Grov klimaindoktrinering fra NTB

Forfattet av E. Montagrius.

NTB skriver nå i avisene at ‘Naturkatastrofer bekrefter advarslene’ om ekstremvær og klimakrise. Men klimaet har til alle tider fra tid til annen ført til problemer for menneskene. De samme spådommene om en snarlig klimakatastrofe har vært framsatt i snart 60 år, uten at katastrofen har manifestert seg. For 30 år siden fortalte en representant fra FNs miljøprogram at vi bare hadde 10 år igjen for å redde verden.

Hva NTB fortier

NTB fortier at perioden fra 2010 til 2019 har vært det beste tiåret for menneskeheten noensinne. I løpet av den siste 25-årsperioden har verdens sult gått ned med 40 %, fattigdom med 74 %, analfabetisme med 56 %. Dødsfall pga klimarelaterte hendelser i verden har sunket med mer enn 90 % de siste 100 år. Matvareproduksjonen øker, både fordi det er mer CO2, og fordi vår innovasjon driver utviklingen i denne retningen. Kornavlingene er firedoblet siden 1960, og prognosene framover er meget gode.

Den nylige hetebølgen i USA er ikke verre enn den i 30-årene. I uken som endte den 18. juli 1936 gikk 12 183 liv tapt på grunn av den ekstreme varmen, mer enn de 8851 som ellers døde i juli 1934. (The Bend Bulletin Newspaper, Oregon). I 37 dager etter hverandre mellom 17. desember og 22. januar 1938 var det opp mot 40 grader i Bourke i Australia (Coffe Harbour and Dorrigo Advocate).

Flommen i Tyskland var dramatisk, men den sveitsiske meteorologen Jørg Kachelmann sier at de tyske myndighetene kjente til flomvarslene på et tidlig stadium, men unnlot å varsle, så 200 helt uforberedte mennesker døde. Likevel var flommen antagelig ikke verre enn de enorme flomkatastrofene i Tyskland i 1804 og 1910. På Wikipedia kan man lese at de 30 mest dødelige flomkatastrofene i historien skjedde før 1980.

NTB skriver at CO2-utslipp hittil har ført til en oppvarming på 1,1 grader. Det er helt umulig, fordi mye av denne oppvarmingen skjedde mellom 1850 og 1940, da våre CO2-utslipp var minimale.

Det var varmere før

Så hevdes det at en temperaturøkning på 2 grader vil være ødeleggende for kloden. Men en veldokumentert klimahistorikk forteller noe annet. I løpet av de siste 4000 år har vi hatt tre markerte varmeperioder, den minoiske, den romerske og den middelalderske, hvor sivilisasjon, kultur og jordbruk blomstret. Spesielt den minoiske og den romerske varmeperioden viser at 1 – 2 grader høyere temperatur enn i dag ikke har vært et problem for menneskene, men tvert imot et gode.

Observasjoner trumfer modellbaserte studier

NTB forteller om et gjennombrudd for de såkalte attribusjonsstudiene, som forsøker å koble klimaendringene til spesifikke ekstreme hendelser som hetebølger, storm og flom. Men dette er modellbaserte studier så dette er svært tvilsomt. Gjennombruddet består bare i at slike studier har dukket opp, for å forsøke å bøte på at tradisjonell klimamodellering har ikke klart å gjøre koblingen.

Modellresultater må alltid verifiseres mot observasjoner. Og det er særlig på to områder vi har observasjoner som er fysisk målbare og relativt pålitelige, det er den globale atmosfæretemperaturen og havnivåstigningen. Høyt meritterte uavhengige klimaforskere som Dr. John Christy har vist at modellene ikke klarer verken å reprodusere historiske temperaturer eller gi korrekte temperaturframskrivninger, verken i forrige hovedrapport fra IPCC eller i den kommende rapporten. Og havnivåstigningen har ikke vist den akselerasjon som en økt CO2-konsentrasjon skulle tilsi.

IPCC sier selv «I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksom på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig». Hvorfor i all verden skal vi da tro på klimamodellene fra IPCC eller på attribusjonsstudiene? Dessuten finnes det ingen måte hvor vi kan verifisere modellbaserte attribusjonsstudier mot kvantifiserbare observasjoner.

Den eneste måten vi kan teste trendene i ekstremvær på, er å studere langsiktige statistikker, for å se om hyppighet og styrke endrer seg, og det viser seg at vi ikke kan påvise noen økning. Dette eliminerer også behovet for attribusjonsstudier.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Hovedmønsteret i flere sentraleuropeiske land som har hatt flomskader i år, er at myndighetene griper muligheten til å dekke over sine forvaltningsmessige svikter over flere tiår ved å rope «klimaendringer». Og da er det som kjent mer andres skyld enn deres…
  Men de vil nok etter hvert få sanne Abraham Lincolns diagnose for sånt:
  – You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

  • Ja, i dag hadde nok Abraham Lincoln’s diagnose vært virkelighet. Våre politikere kan lure befolkningen i noe tid og noen hele tiden. Så får tiden vise om de kan lure og bedra hele befolkningen over lang tid… Jeg tviler på dette siden robuste data og forskningsrappporter motsier våre klimafrelste politikere og medier som ikke ønsker motsynspunkter og kaller sine meningsmotstandere for fornektere…

 2. Hvor får man økning på 1,1 grad fra, eller hvorfor er det så mange forskjellige tall?

  Dette stod på NRK i 2019

  Når man sammenligner førindustriell tid (1861-1890) med moderne tid (1991-2018), viser målinger at verdens gjennomsnittlige temperatur har økt med 0,73 grader. https://www.nrk.no/norge/temperaturen-i-norge-stiger-mer-enn-i-resten-av-verden-1.14496847

  I samme artikkel (cherrypicking) viser man til at Kornavling under det halve av normalen i 2018. Har dere noen dokumentasjon på at kornavlingene er firedoblet siden 1969 og dette med at Dødsfall pga klimarelaterte hendelser i verden har sunket med mer enn 90 % de siste 100 år. Det er kun til eget bruk, ikke at jeg tviler på det.

  Når det gjelder den nylige hetebølgen i USA kan jeg anbefale denne fra Clifford F. Mass som er en amerikansk professor i atmosfæriske vitenskaper ved University of Washington.

  Han spør; Was Global Warming The Cause of the Great Northwest Heatwave? Science Says No.
  https://cliffmass.blogspot.com/2021/07/was-global-warming-cause-of-great.html

 3. Svar til Even Jensen;
  Grunnen til at det er så mange forskjellige tall for oppvarmingen, er dels at det er ulike årstall når man regner fra eller til. Og det er ulike datasett for global temperatur, og de er av ulik kvalitet (se tidligere omtale eller gå til Humlums Climate4you.com). i tillegg finnes det reanaylyse av globale temperatursett, og enkelte av disse er pussig nok enda varmere enn orginaldataene for temperatur, som ikke er samlet inn av hensyn til klimapolitikken, men fordi man vil vite temperaturen der det bor mye folk.

  I realiteten er ikke uenigheten så stor, før tallene havner hos mer eller mindre useriøse mediefolk hvor de blir manipulert
  Klimapanelet skrev i 1990 om temperatur: WG1, side 214: «Therefore our best estimates of the lowei and upper limits of global warming between the late nineteenth century and the 1980s are about 0.3°C and not more than 0.6°C respectively, slightly less than most previous estimates.».
  Og i Klimarealistenes brev til statsministeren fra i forfjor:
  Konklusjonen er derfor at den globale temperatur steg (1900-1999) med mellom 0,4 og 0,7 °C, hvor det første tallet referer til de originale temperaturserier, og det siste til de justerte og grovt manipulerte data. Ingen av disse verdiene er imidlertid på noen måte alarmerende.
  https://www.klimarealistene.com/2019/04/05/apent-brev-til-statsminister-erna-solberg/

  Verdienøkningen på kornavlingene grunnet mer CO2 er dokumentert av FNs FAO, her er en kilde til dette:
  http://www.co2science.org/education/reports/co2benefits/co2benefits.php

Kommentarer er stengt.