Klimarealistenes nettsted samler ikke sensitive personopplysninger.
Klimarealistene deler ingen personopplysninger med tredjepart.

Personvern på vårt nettsted
Vår publiseringsplattform WordPress samler anonymiserte trafikkdata (besøkenes oppholdsland, besøkets tidspunkt og lengde etc) og lager trafikkstatistikk på disse dataene, slik at vi kan forbedre vårt nettsted til glede for brukerne. Din bruk av vårt nettsted (hente informasjon og/eller benytte tjenester) innebærer at du godtar slik registrering og bruk av anonymiserte trafikkdata, ved at informasjonskapsler aksepteres i din egen nettleser.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din egen nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på vårt nettsted ikke fungerer optimalt.

Bruk av nettstedets kommentarfelt fordrer at det oppgis fullt navn og epostadresse via WordPress. Eposter med slike opplysninger distribueres av WordPress til redaksjon og moderatorer med det formål å godkjenne din kommentar raskest mulig, og slettes løpende uten at det forekommer skylagring hos oss.

Dette nettstedets medieseksjon behandler personopplysninger kun for journalistiske formål eller med henblikk på akademiske ytringer. For medlemmer i foreningen se neste avsnitt.

Behandlingsansvarlig for personvernspørsmål her er redaktøren.

Personvern for medlemmer i foreningen Klimarealistene
Medlemmer i foreningen Klimarealistene velger selv hvilke personopplysninger man vil dele med foreningen ved innbetaling av medlemsavgiften (kontingenten), og disse opplysningene kan inngå i regnskapsførselen i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Formålet med å lagre ovenstående opplysninger er utover regnskapsførsel å invitere medlemmene til foreningens møter, spre folkeopplysning på klimafeltet og informere om foreningens øvrige aktiviteter.

De samme opplysninger brukes hos tredjepart, Styreweb, ved innmelding eller årlig fornyelse av medlemsavgift, samt ved utsendelse av epostmeldinger. For personvernspørsmål i denne forbindelse viser vi til Styrewebs personvernerklæring.

Spørsmål om personvern for medlemmer rettes til foreningens styre på eller i brevs form.

Tredjeparts informasjonskapsler
All personlig informasjon er prosessert i henhold til norsk lov og ikke solgt videre til en tredjepart.

Analyseverktøy
Klimarealistene bruker Google Analytics samt tilsvarende verktøy fra konkurrerende aktører for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Google Analytics er en analysetjeneste som leveres av Google, Inc. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Vi bruker anonymize IP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Personvern i sosiale medier
Klimarealistene er tilstede på en del sosiale medier uten at det dermed samles personopplysninger, men disse mediene kan uten vår viten eller vårt samtykke samle inn brukerdata og sensitive personopplysninger dersom brukerne deler slike. Din fortsatte bruk av Klimarealistenes informasjon i sosiale medier (Facebookside, Facebookgruppe, YouTube og Twitter) utgjør ditt samtykke til at disse sosiale mediene kan samle inn de opplysninger om deg selv som du selv legger igjen på disse medienes nettsteder.

Spørsmål om personvern der Klimarealistene er tilstede i sosiale medier må rettes til kundeservice for det enkelte sosiale medium.