NRK TV – klimadebatt eller galehus?

NRK TV har igjen prøvd seg på det de innbiller seg er klimadebatt, den er online her. Her er noen korte kommentarer til denne absurde opplevelsen som bare kan sammenlignes med et asyl hvor de innsatte har tatt styringen. Vitenskap var et begrep som glimret med sitt fravær i hele programmet og det var ikke et eneste pip fra noen om at den globale oppvarmingen faktisk opphørte for snart 20 år siden – også ifølge FNs klimapanel. Enhver form for klimarealisme er utenkelig i et slikt debattformat hvor det for all del ikke må nevnes at klimakeiseren ikke har klær,

Klimapsykologi istedet for klimafakta
Med en stram politisk korrekt regi fra programleder Ingunn Solheim vet vi hva vi har i vente, klimakrisen er en selvfølge og vi starter med en klimapsykologisk monolog som skal bortforklare klimaapatien i befolkningen

Klimakeiseren uten klær
Klimakeiseren uten klær

Panel 1: Klimadiktator Randers
Her møter vi Grønn Ungdom som er i mot shopping, og bekreftelsen av at dette er et galehus fester seg. Neste ut er Unge Høyre som snakker om miljøet vårt og det å kjøre elbiler. Man redder verden med økonomisk vekst og slikt som elferger. Deretter får Jørgen Randers og Erling Røed Larsen fra BI ordet. Sistnevnte er opptatt av arbeidstiden vår, den er vår ressurs og han snakker om hvor mange av disse timene som brukes til å løse klimakrisen.
Randers har dagens første innertier med replikken: Denne debatten er nå komplett uforståelig for folk flest. Deretter skal han ha vekk fossilbilene og elektrifisere sokkelen. Vekk med skitten produksjon og inn med vindmøllene, høyst forutsigbar svada….

Jørgen Randers: «Denne debatten er nå komplett uforståelig for folk flest».

Dette tar helt av med å redde verden, også Unge Høyre vil ha flere flyavgifter og bare Røed Larsen har en antydning til bakkekontakt. Randers snakker om hvordan han som profesjonell dommedagsprofet forgjeves har jobbet i 40 år for å få til et grønt skifte og bli kvitt fossil energi. Budskapet er at demokratiet har feilet. Deretter snakker Randers om hva han ville ha gjort som Klimadiktator i Norge! Solcellepaneler og vindmøller skal være løsningen.

Panel 2: Flyseteavgiften på 88 kr
Guri Melby fra Venstre vil ha vekk billige flyreiser og mener slike avgifter er perfekte fordi det gjør miljøfientlige valg litt vanskeligere. Her er grønn avlat veien til frelse, miljø og klima sauses sammen og om flyseteavgiften har effekt på klimaet vet hun ikke.
Torbjørn Lothe fra NHO Luftfart er kveldens saklige debattalibi, en ensom svale som kort fremfører budskapet om hvor lite klimagasser luftfarten slipper ut. Effekten av avgiften bidrar til å redusere utslippene med 1-2% promille, for en skatt på over 1 milliard kroner som belaster flyelskap i Norge med en skatteskjerpelse de slipper i utlandet. Han snakker for døve ører.

De skarpe spørsmålene fra programleder går selvsagt utelukkende mot NHO-direktøren. Venstre sier i klartekst at hensikten er å bli kvitt flytrafikken og man skjønner ikke engang at færre fly betyr flere biler på veien og høyere utslipp.

Intermesso – intet nytt fra Paris
Da er det gått 33 minutter og vi skal til Norges sjefsforhandler i Paris, Aslak Brun som representerer det offentlige klimabyråkratiet i Norge. Statusen er at dette går for treigt, og Aslak Brun gjør oppmerksom på at dette er standard prosedyre, ingen vil forlate sine forhandlingsposisjoner for tidlig. Kompromisssene kommer først neste uke, hevder Hr. Brun som har vært med på dette før.

Panel 3: Lavmålets høydepunkt
Nikolai Astrup snakker om Norges komparative fortrinn med ren energi og minimale utslipp, mener vi er perfekt posisjonert for å levere det lavutslippssamfunnet trenger uten at de globale utslippene øker. Aluminiumsboksen til brusen bør lages i Norge og ikke i Kina.
Rasmus Hansson er neste ut, sykelig opptatt av at lille Norge ikke har kuttet sine utslipp, han er som vanlig ute etter oljen vår. Han overrasker med å få sagt bare en gang at kloden vil koke under sin opptreden.

Forskjellen mellom de to er at Astrup ikke vil rasere økonomien i Norge raskere enn det utlandet gjør for å redde verden fra klimakrisen. Hanson vil at Norge må gå foran nå. For NRK er det ikke nok med en grønn aktivist i panelet, så neste ut er Nina Jenssen fra WWF. Derfra går det bare i 2-gradersgnålet og regjeringens manglende troverdighet.
Siste ut er Tord Lien, olje- og energiminsteren fra FrP. Han kjører på Bill Gates som sannhetsvitne på at det de gjør i regjeringen er riktig. Han snakker om både behovet for å skaffe mer fornybar energi i verden og samtidig dekke energibehovet fra våre forekomster av olje og gass. Logikken er at vår gass bidrar til å halvere utslippene fordi vår gass erstatter det mer forurensende kullet ellers i Europa.

Astrup senker Hansson på offhore vindmøller
Ingen vil snakke om alle kullkraftverkene i Asia som gjør disse lavere utslippene meningsløse. Astrup snakker seg varm over at næringslivet har teknologien til det grønne skiftet, men nevner ikke at den ikke er konkurransedyktig. Hr. Hansson snakker opp offshore vindmøller men får sitt pass påskrevet av Astrup som påpeker at dette er et luftslott, økonomisk helt uforsvarlig siden Norge har overskudd på kraft. Astrup viser at han er en god debattant, han senker Hansson totalt i debatten om det skal være olje og gass eller mer grønn galskap i neste generasjon.

Gamle løgner blir som nye med WWF
Nina Jensen fra WWF skal så belære regjeringen om hvordan markedet fungerer og da er vi tilbake i galehuset igjen. Hun markerte sin plass i en alternativ verden ved å påstå at vind og sol er i ferd med å utkonkurrere olje og gass ute i verden og resirkulerte sin lite bærekraftige løgn om at fossilindustrien i Norge er subsidiert.
Lien hadde sin beste svarreplikk da han påpekte at oljeindustrien har et skattenivå på 78%. Deretter fader han ut med å samtidig forsvare klimasirkuset i Paris. Det må være håpløst slitsomt å være politisk ansvarlig for rammevilkår for energi slik alle de andre holder på, men Tord Lien er faktisk klar over at hele debatten bare er oppspinn. Han kan ikke banne i klimakirken uten å pulverisere regjeringens parlamentariske grunnlag.

Konklusjon
Igjen har NRK vist at de forakter sin egen formålsparagraf. Faktabasert, saklig og objektiv klimadebatt må ikke finne sted.

Klimadebatt – hvordan det kan gjøres i et redelig format
TV2 viser igjen med Underhuset hvordan man arrangerer en interessant klimadebatt med en antydning til realisme, igjen i regi av Jon Hustad. Hva velger vi vekk i Norge ved å bruke så sinnsykt mange milliarder på totalt meningsløse klimatiltak.

Også denne debatten finnes online.

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Kan dessverre ikke se på slikt på ARK, har ikke tid til å sende flere klager til de. Denne gjennomgangen fra Geir Aaslid var som antidepressiv legemiddel for en ekte klimarealist og klimanerd, passe syrlig!

 2. Det er godt å se at redaksjonen har tatt til seg kritikken om at de kjører en harserelende og dermed usaklig / useriøs stil

  • Med debattanter som skremmer med at vi er i ferd med å «koke kloden» er denne harselasen helt på sin plass. Det er NRK som er usaklige/useriøse i klimadekningen.

 3. Hei!
  Det var også klimaradioprogram på Ekko med Petter Bøckmann og Bjørn Samseth.
  Det er de samme greiene…..

 4. Den som gjorde sterkest inntrykk var jenta fra Grønn Ungdom. Med siste mote i brilledesign predikerte hun at shopping og forbruk må ned.
  Selve stilen og adferden hennes, var som klippet ut av AK-ML retorikere på 1970.

  Har også lagt merke til at Hansson og de grønne poengterer de 39 milliarder kroner i subsidier fra staten til oljeindustrien, denne gangen og utallige ganger tidligere.
  Denne løgnen har ingen programleder tatt tak i, og det er avslørende for den grønne siden at de baserer på usannheter i i retorikken sin.
  Dessuten ble Hansson slått ut av sin, tilsynelatende arrogante balanse, da Astrup konfronterte han med 160.000 vindmøller til havs for å erstatte energien av norsk oljeutvinning.
  Men det er vel ingen tvil om, 160.000 havvindmøller vil skape mange nye arbeidsplasser i installasjon, drift og ikke minst vedlikehold, til en uhyggelig høy pris.

  • Når det gjelder offshore vindparker, så blir det ikke noe av dette heller:
   Se NVEs lange liste med avslått konsesjonssøknader på vindkraft; http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/
   Konsesjonen til Havsul II er avslått;
   http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1338&type=56.
   I avslaget står det;

   7.3 Konklusjon
   Etter en helhetlig og samlet vurdering vil NVE avslå konsesjonssøknaden for Havsul II vindkraftverk.
   NYE har i denne saken funnet grunn til å legge vekt på innspill fra fagmyndigheter som sier at en bør høste erfaringer og få bedre kunnskaper om de faktiske virkninger av et offshore vindkraftverk utenfor Mørekysten før det eventuelt etableres flere havbaserte vindkraftverk i regionen.
   NVE har lagt vekt på at konsekvensutredning og høringsinnspill antyder at etablering av flere havbaserte vindkraft utenfor kysten av Møre og Romsdal kan medføre store negative virkninger for fugl. NVE konstaterer samtidig at en ikke har erfaringer med havbasert vindkraft under norske forhold og at en dermed ikke har faktisk kunnskap om virkningene i et område som vurderes som viktig av hensyn til fugl og biologisk mangfold. NVE har i sin vurdering også lagt vekt på at Havsul II er visuelt svært dominerende fra bebyggelse, særlig sett fra Vigra og at flere havbaserte vindkraftverk i regionen vil virke visuelt dominerende i dette kystlandskapet.
   Til grunn for NVEs vurdering ligger også en samlet vurdering av at det i dag er gitt konsesjon for Havsul I offshore vindkraftverk og Haram vindkraftverk, og at miljøovervåkingsprogram i forbindelse
   med en etablering av Havsul I vil øke kunnskapen om faktiske virkninger av havbasert vindkraft utenfor kysten av Møre og Roms ed en etablering av Havsul I vil øke kunnskapen om faktiske virkninger av havbasert vindkraft utenfor kysten av Møre og Romsdal kan medføre store negative virkninger for fugl. NVE konstaterer samtidig at en ikke har erfaringer med havbasert vindkraft under norske forhold og at en dermed ikke har faktisk kunnskap om virkningene i et område som vurderes som viktig av hensyn til fugl og biologisk mangfold. NVE har i sin vurdering også lagt vekt på at Havsul II er visuelt svært dominerende fra bebyggelse, særlig sett fra Vigra og at flere havbaserte vindkraftverk i regionen vil virke visuelt dominerende i dette kystlandskapet.
   Til grunn for NVEs vurdering ligger også en samlet vurdering av at det i dag er gitt konsesjon for Havsul I offshore vindkraftverk og Haram vindkraftverk, og at miljøovervåkingsprogram i forbinelse med en etablering av Havsul I vil øke kunnskapen om faktiske virkninger av havbasert vindkraft utenfor kysten av Møre og Romsdal.

   8. NVEs konsesjonsvedtak
   NVE avslår konsesjonssøknaden fra Havsul II AS for Havsul II offshore vind.

   • Som en ser av avslaget, er hensynet til fugl og biologisk mangfold poengtert.
    Hensynet til klassisk naturvern sparker bein under grønt skifte.
    Derfor er det et symptom på en diagnose, når klassiske naturvernere roper på grønt skifte, Naturvernforbundet, WWF, Regnskogsfondet, m. fl.

    NVEs konsesjonsoversikt på nett er en utrolig detaljert og anbefalt kilde til informasjon
    (Mulig det var noe dobbel kopiering i den innlimte teksten, 7.3 Konklusjon, ovenfor.)

 5. Følgende bli et krav fra folket når det blir aksept for at naturlover, ikke klimamodeller, styrer klimaendringene:

  En rekke aktører i NRK må ta konsekvensen av sin desinformasjon om klimaendringer (i en kanal som skal være pålitelig,og som folket betaler), og ta sin hatt og GÅ! De har vist seg ukvalifisert til stillingen innen samfunnsopplysning.
  Er de rede til det? De kan ikke for sin egen samvittighets skyld bli værende i jobben.

  • Enig i at det må bli et folkekrav, men maktmennesker innser aldri feil og vil ikke gå fra jobben frivillig. De vil raskt finne et annet tema å plage oss med.

 6. Ja. Debatten hadde stor underholdningsverdi. Imponert over all retorikken – særlig nfra de unge jentene. Jeg husker jo spydspissene i AKP(ml) ! Dette var bedre.

Kommentarer er stengt.