Klimadebatten ødelegger ytringsfriheten

Klimanytt 229, forfattet av Ole Henrik Ellestad

Da øvrigheten ga opp å bestemme «sannheten» i naturvitenskapen og de vitenskapelige hovedprinsipper ble rådende på 1600-tallet, skjøt utviklingen fart. I dag har utviklingen snudd på samfunnsområder der politikere og myndigheter regisserer prosesser med medier og myndighetstøttede organisasjoner som redskap. Demokratiet trues.

Twitring om å belyse partenes syn kritiseres
En direktør i Equinor har twitret om at det er bra at Stavanger Aftenblad publiserer innlegg som gir innblikk i alternative syn til det offentlige standpunkt i klimadebatten. Slike ytringer faller noen forståsegpåere særdeles tungt for brystet. De trekkes frem i Dagens næringsliv og Dagbladet solid understøttet av journalistene.

Det er ikke måte på hvor ille det er. For det skal jo være konsensus (?) om at klimaendringene er menneskeskapte. Klimarealistene skal ikke få informere om vitenskapelige arbeider som viser betydningen av naturlige variasjoner. Det er over 900 slike vitenskapelige arbeider bare i årene 2016 og 2017. Hvor er konsensus?

En varm sommer er ikke klimaendring
Den varme sommeren har gitt ytterligere oppsving for slike holdninger som det alltid gjør i varmere perioder. Mens den kalde siste vinteren med rekordkulde i mars, ble nedtonet. Ved kulde påpekes at klima er værtendens over mange (ofte 30) år. Som selvfølgelig gjelder også for varmeperioder inkludert årets deilige og varme sommer, takket være en velkjent mekanisme om blokkering av høytrykk – ikke CO2. At solen skinte fra skyfri himmel som gir ca 30 % mer innstråling enn med gjennomsnittlig skydekke nevnes ikke, heller ikke at FNs klimapanel (IPCC) selv skriver at beregningsmodellene er dårlige på skyeffekter. Mellom 1984 og 2000 ga redusert skydekke anslagsvis 3 ganger mer energiinnstråling enn økt CO2 iht. IPCCs beregninger. Heller ikke det skal Klimarealistene få spalteplass til.

Selv i den viktigste avisen i oljehovedstaden Stavanger skal det ikke være lov med en aldri så liten «twitring» om at alternative syn på klimaendringene vil være på sin plass. Til tross for at det er sentralt for å opprettholde landets viktigste næring som legger det økonomiske grunnlaget for vår solide utvikling av landet, velstand for dets innbyggere, bidrag til den tredje verden og flyktningesaken.

Angrep på ytringsfriheten
Et slikt angrep på ytringsfriheten er alvorlig fordi ytringsfriheten er en viktig rettighet og en forutsetning i et demokrati. Så viktig at det er nedfelt i Grunnlovens paragraf 100 at myndighetene skal legge til rette for en offentlig samtale om viktige samfunnsspørsmål. Det innebærer selvfølgelig både for- og motforestillinger. Erfaringer fra opplysningstidens inntreden og fremover taler sitt overbevisende språk. Rettssystemet er også en god illustrasjon på at partene må få fremme sin sak på optimal måte.

Men i Norge skal det indoktrineres. Skolebøkene formidler de groveste vitenskapelige manipulasjoner som bl.a. «hockeykølla» som selv IPCC og FNs miljøprogram (UNEP) har tatt avstand fra. Da er det vel greit at Klimarealistene også formidler det? Og ekstremeffektenes menneskeskapte årsaker omtales hyppig til tross for at norsk statistikk og IPCCs rapport fra 2012 ikke tilsier økning fra menneskeskapte forhold.

I andre land er det mer nyansert. I Storbritannia omtaler flere aviser med ærverdige The Times i spissen, hyppig svakhetene i IPCC-hypotesen og de mange tendensiøse oppslag fra IPCC-leiren. I USA har det alltid vært debatt, og i Tyskland, Australia og India følger opp. Konsensusen er gjennomskuet.

Miljøaktivisten og journalisten Lawrence Solomon intervjuet vitenskapsmenn som dissenterte fra IPCCs konklusjoner og fant ut at de ikke bare var seriøse vitenskapsmenn, men på hvert hovedfelt innen global oppvarming hadde de oppnådd langt bedre resultater og var mer eminente i sine fagfelt enn meningsmotstanderne innen IPCC-leiren («The Deniers» 2008).

De naturvitenskapelige hovedprinsipper
Nobelprisvinner i fysikk Richard Feynman uttrykte det naturvitenskapelige hovedprinsipp slik:

«Det spiller ingen rolle hvor god du er. Det spiller ingen rolle hvor god teorien din er. Om den ikke stemmer med observasjoner, om den ikke stemmer med eksperimenter er den gal. Det er alt».
Richard Feynman

Før ham fastslo vitenskapfilosofen Karl Popper at en teori måtte formuleres slik at den kunne tilfredsstille krav til falsifisering (Klimanytt 118). Det er et paradoks at IPCC-leiren, politikere og mediene har snudd de vitenskapelige hovedprinsipper på hodet. Utilstrekkelige beregningsmodeller er manipulert til å bli bevis, mens observasjoner er degradert. De som aksepterer og følger observasjoner gjennom historien fordreies til fornektere, mens hypotese- og modelltilhengere står for «sannheten». Og dette skal være konsensus?

IPCCs sentrale forskere er enige med Klimarealistene
Konsensusargumentet gjelder ikke i vitenskapen. I det refererte arbeid er 33 % blitt til 97 %. I politikken skjer slikt. Men enda verre er det at dersom det hadde vært konsensus så hadde det vært basert på IPCCs feilaktige beregningsmodeller. I «Climategate»epostene mellom ledende forskere i IPCC-rapportene, omtaler de at deres beregningsmodeller er så dårlige. Jeg bruker dem ikke lenger skriver en, det må utvikles nye. Dette er til forveksling det samme som Klimarealistene siterer den vitenskapelige litteratur på.

Intet tyder på at «science is settled» eller konsensus. Det er derimot tydelig at dette bare er et spill for å sikre definisjonsmakt ved hjelp av hersketeknikker.

 

 

 

Støtt oss ved å dele:

13 kommentarer

 1. Ellestad peker fortjenstfullt på klimaindustriens stadige knebling av ytringsfriheten med en del eksempler. Ellers kjenner vi jo alle klimamaktens notoriske og utidige bruk av begrepet «klimafornekter» mot alle som stiller spørsmål ved deres fallerte dogmer.
  Det som virkelig har uroet meg i det siste rundt denne demoniseringen av «klimafornektere», er imidlertid klart uvitenskapelige krefter bak Chalmers University of Technology i Sverige som nå har blitt rigget til å etablere «the world’s first global research network looking into climate change denial». Tygg på den!
  Man har altså laget et helt universitetsnettverk som skal jakte og legge ut «klimafornektere» under dekke av – og finansiert som – «klimaforskning».

  Det undrer meg at ikke flere har skreket opp om denne udemokratiske galskapen for lengst, som selvsagt ingen ting har å gjøre i det som skulle vært et fritt vitenskapsmiljø.

  Link: https://www.chalmers.se/en/departments/tme/centres/ceforced/Pages/default.aspx

 2. De som sjekker linken i min første kommentar vil finne nedenstående, men la oss ta en titt på hvor langt heksejakten på kritiske røster her forsøkes kjørt, jeg siterer fra senterets nye hjemmesider:

  Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED)

  With Chalmers University of Technology, Sweden, as a hub, the world’s first global research network looking into climate change denial has now been established.

  Og det er ikke småtterier man rigger seg for:
  ………………..
  Through the new research project, a unique international collaborative platform for research into climate change denial, Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED), will be established, which will connect around 40 of the world’s foremost scientific experts in the area and pave the way for international comparisons. The platform builds upon the world’s first conference in the subject, which Hultman and Professor Riley Dunlap of Oklahoma State University organized in 2016.

  Jeg vil anbefale alle vitenskapsfolk med demokratisk grunnsyn om å se nærmere på dette, og stille et par sentrale spørsmål:
  – Er dette en verdig omgang med vitenskap rent generelt?
  – Hvor på universitetsområdet skal de sette opp bålplassen?
  – Og ikke minst: Er det noen som tror at dette fører til bedre vitenskapelige prosesser i «klimavitenskapen»?

  • Den svenske regjeringen (statsminister: Stefan Löwén) satser 5 872 000 SEK på dette projekt som beviljes av Energimyndigheteni Sverige. Det er uverdig et demokrati å gi silke midler og like uverdig av Chalmers å motta det

  • Sverige er tydeligvis ute å kjøre på flere områder. Her er fokusområdene til dette prosjektet:

   Three main focuses

   Right-wing nationalism:
   The project will map right-wing nationalist parties in Europe and their arguments around climate change denialism. Among other things, Twitter and other internet discussion groups will be analyzed.

   Extractive industries:
   The project will undertake a historical investigation into Sweden’s extractive industries –what they have learned about climate change, and how they have acted, as well as connecting knowledge to international studies into the debate.

   Conservative think tanks:
   The project maps out how conservative thinktanks in Sweden analyze and communicate around climate, as well as their connections to lobby groups of similar character.

   Her en en studie de støtter seg på:
   https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23251042.2018.1488516

   Det er påfallende at klimaindustrien har forlatt diskusjonen om menneskeskapte klimaendringer og i stedet konsentrerer seg om å forske på hvorfor det finnes noen som er uenige. Dette er vel så langt unna vitenskaplig etikk man kan komme. Presteskapet har overtatt universitetene.

 3. Jeg ser ofte den samme skjeve fremstillingen i media som du beskriver. Noe av det verste jeg ser kommer faktisk fra NRK og YR, og da med dette kroneksempelet:

  https://www.nrk.no/norge/ny-studie_-konservative_-innvandringskritiske-menn-er-oftere-klimafornektere-1.14178580

  NRK tok den raskt ned, men den dukker senere opp på YR sin hjemmeside.

  Hele denne artikkelen er en samrøre av heftige påstander, som senere underbygges av løse forklaringer. Journalisten begynner med en svært stigmatiserende uttalelse som berører over 550 000 norske menn. Journalisten sidestiller mannlige SP-, KRF-, H- og FRP-velgere som fremmedfiendtlige og innvandringskritiske. Journalisten legger opp til å desinformerer leseren, og gi et helt annet inntrykk enn hva artikkel faktisk kan stå for. Videre så konkluderer forskeren med at klimafornektelse går hånd i hånd med et bredere mønster av høyrenasjonalisme og fremmedfrykt. Senere i artikkelen innrømmes det at dette faktisk ikke er målt, men en antagelse som er tatt basert på ett annet spørsmål om innvandring.

  Noen burde ha fulgt denne opp mot Kringkastingsrådet i NRK!

  • Det som er positivt i denne artikkelen er at de bruker betegnelsen «klimafornekter». Foruten å være en svært negativ betegnelse, jamfør «holocaustfornekter», er det også en religiøs betydning: jamfør gudsfornekter; en som ikke tror på gud. På 1930 tallet var gudsdebatten aktiv. De troende med forkynneren Hallesby i spissen brukte dette uttrykket om de som ikke trodde på gud. For de sterkt religiøse var Guds eksistens uomtvistelig, noe man ikke kunne tvile på og tvilerne endte lukt i helvete med evig pine og fortapelse. Dette har stor likhet med dagens klimadebatt; man må tro på budskapet fra FNs klimapanel og klimaforskeren. «For å sitere klimatroende Trine Skei Grande i Vestre må man «tro på vitenskapen»: Dvs. klimaforskerne.
   Når «Klimavitenskapen» nå på denne måten betegner seg selv som en religiøs bevegelse er vel plasseringen i debatten avgjort?

  • Samme «studie» var oppe til debatt påi Verdidebatt (Vårt Land) hvor jeg etter fattig evne kommenterte følgende:

   Fra innlegget ;
   En fersk studie viser at konservative, innvandringskritiske menn oftere er klimafornektere. Forskerne mener klimafornektelse kan forstås som et forsøk på å beskytte gjeldende maktstrukturer: Hvite menn nyter fordeler som gjør dem mindre innstilt på livsstils- og samfunnsendringer.

   Min kommentar:
   Tusen takk for henvisningen til denne psykedeliske «studien» , regner med at den vil bli publisert i «Nature» etter en seriøs peer-review prosess. Ville blitt en fjær i hatten for NIVA – big wig status , tror jeg.

   Ideen med å bruke penger (offentlige) på å forske på negative trekk hos folk som mener noe annet politisk er for såvidt ikke ny . Vet ikke hvor effektiv den er?

   I Sovjetunionen gikk den vitenskapelige prosessen (studiene) mer lettvint for seg , og politiske motstandere ble lagt inn til akutt behandling – dersom de var heldige.

   Kunne vært noe , det?

   Nu har jeg dårlig tid , mine venner venter – her er studien omtalt i Resett , med 113 kommentarer pluss mitt beskjedne bidrag – dersom det ikke er fjernet.

   https://resett.no/2018/08/29/konservative-norske-menn-oftere-klimafornektere/

   Studien taler ellers for seg selv.

   R e s p e c t f u l l y

   cwl

   Hvit mann med bare dårlige trekk – ifølge vitenskapen.

   I tillegg blir det meg fortalt at hurtigruta nå er en garantist for «ekstremvær»:

   http://www.verdidebatt.no/innlegg/11738642-hurtigruta-garantisten-for-mer-ekstremvaer?side=1#svar-11738684

 4. Takk, Ole Henrik for en belysende artikkel om ytringsfriheten og bristen på densamme. Et bra eksempel er kommentaren om Chalmers som får et bidrag fra den svenske regjeringen (statsminister Stefan Löfven) på 5 872 000 SEK, og som utbetales av Energimyndigheten. Det er like umoralsk å ta imot som å gi, og gagner ikke vitenskapen

 5. Takk til dere som følger opp og uttrykker den samme bekymring over den vitenskapelige villfarelse som ligger i å opprette et senter som skal jakte «fornektere» av den rette klimalære.
  Men merk dere først og fremst det som stolt sies; at dette er ET LEDD I ET STØRRE INTERNASJONALT NETTVERK som er/skal etableres.
  Man sier altså rett ut at dette er en internasjonal mobilisering mot kritiske røster. Skremmende for ytringsfriheten er vel bare forbokstaven her?

 6. Tror at vi må se mer positivt på det. Årsaken til at det opprettes et slikt «senter» kan vel bare bety at det blir flere klimarealister og at alarmistene mener de er på vikende front om de ikke gjør noe. Vi blir vel gjort veldig «uspiselige» med meningene våre. Folk må for all del ikke forvirres med fakta. Her skal alle gå i takt, tydeligvis.

 7. Leste nettopp en rapport fra 2014.
  https://klimastiftelsen.no/wp-content/uploads/2014/12/2%C2%B0C_02_2014.pdf

  Nede på siden står dette:
  » Klimaflyktninger
  De små øy nasjonene i Stillehavet er i fokus i dagens
  globale klimadebatter, der nye perspektiver på klima-
  flyktninger og nasjoner uten land er under utvikling.
  På global skala har hav nivået steget med 20 cm siden år 1900.
  Men i det sør vestlige Stillehavet har havstigningen akselerert.
  Her har havet steget med hele 20 cm de siste 20 årene »

  Skal vi tro på dette må vi vel godta at det har vokst opp en ås med vann i sør vestlige stillehavet.
  Da må vi vel også innse at vi må slutte å bruke vater, stemmer dette er jo ikke vannrett «vannrett» lenger.
  Har også lest at vesten må ta ansvar for øyene som ligger i dette området ved å betale for at vi har forurenset sånn at øyene oversvømmes.
  Det ingen snakker om er at sannheten er en helt annen.
  Disse øyene ligger på en plate som tvinges nedover fordi den går under en annen plate.
  Det er ikke have som stiger, det er øyene som synker. Des nærmere de kommer brudd kanten des fortere synker de. Det kan nok være at befolkningen blir uten land før eller siden, men at de blir klimaflyktninger er vel å ta litt hardt i. Øyene vil forsvinne inn i kloden og bli til lava, som da igjen spruter opp fra vulkaner nær midten av platen ikke så langt unna der Hawaii ligger i dag. Vi kan lese om dette i flere leksikon, hvordan øyene dukker opp og beveger seg vestover inntil de forsvinner ned under en annen plate.

  Ting som dette legges ut og blir tatt for god fisk av medier, som igjen formidler det som sannheter til befolkningen. Stiger havet ett sted så stiger det akkurat like mye ett annet sted.

  • Her er litt mer utfyllende om klimaflyktninger og leting etter disse , min kommentar med lenker til litt av GRID Arendals og IPCC`s synske evner:

   quote
   En kan jo spørre om forståelsen for situasjonen blir bedre av å forsøke å utnytte den politisk ved spådommer om fremtidige klimaendringer ? Og å tillegge situasjonen en faktor den ikke har ?

   Dette har jo aktivister terpet på tidligere – med litt uflaks.

   I et forsøk på å markere seg tidligere hadde Norge ved Grid Arendal og UNEP «forsket» seg frem til at i år 2010 ville det være 50 -femti – millioner klimaflyktninger – full pressedekning fra «fake news» og politiske bekymringsfjes selvfølgelig .

   Men hvor ble det av femti millioner mennesker ?

   Kartet som ble publisert forsvant plutselig fra nettstedene , kanskje fordi alle de stedene som skulle rammes av tørke og klimaviderverdigheter (menneskeskapte, så klart) hadde alle hatt befolkningsvekst unntatt et sted som hadde litt fraflytting :

   Til og med BBC hadde fremdeles objektive nyheter og spurte spørsmål om hvor kartet ble av og et par andre gode poeng.

   https://www.bbc.com/news/magazine-23899195

   Motivet for å skape hysteri om klimaflyktninger blir forklart slik , og det er ikke verst til BBC å være :

   quote

   «Some academics, however, have doubted Myers’ numbers from the start. Speaking to the BBC in 2011, Stephen Castles from Oxford University’s International Migration Institute, suggested that Myers’ «objective in putting forward these dramatic projections was to really scare public opinion and politicians into taking action on climate change».

   While this was «a very laudable motive», he said, there were major problems with the method Myers had used to make his projections.

   «He simply took a map of the world, worked out what areas would be inundated if the sea rose, say by 50cm, and then simply assumed that all the people affected by this sea level rise would have to migrate – and that a lot of them would migrate to developed countries. Really there was no basis for it»
   close quote

   Her var det greit å skylde på ikkestatlige organisasjoner hvor aktivister surrer med sitt og klarte å påvirke politikere. Og mange har ikke noe imot at politiske broilere blir til latter : verdens mest leste klimavitenskapelige nettsted :

   https://wattsupwiththat.com/2011/04/15/the-un-disappears-50-million-climate-refugees-then-botches-the-disappearing-attempt/

   Det er ikke sikkert dagens masseinnvandring til Europa er tjent med å blande udokumenterte klimakatastrofer i fremtiden inn i et problem som er veldig konkret og alvorlig nok slik det er.

   Dessuten er de nye spådommene om klimaredsler og klimaflyktninger (200 millioner er siste utrop fra ekspertene) denne gangen lagt så langt frem i tid så man slipper avsløringer 5 år senere – smart for smartinger med avgiftbusiness.

   En interessant ting; er det ekstremt kaldt i Norge , eller som for 14 dager siden , ny kulderekord i Antarktis – ja , da er det VÆR og ikke klima. (Minus 98.6 grader C)

   Er det noen varme sommeruker så er det ikke vær – nemlig !
   Da er det selvfølgelig et ugjendrivelig bevis på menneskeskapte klimaendringer som vil utløse alle redsler inkludert klimaflyktninger og nye klimaavgifter på oss betalingsautomater.

Kommentarer er stengt.