Klimatrusler uten innhold – så God Jul

Klimanytt nr. 333. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Det blir ingen klimakrise av at det primært blir litt varmere om natten og i kalde perioder. Jorda blir grønnere, og matproduksjonen setter stadig rekorder. Voldspreget klimaaktivisme er en tragedie som bunner i bevisst fordreid folkeopplysning som gir grunnlag for fanatisme – en skam for vårt demokrati.

Litt merkverdige TV-debatter

To nylig TV-sendte NRK-klimadebatter har skapt litt røre. I den første som dreide seg mye om de unges aksjonsformer (se utdrag her), hevdet en filosofistudent at vold ikke kunne utelukkes (dog ikke mot mennesker). Dette ble sterkt imøtegått av det øvrige panelet og miljø/klimaorganisasjoner som ellers forfekter IPCCs hypotese om økt CO2s rolle, liten fremdrift i tiltakene, men at vold ikke hører ikke hjemme i miljø og klimaspørsmål (se noen refleksjoner her).

Uka etter (1.12) var det ny runde inklusive fagfolk (B. H. Samset, D. O. Hessen) som skulle tallfeste (økt alvorlighetsgrad fra 1-10) av sju valgte klimaparametre inklusive tiltak (S. Kverndokken). På meg virket det som om NRK hadde innsett at deres faglig sett useriøse klimakampanje har gått for langt og nå skulle roe gemyttene uten profilering av innrømmelser.

Filosofistudent vurderer voldsbruk

Extinction Rebelion Internasjonalt har markert seg i ‘klimakampen’ på en svært utfordrende måte i de senere år, godt sekundert av Greta Thunbergs uttalelser av typen ‘I want you to panic’. At en filosofistudent går et skritt videre i sine uttalelser er et paradoks. For hovedbegrunnelsen til filosofiprofessor Arne Næss for å innføre obligatorisk universitetskurs i filosofi forberedende var å legge et systematisk grunnlag for vitenskap og den opplyste samtale om vanskelige tema basert på logikk, tenkningens historie og psykologi. Og så ‘melder’ filosofistudenten og mange unge seg ut av den opplyste samtale. Til deres unnskyldning skal sies at myndigheter og medier også har meldt seg ut ved sin indoktrinering og massemanipulajoner.

Studenten uttaler at Equinor driver med massedrapsprosjekt støttet av staten, og trekker paralleller mellom egen innsats og Gunnar Sønsteby/Max Manus krigsinnsats. For sistnevnte trengte man ingen forskning for å vite rett og galt. Karakterisering av oljeutvinning som massedrap er grovt feilaktig og hysterisk. Petroleumsvirksomhet med sine mange avledninger har vært en hovedfaktor for å bringe milliarder av mennesker ut av livstruende fattigdom til riktignok enkle, men bedre tilværelser. Selv om den har belastet deler av naturen har den gjennom sin råvarebaserte foredling spart enorme naturinngrep. I den tiden, og med et stadig bedre, er dødsfall knyttet til ekstremvær redusert med godt over 90% (B. Lomborg).

Unge mennesker kan som andre, mene hva de vil, men kan, når de krysser grensen til voldsbruk, ikke være fritatt for å vurdere et sakskompleks og gjennomskue politikere, medier og organisasjoner. Det skal ikke tung fagkompetanse til for å bli mistenksom og gjennomskue de grove overdrivelser. Les om oppvarmingen etter Den lille istid og avisomtaler om liknende klimaforbedringen i de varme 1930-årene uten bidrag fra CO2-utslipp, slik faksimilen fra Dagbladet høsten 1945 viser.

Uvitende aktivister og pseudovitenskapelige forskere

Når Samset og Hessen skulle sette tallverdier på utvalgte klimautfordringer så kretset de rundt verdiene 1 og 2 (liten sannsynlighet) fulgt av en rekke om’er og men’er. Det skulle svekke det åpenbare faktum at klima per i dag er det beste vi har hatt på 500 år ifølge statistikkene – slik astronomen Johannes Kepler forutså tidlig på 1600-tallet.

Hessen (delvis Samset) ga merkelig nok 4 for at økt CO2-bidrag er markant selvforsterkende. De fremstår uvitende om Le Chatliers prinsipp fra 1883 om at systemer reagerer primært slik at det motvirker forandringene. Dette har dominert kloden gjennom milliarder av år. Hvis ikke hadde kloden allerede ‘tippet’ over for noen hundre millioner år siden da CO2-mengden var 15-20 ganger høyere. IPCCs postulerte vanndampforsterkning observeres ikke, den gir en svekkelse (Lindzen 2011).

Velkjente motargumenter uteble – en arena de to utnytter og behersker. Men de underslår at kloden er inne i et ‘Grand Solar Maximum’, det kraftigste på 8000 år (Usoskin 2008). I vårt solsystem er andre planeter og måner uten antropogene effekter også blitt varmere, Mars 0.5 C ifølge NASA og eposter avslørt i ‘Climagate’. Grønlandsisens temperaturmarkeringer gjennom siste mellomistid viser markante topper hvert ca. 1000 år (spesielt tydelige siste 4000 år) som gjenspeiler velkjente varmeperioder (grønne markeringer). Den nåværende er i ferd med å ebbe ut og gi kaldere perioder som er klodens reelle trussel.

Den røde kurven med CO2-variasjon over lang tid stemmer overhodet ikke med den blå temperaturkurven som nå viser langsom nedgang på vei mot neste istid (KN 128). Hessens utsagn om at Grønlandsisen smelter er pseudovitenskapelig. Temperaturen gikk ned fra ca. 1940 til 1990 og ismengden økte. Så kom naturens forårsakete oppvarming – 40 år etter antropogent CO2 begynte å markere seg! En nylig artikkel i Nature viser at naturlige variasjoner dominerer i Arktis forårsaket av koplinger mellom atmosfære og hav.

Oppvarmingen etter Den lille istid og de varme 1930-årene ble omtalt som klimaforbedring. Matproduksjonen er nå rekordpreget ifølge FNs FAOs statistikker grunnet økt temperatur og CO2. Det er i hovedsak menneskenes arealdisponering og aktivitet som reduserer artsmangfoldet – ikke temperaturen (som Hessen stadig sammenblander) Det blir ikke negative endringer eller klimakrise av at det primært blir varmere om natten (benyttet temperatur er middelet av maksimum og minimumstemperaturen) og i kaldere årstider.

Konklusjon

Klimaaksjoner tiltar fordi myndigheter og NRK får drive sin indoktrinering om klimakrise forsterket av mediene. Den har ingen realitet i vitenskapens teorier og observasjoner – ikke en gang i de avanserte beregningsmiljøene de påberoper seg. Ungdommen fortjener realisme som bakgrunn for sitt engasjement.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

 1. Jeg liker disse gamle avisutklippene, og det jeg legger til her er sikkert kjent, men det kan neppe skade med litt repitisjon.

  Dr. Hans Ahlmann, en kjent svensk geofysiker ved University of California Geophysical Institute, sa i 1947 at temperaturene i Arktis hadde økt med 10 grader. Fahrenheit siden 1900

  Vannet i Spitsbergen-området hadde i samme periode steget tre til fem grader i temperatur og én til halvannen millimeter årlig i nivå.

  Han påpekte at mens farsesongen langs vestre Spitsbergen i 1910 varte i tre måneder, varte den nå åtte måneder. https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/46315410/3810285

  I den andre artikkelen fra 1952 sier Dr. William S. Carlson, en arktisk ekspert at isbreene i Norge og Alaska er halvert på 50 år. De polare iskappene smeltet i en forbløffende og uforklarlig hastighet og truet med å oversvømme havner ved å heve havnivået. https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/42734540

 2. Bra eksempler. Har du flere kopier av artikler er jeg interessert i referansene. Samlet er de overbevisende.

 3. Her er noen til:

  I 1938 kunne man lese I Haugesund Avis at de klimatiske forhold i Arktis nærmet seg bronsealderen. Ingen is nord for Svalbard så langt kikkerten rekker. Professor Helland Hansen uttaler seg om de usedvanlige forhold nordpå. https://uploads.disquscdn.com/images/cca77a06dc5731e9e793964720167241fb825f89cdf003a51a745cf58cf2cfc9.png?w=600&h=960

  I desember 1939 kunne man lese om frykten for de smeltende isbreene over Grønland og muligheten for en katastrofisk kollaps. Artikkelen er bak betalingsmur på newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/89276088/?terms=greenland+glaciers+catastrophic+ahlmann

  17. juli 1954 kunne man lese i The Argus (Melbourne) at det ispakkede ishavet kan bli farbar om 25 til 50 år hvis den nåværende oppvarmingstendensen i polarområdet fortsetter.» https://trove.nla.gov.au/newspaper/page/1769713?zoomLevel=1&searchTerm=warming%20arctic&searchLimits=sortby=dateAsc%7C%7C%7Cl-availabili

  Jeg har vært litt opptatatt av varsler om nedsmelting i Glacier National Park som begynte i 1923, og
  det er litt synd at newspapers.com er bak betalingsmur, men Tony Heller har heldigvis samlet utklippene.

  kort fortalt:

  Allerede 29 desember i 1923 meldte Medford Mail Tribune at man var bekymret for bresmeltningen i «Glacier National Park» og spådde den isfri innen 1948, men den 17 September 1936 kunne Arizona Republic melde at «Isfri Glacier Nationalpark var utsatt til 1961.

  – Så ble det utsatt til 2002. i følge The Post 5 Mars 1952. National Geograpic hadde også en artikkel i 2009 hvor de trodde det ville være isfritt i 2020. I New York Times 22. Nov 2014 tror man at dette først vil skje i 2044. https://realclimatescience.com/2018/10/ice-free-glacier-national-park-update/?unapproved=937135&moderation-hash=d00c20e1954960e51edec4c9a28ea442#comment-937135

  Det er altså 100 år siden denne varslingen startet. Vi finner det samme om isfritt Arktis. De første varslene jeg finner begynner i 1817 (Royal Society, London. 20. november 1817. Minutes of Council, Vol. 8. s.149-153).

  New York Times 23.07.1890 – Er klimaet vårt i endring? De eldre innbyggerne i Hudson-dalen,forteller oss at vintrene ikke er like kalde nå som da de var unge, og vi har alle sett en markant reduksjon i gjennomsnittlig kulde selv i det siste tiåret. https://www.nytimes.com/1890/06/23/archives/this-climate-of-ours-why-these-open-winters-and-temperate-summers.html

  Det er lite data å hente fra 1800 tallet da vi var ca 7 milliarder færre mennesker, men det finnes heldigvis mye fra 1922 og videre.

Kommentarer er stengt.