Styreleder Sverre Alhaug Høstmark

 • Telefon 41203052
 • Epost

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd og Klimanyttredaktør

Redaksjonen for nettsted og sosiale medier

 • Telefon 960 10 784
 • Epost:

Vedrørende medlemskap i foreningen

Postadresse og bankkonto

 • Postadresse: C/O Ellen Gunnesdal, Vollsveien 109, 1358 JAR.
 • Bankgirokonto 2630.30.62482, VIPPS 120336

Foreningens styre

Foreningen Klimarealistene (org.nr. 995 314 592) velger sitt styre på årsmøtene i mars. Styret består i perioden mars 2023 – mars 2024 av:

 • Styreleder: Sverre Alhaug Høstmark
 • Nestleder: Knut Åm
 • Styremedlem/styrets sekretær: : Dag Hallvard Østtveit
 • Styremedlem: Egil Bergsager
 • Styremedlem: Mathias Birger Dannevig
 • Styremedlem: Ove Huus
 • Varamedlem 1: Arve Gleissner Gustavsen