Ole Henrik Ellestad

Ole Henrik Ellestad

Ny leder av IPCC

Klimanytt nr. 345 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Professor Jim Skea er ny leder av FNs klimapanel. En fysiker innen bærekraftig energi passer bra siden IPCC skal anbefale tiltak for FN og verdens regjeringer. Han hevder at en temperaturøkning på 1.5…

Det virkelige klima på kloden

Klimanytt nr. 343 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Hva former klodens klima? Wladimir Køppen, en av tidenes fremste meteorologer, utarbeidet en systematisk beskrivelse med 31 ulike typer naturlig formede klimasoner. Komplekse forhold som varierer, og som IPCCs modeller ikke kan beregne.…

Faktisk.no – myndighetenes klimaredskap -1

Klimanytt nr. 339 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Folks opplevelse av en relativt normal vinter med mye snø stemmer dårlig med myndighetenes indoktrinering om menneskeskapte klimaendringer. Som myndighetens klimasupporter har Faktisk.no startet en retorisk vårkampanje, men dessverre uten faktabasert tyngde. Det…

Klimaåret 2022

Klimanytt nr. 335. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Vitenskapelige publikasjoner i 2022 dokumenterer tydelig at økt CO2 har liten effekt. Kloden er i god strålingsbalanse. CO2-utslipp fra ferskvann er 6 ganger større enn fra fossile brensler – hele 200…