Global temperatur Februar 2023

Temperaturdata for februar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) korrigerer litt opp i februar til 0,08 o C, fra –0,04 o C i januar, ved starten på det syvende året med global nedkjøling. UAH har temperaturdata fra troposfæren…

Klimaloven kan avvikles

Klimaloven kan avvikles i sin helhet fordi forutsetningene for å ha en slik lov er tvilsom. Her følger en begrunnelse for dette standpunktet. Klimalovens formål er å fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i…

Global temperatur Januar 2023

Temperaturdata for januar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) er i januar ned til -0,04 o C, fra 0,05 o C i desember, i det sjette året med global nedkjøling. Den kjølende trenden fortsetter inn i det nye…