Tilbakeblikk på klimaåret 2019

Forfattet av Geir Aaslid. Vi ser på trendene fra klimaåret 2019, med lenker til et lite utvalg av medieomtalen. Vi ser også på den voksende klimarealismen i Norge og i utlandet, og ønsker med dette alle våre lesere et riktig godt nytt klimaår i 2020.

Hysterisk propaganda i mediene

Hver gang du konkluderer med at nå kan ikke mediene bli mer fanatiske og bakstreverske, så finner de seg et nytt klimalavmål. 2019 var året da propagandaen var på høyde med det beste DDR-regimet presterte og klima forkynnelsen var i 2019 egnet til å gjøre enhver konkurrerende misjonær brungrønn av misunnelse. Fra omtalen av profeten Greta, til de sedvanlige symptomene som resirkuleres jevnlig og til de manipulerte dataene for solaktivitet, for global temperatur, og for havnivåstigning.

Et vanlig fenomen, overvann på isdekket fjord på Grønland

Vi tar med fenomenet overvann på isdekke i innsjøer og i fjorder, noe som skjer hvert år mange steder på kloden. Flere medier har resirkulert fotoet til høyre i klimapropagandaen (tatt i juni 2019), mens fotoet til venstre tydeligvis ikke eksisterer for mediene. Her er VG med et oppslag hvor nesten alt er usant eller manipulativt.

Det groveste fra VG er påstanden om at 11000 forskere har erklært klimakrise. De nevner ikke at uavhengig analyse av underskriftene til den intetsigende men alarmistiske kommentartekst som er erklæringen, viser at det var mindre enn 10 klimaforskere blant de 11000. De nevner heller ikke at Mikke Mus var blant de som signerte dette oppspinnet de viser til.

Klimakrise er ikke et ord som eksisterer i klimapanelets hovedrapporter eller i Stortingets klimadokumenter. Likevel har 2019 blitt året hvor nesten alle politikere skulle erklære klimakrise, og dette er gjennomført i en del fylker og kommuner i Norge. Men så langt har ingen av disse politikerne forklart befolkningen i Norge hva denne klimakrisen egentlig består av.

Men folk flest er ikke dumme, i motsetning til visse politikere. Vi vet at det vi kan observere utendørs er vinter, vår, sommer og høst.

NRK med ny propagandagruppe

M24 publiserer 20. desember en tekst som oppgir at NRK Nyheter skal få en helt ny gruppe med ti ansatte for klimapropaganda, presumptivt i tillegg til alt oppspinnet øvrige ansatte leverer om klima fra før. Den nye klimaedderkoppen, eller mer formelt formulert, den rykende ferske klimakoordinatoren, heter Hans Cosson-Eide (foto til venstre er skjermklipp fra M24-oppslaget) med erfaring fra NTB og noen aviser.

Naturfaglig er Cosson-Eide en analfabet, men med erfaring fra statsvitenskapelige studier i etikk og moral på klimafeltet, skulle man tro han var oppmerksom på det problematiske ved å ensrette klimajournalistikken i NRK. Men vi vet jo at NRKs retningslinjer ikke gjelder på klimafeltet, for der kan de ansatte gjøre som de vil, bare budskapet er tilstrekkelig ensidig, subjektivt og alarmistisk.

En tilsvarende propagandagruppe skal etableres i Bergen, hvor NRKs ansatte vil arbeide i et symbiotisk samrøre med Bjerknes-senterets avdeling for klima-kommunikasjon.

Nedrig lavmål fra Bergens Tidende

Bergens Tidende tar likevel gull i sporten klimalavmål, med sin skriftlige erklæring sent i 2019 til en professor ved UiB, hvor man innrømmer den totale redaksjonelle ensretting med setningen «Vi trykker som hovedregel ikke såkalte klimaskeptiske innlegg i BT.»

Svært prisverdig er det av Aftenbladets Erik Tunstad å kritisere både problemene forbundet med en slik ensretting samt mangelen på ytringsfrihet for den klimarealistiske majoriteten i Norge. Kritikken viser også at medie-Norge ikke er totalt ensrettet, det finnes klimadissidenter blant jouralistene opptil flere steder.

Radarparet Tufto og Bjerkestrand gjorde bare skandalen større med sitt klossede forsøk på å forsvare egen DDR-propaganda på klimafeltet.
Jeg er enig med Tunstad der han konkluderer i Aftenbladet, i at BT viser et nedrig lavmål i denne saken.

Fra før vet vi at andre medier i Norge ikke vil forstyrre sine lesere med naturfaglige fakta, men de har unnlatt å formidle dette skriftlig til Norges klimadissidenter og realister.

Ekspanderende klimarealisme

Vi er vitne til en økning i antall klimarealister, både i Norge og ellers i Europa. Som omtalt i november, har Europa nå fått en klimarealistisk organisasjon som er aktiv i flere land.

Et økende antall politikere har fått øynene opp for at det kun er ett vestlig statsoverhode som har hatt en onkel som var professor i fysikk i 44 år ved eliteuniversitetet «Massachusetts Institute of Technology», navnet er John Trump. Man da får nærkontakt med relevant ekspertise og vil innse at det ikke finnes troverdig naturvitenskap til støtte for IPCC-leiren.

En av flere statsledere som i 2019 har definert seg selv som klimakjetter og dermed klimarealist er Tsjekkias president Miloš Zeman (fotoet ovenfor), som attpå til i årets juletale gjorde klima til hovedsaken og advarte mot grønne, falske profeter. Et rykende ferskt eksempel på falsk profet og et land i «Klimauntergang» kan man se her.

Zeman mener dagens klimadebatt har blitt en ny religion og han anbefaler landets studenter å lese på fredagene og klimademonstrere på lørdagene. Nyttårsløftet til både Norges konge og statsminister burde være et snarlig statsbesøk til Tsjekkia, slik at man kan lære av Tsjekkias president.

Mest interessant i 2019 var gallupen fra YouGov i høst (se Klimanytt 261), som bekrefter at kun 35 % av befolkningen er enig i regjeringens klimapolitikk, som forutsetter at mennesket er hovedansvarlig for klimaendringene. Men alle de andre mener noe annet, og tar man hensyn til upresise spørsmål, så mener altså ca ⅔ av befolkningen i Norge det samme som klimarealistene, at mennesket ikke er den dominerende aktøren i klimaendringene.

Medienes mytespredning holder hardnakket på at opposisjonen mot klimapolitikken utgjøres bare av de få som mener klimaet ikke forandrer seg og at menneskets bidrag er null, og spørsmålene er vanligvis manipulerende hvor hensikten er å få svar som støtter myten.

FNs absurde klimakonferanser

FN-systemets årlige klimakonferanser tiltrekker seg hvert år flere aktivister og lobbyister som livnærer seg på pengestrømmene til klimatiltak. Dette kommer i tillegg til mer profesjonelle byråkrater og diplomater, samt grønne politikere som har gjort klima til et satsningsområde.

Paris-avtalen var nadir for FN-IPCC, et lavmål det er vanskelig å komme under. Intensjonen fra enkelte var en forpliktende avtale, men nesten ingen land ville forplikte seg til effektivt å bruke egne ressurser til å bekjempe en klimakrise som bare eksisterer inne i villedende klimamodeller. Paris-avtalen er derfor uforpliktende, med to unntak, hvor det viktigste er at landene skal delta med en delegasjon på årlige klimatoppmøter, om nødvendig til evig tid.

En av de viktigere uforpliktelsene i Paris-avtalen er GCF, det grønne klimafondet som skal finansiere klimatiltak i klima-u-land. Intensjonen er å kanalisere 100 milliarder USD fra de fattige i de rike landene og til de rikeste i de fattige landene, fra og med 2020. Året 2020 starter dagen etter at denne teksten ble skrevet.

Årets klimamøte gjorde nesten ingen ting for å fylle opp dette fondet. Ca. 80 % av landene deltar på klimamøtene i hovedsak for å få tak i en andel av midlene i GCF. Nesten betyr i denne forbindelse at USA i 2019 formelt har trukket seg ut av klimapanelet, og USA skulle stå for halvparten av milliardbetalingene til fondet.

Av de resterende betalerne er det i 2019 et økende antall som leter etter utgangsdøra, til stor irritasjon fra mottagerne samt alle de andre som skal melke disse enorme pengestrømmene.

Vel så viktig i 2019 er at et økende antall land aktivt jobber for at Paris-avtalen skal forbi en papirtiger. I 2018 ble USA nevnt, med bekymring for Brasil. I 2019 er USA, Brasil, India, Australia, Japan og Indonesia nevnt og India er her representativt for alle klima-u-landene, som insisterer på økonomisk vekst først, og klimatiltak sist hvis vesten betaler, eller ikke i det hele tatt hvis vesten ikke betaler.

Fetere med klimaendringer?

Listen over alt som påvirkes av klimaendringer er uendelig lang, og i 2019 ble den lengre. Her er en forkortet versjon (2017),  med bare 64 eksempler. Vi kan nå slå fast at hestene i England blir fetere og at klimaendringer er en av årsakene. Det gror for mye gress i et våtere og varmere klima, og hestene spiser for mye av det, ifølge et oppslag i Telegraph.

Verden har omsider kommet dithen at det er relativt få og stadig færre som sulter, mens antallet overvektige er i sterk vekst. Avlingene gror så du nesten kan se det, stimulert av rikere tilgang på CO2. Med mer enn nok mat for flere, har fedme blitt et større problem enn sult i stadig større deler av verden.
Det har altså oppstått et marked for fedme-forskning, og den beste måten å få forskningsmidler, er å knytte klimaendringer til prosjektsøknaden, underforstått menneskeskapte klimaendringer forårsaket av våre CO2-utslipp.

Rett før jul publiserte København universitet studien «The Environmental Foodprint of Obesity» som viser at svært overvektige mennesker slipper ut 1,149 tonn mer CO2 i året, i forhold til normale og sunne mennesker. En av forfatterne av studien mener at dette burde ikke folk flest få vite fordi de overvektige har det tilstrekkelig trist og leit fra før, ifølge Politiken. Globalt mener forfatterne at overvektige menneskers merutslipp utgjør 700 Gigatonn CO2-ekvivalenter, eller 1,6 % av menneskets globale utslipp av CO2.

Det er altså noen personer i regjeringen i Norge, som er svært klima-høyrøstede men selv ikke akkurat går foran med et godt eksempel, når det gjelder personlige CO2-utslipp. (Venstres Trine Skei Grande. Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet).

Dine utslipp omtales normalt som ditt karbonfotavtrykk (også kjent som arvesynd), og nå håper vi klimaminister Elvestuens nyttårsløfte blir å samle inn vektdata for regjeringens medlemmer, med tilhørende utregning og offentliggjøring av statsrådenes personlige karbonfotavtrykk.

Klimatismen som ny statsreligion

2019 markerte året da et religiøst preget mediesirkus erstattet en konferanse som ikke vedtok noe matnyttig i det hele tatt. Selv en bedre avtale om avlatshandel med klimakvoter ble det ikke noe av.

Året 2019 var et massivt misbruk av mindreårige for å selge budskapet, med profeten Greta i hovedrollen. Illustrasjonen er fra Wall Street Journal, og viser hvordan budskapet har blitt mer og mer religiøst preget med årene, med 2019 som et lavmål – til nå.

Troen på klimatismen som den nye statsreligionen har lenge vært der, og har blant en del journalister ført til en mer misjonerende journalistikk. Men i 2019 har endetidsbudskapet vært massivt.

En artig detalj angående forkynnelsen av klimaevangeliet i Norge, kom fram i et TU-intervju med Bjørn Samset nylig. Som vanlig var det en forkynnende tekst uten at journalisten stilte et eneste kritisk spørsmål, men denne setningen var nyttig for forståelsen av Samsets effektivitet som politisk klimaformidler: «Med foreldre som begge er prester var det ikke matematikk og fysikk som fikk første prioritet i familiediskusjonene rundt middagsbordet.»

Samset som i 2019 fortsatt er Norgesledende i klimaforkynnelse, må i svært ung alder ha lært hvordan presteskapet forkynner og får lytterne til å omfavne den eneste rette tro, muligens lenge før han begynte på barneskolen. Og det var vel nettopp denne evnen til å forkynne ledelsen ved Institutt for klimapolitikk (Cicero) så etter i 2010 da de ansatte Samset?

Et politisk-religiøst klimahysteri som selger budskapet med misbruk av små barn kan umulig få sympati i store deler av folket. En pengebruk på klimatiltak (elbiler innregnet) som har passert 40 milliarder i året, er ingen vinnersak for en sittende regjering, når vi vet at ca 2/3 av befolkningen er imot denne politikken.

Konklusjon

Klimakampanjen kan sammenlignes med EU-kampanjen. Fra siste folkeavstemning om EU vet vi at bare 47,8 % var for medlemskap, basert på en saklig og objektiv EU-debatt hvor begge sider kom til orde.

Klima-alarmismen i 2019 har bare støtte fra 35 % og dette er oppnådd kun ved å bruke alle triksene i bruksanvisningen. Av en eller annen grunn er det en selvfølge at bare det alarmistiske mindretallet skal komme til orde i en totalt ensrettet klimadebatt.

Med en økende ytringsfrihet for klimarealister, mindre ensretting i media, og flere land som takker nei til å delta i klimapanelet, så vil tallet 35 % synke jevnt og trutt de neste årene.

Støtt oss ved å dele:

13 kommentarer

 1. Godt nytt år til alle klimarealister!
  Takk til Klimarealistene som gjør en enorm innsats mot dysfunksjonelle politiske systemer og propagandaaktører som tjener enorme penger på løgner og forvrengning av realitetene. Jeg trodde slikt var et forlengst tilbakelagt fenomen i vår tid, men så dukker dette opp i alt fra mainstream media til regjeringer og deres NGO organisasjoner som kjemper om de statlige smulene og bidrar til å holde hetsen mot klimarealister vedlike ved å skyve barna foran seg. Målet helliger middelet og det er ikke lenger rom for vitenskapelig debatt eller kritiske vurderinger i samfunnet. Et svært dårlig tegn for fremtiden, men noen holder stand mot mørketiden og vitenskapen lar seg aldri avvikle eller forvrenge særlig lenge av gangen. Håpet om en ny opplysningstid er på oppadgående, da flere og flere «politikere» ikke engang greier å holde vedlike sine egne illusjoner, men flopper som små lubne seler som klapper lydig med loffene og vil ha mer fisk, men bøtta er snart tom. NRK propagandaen råtner på rot og faller stadig oftere sammen som en ballong fylt med metan som truer med å sprekke, til tross for tvangsinndrevne milliarder av skattebetalernes penger, så alle kan kjenne aromaen av for mange regjeringsmiddager og lyssky avtaler bak folkets rygg. Alt kommer for en dag før eller siden og løgnene lar seg ikke bortforklare og vil peke rett på opphavet i generasjoner fremover.
  Realister gir aldri opp. 🙂

 2. Takk til Klimarealistene og spesielt til de som står øverst på barrikadene. Mange gode artikler ble produsert i 2019 basert på fakta, logikk og sunn fornuft. For 2020 ønsker jeg mer fokus på konsekvensene av klimagalskapen blant annet biodrivstoff og jakten på edelmetallene til bilbatterier osv. En annen konsekvens er at klimahysteriet tar bort fokuset fra mange andre forhold som planeten lider under som således blir feid under teppet. Jeg tror det er helt nødvendig å fokusere på de sterke negative konsekvensene som er helt reelle og konkrete.
  Godt nytt år!

 3. «Verdien av en overenskomst ligger egentlig i utarbeidelsen av den. Det spiller ingen rolle hvilke betingelser som blir satt, bare det er noen. Det er velviljen som teller. Når det er slutt på den, blir overenskomsten brutt, uansett betingelser.» Biskop Wolsey om forhandlingene for å få pavens velsignelse av giftermålet mellom Henrik VIII og Anne Boylyn. Det lyktes som kjent ikke, men det ble slutt på avlatsbetalingene til den katolske kirke. Tenk om Erna Solberg kunne være like pragmatisk og handlekraftig til Parisavtalen!

  • Rune; det er vel større sjanse for at Solberg stiler mot en stilling i FN-systemet. Og at avlat betalingen derfor heller vil øke, enn minske. Nå som sentrale Høyre-politikere går åpent ut mot USA, og binder seg til masten på Merkels synkende skute, så virker det lite sannsynlig at Norge distanserer seg fra Paris-avtalen. Den er jo uansett svært lite forpliktende.

 4. Norges snittemperatur for 2019 havner ut på 1992-nivå dersom mine beregninger stemmer. Det samme gjorde 2017. Relativt til normalen er det +1,1 grad. Hvis våre husdyr blir litt feitere av litt økt temperatur, må det være atskillig bedre enn som i USA hvor man bruker antibiotika til å feite opp dyra.

 5. Dette var for meg god lesing og en god start på det nye året, Geir Aaslid, og jeg takker for din innsats i året vi har bak oss, samtidig som jeg ønsker deg god helse og stor fremgang i året vi har gått inn i. Det er en svær jobb du gjør, men du kunne kanskje vie litt mer oppmerksomhet på ‘hvorfor’ svindelen med menneskeskapt klimakatastrofe ble etablert? Hva er det egentlig som ligger bak den svindelen om en menneskeskapt klimakatastrofe innebærer?
  At svindelen gir den industrialiserte verdens politikere en mulighet til å innføre økede skatter og avgifter, er vel for de fleste både innlysende og allerede merkbar. Likeledes har vel de fleste fått med seg at handelen med ‘klima kvoter’ og ‘grønne sertifikater’ har utviklet seg til en gigantisk butikk, som har gjort Al Gore, og mange med han, enormt mye rikere enn de var før opprettelsen av IPCC. Og, for de fleste er det vel også innlysende at hverken økede skatter eller ‘klima handel’ kan ha noen positiv innvirkning på den absurde menneskeskapte klimakatastrofen vi indoktrineres med hver bidige dag. Men, ligger det ikke noe vesentlig mer uhyggelig bak svindelen om menneskeskapt klimakatastrofe?
  Er det ikke nærliggende å se en forbindelse mellom den destabilisering av Europas nasjonalstater som den pågående migrasjon fra Midt Østen og Nord Afrika medføre, og den destabilisering svindelen om en menneskeskapt klimakrise massivt fører til?
  Er det ikke naturlig å spørre seg selv om hvorfor FN,EU og alle våre politikere støtter aktiviteter som destabiliser enhver selvstendig nasjon i Europa? Aktiviteter som må føre til en omfattende krigslignende krise i den vestlige verden.
  Vil det ikke gavne saken du kjemper for, å vie ‘hvem’ som står bak og er pådriver i svindelen om menneskeskapt klimakatastrofe en større oppmerksomhet?… og ikke minst ‘hvorfor’ de bedriver svindelen. Stå videre fram i manndom og villskap min venn!

  • Brandulph; migrasjon og klima er to svært vesentlige temaer for Vesten i dag. Og de samme politiske kreftene er som regel samlet om både ønsket om mer fri innvandring og støtten til påstanden om menneskeskapt klimakrise. Det betyr ikke at det er noen ond, skjult «makt» som står bak dette. Det er alltid lett å forestille seg en vag konspirasjon som årsak til ting man ikke liker, men som regel er det mer uttrykk for et ønske om enkle forklaringer, enn basert på virkeligheten.

   Og ellers fortjener både Aaslid og alle andre i KR en stor takk for et særdeles viktig arbeid for samfunnet vårt.

 6. Jeg vet ikke i hvilken tråd det er best å ta opp dette, men jeg prøver her, siden temaet er hva vi har erfart på klimafronten i 2019:
  Mine mest forstemmende opplevelser rundt klima har vært, som for mange, mange andre, NRKs stadig verre forkvakling av den allmenne klimaforståelse. Spørsmålet er hvorvidt et opplyst samfunn som det norske kan la klimauvitende NRK-journalister få lov å kjøre uhindret videre med slike grovt tendensiøse og totalt kunnskapsløse klimafordreininger i alle kanaler og fora de kontrollerer? Alle jeg snakker med av gamle forskerkolleger og andre godt informerte mennesker, også de som kan kalles IPCC-støttende, er rett og slett rystet over den kronisk alarmistiske og sensasjonspregede profilen NRK har lagt seg til, som går langt utenpå det fagfolkene selv sier i den vitenskapelige delen av IPCC-rapporteringen. Flere er også bekymret over at fokuset på det veldokumenterte behovet for MILJØ-vern er nesten forsvunnet underveis.

  For slik er bildet nå:
  NRK har de senere årene gjort seg til frontaktør for en stadig mer useriøs og sensasjonspreget dekning av «klima», der man gjentatte ganger har vist an man ikke engang evner å faglig skjelne mellom miljø og klima: Flere NRK-journalister har f.eks. referert til skolebarns innsamling av plast i fjæra som «viktig klimainnsats». I NRK-hodene blir alt «klima», fordi man f.eks. ikke vet at «klima» betyr registrert værmønster over minst 30 år. Hva har det med plastflasker i fjæra å gjøre?!
  Denne kunnskapstragedien har altså medført at 80- og 90-årenes kritiske fokus på farlig kjemikalie- og giftforurensning er omtrent helt borte, mens man samtidig kjører serier av programmer og nyhetsoppslag basert på løse og udokumenterte «klima»-påstander som man snapper opp i aktivistorganisasjoner av sletteste faglige slag, og som stort sett ender i den norske høymoralske nødvendighet for å føle «kjøttskam» o.l.
  Og verre blir det hele veien: Nå nylig sank NRK sjokkerende nok ned til å ta inn en aktivistunge på 14 år som «faglig høringsinstans» i Dagsnytt 18, krydret med en like hysterisk uvitende filosofiprofessor som «kvalitetsgaranti». Dermed kunne vi atter bivåne den ene ufaglige absurditeten etter den andre smelle i NRK-veggene.
  Og nå har altså NRK toppet det hele med å opprette en egen klimaaktivistgruppe (der selvsagt ingen er reelt klimafaglige) som skal klimateppebombe NRKs kanaler i året som kommer. Vi ser at dette «klimaløftet» allerede er godt i gang, med det ene hemningløst feilaktige klimaoppslaget etter det andre gneldrende rundt i eteren. Den ferske Dagsnytt 18-skandalen får stå som et illevarslende omen for hva vi har i vente.

  Så hva kan gjøres med denne maniske – og programfestede – villedningen rundt de faktiske klimaforhold?
  Kritiske vitenskapsfolk er jo forlengst utestengt fra å heve sine røster i NRK – og da klimarealistene offisielt likevel skulle slippe til i den grovt faktafordreiende Wahl-regien ble deres uttalelser kryssklippet og manipulert. Noe alle med utdannelse over ungdomsskolenivå enkelt kunne gjennomskue.

  Forslag:
  Jeg håper
  a) Klimarealistene kan begynne å enda mer systematisk registrere de verste NRK-skandalene og informere om dem her på forumet i håp om å kunne appellere til LITT skamfølelse, i hvert fall.
  Men viktigst av alt:
  b) Samle dem pent sammen i en bærekraftig treskurdpose (for guds skyld ikke plastpose, selv om VITENSKAPEN sier at klimaavtrykket fra en plastpose er mye lavere enn for en papir- eller tøypose) og oversende til Kringkastingsrådet med håp om at de tar affære.
  For ordens skyld: Det er selvsagt greit at man drøfter klima i NRK, men da må det skje på saklige, faglige premisser. Dagens atferd er bare skammelig og fullstendig uverdig ifht. medieetiske krav.
  Og vil selvsagt en dag slå grusomt tilbake på dem som misbruker reell vitenskap til ufaglige, og kortvarig opportunistiske journalistiske korstog.

  Her er et siste viktig «klimadebattfaktum»: Mens NRK leverer 97% ufaglig klimaalarmisme, sitter ca. 70% av nasjonens edru hoder og bare og river seg i håret over dette misbruket av vår allmennkringkaster.

  • Cosson-Eide, som skal bli sjef for den nye klimasatsingen har som grunnlag en mastergrad i statsvitenskap:

   «Global oppvarming er alvorlig og skummelt og det må man ta på alvor,men også et saksfelt med mulighet for å se på løsninger.
   Cosson-Eide har erfaring som både vaktsjef og reporter i blant annet NRK og NTB, skriver NRK i en pressemelding. Han har jobbetbåde journalistisk og akademisk med klima, og har en mastergrad fra London School of Economics, der han skrev om prinsipper for klimaendringer i lys av statsvitenskapelig teori, som senere ble publisert i Journal of Global Ethics.»

   Klima er vel et naturvitenskapelig fagområde?

 7. Til Brandulph Christopherseh.
  Jeg bifaller din ros for den jobben Klimarealistene v/ Geir Aaslid gjør. Det er befriende å kunne lese alle innspill som er basert på fakta, historikk og ikke minst seriøs forskning, Bare synd at disse synspunkter kun når de som vet hvilke nettsider som kan oppsøkes. Men heldigvis synes det som om flere og flere finner disse nettstedene og får øynene opp for hvilken svindel vi blir utsatt for.
  Du etterlyser mer informasjon om hvorfor og hvordan det startet. Sjøl har jeg funnet et godt nettsted via YouTube:
  svebb.tv. De har blant annet velding fokus på bl.a. klimahysteret. Dr. Lars Bern har mange gode innspill og her kan du også finne ut noe om hva og hvem som startet det hele. Han sier bl.a. en del om globalisering, ønske om overstatlig styring. Det kan for øvrig nevnes at swebb.tv for ikke lenge siden ble utelukket fra netttilgang. Men de er på plass igjen etter massiv kritikk fra «folket».
  Godt nytt år til alle lesere av Klimarealistenes sider.
  Svein Lunde

  • Jeg takker for henvisning til Dr. Lars Bern, som jeg ser har tatt for seg både hvem som står bak, og hvorfor svindelen med menneskeskapt klimakatastrofe ble etablert.

   På bloggen: – https://jmm.nu/lars-bern-om-klimatalarmismen/ – under et avsnitt med overskriften: «GLOBALISTER BAKOM KLIMATALARMISMEN», poster Dr. Bern bl.a. et utsagn fra ‘Club of Rome’ som sier det meste om den massive indoktrinering som pågår:

   — “ I sökandet efter en ny fiende som kan förena oss kom vi fram med idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande är vad vi behöver. Alla dessa faror orsakas av människan, och det är bara genom förändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas. Den verkliga fienden då är mänskligheten själv”.—

   Fra samme avsnittet har jeg sakset følgende utsagn fra Dr. Bern, hvor han med klare ord peker på ‘hvem’ og ‘hvorfor’. (Og, det gjør meg godt å lese at hans mening sammenfaller helt og holdent med min egen. ?)

   «… de personer som ligger bakom klimatlarmen är de som jobbar med globalisering. De vill ersätta staters suveränitet med överstatliga institutioner av olika slag. EU är ett sådant exempel. Man vill även överföra mer makt till Förenta Nationerna. Man skriver under överstatliga avtal som begränsar nationalstaten. För att kunna överföra makten till de globalistiska institutionerna så behöver man något att skrämma folket med: klimathotet.»

   Takk igjen for henvisningen til Dr. Bern, Svein Lunde!… jeg ser at jeg har en lang natt framfor meg.

 8. Klimakampanjen kan sammenlignes med EU-kampanjen. Fra siste folkeavstemning om EU vet vi at bare 47,8 % var for medlemskap, basert på en saklig og objektiv EU-debatt hvor begge sider kom til orde.

  Det var ikke helt korrekt. Alle aviser og NRK var tilhenger av EU-medlemsskap. Du, som nå, ble sett på som en avviker dersom du gikk mot strømmen (mot medlemskap). Så seiren var svært mye større enn selve tallet.

Kommentarer er stengt.