Kategori Klimapolitikk

Murry Salbys klimaforskning

I forbindelse med Murry Salbys brå bortgang tidligere i år gjør vi oppmerksom på hans banebrytende forskning på klimafeltet, og legger etter ønske fra SCC-staben ut tre av hans rapporter for nedlastning. English readers: Please find below Salbys latest papers…

Cicero’s forunderlige reise – 1

Forfattet av Dr. Philos Erik Bye Erik Bye er en av veteranene i norsk klimadebatt, med tallrike meningsutvekslinger fra et naturfaglig ståsted med klimaindustriens talspersoner. Dette er en oppsummering hvor Bye fokuserer på de to lederne som har gjort mest…

Klima og statsbudsjettet for 2023

Klimanytt nr. 328. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Rögnvaldur Hannesson Klimadelen av Statsbudsjettet er ‘mer av det samme’. I tider med dårlig økonomi og eksistensielle utfordringer for Europa og verden kaster man bort titalls milliarder på tiltak som ikke påvirker klima. Mer…

Klimarealisme i vekst

Det er et klimarealistisk flertall i befolkningen i Norge, Sverige og Danmark, men vi er lite flinke til å få vårt budskap ut til politikere og media i forhold til den vesentlig mer ressurssterke og hensynsløse klimaindustrien. Her er en…

Klimarealisme også om sosiale forhold

Forfattet av Cand.polit Mathias B Dannevig, styremedlem i Klimarealistene. Klimarealisme handler også om samfunnsmessige problemområder som påvirker vår oppfatning av klima-og naturvitenskapen, og som på samfunnsvitenskapelig grunnlag påkaller en realistisk årsaksanalyse og konsekvensvurdering. Innledning Klimarealistene v/KVR ( Klimarealistenes Vitenskapelige Råd)…

Global temperatur September 2022

Temperaturdata for september fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for september korrigerer ned til 0,24 o C, fra augusts 0,28 o C, i det sjette året med global nedkjøling. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel…