Ole Henrik Ellestad

Ole Henrik Ellestad

Klimaåret 2022

Klimanytt nr. 335. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Vitenskapelige publikasjoner i 2022 dokumenterer tydelig at økt CO2 har liten effekt. Kloden er i god strålingsbalanse. CO2-utslipp fra ferskvann er 6 ganger større enn fra fossile brensler – hele 200…

Åpent brev fra CLINTEL til ledere på COP 27

Klimanytt nr. 329. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Oversatt av Ole Henrik Ellestad Den internasjonale klimaorganisasjonen CLINTEL har sendt et åpent brev til årets klimamøte i Egypt (COP27) med budskap om at alt i år 2030 vil historikere undres over en urealistisk klimapolitikk bestemt av…

Folkeforføring på NRK

Under FNs klimamøter fremmes de underligste budskap. NRKs Dagsrevyen villeder med å fremstille IPCC-støttende forskere som ofrene i klimadebatten. De får ubehagelige meldinger. Men ikke et ord om IPCCs kritikere som mister eller blir fordrevet fra jobbene, ingen finansiering av forskning og grovt sjikanert og faglig diskreditert for observasjonsbasert forskning.

Klima og statsbudsjettet for 2023

Klimanytt nr. 328. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Rögnvaldur Hannesson Klimadelen av Statsbudsjettet er ‘mer av det samme’. I tider med dårlig økonomi og eksistensielle utfordringer for Europa og verden kaster man bort titalls milliarder på tiltak som ikke påvirker klima. Mer…