Klimakonferanser i London, Stockholm og Berlin

Klimanytt nr 169, av Jan-Erik Solheim

Denne høsten ser ut til å bli preget av internasjonalt engasjement for mange av KRs aktive medlemmer. Det er nylig avholdt en klimakonferanse i London. En seminartur til Stockholm og Uppsala i oktober innbefatter også en klimakonferanse. I tillegg holder EIKE sin 10. konferanse i Berlin i november, også med deltakelse fra Klimarealistene.

conf-logoLondonkonferansen
Den ble arrangert av Independent Committee on Geoethics (ICG), med medlem av vårt Vitenskapelige Råd, Nils-Axel Mörner som organisator. Det var i underkant av 100 deltakere, av disse i alt 15 blant KRs medlemmer. Vi var den største nasjonale kontingenten.
University College London kansellerte avtalen om bruk av deres lokaler kort tid før, men nye lokaler ble funnet. En engelskspråklig video fra konferansen er her.

Londonkonferansen hadde som slagord ”New dawn of truth”, og kan ses på som en motvekt mot COP21 i Paris i 2015, der vi ble presentert for utsiktene til en katastrofal temperaturstigning, havnivåstigning og havforsuring, hvis ikke vi reduserte våre CO2-utslipp. Alt basert på klimamodeller som ikke tar hensyn til observerte fakta og fysiske lover.

De 25 innleggene er presentert i et hefte ”Extended Abstracts” på i alt 125 sider (note 1). Vårt filmteam med Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen, filmet alle 25 foredrag. De kommer etter hvert på YouTube med lenke fra KR-s nettside. Hovedtema på konferansen var: Klimapåvirkning fra sol og planeter og andre naturlige kilder, drivhuseffekten og den manglende menneskeskapte oppvarming, havnivåstigning og ekstremværprognoser. Det ble blant annet lansert et interaktivt prosjekt (Catalogue of Hot Issues on Climate – The CHIC project) for å vise alle mulige sammenhenger på en klikkbar og lettforståelig måte for det generelle publikum. Et utkast til åpningsside er vist i figuren nederst. Den er meget kompleks, men vedlegges uten nærmere kommentar for de interesserte.

Etter konferansen i London arrangerte KR – med støtte fra FRITT ORD – en foredragsturne for Dr. Madhav Khandekar, en indisk-kanadisk meteorolog som er ekspert på ekstremvær, med foredrag i Bergen, Trondheim og Oslo. Foredraget i Oslo er filmet og blir lagt ut på vår nettside.

Stockholmkonferansen
Klimakonferansen i Stockholm lørdag 8. oktober er et samarbeid mellom KR og nettverket Klimatsans (Sans og vett med fakta om klimatet). Tema er ”Kan människan nämnvärdt påverka Jordens klimat?” I tillegg til foredragsholdere fra KRs Vitenskapelige råd blir det innlegg av Hans Jelbring, Anders Lindroth og Wibjörn Karlen. Det blir også bokutstilling og boklanseringer, blant annet av boken ”Att leka Gud” av Pia Hellert, og en klimafaktabok av Tege Tornvall. Til Konferansen er påmeldt 31 fra Norge og 32 fra Sverige. Søndag 9. oktober besøkes Norunda forskningstasjon i et skogområde nord for Uppsala. Her står en 100 m høy mast hvor det foretas målinger av CO2 og andre klimaparametre.

Berlinkonferansen
En tredje klimakonferanse foregår i Berlin den 10-11 november, arrangert av Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE). Her er temaene klimapolitikk, observasjoner versus modeller, naturlige klimapådriv og kostnadene ved energiomleggingen samt problemene ved ustabil el-forsyning. Fra KR er vi invitert til å gjennomføre vårt drivhuseksperiment som motbeviser Al Gores demonstrasjon av CO2 som atmosfærens dominerende varmekilde. Påmelding er fremdeles mulig ().

Referanse
1 New Dawn of Truth. Conference Volume: Extended abstracts & Commentary Notes, Nils-Axel Mörner (Editor), August 2016

https://www.researchgate.net/publication/305781827_The_London_Conference_Volume_of_Extended_Abstracts_Commentary_Notes_Second_Revised_Edition

fig1_kn169


Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Klimakonferansen i Stockhom/Uppsala vil bli treamet på TV:

    Ni som inte har möjlighet att vara med på konferensen kan sitta hemma och se föredragen live på http://www.cooltv.se. Här finner du reklam för klimatkonferensen. Klicka på denna och du är inne.

    Lycka till!
    Fred Goldberg

Kommentarer er stengt.