Jorda blir faktisk grønnere

For 30 år siden sang A-ha «Hunting High and Low», noe jeg startet dagen med, jakten på dagens beste og verste oppslag. Høydepunktet var selvsagt dette dagsferske intervjuet med en av verdens ledende fysikere gjennom mange tiår, Freeman Dyson som av en eller annen pussig grunn var selvskreven til å overta professoratet til Albert Einstein. Han avviser her klimakrisen som et religiøst fenomen, diskuterer de mest relevante problemstillingene og fastslår at den lille oppvarmingen vi hadde i forrige århundre har vært klart nyttig for menneskeheten grunnet økt plantevekst! Våre mest klimareligiøse lesere bør gå til medisinskapet nå, før man klikker på lenken til videointervjuet.

The Vancouver Sun
er avisen som over 20 minutter gir oss årets klimaintervju, her er et intervju du garantert ikke vil få lese om i Aftenposten eller øvrige steder i vår klimaortodokse presse. Canada har i motsetning til Norge en presse som ikke går av veien for å bringe til torgs faktabasert informasjon om klimaet, basert på intervjuer med ledende vitenskapsmenn.

Freeman_Dyson_Picture_Vancover_SunFreeman Dyson
Freeman Dyson har stått for banebrytende tenkning i 60 år og hadde allerede studert klima-relaterte forhold i 10 år da Institutt for Klimapolitikk ble stiftet for 25 år siden for å formidle budskapet om den menneskeskapte men i hovedsak ikke-eksisterende klimakrisen til oss.

Freeman Dyson har mange intervjuer liggende ute på nettet, men dette er det ferskeste og budskapet er adskillig klarere enn tidligere. Fra et nøytralt ståsted avviser han fullstendig at klimamodellene kan brukes til å spå i fremtidig temperatur, og han avviser like klart at sola har liten innvirkning på klimaet vårt. Dette er to sentrale områder hvor Klimapanelet opptrer helt useriøst. Her er noen av høydepunktene hans denne gangen:
«CO2 er så nyttig…det ville være galskap å prøve å redusere det»
«Allmennheten har en mye mer sunn fornuft (enn media eller politikere)»
«Menneskeskapte klimaendringer er i hovedsak av det gode»
«Jeg er pensjonert, jeg trenger ikke å frykte for å miste jobben»

Hva med vanndampen?
Vanndampen er den dominerende drivhusgassen, og avhengig av hvor mye vanndamp det er utgjør den 90-95% av den såkalte drivhuseffekten. Her er et klart budskap til alle de klimaortodokse som ikke vil snakke om vanndamp:

Hvordan kan man la være å snakke om vanndamp? Det kan man ikke!

Det samme intervjuet kan også hentes direkte fra You Tube.

Spørsmålet til slutt er da, har du tillit til en verdensledende vitenskapsmann med en 60-årig karriere bak seg, eller har du tillit til hva Kristin Halvorsen hevder her?

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Artikkelen deres viser ikke til fagfellevurdert og vitenskapelig publisert forsking, Dyson har ikke jobbet med klima på opp mot 30 år og sier selv at han ikke er en ekspert på temaet.

  Ang vanndamp: spørsmålet som er viktig er hvor mye av økningen i drivhuseffekt som skyldes vanndamp, ikke hvor mye den utgjør totalt.

  • Dette sitatet fra James Delingpole passer bra her:

   ‘You know how 20 years ago, we looked at the dumbed-down education system and said to ourselves: “When this lot grow up, we are fucked”? Well now they’ve grown up.’

 2. Altså – du kan eller vil ikke svare på utfordringen om å vise til fagfellevurdert og publisert forskning, og stoler mer på synsing fra forskere som ikke har jobbet med temaet på svært lang tid.

  Klimamodellene tar høyde for drivhuseffekten av vanndamp, og påstanden om at «ingen snakker om dette» er bare riktig fordi det er uvesentlig og uinteressant å snakke mer om det i debatten om menneskeskapte utslipp. Det blir som om man er nødt til å snakke om hvilke grunnstoffer jorden består av før man kan snakke om hvorvidt den er rundt eller ikke.

  Her er en kilde om temaet:
  http://www.astr.ucl.ac.be/textbook/chapter4_node7.html

  • Som vanlig når man er ute og troller, så ta man bare hensyn til de faktaene som passer med konklusjonen man starter med.

   Man har observert at det over de siste tiårene har blitt mindre vanndamp i den delen av atmosfæren som har betydning for diskusjonen om vanndampens effekt.

Kommentarer er stengt.