Intens klimapropaganda før Pariskonferansen

De kunnskapsrike veteranene hos oss har forsikret redaktøren om at klimapropagandaen i media nå er mer intens enn ved det forrige høydepunktet – klimakonferansen i København i 2009 da man bare hadde 500 dager igjen til å redde verden fra den nært forestående klimadommedag. Klimakriseindustrien internasjonalt jobber nå på høygir for å sikre fremtidige bevilgninger, derfor må både befolkningen og våre politikere holdes i en konstant vettskremt tilstand. Men det er en forskjell – opinionen møter det hele i dag i økende grad med et stort gjesp. Her er noen elementære fakta som nøytraliserer alt klimaoppspinnet du får servert i media.

clip_image002_thumb1Ingen global oppvarming siden januar 1997
6 ulike målemetoder viser null oppvarming, 2 satellittbaserte og 4 fra værballonger viser et opphør i oppvarming i en periode som nærmer seg 20 år. Dette er ubestridt og selv FNs klimapanel diskuterer dette i sin siste hovedrapport (AR5, WG1, kap 9,boks 9,2) over hele 4 sider, hvor det bl.a innrømmes at modellene deres overdriver oppvarming i troposfæren siste 30 år og undervurderer nedkjøling i stratosfæren.

Moder jord nekter å samarbeide med klimakriseindustrien
Blant de som arrangerer klimakonferansen i Paris finner man noen som selvsagt ikke har til hensikt i å akseptere opphøret av global oppvarming. Det er rett og slett for pinlig med klimakonferanse uten en medhørende global oppvarming.
winter-political-humor-no-warming-17-yearsDerfor fikk vi i juni en ny kontroversiell NOAA-metodikk for bakkemålt temperatur som opphevde dette opphøret som i utlandet av forskerne betegnes som «The hiatus». Hiatus betyr pause og skaper et inntrykk av at noen har brukt en tidsmaskin for å fastslå at det blir varmere når pausen er over.

NOAA-metodikken er mer enn tendensiøs, de statistiske metodene er langt på vei ugyldige og selv USAs folkevalgte aksepterer ikke slikt uten videre, de vil se dataene og begrunnelsene. Mer om det senere, da det offentlig finansierte NOAA ikke vil dele selv med USAs folkevalgte som finansierer NOAA. Men dette er altså de tilstrekkelig varme temperaturene man er avhengig av i klimakriseindustrien.

Tatt i betraktning at det globalt ikke har vært noen signifikant temperaturøkning på snart 20 år som et resultat av våre utslipp av klimagasser, så må man stille noen kontrollspørsmål:

Hvorfor har klimagassene en katastrofal virkning i fremtiden, når de aldri har hatt det før?

Hele 0,12% av klimagassene er menneskeskapte, Vanndamp utgjør 95% og CO2 utgjør 3,5% av klimagassene, og metan og et dusin andre ubetydeligheter utgjør resten. Hvordan i alle dager kan det ha seg at vanndamp, plantemat og kupromp nå plutselig har blitt en trussel mot menneskeheten??? Hvordan oppstår slike myter? Samtidig skal vi tro på medier som totalt underslår at energien i hav og atmosfære nesten utelukkende kommer fra sola!

Dersom klimagassene på mysteriøst vis har den fremtidige påståtte katastrofale virkning likevel, er ikke dette da et resultat av naturlige klimaendringer siden 99,88% av klimagassene ikke kommer fra menneskeheten? Vi kan altså ikke påvirke dette vesentlig, utover å tilpasse oss de endringer naturen selv serverer oss til enhver tid!

Klimakriseindustrien – hvem er de?
Legg merke til at klimakriseindustrien hele tiden flytter målstolpene slik at de unngår å svare på svært pinlige spørmål. I Norge er Institutt for klimapolitikk (Cicero) og Bjerknessenteret de tyngste aktørene, som har sikret en tilsynelatende vitenskapelig kvalitet i den propagandaen du ser overalt og som offisielt fremføres av NTB, NRK, Aftenposten, DN, BT, Adressa, Dagsavisen, Dagbladet og mange andre, i regi av journalister som forlengst har sluttet å tenke selv. Det er så mye lettere for dagens journalister å spørre nevnte aktører hva de skal skrive.

Det eksisterer noen svært få unntak, faktabasert klimajournalistikk er f.eks tidvis å se i Dag og Tid, Klassekampen, TV2 og i Hegnar media.

Målstolpene flyttes hele tiden
Dermed slipper man å svare på pinlige spørsmål. Dette skjedde første gang da fenomenet global oppvarming ble omdøpt til klimaendringer, dermed slapp man å svare på spørsmål vedrørende opphøret av den globale oppvarming og kunne istedet bruke enhver endring i været til å skremme befolkningen og politikerne. Våtere, tørrere, kaldere, varmere, villere – alt kunne nå brukes og misbrukes – og det ble gjort. Medias bruk av begrepet ekstremvær økte med hele 500% over en periode på 30 år, mens mengden av ekstremvær pussig nok var konstant eller synkende.
Drivhusgasser ble til klimagasser. Drivhuseffekten og drivhusgasser var sentrale begrep i starten, men det oppstod et akutt behov for nye ord etter at kritikere syrlig påpekte at drivhuset med sitt glasstak holdt på varmen, mens drivhuseffekten ute i atmosfæren bestod i det motsatte – at atmosfæren kjølte seg ned ved at vanndampen tok med seg varmen oppover.
Karbondioksyd (CO2) ble til karbon. Denne livgivende, fargeløse og luktfrie gassen er plantemat og gjør ikke noe annet i målbar grad i henhold til alle observasjoner og eksperienter, noe som ble vist første gang allerede i 1909!. Og det er mangel på den i atmosfæren, alt du ser av planter lever i en konstant tilstand av hungersnød!  CO2 er en så svak drivhusgass at forskerne ikke engang er sikre på om den har en netto kjølende eller varmende effekt. Disse elementære fakta ble raskt for pinlige, og man gikk over til å snakke om karbon, som er sot. Sot er skittent og alle kan forholde seg til til det. Å snakke om karbon når temaet er klimaet er like saklig som snakke om hydrogen når temaet er drikkevannet vårt.

Virkeligheten er at klimavitenskap slik den formidles fra klimakriseindustrien har mer til felles med kreasjonisme og homeopati enn med klassisk naturvitenskap.

Normalt klima domineres av istid
James Hansen har påpekt i sin forskning at temperaturøkningen siste 100 år var på 0,5 grader Celsius. Altså intet å bekymre seg for, det er en naturlig retur til det moderne varmeoptimum etter den lille istid for noen hundre år siden. Klimaet har alltid forandret seg av helt naturlge årsaker og vil fortsette med det.

GISP2 TemperatureSince10700 BP with CO2 from EPICA DomeC
Det normale klimaet på denne kloden er istid, den varer ca 100.000 år og preges for vår del av at Nord-Europa er dekket av et helårlig ca 2 km tykt islag.

Mellom istidene er det noe varmere, jevnfør figuren her som er basert på iskjerneprøver fra Grønland. Dette er mellomistid, den varer ca 12.000 år, vi er nå helt på slutten av en mellomistid og temperaturen de siste 3000 år har vært svakt synkende,. De grønne søylene er små, sykliske varmeperioder som gjentar seg med ca 1000 års mellomrom. Se hvor pinglete dagens varmeperiode er i forhold til minoernes, vikingenes og romernes varmeperioder!
Merk at det i tiden 1977-96 ble litt varmere enn høyre grønne kolonne viser, men ikke så varmt som det var da vikingene bosatte seg på Grønland for litt over 1000 år siden.

Se hvordan CO2-nivået i nederste del av figuren langsomt har steget, mens det gradvis har blitt kaldere de siste 3000 årene. Er det ikke på tide å erkjenne at CO2 bare er plantemat og ikke påvirker klimaet vårt i målbar grad???

Klimakrisedronningen. Cicerofoto,
Klimakrisedronningen. Cicerofoto,

Hva sier dronningen i vår klimakriseindustri til dette?
Kort sagt, det du ser i media nå er deler av industriens propagandakampanje i forkant av klimamøtet i Paris. Skremslene er mange: Det isfrie Arktis, Grønland og Antarktis? Drastisk stigende havnivå? Artsutryddelse, med alt fra isbjørn, til snegler og et utall andre arter i faresonen? Krigen i Syria? Krympende sauer? Og et hundretalls øvrige skremsler, det ene mer hjernedødt enn det andre.

Oppsummert: Det du leser er oppspinn, uten noen som helst vitenskapelig forankring.
Vi har henvendt oss til en frontfigur i den norske klimakriseindustrien, med spørsmål om Kristin Halvorsen ønsker å kommentere temaet i dette oppslaget? Kanskje hun som den dyktige kommunikatør hun er, kan svare på relevante spørsmål? F.eks, hvor mange dager har menneskeheten nå igjen til å redde verden fra den ikke-observerbare klimakrisen?

Mens vi venter på svaret
I mellomtiden kan vi tenke litt over at all solforskning varsler at det skal bli kaldere de neste 30 årene. Også klimapanelet er enige i at naturlige klimaendringer nå i noen tiår vil overskygge de menneskeskapte endringer. Men ikke forvent at klimakriseindustrien nå vil snakke om at de selv er mer katolske enn klimapavestaten IPCC.

Støtt oss ved å dele: