Ole Henrik Ellestad

Ole Henrik Ellestad

Klima, nostalgi og virkeligheten

Klimanytt nr. 352 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Den ensidige klimadebatten har snudd opp ned på begrepene. IPCC-leirens klimakamp skal føres med psykologi – ikke vitenskapelige prinsipper. En professor i lykkeforskning skrev at nostalgi vil gi økt lykkefølelse. Det stemte her…

Bjørn Geirr Harsson og David G. Gee til minne

Klimanytt nr. 348 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. To markante fagautoriteter i Klimarealistenes vitenskapelige råd, Bjørn Geirr Harsson og David G. Gee, døde nylig. De nøt stor anseelse for sitt faglige virke innen geodesi og geologi, men når de anvendte sin…

Ny leder av IPCC

Klimanytt nr. 345 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Professor Jim Skea er ny leder av FNs klimapanel. En fysiker innen bærekraftig energi passer bra siden IPCC skal anbefale tiltak for FN og verdens regjeringer. Han hevder at en temperaturøkning på 1.5…

Det virkelige klima på kloden

Klimanytt nr. 343 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Hva former klodens klima? Wladimir Køppen, en av tidenes fremste meteorologer, utarbeidet en systematisk beskrivelse med 31 ulike typer naturlig formede klimasoner. Komplekse forhold som varierer, og som IPCCs modeller ikke kan beregne.…