Global temperatur september 2017

Vi har temperaturdata for september fra UAH ved Dr. Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for september viser med +0,54 C svak økning. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell og et kaldere hav peker nå på en økende sannsynlighet for en La Niña kommende vinter. For mer informasjon om værfenomenet El Niño som hadde sin topp i februar 2016, se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. September 2017 har med (+0,54 C) gitt oss en svak oppgang fra verdien (+0,41 C) forrige mnd. Nordlige halvkule er 0,51 C nå,  opp fra 0,40 C forrige mnd. Sydlige halvkule er 0,57 o C nå, opp fra 0,41 C forrige mnd. (Klikk i figuren for å se en større versjon). En detaljert forklaring på dataene i figuren er her.

Nytt midt i 2017 er at UAH lar lagt inn T-data fra den nyere Metop-B satellitten, fra og med midten av 2013. Denne satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det er behov for færre korrigeringer for en gradvis degradert bane. Som et resultat av dette har UAH justert sine temperaturer for mange måneder, som regel bare med noen få hundredels grader.

La Niña kommende vinter?
Meteorologene i NOAA har igjen revurdert sjansene for en kjølende La Niña kommende vinter (okt til mars), med en 55 % sjanse etter at havtemperaturen i det kritiske sentral-østlige Stillehavet har sunket i forhold til gjennomsnittet.

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: Våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA/NASA-Giss istedet. Figuren over til venstre (brukt av Dr. Christy i høringer i senatet i USA) viser den faktiske situasjonen, at avstanden er økende mellom observert temperatur fra UAH verifisert med værballonger med radiosonder, og på den andre siden IPCC_leirens klimamodeller og deres bratt stigende framskrivninger av temperatur.

Her er enda en av mange nye studier som bekrefter at modellene er feil, og at vi fortsatt er i en fase uten signifikant global oppvarming.

Hvordan er teknologien for satellittmålinger?
Satellittmålingene har ikke bare bedre geografisk dekning, men de dekker i særlig grad utilgjengelige områder i høyden og ikke minst i polare områder – alt der det er kaldest. Disse målingene gjøres oftere og med mer kontrollerbare metoder enn bakkemålinger.
Målingene baserer seg på mikrobølgemålinger for oksygen i atmosfæren. Målingene kalibreres mot høypresisjons platina termometre som igjen er kalibrert mot laboratoriestandarder før satellittene skytes opp. Roy Spencer forteller at nøyaktigheten ligger fra 0,01 til 0,1 grad. Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi, først tatt i bruk for 100 år siden. Leserne er sikkert også kjent med de infrarøde febertermometrene som måler temperaturen i øret med en oppløsning på 0,1 grad. At satellittmålingene gir representative og korrekte data bekreftes av at resultatene stemmer godt overens med måleresultater fra værballongene som er benyttet siden 1950-tallet. Det aller meste av oppvarmingen etter 1950 har uansett funnet sted etter at sateliittmålingene var godt etablert i 1979.
Roy Spencer har en grundigere forklaring her.

Vær er ikke klima
For de som er interessert i været der de bor, er det selvsagt det lokale termometeret som er viktigst. Men dette termometeret er satt opp for å gi deg værdata, ikke for å identifisere lange klimatiske trender.

Målingene i troposfæren og på bakken måler ikke det samme, og for sistnevnte er største utfordring at man ikke er i nærheten av å ha tilstrekkelig med termometre for å måle gjennomsnittlig global temperatur, en verdi som langt på vei er verdiløs fordi klimaet bestemmes av regionale forhold. Og fordi observert temperatur regionalt enten vil være kaldere eller varmere enn det globale gjennomsnittet.

Skandaløse manipulasjoner av bakkedata for temperatur
Målingene fra NASA-Giss gjort på bakken blir systematisk etterjustert, slik at den temperaturrekorden fra f.eks NASA-Giss som du jevnlig kan lese om, i løpet av de neste 12 månedene vil vise opptil 12 ulike verdier. Bare en av disse kan være riktig. NASA-Giss har ca 600 globale soner med termometre, de ønsker seg nesten 3000 soner for å kunne beregne globalt gjennomsnitt for temperatur og må derfor konstruere resten av dataene. I praksis utgjør justeringene til NASA-Giss administrativt menneskeskapt oppvarming fordi man ustanselig endrer på fortidens temperatur.
http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

 

 

Støtt oss ved å dele:

18 kommentarer

 1. Dette er den varmeste septembertemperaturen siden satellittmålingene begynte. Det er litt overraskende siden andre indikatorer kunne tyde på at september ikke skulle bli så varm.

  De 10 varmeste september i hele måleserien:
  1. 2017 (+0.54)
  2. 2016 (+0.45) … El Ninõ
  3. 1998 (+0.44) … El Ninõ
  4. 2010 (+0.37) … El Ninõ
  5. 2009 (+0.27) … El Ninõ
  6. 2005 (+0.25) … El Ninõ
  7. 2015 (+0.25) … El Ninõ
  8. 1995 (+0.22) … El Ninõ
  9. 2012 (+0.22)
  10. 2013 (+0.22)

  September 2017 er 0.32ºC varmere enn den nest varmeste september som ikke er påvirket av El Ninõ.
  Dersom vi sammenlikner gjennomsnittstemperaturen for de ni første månedene i året:
  1. 1998 (+0.558) … El Ninõ
  2. 2016 (+0.554) … El Ninõ
  3. 2010 (+0.394) … El Ninõ
  4. 2017 (+0.342)
  5. 2002 (+0.241) … El Ninõ
  6. 2015 (+0.217) … El Ninõ
  7. 2005 (+0.204) … El Ninõ
  8. 2007 (+0.199)
  9. 2014 (+0.159)
  10. 2003 (0.157)

  dvs 2017 hittil er 0.143 ºC varmere enn neste varmeste “9-måndersåret». Derfor er det godt mulig at hele 2017 det blir det 4. varmeste året siden målingene begynte.

  Nå har hverken enkelt-måneder eller enkelt-år eller forskjeller mellom to enkelt-år noe med den globale klimaforandringer å gjøre. Den kan måles som trenden i temperaturutvikling over en lengre periode (30 år) Uansett hva som skjer rundt Geir Aaslid lever han i sin sin boble: «ingen signifikant oppvarming».
  https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJX3BVTV9MdzN0ZHM

  • Det manglet noe i den første setningen etter den andre tabellen. Det skulle stå: » …dvs 2017 hittil er 0.143 ºC varmere enn neste varmeste “9-måndersåret» som ikke er påvirket av El Ninõ.»

  • Ei overskrift i artikkelen … snip (Moderator: Vi takker nei til mer oppspinn fra Forfang angående dette oppslaget)

   • Jeg synes vi andre også burde få se hva Forfang skriver. Dersom det er oppspinn kan det vel ikke skade oss, men heller bekrefte at her er det stor takhøyde. Eller . . . ?

    • Nils Røcke, jeg viser til retningslinjene for debatt, og da spesifikt:
     «Trolling, personangrep, sjikane, lenkespam, trakassering og øvrig manglende folkeskikk fører til sletting. Ikke tillegg andre debattanter meninger de ikke har (stråmenn).»
     Et rekordhøyt antall kommentarer på dette hovedoppslaget gikk til automoderasjon for brudd på retningslinjene.Disse kan vedkommende poste igjen, reformulert uten useriøs ordbruk og uten lenkespam.

     Jeg gjør oppmerksom på at kommentarer skal ha en relevans i forhold til hovedoppslaget. Debatt om debattnivået eller moderasjonen (jfr takhøyde) er off topic i kommentarfeltet men kan sendes redaksjonen som epost.

     Det meste av kommentarene fra enkelte har det til felles at de ikke er enige med hverken IPCC eller uavhengig forskning i at det var et trendskifte i temperatur for 15-20 år siden som førte til stans i signifikant global oppvarming. Disse bygger istedet på egen alternativ virkelighet, og da leserne har sett og tilbakevist dette utallige ganger er det uaktuelt å godta mer spamming av slik art.

     Erik Lindebergs kommentar fra 4.okt har blitt stående, siden den inneholder «nye fakta», et forsøk på å fastslå hvor 2017 havner på skalaen over verdens varmeste år.

     Geir Aaslid
     Redaktør

     • Tatt i betraktning av at forskningen du henviser til hver gang du skriver denne posten (UAH-data) motsier det du skriver om trendskifte og utflating, Aaslid, er det vanskelig å konkludere med at det er andre som opererer med alternative fakta.

      Tilstedeværelsen i kommentarfeltet av enkelte andre operatører, som ikke motsier ditt dogme, understreker tilfeldigheten i utøvelsen av moderasjon.

      Men dette er i bunn og grunn kun et problem for Klimarealistene, som ønsker å bli tatt seriøst. Kommentarpolitikken her – og innholdet i poster som denne (som motsier seg selv) gjør dette usannsynlig.

     • Denne «forskningen» du viser til er laget an en ikke-vitenskapelig organisasjon. Det er utrolig mye skurrete på sidene deres at det er vanskelig å ta med alt. Men når de sier at de ikke blir sponset av oljeindustrien men nekter å fortelle hvem som sponser sliter jeg med troverdigheten. Beklager det

     • Nei, Aaslid, den linken viser du ikke til hver gang. Påstanden din faller på to punkter:

      – jeg refererte UAH-data. Du viser til GWPF. Les ordentlig, er du snill – dette tyder på at du faktisk ikke bryr deg om hva folk sier. I tillegg til å være uhøflig, legger det ikke til rette for debatt.

      – studien du refererer til er nettopp publisert, og kan derfor ikke være henvist til «hver gang». Igjen, som forrige gang, vær vennlig å lese det du responderer til.

     • Man ser det er alt annet enn vitenskapen som fortsatt er det som interesserer deg.

     • Siden du er moderator på denne siden, oppfordrer jeg deg til å følge modereringsreglene selv også.

      Når du ikke gjør det, forsvinner den respekten du ønsker å bygge – for ditt eget grep. Dette er kun en vennlig oppfordring, og vil, hvis etterlevd, gi positive konsekvenser for deg selv.

      Regner med du sletter denne…

 2. Ut fra historiske temperaturdata, og Nino effekten, ser det ut til de enorme mengdene vår viktigste klimagass H2O, som uten vitenskapelig forankring, er redusert og minimalisert av «klimaforskerne» til meget liten faktor.

  Men Olavsen, Forfang, Hjelmeland, Lindeberg og hva de heter alle sammen, ser ut ril å absorbert overdrevne doser av Klimapanelets dogmer til å kunne føre en saklig og vitenskapelig debatt over klimaaktivist nivå.

Kommentarer er stengt.