Absurd flyseteavgift

I serien absurde og pseudo-vitenskapelig begrunnede avgifter har vi i dag kommet til den nye flyseteavgiften, som i vide kretser er ansett som et nødvendig onde og i enda videre kretser er et nødvendig tiltak mot klimakrisen. Dette er prisen regjeringen betaler for å ha Venstre som støtteparti, men dessverre har enkelte i regjeringen vært enda mer klimareligiøse enn Venstre.

Flyseteavgiften bare en forsmak
Forhenværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) hevder i flere intervjuer tidlig i desember at den foreslåtte flyseteavgiften bare er en forsmak på hva som kommer senere. Hun mener befolkningen må betale mer for å forurense i framtiden, og til tross for at det i Norge ikke eksisterer noen toksikologisk undersøkelse fra ansvarlig myndighet som beviser at CO2 er en forurensning, så rant dette pseudovitenskapelige tøvet fra henne i strie stømmer ut til folket både før, under og etter klimakonferansen i Paris.
Målet er at Norge skal kutte 40% av CO2-utslippene innen 2030. Istedet for å regulere eget utpust eller velgernes, så går hun etter flysetene som ikke puster ut CO2 i det hele tatt. I flyselskapene vil man helst ha monpol selv på å ilegge egne passasjerer kreative tilleggavgifter, og statlig inntrengning i deres revir bidrar heller ikke til nye arbeidsplasser. Internasjonalt er situasjonen at kreative avgifter i enkeltland bare skaper en konkurransehindring for flyselskap som er basert i Europa.
NHO har allerede advart mot avgiften, som skal true mellom 4-5000 arbeidsplasser i Norge.

På Stortinget er det en del politikere som lenge har drømt om å avgiftsbelegge flypassasjerene like tungt som bilistene og avgifter har kommet og gått. Denne gangen er det Venstre som bedriver utpressing i form av krav om strengere klimatiltak for å redde verden fra Dommedag!
Bjørn Kjos i Norwegian har hverken sans for avgiften, eller at den som en såkalt «grønn» avgift heller ikke belønner selskap som har en mindre forurensende flyflåte med et lavere avgiftsnivå. Konkurrenten SAS har som kjent eldre fly som støyer mer, bruker mer drivstoff og på andre måter har gått ut på dato.

Fly-skattenIngen sunn vitenskap bak flyseteavgiften.
Det man i praksis gjør er å avgiftsbelegge en liten del av atmosfæren: CO2 utgjør 0,04% av atmosfæren og mindre enn 4% av dette er menneskeskapt. Så avgiften rammer den brøkdelen av ett molekyl pr 1 million molekyler i atmosfæren som skyldes den lille norske andelen av den globale flytransporten. Figuren til venstre er satt sammen av nestleder
i KR sammen med vårt Vitenskapelige Råd.

Logikken fra Venstre og noen av deres like klimakåte kolleger i Høyre, er altså at en minimal reduksjon i brøkdelen av det ene CO2-molekylet som vi får med innføring av denne avgiften skal redde verden fra Klimadommedag!

Arge flypassasjerer
Arge flypassasjerer lager protestaksjoner og selskap som Ryan Air truer med å nedlegge flere ruter i brev til finansministeren. På Facebook har en protestaksjon mot flyseteavgiften samlet adskillig flere deltagere enn Venstre har på Facebook. Samtidig vet mange av passasjerene at det ikke observert noen signifikant global oppvarming fra all den CO2 som vi nå resirkulerer tibake til atmosfæren gassen engang kom fra. De vet at vi blir lurt av politikerne.

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Hmm. Brus, øl og champagne burde vel avgiftsbelegges også. Her bobler det bokstavelig over med muligheter. Politikerne har nå fått et verktøy for å kreve inn skatter folk aksepterer. Her er det bare fantasien som sette grenser. Når det gjelder flyavgiften kan vi jo huske på plassering av ny hovedflyplass. Nå flyr de fleste fly over Oslo og slipper ut sot, som faktisk er forurensing. I tillegg er grunnvannet på Gardermoen forurenset med avisningsvæske. På toppen har vi støyplager for dem som bor i nærheten. Uvitenhet og skjulte agendaer er politikernes kjennemerke.

 2. KR benytter nær enhver anledning til å gjenta tesen om at kun 4% av CO2 innholdet i atmosfæren er menneskeskapt.

  Kanskje er det på tide at dere kommer med et hovedinnlegg som skisserer KR’s versjon av CO2-kretsløpet, med en beskrivelse av CO2 strømmene og forskjellene fra «standard-modellen»?

  «Standard-modellen» i sin enkleste form er som kjent omtrent slik:
  ­­­­
  Økningen i CO2 i atmosfæren fra 280 ppm til 400 ppm skyldes i all hovedsak mennesket. Økningen tilsvarer grovt sett halvparten av de menneskelige utslipp; resten har gått fra atmosfæren til havene («Henry’s lov») og biosfæren («jorden blir grønnere»).

  For at dette skal gå opp, må levetiden av CO2 i atmosfæren være 50-100 år eller mer.

  Isotop-analyser, både C13 og C14, viser at levetiden for enkeltmolekyler i atmosfæren er mye kortere, kanskje 5-10 år.

  Dette tilsynelatende paradokset avklares ved at mengden CO2 i atmosfæren bestemmes av nettostrømmer, mens enkeltmolekylenes levetid er gitt av bruttostrømmene, som er mye større. (Dette er beslektet med det faktum at man ikke kan følge en enkeltbil gjennom en kø for å si noe om varigheten av køen.)

  • Her er det bevislig feil: «Økningen i CO2 i atmosfæren fra 280 ppm til 400 ppm skyldes i all hovedsak mennesket.» Påstanden er basert på kirsebærplukking av målinger, tar man med alle målingene kommer man til ca 320 ppm.
   Og påstanden om at skylden ligger «i hovedsak hos mennesket» er et dogme, det er aldri dokumentert noe sted. Her er det også en missing sink i og med at IPCC ikke kan redegjøre for halvparten av CO2en.

   • «…beviselig feil»? — Så vis oss bevisene!

    Jeg understreker at det jeg litt upresist kalte «standardmodellen» er den forståelse man finner i IPCC’s oppsummeringer. De baser seg på gode atmosfæriske måligner fra 1959 (da var verdien ca 315 ppm) og mange iskjerner før det. Noen av iskjernene overlapper i tid med atmosfæremålingene. Tallet 280 i førindustriell tid bekreftes av disse.

    CO2 innholdet i atmosfæren har økt med omtrent halvparten av de menneskelig utslipp. Åslid kaller det et dogme at det er et årsaksforhold. Og det er jo i prinsipp rett at samvariasjon ikke nødvendigvis innebærer kausalitet.

    Men når vi pøser CO2 inn i atmosfæren, og CO2 i atmosfæren øker, må det være en konstruktiv nullhypotese at det er en sammenheng. Og så må det være opp til de som bestrider dette å komme med litt finslepen argumentasjon som motbeviser antagelsen. Det var det jeg høflig etterlyste. (Det holder ikke med hyppig gjentagelse av «4%» og «isotop».)

    • Bevisene er klare, de foreligger i fagfellevurdert forskning og vi har vist til dem mange ganger før, se for eksempel KN 130: http://www.klimarealistene.com/2015/11/16/aftenposten-og-co2-eventyret/
     Tallet 280 avvises av all seriøs forskning og det samme gjelder iskjerneprøvenes egnethet som proxy for tidligere tiders CO2-innhold i atmosfæren. Jfr Segalstad her, med videre referanser.
     http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Segalstad_1996_NorskOljerevy.pdf

     Jfr referansen til Ernst-Georg Beck in KN130, nullhypotesen sier dermed at den observerte økningen i CO2 rundt 1940 må være forårsaket av andre naturlige forhold, så som økningen i temperatur i de forutgående tiårene.

     Det blir for useriøst når FNs klimapanel i sine politiske oppsummeringer simpelthen antar at de naturlige forhold som forårsaket varmeperioden og det høye CO2-nivået i første halvdel av forrige århundre simpelthen har sluttet å forårsake høy temperatur og CO2-nivå i siste halvdel av forrige århundre.

     Ingen bestrider at det er teoretisk mulig at mennesket kan påvirke klimaet i målbart omfang i dag eller i fremtiden. Spørsmålet er hele tiden hvor mye, og det eksisterer ingen observasjoner i naturen i dag som bekrefter at vi til nå har påvirket klimaet i målbart omfang med «utslipp» av CO2.

 3. Klimarealistenes nestleder, har med råd fra det vitenskapelige råd, søkt å illustrere størrelsen av to tall, 400 ppm og 4 %, ved hjelp av kvadrater i ulike størrelser.

  400 ppm er som kjent det anerkjente tallet for dagens konsentrasjon av CO2 i atmosfæren, men 4 % er KR’s tall for menneskeskapt andel, som står på atskillig mindre solid grunn.

  Uansett, det kan være instruktivt å tenke seg hvordan en ungdomsskoleelev ville angrepet problemet. Han/hun ville utvilsomt startet med å observere at de store kvadratene har sidekanter ca 245 pixler, slik at de består av ca 60000 pixler. Da ville han/hun kjapt beregnet at 400 ppm og 4 % svarer til hhv 24 og 2400 pixler.

  Man ser fort at 24 og 2400 stemmer svært dårlig med KR’s nestleders kvalitetsikrede figur.

  Nå kan jo opplagt professorer mer matematikk en ungdomsskoleelever, men det kan da neppe gi slike utslag!

  Så hva er forklaringen?

Kommentarer er stengt.