Når skal noen stilles til ansvar?

Teknisk Ukeblad har i et anfall av undersøkende journalistikk gravd i papirene i vårt olje- og energiministerium i dette ferske oppslaget. Der hersker som kjent FrPs Tord Lien, og vi ser her kort på hans til nå villeste og mest uansvarlige pengebruk. Da dette tiltaket er en del av statsbudsjettet, trekker vi linjene dit med en kort kommentar.

CO2_over_600MYIntet er lært fra månelandingen på Mongstad
I en situasjon hvor vitenskapen gjentatte ganger har sagt klart fra at det er mangel på CO2 i atmosfæren og at en økning utelukkende er nyttig, turer Tord Lien fram med en pengebruk på tilsammen 560 millioner i statsbudsjettet, hvorav 360 millioner går til “å videreføre planleggingsarbeidet av et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering (CCS) i Norge.”

Tord Lien siteres med sin politiske tåketale i TU: “Rapporten understreker at nytteeffektene er usikre”. Hmmm – nei. Det er klart at nytteeffektene ikke eksisterer, både i de to rapportene (se under) og i Riksrevisjonens gjennomgang av Månelandingen fra Stoltenberg-perioden. Og som figuren viser, så er det i et geologisk perspektiv snart tomt for CO2 i atmosfæren. Nivået er nå nede på 0,04% etter å ha vært på et gjennomsnitt på 0,27% gjennom 500 millioner år.

Kort fra naturvitenskapelig hold
Da vitenskapen er klar, bør fokuset nå være på den økonomiske uansvarligheten, og det sies klart i denne ytringen som må forbli anonym, fordi akademikere i Norge tidligere er blitt straffet for å bruke sin ytringsfrihet i tilsvarende sammenhenger.

Det er utrolig at dette fortsetter etter den mislykkede månelandingen på Mongstad.
Er det ingen av våre ledende politikere som er i stand til å få avsluttet dette uverdige spillet?
Noen burde snart få svare for dette vanvittige sløseriet med statlige penger.
Professor xxx, desember 2016.

To fagrapporter anbefaler at CSS-prosjektene droppes
Samfunnsøkonomisk kan heller ikke dette forsvares ifølge rapportene
, som later til å hoppe bukk over det enkle faktum at dette heller ikke kan forsvares naturvitenskapelig. CSS-prosjektene er intet annet enn makulering av store mengder med pengesedler, riktignok med en betydelig sysselsettingseffekt i konsulentbransjen som kan fortsette å uttale seg om dette så lenge pengene renner inn på bankkontoen. Sjansen for at det noen gang blir fanget inn en meningsfull mengde med CO2 på disse prosjektene er ikke ulikt null.

TU på ville veier
Vi ser at også denne gangen i TU slipper de grønne NGOene til i oppslaget uten noen kritiske spørsmål fra TU. Ble ikke Teknisk Ukeblad egentlig startet opp for å belyse tekniske og naturvitenskapelige forhold etter hvert som landet bygges?
Hvordan har de havnet i en situasjon hvor bare de grønneste, denne gangen Zeros Marius Holm, får spalteplass for å demonstrere egen uviten?

Tine Skei Grande (V) Foto: Bjørnbakk_NTBscanpix
Tine Skei Grande (V) Foto: Bjørnbakk_NTBscanpix

Åpen politisk utpressing
Med Venstres Trine Skei Grande i en ledende posisjon bedrives det åpen politisk utpressing av den sittende regjeringen fra et pseudo-vitenskapelig og/eller anti-vitenskapelig ståsted, på tilsvarende måte som krefter i SV holdt på med i forrige regjering. Hele tiden opptrer aktørene i det miljøindustrielle komplekset som medvirkende i bakgrunnen. Potten som nå brukes til å bestikke TSG til å støtte den sittende regjeringen innholder totalt 7 milliarder hvorav 2,6 milliarder er såkalte klima- og miljøtiltak. De 360 millionene som omtales her er ikke den eneste pengesummen som brukes opp med et fullstending fravær av ansvarlighet hos de involverte.

Kravene fra Venstre (med KrF på slep) kan best oppsummeres med Ole Brumm: «Det var klokt når det var inni hodet mitt, men så skjedde det noe på veien ut». Bortsett fra den ubetydelige detalj at det aller meste slett ikke var klokt i utgangspunktet, eksempelvis Venstres klimakorstog mot alt liv på denne planeten som er avhengig av fotosyntesen. Å fange CO2 i en situasjon der det er mangel på denne livgivende gassen i atmosfæren er en grensesprengende forbrytelse.

Særdeles betenkelig er det også at Venstre nå – ifølge Aftenposten -prøver å presse regjeringen til å innføre en klimalov med Venstres uvitenskapelige forbedringer.

Resultatet av utpressingen?
Gisseldramet regjeringen har viklet seg inn i ble løst lørdag kveld, etter at teksten ovenfor ble skrevet, og vi kommer tilbake til dette i en senere analyse. Umiddelbart holder det med å peke på kravet om 20% biodrivstoff innen 2020, som garantert ikke kan oppfylles ifølge VG her, med mindre bilistene skal fratas fabrikantenes garanti på nye biler.
Som dokumentert i siste klimanytt, får bileierne allerede i dag i økende grad store ekstraregninger for sotskader ved bilreparasjoner fordi det brukes biodiesel som ikke er testet hos fabrikantene av bilene. I tillegg øker lokal forurensning som en følge av bruken av mer biodiesel.

Tapere i dette politiske spillet er ikke noe enkelt parti, taperen er landets økonomi, velgerne og vitenskapen.


Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Dessverre er det ingen partier som lenger tørr å opponere mot klimahysteriet. Utrolig nok må vi sette vår lit til at Trump ikke lar seg presse til å akseptere dette uten videre. Det er utrolig at vår velferd så enkelt kan kastes over bord uten en eneste kritisk vurdering.

  • Kan du vise til et seriøst regnestykke som viser at velferden vår «kastes over bord» hvis vi reduserer CO2-utslippene i Norge med 80%

   • Våre «miljø»-organisasjoner krever at det meste av norsk olje- og gassutvinning skal stanses, gjør de ikke? Hva vil det si for vår velferd? Dersom noen tror at vindmøller kan erstatte slike inntekter, kan de våkne til en svært ubehagelig ny virkelighet.

    • Hvis vi stanser eller faser ut norsk olje- og gassvirksomhet må vi nok belage oss på å ikke kunne gå av med pensjon på 62-årsdagen f.eks., men tviler på at vi får et velferdsnivå på linje med Øst-Europa eller Afrika, eller hva som er målestokken for en velferd som er «kastet over bord». Så vidt jeg vet har ikke Sverige eller Finland så mye olje- og gassvirksomhet, men virker som de klarer seg ganske greit.

     Om noen tiår vil det meste av olje- og gassreservene være utvinnet og da må vi uansett finne noe annet å leve av, spørsmålet er om dette vil skje før eller senere.

 2. Jon Hustad i Dag og Tid har forsøkt å tallfeste klimasløseriet. I Underhuset på TV2 anslo han beløpet til å være 30-40 milliarder årlig. Men ingen later til å ha oversikten over pengebruken, som er fordelt på en rekke departementer.

 3. Vi har kommet frem til et skjæringspunkt hvor «menneskeskapt global oppvarming» primært drevet av CO2 helt åpenbart er er en politisk kjepphest som det terpes på med alle midler og til alle tider – og at dersom begrepet klimaendringer skal kunne diskuteres i full bredde kommer man ikke utenom politikken.

  Det eneste som er dokumentert er at katastrofal menneskeskapt global oppvarming er et politisk produkt. Og i tillegg langt på vei et partipolitisk landsmøte-produkt.
  Men det gjelder ikke befolkningen , hvor skepsisen nå begynner å krype over partigrensene når man snakker privat med folk.

  Inntrykket forsterkes på nytt her ;
  Her er en diskusjon med bl.a.. deltakelse av Richard Lindzen , prof. Ian Plimmer , Crickton , Gavin Schmidt med flere. Hvor man går inn på vanvittig pengebruk på et «klimaproblem» som ikke er dokumentert eller kvalitetssikret – basert på tomme fraser som «Science is settled» og en lokal politisk størrelse som messer om at «Det er umoralsk å ikke tro på mennskeskapt global oppvarming !» Argumentet hører ikke hjemme i vår tid !

  Lang diskusjon , med full bredde og en fornøyelse å høre Lindzen stille konkrete spørsmål til Gavin Schmidt som han selvfølgelig ikke kan svare på.
  Ikke rart han unngår å stille i offentlig debatt.
  Se også kommentarene.

  https://www.youtube.com/watch?v=f-28qNd6ass&t=17s

 4. Ja klimahysteriet vil ingen ende ta . Jeg vil sammenlikne dette med dyrkelsen av Føreren fra andre verdenskrig ,det gikk som det måtte gå !! Mr. Helgesen uttalte til verdenspressen i Marokko at vi på norsk sokkel hadde teknologi til lagring av omtrent alt av menneskeskapt co2 .Så da er jo problemet løst !! ?

  • Dette er en forholdsvis drøy påstand. På hvilken måte mener du at et ønske om reduksjon av menneskeskapte CO2-utslipp kan sammenlignes med dyrking av Hitler? Fint om du kan være konkret.

   • Enig med deg om at «Hitling» har lite å gjøre i en klimadebatt, eller i de fleste andre debatter, for den saks skyld.

 5. Det er snart valg og det hadde vært formålstjenlig hvis de store partiene maktet å se lyset i denne saken sammen og erklære klimaalarmismen for død og begravet. Da kunne vi gå løs på å bygge land og velferdsstat igjen. Dette bedraget har pågått lenge nok nå…

Kommentarer er stengt.