Hendelser i juli–november 2024

 • - Klimapizza hver siste onsdag i måneden
  Klimapizza hver siste onsdag i måneden

  Category: General Klimapizza hver siste onsdag i måneden


  31 juli, 2024

 • - Klimapizza hver siste onsdag i måneden
  Klimapizza hver siste onsdag i måneden

  Category: General Klimapizza hver siste onsdag i måneden


  28 august, 2024

 • - Ivar Barlindhaug om "Klima, Energi og Miljø. Drivere for endring/skifte"
  Ivar Barlindhaug om "Klima, Energi og Miljø. Drivere for endring/skifte"

  Ivar Barlindhaug om "Klima, Energi og Miljø. Drivere for endring/skifte"


  10 september, 2024

  Høstens første foredrag setter søkelyset på hvordan «Klimakrise» ofte blir brukt som trumfkort i samfunnsdebatten - fra hvordan oppnå fortsatt vekst og velstand langs den ene aksen, til forbud og avgifter som reduserer aktivitet og fører til resesjon langs den andre. Er «det grønne skiftet» egentlig bare enda et tannhjul i den økonomiske vekstmaskinen der «Klimakrise» blir brukt som en driver for å få hjulet til å snurre stadig raskere? Og er for sterke krefter med på karusellen til at KR sine argumenter blir lyttet til – eller blir de til og med direkte motarbeidet? Krefter som finnes i FN systemet, i EU, blant våre egne politikere – men også i næringslivet og en rekke ikke-statlige, frivillige organisasjoner, som helst ser at KR sine faglige argumenter ikke formidles til befolkningen fordi de utfordrer selve verdigrunnlaget deres (reason to be). Hjelper det da vår sak med enda flere faglige argumenter alene?

  Foredraget berører følgende områder:

  • Klima, Energi og Miljø. Drivere for endring/skifte
  • Økonomiske argumenter og incentiver – hvem er vinnerne?

  Hvilke argumenter vil kunne påvirke innbyggerne til å ta selvstendige valg, fenge og mobilisere tverrpolitisk mostand?

  Foredragsholder er Ivar Barlindhaug. Barlindhaug har en lang karriere bak seg som seniorrådgiver på området globale verdikjeder (Supply Chain Management). Han var tilknyttet Advisory Board i GreenHouse Gass Protocol ifm. utviklingen av internasjonale rapporteringsstandarder for klimagassutslipp og klimaregnskap. Barlindhaug ble som en av de første i Norge sertifisert for å kunne bruke SCOR (Supply Chain Operation Reference model) og senere GREEN

  Bekkestua bibliotek
 • - Klimapizza hver siste onsdag i måneden
  Klimapizza hver siste onsdag i måneden

  Category: General Klimapizza hver siste onsdag i måneden


  25 september, 2024

 • - Foredrag om Klima, Energi og Miljø. Beskrivelse av foredraget er ikke klart.
  Foredrag om Klima, Energi og Miljø. Beskrivelse av foredraget er ikke klart.

  Foredrag om Klima, Energi og Miljø. Beskrivelse av foredraget er ikke klart.


  8 oktober, 2024

  Høstens andre foredrag

  Bekkestua bibliotek
 • - Klimapizza hver siste onsdag i måneden
  Klimapizza hver siste onsdag i måneden

  Category: General Klimapizza hver siste onsdag i måneden


  30 oktober, 2024

 • - Foredrag om Klima, Energi og Miljø. Beskrivelse av foredraget er ikke klart.
  Foredrag om Klima, Energi og Miljø. Beskrivelse av foredraget er ikke klart.

  Foredrag om Klima, Energi og Miljø. Beskrivelse av foredraget er ikke klart.


  5 november, 2024

  Høstens tredje foredrag

  Bekkestua bibliotek
 • - Klimapizza hver siste onsdag i måneden
  Klimapizza hver siste onsdag i måneden

  Category: General Klimapizza hver siste onsdag i måneden


  27 november, 2024