Hendelser i mai–september 2024

 • - Prof. Hermann Harde om "Menneskelig bidrag til klimaendringer."
  Prof. Hermann Harde om "Menneskelig bidrag til klimaendringer."

  Prof. Hermann Harde om "Menneskelig bidrag til klimaendringer."


  28 mai, 2024

  FNs klimapanel antar at den stigende atmosfæriske CO2-konsentrasjonen de siste årene nesten utelukkende ble bestemt av menneskeskapte utslipp, og denne økningen blir gjort ansvarlig for den stigende temperaturen gjennom den industrielle æraen. På grunn av de langtrekkende konsekvensene av denne påstanden, gransker vi kritisk i denne artiklen ulike karbonsyklusmodeller og sammenligner dem med observasjoner. Vi sammenligner dem videre med et alternativt konsept, som også inkluderer temperaturavhengig naturlig utslipp og absorpsjon med en opptakshastighet som skalerer proporsjonalt med CO2-konsentrasjonen. Vi viser at denne tilnærmingen er i samsvar med alle observasjoner, og under denne forutsetningen er ikke  menneskelige aktiviteter ansvarlige for den observerte CO2-økningen og den forventede temperaturstigningen i atmosfæren, men snarere er det temperaturen selv som i hovedsak kontrollerer CO2-økningen. Derfor er det ikke CO2, men primært naturlige påvirkninger som er ansvarlige for eventuelle observerte klimaendringer.

  Prof. Hermann Harde arbeider ved Experimental Physics and Materials Science, Helmut-Schmidt-University, Hamburg, Germany

  Han er også redaktør av tidsskriftet Science of Climate Change.

  Foredraget, som blir på engelsk, er basert på Hardes artikkel  som kan leses her doi: 10.11648/j.earth.20190803.13

  Bekkestua bibliotek
 • - Klimapizza hver siste onsdag i måneden
  Klimapizza hver siste onsdag i måneden

  Category: General Klimapizza hver siste onsdag i måneden


  29 mai, 2024

 • - Klimapizza hver siste onsdag i måneden
  Klimapizza hver siste onsdag i måneden

  Category: General Klimapizza hver siste onsdag i måneden

  26 juni, 2024