Styreleder Olav Martin Kvalheim

 • Telefon 977 04 718
 • Epost

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd og Klimanyttredaktør

Redaksjonen for nettsted og sosiale medier

 • Redaktør Geir Aaslid
 • Telefon 960 10 784
 • Epost:

Vedrørende medlemskap i foreningen

Post- og EHFadresse samt bankkonto

 • Postadresse: C/O Ellen Gunnesdal, Vollsveien 109, 1358 JAR.
 • EHF-adresse, for fakturering; 0192:995314592
 • Bankgirokonto 2630.30.62482, VIPPS 120336

Foreningens styre

Foreningen Klimarealistene (org.nr. 995 314 592) velger sitt styre på årsmøtene i mars. Styret består i perioden mars 2024 – mars 2025 av:

 • Styreleder: Olav Martin Kvalheim
 • Nestleder: Knut Åm
 • Styremedlem/styrets sekretær: Dag Hallvard Østtveit
 • Styremedlem: Sverre Alhaug Høstmark
 • Styremedlem: Mathias Birger Dannevig
 • Styremedlem: Ove Huus
 • Styremedlem: Arild Fridstrøm
 • Varamedlem 1: Arve Gleissner Gustavsen
 • Varamedlem 2: Jan Guttulsrud