Miljødirektoratet villeder igjen

Miljødirektoratet (MD) skuffer igjen, etter at vi 10.september stilte spørsmålet her om vi kan stole på denne delen av offentlig forvaltning. Her gjengir vi spørsmålene direktør Hambro (Utdrag Nationen-foto: John Reinert Pettersen) og hennes etat ikke ville svare på, og de nye som vi dermed måtte sende. Også andre aktører har problemer med å få Miljødirektoratet til å rette på feilaktige opplysninger på eget nettsted, til tross for dette politiske organet har 669 årsverk, og driftsutgifter på 1,6 mrd. kr.

Hva tror MD selv at de gjør?

Miljødirektoratet har et internt strategidokument, fylt opp med de til enhver tid moteriktige floskler, byråkratiske formuleringer og alskens politisk korrekte (underforstått gode) intensjoner. Som leder for denne etaten er Ellen Hambro (Utdrag Nationen-foto: John Reinert Pettersen) ansvarlig for påstandene i teksten. Vi siterer enkelte godbiter som viser hvilken verden de lever i, med våre kommentarer i kursiv:

 • Vi skal utvikle en sirkulær økonomi. Nei, det ble med den sirkulære logikken som støtte til klimapolitikken.
 • Som direktorat er vi demokratiets tjener og rådgiver. Det ligner mer på gjøkungen i demokratiets fuglereir.
 • Alt vi gjør er alltid kunnskapsbasert. Definisjonen av kunnskap later til å begrense seg til uviten og politisk korrekthet.
 • Vi skal aktivt arbeide for å tiltrekke, utvikle og beholde kompetansen vi trenger. Hva med en direktør med naturfaglig kompetanse?

To spørsmål til Ellen Hambro:

Redaksjonen sendte 11.september følgende to spørsmål til MD, til deres postmottak, hvor det er fullt innsyn:

Innledning
Direktør Hambro skriver i Nationen 24.mars følgende:
«FN klimapanels rapporter er det viktigste faglige grunnlaget for arbeidet under Parisavtalen. I deres spesialrapport, 1,5-gradsrapporten, viser klimamodellene at det er behov for minst 35 prosent reduksjon i globale metanutslipp i 2050. «

Da internasjonal presse forlengst har rapportert at innholdet i denne rapporten ikke ble godkjent på påfølgende klimatoppmøte i FNs klimapanel, lurer jeg på hvorfor Hambro siterer fra denne rapporten som om den ble godkjent?

Videre ønsker jeg svar på hvorfor dere i presentasjonen av 1.5C-rapporten på eget nettsted, ikke gjør leserne oppmerksom på at innholdet i denne rapporten ikke er godkjent av FNs klimapanel?

Om det er arbeidsmiljøet i MD som gjør at det tar 6 dager å bekrefte mottak av en epost, det skal vi ikke mene noe om. Først 17.september kl 13.01 får vi bekreftelsen «Henvendelsen er journalført, og har fått tildelt saksnummer 20/12796».

Svaret som fulgte forbauset en del siden alle vet at det påfølgende klimatoppmøte var i Katovice i Polen, men dersom det er teoretisk mulig i klimaforvaltningen å late som man misforstår et spørsmål, slik at man kan svare på noe helt annet, så gjør man tydeligvis det.

Les også: Klimanytt 270 - Metan har et neglisjerbart bidrag til drivhuseffekten

Andre forsøk på å få saklig svar

Redaksjonen prøver derfor igjen, og denne gangen med teskje. Altså med tre innledende avsnitt, fulgt av tre spørsmål og 2 avsluttende avsnitt med utfyllende opplysninger.

Jeg viser til journalført henvendelse med saksnr, 20/12796.
samt miljødirektoratets svar 19.september hvor dere svarer på noe helt annet enn det jeg har spurt om.(vedlegg 2, ND-svar)

Jeg gjør oppmerksom på at jeg har IKKE spurt om når klimapanelets administrasjon har avsluttet intern saksbehandling av 1.5C-rapporten. Jeg ber derfor om at Hambroi svarer på det jeg faktisk spør om, istedet for å opptre manipulerende og spre et uriktig budskap som skjuler de faktiske forhold.

Direktør Hambro skriver i Nationen 23.mars følgende:
«FN klimapanels rapporter er det viktigste faglige grunnlaget for arbeidet under Parisavtalen. I deres spesialrapport, 1,5-gradsrapporten, viser klimamodellene at det er behov for minst 35 prosent reduksjon i globale metanutslipp i 2050. «

Spørsmålene til direktør Hambro er fortsatt som følger:
1. På hvilket klimatoppmøte har regjeringene som leder FNs klimapanel godkjent innholdet i 1.5C-rapporten? 
2. Hvorfor siterer Hambro fra denne rapporten som om innholdet i den er godkjent av klimapanelet på et toppmøte?  
3. Når skal MD i presentasjonen av 1.5C-rapporten på eget nettsted, gjøre leserne oppmerksom på at innholdet i denne rapporten ikke er godkjent på et klimatoppmøte av regjeringene som leder FNs klimapanel?

Jfr. til spm 3: vedlagte lenke til ett av flere steder som viser at MD i strid med de faktiske forhold presenterer 1.5C-rapporten som om innholdet av den er godkjent av regjeringene som leder FNs klimapanel  
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/rapporter-og-faktaark/sjette-hovedrapport/spesialrapporten-om-15-grader/

Vedlagt pressemelding (Vedlegg 1, Associated Press) som viser innvendingene fire land hadde mot innholdet i 1.5C-rapporten. Fra før burde MD ha tilgang til det norske referatet fra klimatoppmøtet i Katovice 2018 som viser at rapportens innhold ikke ble godkjent på toppmøtet.

21. september kl 09.46 fikk vi bekreftelsen. Også denne gangen kunne MD ha kommunisert raskere med resten av Norge med bruk av brevdue.

«Vi bekrefter at vi har mottatt e-posten. Henvendelsen er journalført, og har fått tildelt saksnummer 20/12796».

Tiden vil vise hva de i MD velger å svare denne gangen. Det passer for anledningen bra å resirkulere dette bildet fra forrige gang vi omtalte MD.

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

 1. Slike svar har man dessverre hørt fra Miljødirektoratet før.

  Jeg håper dere følger opp med resten av korrespondansen med dem etter hvert, det blir interessant å se hva de svarer.

  • Enig , vi vet at de sitter der og hever gasje så de kan like gjerne svare på faglige spørsmål som man forventer at Miljødirektoratet har kompetanse til å utrede – basert på fakta.

   Ser vi på den usannsynlige frekkheten som er prestert i «klimapolitikken» så er det ikke noe å spare på, vi må bare ikke falle ned på samme nivå , men holde oss til fakta – hvilket så sannelig ikke er noe problem.

   Gjennom snart 40 år har vi sett det meste av feilede og fjollete klimaspådommer til de grader at vi kan fastslå at klimavitenskap ikke er noen presis vitenskap – det virker mer som om aktørene egentlig ikke vet noe om temaet, og det er realt nok å si at dette er et så komplisert og enormt område at vi ikke kan forutsi det globale klima.
   Men det virker nok ikke befordrende på naive politikeres milliardbevilgninger til et mylder av mer eller mindre smarte grønne fond og klimaklubber.

   Tenk , anstalten basert på IPCC`s klimateori har 669 årsverk! Hva i all verden foretar de seg som har noen som helst betydning for det globale klimaet – eller vil komme til å få betydning i den retning?

   Klimapolitikken er blitt en politisk parodi – en ganske ellevill sådan. problemet er at vi sitter igjen med regningene – fulgt opp av politisk svada uten sidestykke.

 2. Jeg håper Redaksjonen fortsetter å spørre MD hvorfor de fortsetter å utøve sin herskende avsporingspolitikk som de gjør, uten å vise tegn til å forholde seg til oppdatert kunnskap og fakta i saken. Vi ser at MD holder seg til Gro Harlem Brundtlands gamle styringsimperativ: «Det er umoralsk å tvile».

  Da er det forfriskende å se tilbake til Jens Bjørneboe og hans bitende essay «Om formyndermennesket» i 1968, som foregrep Gros herskeprinsipp om det umoralske med å tvile med flere tiårs margin, sitat:

  «For autoritære mennesker er all selvstendig tenkning en forbrytelse: kritikk som i seg selv ikke bare er en demokratisk rettighet, men en demokratisk borger-plikt, – blir av dem oppfattet som ondskap og uvilje. Alt som består, er riktig, – å kritisere det er umoralsk.»

  Og det er like forfriskende å se at Klimarealistenes redaksjon også tilslutter seg Bjørneboes fjerde bud i harangen om hvordan man kan imøtegå formyndermenneskenes herskeprinsipper:

  «Det fjerde bud er: Du skal spørre! Dvs.: du skal spørre alle autoritære mennesker, alle formyndermennesker, om alle ting. Du skal tvinge dem til å begrunne hvert ord de sier. Du skal spørre dem til de ikke lenger vet hva de selv heter. Du skal spørre nøyaktig, pedantisk og ubarmhjertig om punkt efter punkt. Hvert ord et formyndermenneske sier, skal du forlange en logisk redegjørelse for. Han skal ikke dø i synden!
  Du kan ta oppgaven med ro: 90 % av alle mennesker går rundt med fastlagte meninger de ikke kan gjøre rede for, men som bare er arvet eller overtatt fra vår tids aller største pest: pressen, radioen, filmen og TV.»

  Så kjære redaksjon, fortsett å spørre MD «til de ikke lenger vet hva de selv heter».
  Til slutt tenker jeg gode, gamle anti-autoritære Bjørneboe kan humre fornøyd der han måtte befinne seg 🙂

  Link: Å måtte surfe gjennom Nasjonalbibliotekets arkiv for å finne artikkelen er lit strevsomt, så man kan for enkelthetens skyld lese den utlagt her: https://www.document.no/2012/12/31/om-formyndermennesket/

 3. Når forvaltning og byråkrater blir aktivister for en sak er det fare på ferde…

Kommentarer er stengt.