Kategori Klimaloven

Klimaloven kan avvikles

Klimaloven kan avvikles i sin helhet fordi forutsetningene for å ha en slik lov er tvilsom. Her følger en begrunnelse for dette standpunktet. Klimalovens formål er å fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i…