Kategori Klimatiltak

Global temperatur juni 2024

Temperaturdata for juni fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er videre ned i juni, med 0,80 o C, ift 0,90 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño har…

Klimamodeller til besvær

Roger Pielke har beskrevet deler av prosessen med å konstruere neste generasjon modellerte baner eller scenarier for framtiden, og igjen går den store striden på hvorvidt scenariene skal være troverdige, basert på definerte sosioøkonomiske premisser, eller om de skal mangle…

Hav, oppvarming, fordampning og skyer

Klimanytt nr. 361 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Nye forskningsresultater fra MIT viser at energi fra lys kan ‘rive løs’ vannmolekyler i overflaten uten ytterligere tilførsel av varme – en nyoppdaget mekanisme på linje med fordampning. Dette forsterker forståelsen av at…

Global temperatur mai 2024

Temperaturdata for mai fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe ned i mai, med 0,90 o C, ift rekorden på 1,05 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El…

Klimaforsker uten peiling

Forfattet av Petter Tuvnes. Ledende klimaforsker dr. Gavin Schmidt, sjef for GISS (Goddard Institute for Space Studies), innrømmer at man nå ikke har peiling på hva som er årsaken til relativt høye globale temperaturer det siste året. Temperaturutviklingen stemmer overhodet…

Martin Skancke og klimakrisen

I et politisk korrekt oppslag 10.mai hos Energi & Klima drøfter Skancke som leder for «Klimakriseutvalget 2050» noen av innvendingene mot rapporten som har blitt reist fra faglig hold, samtidig som han sprer flere usannheter på klimafeltet. Skancke er tidligere…

Global temperatur april 2024

Temperaturdata for april fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i april, med  1,05 o C, ift 0,95 o C i måneden før, og setter dermed ny rekord. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig…

Global temperatur mars 2024

Temperaturdata for mars fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i mars, med  0,95 o C, ift 0,93 o C i måneden før, og setter dermed ny rekord, 2/100 C over den forrige. Vi har ifølge statistikerne…