Energitoppmøtet COP28

FNs klimatoppmøte i år ble et energitoppmøte der energimiksen stod i fokus, mens IPCC-leirens modellforskere ble parkert på sitt eget villspor. Som kjent er alt som vedtaes på COP-møtene helt uforpliktende for deltagende land, i tillegg til at hvert enkelt…

Klimarealisme vs klimaalarmisme

Klimarealisme er først og fremst å forholde seg til målinger og observasjoner av hvordan global temperatur, CO2 og klima generelt utvikler seg. Det avgjørende er om det er noen sammenheng mellom utslipp av den livsviktige plantenæringen CO2 og global temperatur,…

Global temperatur november 2023

Temperaturdata for november fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er nær uforandret i november, med  0,91 o C, ift 0,93 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. En moderat El Niño har etablert seg…

Klimaloven – en forhastet lov ?

Forfattet av sivilingeniør Ivar Sætre, opprinnelig som en kronikk til Stavanger Aftenblad, men refusert der.Kronikken som publiseres her etter avtale med forfatteren, stiller store spørsmålstegn ved den norske klimaloven. Bør den fjernes? Klimautvalget ble oppnevnt 13.august 2021, og leverte sin…

Bjørn Geirr Harsson og David G. Gee til minne

Klimanytt nr. 348 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. To markante fagautoriteter i Klimarealistenes vitenskapelige råd, Bjørn Geirr Harsson og David G. Gee, døde nylig. De nøt stor anseelse for sitt faglige virke innen geodesi og geologi, men når de anvendte sin…