Kategori Indoktrinering

Vårt statlige klimahelvete

Norske klimapolitikere har aktivt eller med egen passitivitet medvirket lenge til å skape frykt, engstelse og angst i befolkningen, og med sin kunnskapsløshet har de nå skapt en tilstand som tilnærmet er kommet utenfor kontroll. Antidemokratiske krefter i den grønne «rørsla» nøyer…