været bestyrelsesformand for Dansk Geologisk Forening, Dansk Polarcenter og Nordisk Forskningspolitisk Råd.

Ph.D. Göran Henriksson
Göran Henriksson (1943) received his Ph.D. in Astronomy at Uppsala University in 1983. His thesis «A study of the peculiar Cepheid HR7308» was based on observations from Sweden, Norway, France, ESO in Chile and the IUE space telescope. A program for period analysis, developed for his thesis, has been used to analyze solar activity, global temperature and other climate parameters. His calculations of ancient solar eclipses made it possible to calibrate the lunar secular acceleration and to verify for the first time Einstein’s «precession of the geodesic» in the earth-moon-system. An additional lunar secular acceleration, that fits very well with a modified theory of gravity with a massive graviton, has also been identified. This new theory can explain the acceleration of the universe without the strange so-called dark energy. He has been project leader, lecturer and librarian at the Astronomical Observatory in Uppsala.

Dr. philos. Martin T. Hovland
Martin Hovland har hovedfag i meteorologi, Univ. i Bergen, 1969, doktorgrad fra Univ. i Tromsø, 1992 (marin geologi, geofysikk og biologi). Han har arbeidet som lærer i Norge og Zambia (1969-1976) og for Statoil ASA fra 1976-2012 som senior ingeniør, marin geolog og forsker. Hovland har vært gjesteforeleser ved Univ. i Tromsø og Professor II ved Senter for Geobiologi, Univ. i Bergen (2010-2012). Han er Fellow i Geological Society, London og ekspertkommentator for IPCCs hovedrapporter AR4 (2007), AR5 (2013) og AR6 (2021). Han har publisert fire vitenskapelige fagbøker og godt over 150 vitenskapelige artikler.

Professor Ole Humlum
Ole Humlum (1949) tok sin Ph.D fra Københavns Universitet i 1980. Han var vitenskabelig leder av Arktisk Station, Grønland, 1983-86 og lektor i Arktisk Geomorfologi ved Københavns Universitet 1986-99. Professor i Fysisk Geografi ved UNIS, Svalbard, 1999-2003 og professor i Fysisk Geografi ved Oslo Universitet siden 2003. Gjesteforsker ved University of St. Andrews, Skottland, 1997-98 og 2007-08, samt ved Faroese Natural Museum, Tórshavn, Færøyene, 1998. Primære forskningsinteresser er landformutvikling som funksjon av klima; rekonstruksjon av tidligere klima gjennom geologiske studier; naturlige klimavariasjoner, samt human historie sett i klimahistorisk perspektiv. Hans CV er her: CV_OleHumlum. Humlum er medlem av GWPF Academic Advisory Council. Han administrerer en uhyre informativ nettside climate4you.com med klimainformasjon.

Dr. Ing. Hans Konrad Johnsen
Hans Konrad Johnsen ble sivilingeniør i Petroleumsteknologi ved NTH i 1977, og tok sin doktorgrad på måling av flerfasestrømning der og ved University of Texas i 1982. Yrkeserfaringen inkluderer adm. dir. og styreleder for Petreco AS til 1992, samt sektorleder for SAGT, senter for anvendt gassteknologi, Statoil, Kårstø, til 1995 og sekretær for Teknologistyret i Statoil til 1997. Han var leder for VISTA (11 år til 2008), Statoils grunnforskningsprogram i samarbeid med Vitenskapakademiet i Oslo, samt leder for «Nye ideer» i Statoils forskningsprogram for radikal innovasjon. Deretter var han Forskningssjef i Det norske oljeselskap ASA til 2015. Hans Konrad Johnsen har 31 vitenskapelige publikasjoner.

Professor Claes Johnson
Claes Johnson ble sivilingeniør ved Chalmers Tekniske Universitet i 1969 og tok sin Ph. D. der i anvendt matematikk i 1973. Deretter fulgte undervisning ved Chicago Universitetet 1974-76, et gjesteprofessorat ved Michigan Universitetet 1983-84. Claes Johnson var professor i anvendt matematikk ved Chalmers 1981-2007 og ved «Kungliga Tekniska Högskolan» fra 2007. Han har forsket på partielle differensialligninger i mekanikk og fysikk, beregningsmetodikk og elementmetoder, med utgivelse av 100 fagfellevurderte artikler og 10 bøker.  Fra 2009 har han hatt sin egen blogg hvor han skriver om vitenskap og politikk.

Professor Gunnar Juliusson
Gunnar Juliusson (1954) is professor and senior consultant in hematology at the Skåne University Hospital and Lund University, Lund. Educated at the Karolinska Institute i Stockholm he in 1985 defended a thesis on chromosome abnormalities in chronic lymphocytic leukemia, and became a specialist in Hematology, i.e., blood disorders. He then became head of the Hematology department at Linköping University Hospital in 1994, and achieved a professorship at Linköping University in 2001. He became professor in the new Stem Cell Center at Lund University, combined with a clinical position at Skåne University Hospital, with main focus on blood cancers and hematopoietic transplantation. Juliusson has been chairman of the Swedish Acute Leukemia Registry since 2002, with continuous analyses and reporting on epidemiology, management and outcome of all patients with acute leukemia in Sweden. Climate issues have been a strong private interest since 2009, and the subsequent suboptimal Swedish politics on energy and environment. Juliusson is since 2020 a member of the board of the Swedish Klimatrealisterna.

Professor emeritus Johannes Krüger
Johannes Krüger (1941) tok i 1969 M.Sc. i geografi og geologi ved Universitet i København og i 1994 Dr.Sc. (Habilitasjon) i isbreenes geomorfologi and sedimentologi. I 1996 fikk han Hans Egede Medaljen. Evaluert med full professorkompetanse fra 1994, professor i isbreenes geomorfologi i København til 2008, emeritus deretter. Studiefelt: klimaprosesser og sedimenter ved isbreer på Grønland, Island og Svalbard samt tilsvarende paleo-glasiale studier i Danmark, Tallrike flerårige administrative oppgaver ved København Universitet og flere verv, også i Norge og Sverige. Leder for den danske INQUA-komiteen 1994-99  En lengre engelskspråklig CV er tilgjengelig her. Forfatter (2016) av boka «Klimamyten – et opgør med tidens CO2-panik».

Professor Ingemar Nordin
Ingemar Nordin (1949) har en magisterexamen i matematik och fysik och blev fil dr i teoretisk filosofi vid Lunds Universitet 1980. Han har verkat som universitetslektor och docent i vetenskapsteori vid Umeå universitet till 1988. På Linköpings universitet var han först lektor och sedan professor alltsedan 2001, numera prof. emeritus. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; struktur och drivkrafter. Under senare år har det varit politikens påverkan på den vetenskapliga forskningen som stått i fokus. Klimatforskningen idag är kanske det främsta exemplet på korruption av vetenskapen sedan eugenikens dagar. Han har skrivit sju monografier, varit redaktör för tre antologier samt författare till ett 90-tal vetenskapliga artiklar. Sedan 2010 huvudredaktör för Klimatupplysningen där han har skrivit över 1000 inlägg.

Dr. Antero Ollila
Antero Ollila (1946) has a M.Sc. in Process Engineering, 1972 and Lic. Tech. in Process Dynamics, 1974, at Oulu University, and Dr. Tech. in Quality Management, 1996 at Helsinki University of Technology. He has worked in various positions in industrial companies including R&D director and quality director positions. The latest work was Adj. Ass. Professor of Quality Management at Helsinki University of Technology. He has been an active researcher since 2011 and published 19 articles on climate change. A major method has been spectral analysis and the main subjects have been the greenhouse effect, warming impacts of greenhouse gases, carbon cycle, the energy balance of the earth, and dynamical simulations of climate.

Professor Egil Pedersen
Egil Pedersen (1967) er professor ved UiT, Norges arktiske universitet. Han er utdannet fra NTH og tok dr.ing. graden i nautikk ved NTNU, som først i Norge. Pedersen ble professor i marin teknikk (nautikk) ved NTNU i 2003 og virket der til han ble tilsatt ved UiT i 2012 som forskningsleder på instituttnivå. Pedersen har som fiskeskipper og overstyrmann operativ erfaring fra kyst- og havfiskeflåten, samt seismikkfartøy. Pedersen har arbeidet 20 år i seismikkselskapet PGS med teknologiutvikling for optimalisering av seismiske operasjoner, med modellering og simulering av marine operasjoner for internasjonale oppstrømsselskap. Han har vært gjesteprofessor ved Osaka Univ. og Tokyo Univ. of Marine Science and Technology. Hans faglige interesser omfatter astronavigasjon, manøvrering av skip i islagte farvann og solsystemets innvirkning på jordens klima. Pedersen er medlem av Japan Institute of Navigation.

Jens Olaf Pepke Pedersen
Jens Olaf Pepke Pedersen (1958) er cand. scient. (1986) og Ph.D. i eksperimentell atomfysikk (1990) fra Aarhus Universitet. Han har arbeidet ved Kansas State University, University of California i Berkeley, University of Colorado i Boulder og ved CERN i Genéve. Fra 1993 har han vært adjunkt og lektor ved Niels Bohr Institutet i København, og fra 2003 seniorforsker på Dansk Rumforskningsinstitut, (senere Institut for Rumforskning og –teknologi) ved Danmarks Tekniske Universitet. Hans forskning omfatter klimamodellering og romvær, og han har mottatt prisen for «Årets danske forskningsresultat» i 2017. Han er tidligere formann og æresmedlem av Dansk Fysisk Selskab og redaktør av fysikk-astronomitidsskriftet Kvant. Han er medforfatter til 65 publikasjoner med peer review. Han skriver dessuten for Weekendavisen og Kristeligt Dagblad i Danmark.

Professor emerita Elen Roaldset
Elen Roaldset (1944) er cand. real. 1970 og dr. philos. 1978 fra Universitetet i Oslo (geokjemi, mineralogi, sedimentologi). Førsteamanuensis UiO (1978-81, 1988-89), research manager Norsk Hydro 1981-87, professor Instititutt for geologi og bergteknikk, NTH/NTNU (1989-1999), direktør/professor Naturhistorisk museum og Botanisk hage, UiO (1999-2009). Innvalgt medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab – DKNVS (1993) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi – NTVA (1996).

Førsteamansuensis Tom Victor Segalstad
Tom V. Segalstad (1949) ble Cand. real. i mineralogi, petrologi og geokjemi ved UiO i 1976 og var vitenskapelig assistent i malmgeologi 1975-79. Han foreleste ved UiO i malmgeologi og anvendt geofysikk, og skrev et kompendium i anvendt geofysikk. Forskningsopphold ved The Pennsylvania State University (USA) 1978-82. Forskningsstipendiat (NAVF) i geokjemi av stabile isotoper 1982-83 ved UiO. Amanuensis i isotop-geokjemi fra 1984 ved Geologisk Museum, UiO. Faglig bedømt minst likeverdig med norsk Dr. Philos.-grad i 1991 og forfremmet til førsteamanuensis. Bedømt kompetent til professorat i malmgeologi ved UiO. Hatt en rekke verv, bl.a. bestyrer for Geologisk Museum og Naturhistorisk Museum ved UiO; har undervist i mer enn 40 år, undervisningsleder for berggrunnsgeologi ved UiO. Han har ledet flere nordiske forskerkurs og internasjonale forskningsprosjekter. Ekspertkommentator for IPCC AR3 (2001). Bidro ved start av NIPCC, og til deres rapporter. Har egen informativ nettside med klimafakta.

Professor Fred Sigernes
Fred Sigernes (1966) tok sin Doktorgrad i fysikk ved Universitetet i Tromsø 1996, førsteamanuensis UNIS (Unversitetssenteret på Svalbard) fra 1998-2006, rådgiver i optikk i fiskeriforskning. Professor UNIS fra 2007 med fagområde optikk og atmosfærisk forskning, og leder av Kjell Henriksens Observatorium (KHO) på Svalbard. Professor II, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU, 2018 – 2023. Fra 2012 er han også tilknyttet Birkeland Center for Space Science. Han har 72 fagfellevurderte publikasjoner. Engelskspråklig CV er her:  Fred_Sigernes_CV-Short

Professor emeritus Einar Sletten
Einar Sletten (1939) ble Dr.philos i 1979 (biofysikalsk kjemi), professor Kjemisk Institutt, Univ. i Bergen fra 1991. Ledet etablering av høyfelt NMR spektroskopisk laboratorium ved UiB fra1986. Spesialfelt: binding av metaller til DNA; i) miljøkjemiske aspekter av kvikksølv; ii) platinabaserte kjemoterapeutika. Einar Sletten har deltatt i en lang rekke internasjonale forskningsprosjekter delvis finansiert av EU. Pågående samarbeid med USTC (University of Science and Technology of China). Han har over 100 publikasjoner i fagfellevurderte tidskrifter og bøker. 

Professor emeritus Jan-Erik Solheim
Jan-Erik Solheim (1938) ble Cand real ved UiO i 1964, der han arbeidet som vitenskapelig assistent og stipendiat ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Ble i 1971 amanuensis, senere førsteamanuensis og professor (til 2002) ved Universitet i Tromsø. Han har forsket på kosmologi, galakse- og stjerner med mer enn 200 publikasjoner. Solheim har flere forskningsopphold ved Univ. of Texas, McDonald Observatorium. Han var ansvarlig for opprettelsen av Skibotn Observatorium 1978. Han deltok i organiseringen av nettverket «Whole Earth Telescope» for å gjøre mest mulig sammenhengende observasjoner av pulserende stjerner. Ble i 2002 medlem i Litauens Vitenskapsakademi, og har fått en asteroide 391242 Solheim oppkalt etter seg. Fra 2007 arbeidet han med klimaspørsmål, som naturlige svingninger, solens virkning på klima og planetenes baner som årsak til sol- og klimavariasjoner. Han har mer enn 15 publikasjoner på dette feltet siden 2011. Solheim er nå professor emeritus ved UiT, Tromsø. 

Professor Emeritus Peter Stilbs
Peter Stilbs (1945) har grundutbildning vid Lunds Tekniska Högskola (Civ.ing. kemi 1969 och TeknD i Fysikalisk Kemi 1974). Efter ett Postdocår vid Brock University i Kanada 74-75 har han innehaft olika tjänster vid Uppsala Universitet (1976-86) och Universitetet i Bergen (1980 och del av 1986) innan professuren I Fysikalisk Kemi vid KTH 1986-2012. Han innehar också hederstiteln Docent vid Uppsala och Åbo Universitet. Forskningsinriktningen har främst varit metodutveckling inom kärnmagnetisk resonans (NMR) – speciellt för studier av molekylär självdiffusion – inkluderande förbättrad numerisk behandling av mätdata, samt praktiska tillämpningar inom bl.a. ytkemi, och polymerfysik. Forskningen har innefattat handledning av över 20 doktorsstudenter och har resulterat i ca 180 publikationer och en bok “Diffusion and Electrophoretic NMR” (2019). Stilbs har deltagit i AGW-debatten sedan 2003, med ca 10 radio & TV-inslag och ca 750 inlägg på Klimatupplysningen. Han var Organizing Chairman for et internasjonalt klimamøte med over 100 deltakere på KTH 2006, med denne lenken til YouTube.

Dr. Philos Kjell Stordahl
Kjell Stordahl (1945) ble Cand. real (statistikk) ved UiO i 1972 og tok sin Dr.philos i langtids-prognoser ved NTNU i 2006. Han har arbeidet i Telenor i 40 år med å analysere telekommunikasjonsmarkedet med fokus på ny teknologi og prognoser for markedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Han har bred forskningserfaring og deltok i en rekke internasjonale forskningsprosjekter, mange innenfor EUs rammeverk. Han har publisert nær 200 artikler i internasjonale tidsskrift og på internasjonale konferanser. Siden 2007 har han parallelt engasjert seg i analyser av klimautviklingen. Han har skrevet 15 populærvitenskapelige artikler på forskning.no hvorav flere om IPCCs globale temperaturprognoser. Engelskspråklig CV her: 15CV Kjell Stordahl 201506 

Professor Fritz Vahrenholt
Fritz Vahrenholt (1949) har doktorgrad i kjemi, er en tysk politiker (SPD), leder, forsker og forfatter. Han begynte sin karriere i 1976 i UBA og gikk så til Hessens Miljødepartement før han ble miljøstatsråd i Hamburg i 1984. Fra 1991 til 1997 fungerte han som miljøsenator, og gikk så til Deutsche Shell AG som direktør for fornybar energi. I 2001 grunnla han og ledet vindmølleprodusenten REpower Systems. Fra 2008 til midten av 2012 ledet han det nyopprettede konsernselskapet for fornybar energi fra RWE AG, Innogy GmbH, 2012, en ledende aktør i fornybar energi i Europa. Fra 2012 til 2019 var han direktør for German Wildlife Foundation i Hamburg. Siden 1999 har han vært æresprofessor i kjemiavdelingen ved universitetet i Hamburg. Som klimaforsker var han spesielt interessert i middelalderens varme periode og publiserte flere fagfellevurderte artikler innen dette feltet. Han er medlem av «Scientific Advisory Board i GWPF» og visepresident for CLINTEL. Hans bestselgende bok 2012 «Die Kalte Sonne» og senere «Unerwuenschte Wahrheiten» (Uønskede sannheter), hadde stor innvirkning på klimadiskusjonen i Tyskland. Se også Vahrenholts hjemmeside.

M.Sc. Elsa Widding
Elsa Widding holds a Master of Science from Chalmers University of Technology and has more than twenty-five years of experience from the energy business. She has held several positions for the three main utilities in Sweden, Norway and Finland but also worked for the Ministry of Industry in Sweden, as well as for private equity firms. Today Elsa runs her own business, an advisory firm focusing on analysis and expert advice in the field of energy- and infrastructure business but she has also taken on operative assignments as interim manager. Currently she is a member of Sveriges Riksdag.  In addition, she runs her own Youtube channel, holds lectures to broaden the narrative and informs about scientific views on the climate issue. She publishes books related to the climate issue in her own webstore and she holds 4 board assignments.

Professor Harald Yndestad
Harald Yndestad har en master i Teknisk Kybernetikk og en dr.philos. fra NTNU. I perioden 1970-1981 utviklet han datamaskiner for signalbehandling ved FFI-Kjeller. Fra 1981 var han ansatt ved Høgskolen i Ålesund/NTNU-Ålesund som førsteamanuensis, valgt rektor og professor. Han har undervist i fagene kybernetikk, signalteori, systemteori og kunstig intelligens. Fra 1990-årene har han publisert egen forskning om hvordan solsystemet påvirker klima. Hvordan månen påvirker Arktisk klima, hvordan planetene påvirker stråling fra solen og hvordan interferens mellom sol-drevne og måne-drevne klimaendringer gir periodiske klimaendringer over 4500 år. Forskningen er registrert med 540 sitater, der 180 sitater er fra 2018. Yndestad er nå emeritus ved NTNU og driver bloggen The Climate Clock.

Forhenværende medlemmer

Gunnar Abrahamsen
Eigil Friis Christensen
David G. Gee
Fred Goldberg
Bjørn Geirr Harsson
Morten Jødal
Wibjörn Karlèn
Nils Axel «Niklas» Mörner