Klimarealistenes Vitenskapelige Råd utvides

Forespørsler er sendt til Ingemar Nordin, Antera Olilla, Fritz Vahrenholt og Elsa Widding. Disse fire har alle takket ja og styrker med sin inntreden et allerede høyt akademisk nivå i rådet, som ledes av Dr. Ing. Hans Konrad Johnsen.

Ingemar Nordin

Ingemar Nordin (1949) har en magisterexamen i matematik och fysik och blev fil dr i teoretisk filosofi vid Lunds Universitet 1980. Han har verkat som universitetslektor och docent i vetenskapsteori vid Umeå universitet till 1988. På Linköpings universitet var han först lektor och sedan professor alltsedan 2001. Numera är han professor emeritus vid samma universitet. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. Under senare år har det varit politikens påverkan på den vetenskapliga forskningen som stått i fokus. Klimatforskningen idag är kanske det främsta exemplet på en sådan påverkan och korruption av vetenskapen sedan eugenikens dagar. Han har skrivit sju monografier, varit redaktör för tre antologier samt författare till ett 90-tal vetenskapliga artiklar. Sedan 2010 är han huvudredaktör för Klimatupplysningen där han också har skrivit över 1000 inlägg.

Antero Olilla

Antero Olilla (1946) har M.Sc. i prosessteknikk, 1972 og Lic. Tec. i prosessdynamikk, 1974, ved Oulu Universitetet, og Dr. Tech. i kvalitetsledelse, 1996 ved Helsinki Teknologiske Universitet. Han har jobbet i forskjellige stillinger i industribedrifter, inkludert som FoU-direktør og kvalitetsdirektør. Seneste stilling var adj. Ass. Professor i kvalitetsledelse ved Helsinki Teknologiske Universitet. Antero Olilla har vært en aktiv forsker siden 2011 og har publisert 19 artikler om klimaendringer. En viktig metode har vært spektralanalyse, og hovedtemaene har vært drivhuseffekten, oppvarmingseffekten av drivhusgasser, karbonkretsløpet, jordens energibalanse og dynamiske simuleringer av klimaet.

Fritz Vahrenholt

Fritz Vahrenholt (1949) har doktorgrad i kjemi, er en tysk politiker (SPD), leder, forsker og forfatter. Han begynte sin karriere i 1976 i UBA og gikk så til Hessens Miljødepartement før han ble miljøstatsråd i Hamburg i 1984. Fritz Vahrenholt var da leder for Hamburgs senatskanselli og deltok i forhandlingene. om tysk enhet som representant for Hamburg. Fra 1991 til 1997 fungerte han som miljøsenator, og gikk så til Deutsche Shell AG som direktør for fornybar energi. I 2001 grunnla han vindmølleprodusenten REpower Systems og ble administrerende direktør. Under hans ledelse ble selskapet det nest største tyske vindkraftselskapet. Fra 2008 til midten av 2012 ledet han det nyopprettede konsernselskapet for fornybar energi fra RWE AG, Innogy GmbH, 2012, en av de største investorene innen fornybar energi i Europa. Fra 2012 til 2019 var han direktør for German Wildlife Foundation i Hamburg. Siden 1999 har han vært æresprofessor i kjemiavdelingen ved universitetet i Hamburg. Som klimaforsker var han spesielt interessert i middelalderens varme periode og publiserte flere fagfellevurderte artikler innen dette feltet. Han er medlem av «Scientific Advisory Board of the Global Warming Policy foundation» og visepresident for CLINTEL. Hans bestselger «Seveso ist überall» (1978) var en av de mektigste bokpublikasjonene i de første årene av miljøbevegelsen. I 1983 ble hans bestselger «The State of the Nation» utgitt, Tysklands første miljøatlas. I 2012 ga han ut boka «Die Kalte Sonne» og i 2020 «Unerwuenschte Wahrheiten» (Uønskede sannheter), som hadde stor innvirkning på klimadiskusjonen i Tyskland. Se også Vahrenholts hjemmeside.

Elsa Widding

Elsa Widding er utdannet sivilingeniør fra Chalmers Teknologiske Universitet og har mer enn tjuefem års erfaring fra energibransjen. Hun har hatt flere stillinger for de tre hovedaktørene i Sverige, Norge og Finland, men har også jobbet for Industridepartementet i Sverige, samt for privateide selskaper. I dag driver hun sin egen virksomhet, et rådgivningsfirma med fokus på analyse og ekspertråd innen energi- og infrastrukturvirksomhet, men hun har også påtatt seg operative oppgaver som midlertidig leder. For tiden er Elsa Widding administrerende direktør i et svensk energiselskap som produserer og distribuerer kraft og varme. I tillegg har hun egen Youtube-kanal, holder foredrag for å spre kunnskap og informerer om vitenskapelige synspunkter på klimaspørsmålet. I tillegg gir hun ut og selger bøker knyttet til klimaspørsmålet i egen nettbutikk, og hun har 4 styreverv.

Støtt oss ved å dele: