Klimamålene er totalt urealistiske

Dette var hovedbudskapet da Ola Borten Moe blåste ut i Dagbladet 4.februar og i NRK-debatten 13.februar. Han påpeker at det grønne skiftet er ødeleggende for økonomien, og han frykter et opprør i et avindustrialisert Europa. Vi analyserer NRK-debatten og elefantene…

Klima, nostalgi og virkeligheten

Klimanytt nr. 352 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Den ensidige klimadebatten har snudd opp ned på begrepene. IPCC-leirens klimakamp skal føres med psykologi – ikke vitenskapelige prinsipper. En professor i lykkeforskning skrev at nostalgi vil gi økt lykkefølelse. Det stemte her…

At dere våger – en bokomtale

Den politiske krim-romanen «At dere våger», forfattet av siv.øk. Tore Andøl, handler om klimaterrorisme i Norge, og en etterforskning som beveger seg inn i minefeltet mellom klima- og energirealitetene og radikaliseringen hos motparten – klimafrelste grønne aktivister. Velskrevet og spennende,…

Global temperatur januar 2024

Temperaturdata for januar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er nær uendret i januar, med  0,86 o C, ift 0,83 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño vil ifølge…

Problematisk karbonfangst

Klimanytt nr. 351 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Rögnvaldur Hannesson. Karbonfangst med lagring (CCS) er en gjenganger i klimadebatten. Alltid optimistisk omtalt uten motforestillinger, selve løsningen på bruk av fossilt brensel, men alltid like urealisert fordi den er svinedyr med stort energitap. Karbonfangst er…

Geologiens betydning for klima

Mens den politiske IPCC-leiren mener alle klimaendringer skyldes økning i CO2 forårsaket av fossile brensler, søker man i naturvitenskapen gjennom alle tilgjengelige data for å kartlegge årsak og virkning. I denne analysen gir Petter Tuvnes et nyttig innblikk i flere…

Global temperatur desember 2023

Temperaturdata for desember fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe ned i desember, med  0,83 o C, ift 0,91 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño vil ifølge…