Ole Henrik Ellestad

Ole Henrik Ellestad

Når forskningsledere svikter vitenskapen

Klimanytt nr. 292 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Det er en alvorlig brist at ledere for forskningsinstitutter og universiteter demonstrerer at de ikke vet hva et faktum eller usikkerhet i resultater er. Avisinnlegg fremstår som hersketeknikk og autoritetsbygging langt utenfor vitenskapen.…