Klimarealistene representerer den klimarealistiske majoriteten i Norges befolkning. Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon for oss som mener at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Vi er ikke enig med FNs klimapanel, når de påstår at utslipp av CO2 endrer klimaet dramatisk. Vi støtter vitenskapelig basert folkeopplysning som en viktig del av demokratiet.
Medlemskap koster kr. 430 for kalenderåret 2024, studenter og skoleungdom halv pris.

For nye og eksisterende medlemmer:

Medlemskap tegnes nå i Styreweb, ved å klikke på denne lenken.