Her er en nyttig liste med engelske forkortelser (US og/eller UK) for ord og uttrykk som er vanlige i klimavitenskapelig forskning og i den naturfaglige delen av klimadebatten.

 • ACE – Accumulated Cycle Energy Index(Indeks for kinetisk energi i tropiske stormer basert på vindhastighet)
 • ACRIM – Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor (Målemetode for å finne total solinnstråling)
 • AGW – Anthropogenic Global Warming (Anthropogenic – menneskeskapt)se også CAGW og DAGW.
 • AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation
 • AR4 – IPCC Fourth Assessment Report 2007 (Klimapanelets Fjerde vurderingsrapport)
 • BG – Beaufort Gyre (mindre saltholdig og sirkulær havstrøm i Arktis)
 • CAGW – Catastrophic Anthropogenic Global Warming (Katastrofal menneskeskapt global oppvarming), se også AGW og DAGW.
 • CCSP United States Climate Change Science Program (USAs klimaendringsvitenskapsprogram)
 • CERES – Clouds and the Earth’s Radiant Energy System. NASA
 • CLA – Coordinating Lead Author, IPCC (Koordinerende hovedforfatter for et kapittel i FNs klimapanles hovedrapporter)
 • CO2 – Carbon dioxide (karbondioksid – hva debatten stort sett dreier seg om – hvor mye eller hvor lite)
 • CRE – Cloud Radiative Effect
 • CRU – Climate Research Unit(klimaforskning ved East Anglia Universitetet i Storbritannia)
 • DAGW – Dangerous Anthropogenic Global Warming (Farlig menneskeskapt global oppvarming), se også AGW og CAGW.
 • DOE United States Department of Energy (USAs energidepartement)
 • ECF – European Climate Foundation (aktør i klimaindustrien)
 • ECS – Equilibrium Climate Sensitivity
 • EEI – Earth Energy Imbalance
 • El Niño – tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i Stillehavet nær ekvator.
 • ENSO – El Niño Southern Oscillation (betegnelse på atmosfære- og havendringer sammen i Stillehavet, se El Niño for varm fase, La Niña for kald fase)
 • EPA – United States Environmental Protection Agency (USAs miljøvernbyrå)
 • ERB – Earth’s radiation budget 
 • EROI – Energy Return on Investment
 • FAR – IPCC First Assessment Report 1990 (
 • FOIA Freedom of Information Act, UK/US
 • FUND – The Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution. (Objektiv modell for beregning av samfunnets klimakostnader)
 • GCM General Circulation Model, IPCC (Generell sirkulasjonsmodell, klimamodeller basert på CO2-hypotesen, utviklet til hver hovedrapport fra IPCC)
 • GHCN Global Historical Climate Network (Globalt historisk klimanettverk)
 • GHF – Geothermal Heat Flux (Geotermisk energistrøm, fra jordens indre)
 • GHG – Greenhouse Gas (Drivhusgass, altså gass som stråler inn/ut i infrarødt spekter , også omtalt som klimagass i politisk propaganda)
 • GISP Greenland Ice Sheet Project
 • GISS Goddard Institute for Space Studies (klimaforskning ved Columbia Univ, NYC)
 • GRACE – Gravity Recovery and Climate Experiment, NASA.
 • GST – Global mean Surface Temperature (Global overflatetemperatur)
 • GW – Global Warming (Global oppvarming, omtales nå som klimaendring etter at en varmepause ifølge klimapanelet inntraff før tusenårsskiftet)
 • GWPF – Global Warming Policy Foundation, UK.
 • HadCRUT Combined land sea temperature database from CRU/East Anglia.
 • IAC – The InterAcademy Council (paraplyorganisasjon for verdens tekniske, medisinske og naturfaglige vitenskapsakademier)
 • IOD – Indian Ocean Dipole (dominerende havstrøm i Det Indiske Hav)
 • INDC – Intended nationally determined contributions (nasjonalt fastsatte uforpliktende bidrag – iht Parisavtalen.)
 • IPCC – The Intergovernmental Panel on Climate Change (FNs klimapanel, se også NIPCC for det ikkestatlige klimapanelet)
 • IR – Infra Red, (lys med bølgelengder fra 700 nanometer)
 • JSUN – forkortelse for planetene Jupiter, Saturn, Uranus og Neptus.
 • LCOE – Levelized Cost of Energy
 • La Niña – (tilstand med uvanlig lav overflatetemperatur i Stillehavet nær ekvator).
 • LIA – Little Ice Age (Den lille istid, kald periode ca. 1300-1850)
 • LMC – land management changes (endret arealforvaltning)
 • LNC – Lunar Nodal Cycle
 • LULCC – land use and land cover changes
 • LULUCF – land use, land-use change and forestry
 • LWIR – Long Wave Infra Red (…down/up)
 • MWP – Medieval Warm Period (Middelaldervarmen, varm periode ca 900-1300)
 • NAO – North Atlantic Oscillation (før kjent som Golfstrømmen)
 • NAS – National Academy of Sciences, USA (Vitenskapeakademiet i USA)
 • NASA – National Aeronautics and Space Administration, USA. (Se også NASA-ansattes nettsted, The Right Climate Stuff.)
 • NCEI – National Centers for Environmental Information
 • NH – Northern Hemisphere
 • NIPCC – Non-governmental International Panel on Climate Change (det ikkestatlige klimapanelet, se også IPCC for FNs klimapanel)
 • NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration, USA
 • NRC – National Research Council, USA
 • OHC – Ocean Heat Content
 • ONI – Oceanic Niño Index
 • PDO – Pacific Decadal Oscillation
 • RCP – Representative Concentration Pathways (Baner/scenarier i IPCCs klimamodeller)
 • RSS – Remote Sensing Systems (satelittbasert datasett for troposfærisk temperatur)
 • SAR – IPCC Second Assessment Report 1996
 • SAT – Surface Air Temperature
 • SSC – Social Cost of Carbon (samfunnets klimakostnader)
 • SST – Sea Surface Temperature
 • SWAG – Scientic Wild Ass Guess (alternativ betegnelse på IPCCs lite vitenskapelige projeksjoner).
 • TAR – IPCC Third Assessment Report
 • TCR – Transient Climate Response
 • TOA – Top of the Atmosphere (toppen av atmosfæren, vanligvis mesopausen i ca 86 km høyde)
 • TOBS – Time of Day Observation Bias (Varierende tidspunkt for temperaturavlesning er en årsak til usikkerhet i observerte temperaturer)
 • TSI – Total Solar Irradiance (solinnstråling på toppen av atmosfæren)
 • UAH – University of Alabama Huntsville (satelittbasert datasett for troposfærisk temperatur fra dette universitetet)
 • UCAR – University Corporation for Atmospheric Research, USA
 • UHI – Urban Heat Island (Urban varmeøy, faguttrykk for lokal oppvarming i store byer grunnet høy energibruk)
 • UNEP – United Nations Environment Programme (FNs miljøprogram)
 • UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (FNs klimarammeverk)
 • USCRN – U.S. Climate Reference Network (Høykvalitets nettverk av målestasjoner som skal gi kontinuerlige klimadata)
 • USGCRP – United States Global Change Research Program
 • USHCN – US Historical Climatology Network (Temperaturdata for USA, anbefalt av NOAA som landets offisielle klimadata. Datasettet er sterkt preget av justeringer av temperatur i ettertid).
 • WMO – World Meteorological Organization