Franske matematikere fordømmer klimakorstoget

I Frankrike har matematiske modellører i «Société de Calcul Mathématique SA» publisert en hvitbok på 195 sider (SCM_RC_2015_08_24_EN) som et protestskrift mot det absurde, kostbare og meningsløse korstoget mot global oppvarming. Her er et sammendrag fra hovedpunktene i innledningen

Matematikere har ingen tro på korstog
Budskapet fra våre politikere er at temperaturene har steget og det skyldes mennesklig påvirkning. Dette leder til alle slags reguleringer, konferanser og diskusjoner hvor det tas beslutinger som påvirker oss på flere områder, spesielt lider vår økonomi sterkt under alle klimatiltakene. Vitenskapelig forskning er sterkt påvirket fordi ingen forskning kan iverksettes hvis det ikke inneholder en direkte referanse til global oppvarming, helt uavhenging av forskningens fagfelt. Krigen mot CO2 har blitt en nasjonal prioritering og dette kortoget påvirker enhver aktivitet og enhver tanke. Hvordan har vi kommet dit i en nasjon som hevder å være rasjonell?

Et korstog er per definisjon moralsk uangripelig og siden korstogets røtter ligger i erklæringene fra klimapanelet så ansees disse å være like moralsk uangripelige.

Matematikere ønsker å forholde seg til fakta, observasjoner, figurer og rasjonelle argumenter.

Faktaene: Kap 1, korstoget er absurd
Det eksisterer ingen fakta eller observasjoner som leder oss til konklusjonen at klimaet på noen måte er blitt forstyrret. CO2-nivået varierer som det alltid har gjort, offisielle tall er preget av skjevhet og er uærlige. Ekstremvær forekommer ikke oftere nå enn tidligere.
2-gradersgnålet er der til enhver tid, men de observerte temperaturene fra 1995-2015 som viser en trend på ca 1 grad pr 100 år får vi aldri høre noe om.

Faktaene: Kap 2, korstoget er kostbart
Subsidier til industrier som er håpløst ulønnsomme (sol og vind) mens som fremstilles som moralsk høyverdige beløper seg til milliarder av Euro. Men samfunnets største tap kommer fra energisparing som fremstilles som enda mer moralsk høyverdig. Ingen sivilisasjon kan utvikle seg når den må spare energi og Frankrike har sluttet å utvikle seg. Prisen er 3 millioner arbeidsledige.

Korstogets mål er å kutte utslippene av CO2 for enhver pris. Det gjør vi ved å nedlegge industri og fjerne jobber. Våre utslipp kuttes, men industrien er bare flyttet til land som aksepterer miljøskader mens de produserer de samme produktene, så globale utslipp fortsetter å øke mens vi har mistet alle jobbene.

Faktaene: Kap 3, korstoget er meningsløst
Menneskeheten kan ikke endre klimaet. Selv hvis Frankrike innstilte all industriell aktivitet (intellektuell aktivitet har forlengst opphørt) og alt dyreliv i Frankrike ble fjernet, så ville ikke atmosfærens innhold av CO2 endre seg. Landene som begrenser sine CO2-utslipp utgjør bare 15% av utslippene. Fransk politikk vedr. CO2-utslipp er særdeles dum fordi Frankrike har en svært ren industriell sektor.

Fundamentale prinsipper for lov og demokrati er tilsidesatt
I et demokrati finnes det en opposisjon, og denne opposisjonen har en prinsippiell rett til å bruke sin ytringsfrihet: det er dette som skiller et demokrati fra et diktatur. Både i et demokrati og ved en domstol skal vi ha alle faktaene på bordet, men konklusjonene til klimapanelet strider mot observasjonene i naturen. Klimapanelets arbeider er av en så slett kvalitet at det ikke kan publiseres i et respektabelt høykvalitets vitenskapelig tidsskrift. Grunnleggende regler for vitenskpelig forskning er ikke respektert.

Hvitboken er forfattet av  prof. Bernard Beauzamy med bidrag fra Cécile Haberstich, Adrien Schmitt, Gottfried Berton, Gaёlle Tournié og Miriam Basso.

Støtt oss ved å dele:

18 kommentarer

 1. Ette hva jeg har googlet så er dette er SA som arbeider for alle som vil kjøpe en beregning, en løsning på et problem som krever matematisk kunnskap. De selger det som noen vil betale for. Er det dermed upartisk og troverdig?

  • Hvis noen lever av å selge noe, så følger det logisk at man etterhvert går konkurs hvis det man selger ikke har verdi. I motsetning til miljøer som lever av statlig støtte og hvor man bare trenger å være politisk korrekt.

   Ideen om at noe er lite troverdig bare fordi det ikke stemmer med hva IPCC hevder, er primitiv. Men det er jo imponerende at du har rukket å lese hele hvitboka på så kort tid.

  • For oss som kjenner til mye av denne vitenskapen er ikke det som kommer fram i rapporten ukjent.

   Ingen seriøse forskere kan hevde at det finnes observasjoner i naturen som bekrefter menneskeskapte klimaendringer.

   Under depresjonen på 30-tallet gikk 70% av all industri konkurs, millioner mistet arbeid. CO2 utslippene fra industrien falt naturligvis som en følge av dette. CO2 nivået i atmosfæren fortsatte oppover.

   Etter 1950 (det er da de sier vi virkelig begynte å påvirke klimaet med våre utslipp) falt temperaturen i flere tiår, helt fram til slutten av 70-tallet, – igjen, CO2 nivået i atmosfæren var i hele perioden i en oppadgående trend.

   Fra slutten av 70-tallet og fram til 1998 gikk temperatur og CO2 nivået opp samtidig.

   Fra 1998 – fram til i dag, har temperaturen stått stille (et lite, statistisk ikke viktig, fall er observert). CO2 nivået blinket ikke, det fortsatte å øke – i samme hastighet, og det selv om vi i samme periode økte våre utslipp av CO2 med 53%.

   Hvilke konklusjoner kan man trekke av dette?

   Etter mitt syn, minimum 2 konklusjoner:

   1. Menneskeskapte utslipp er som en fluefis i et stormkast, ingen målbar effekt på atmosfærens nivå, hastighet i økningen, eller årlige variasjoner.

   2. Temperatur er totalt upåvirket av CO2.

  • Merkelig argument. Du mener de ikke er til å stole på fordi de er kommersielle. Stoler du ikke på SINTEF heller? De tar jo betalte oppdrag.

   • Jeg har jobbet på SI , før det het SINTEF. Det er helt klart at enhver forskningsorganisasjon svarer på de problemstillingene som kunden stiller. Hvis jeg spør om hva det er som bekrefter at vi ikke har en global økning av temperaturen så får jeg svar på det.

    • Finn Kaare.
     Professor John Christy åpner mange av sine foredrag med en påstand:
     «Science is numbers».
     Han og de andre genuine vitenskapsfolk drar sine slutninger på bakgrunn av målinger; tall.
     Målingene fra to satellittsystemer og en mengde værballonger viser uavhengig av hverandre at temperaturen globalt ikke har steget signifikant på mer enn 18 år.

     Det kanskje litt kjedelige med slike målinger er at de viser hva temperaturen er, men gir ikke beskjed om hvorfor den er som den er.

     Når mange mennesker. – svært mange mennesker, – tror mere på menneske-konstruerte datamodeller enn på målinger, har det med tro å gjøre, ikke vitenskapelig nysgjerrighet etter hva som er virkeligheten.

    • Da bekrefter du vel problemet til Cicero og IPCC som har som oppgave å analysere virkningene av menneskeskapt oppvarming.

     • Jeg begynner å bli litt lei av at det er bland «realister» en oppfattning av at det er deres tolkning av målinger som er den eneste rette. Dere aksepterer ikke at det er mulig at statistikk og målinger kan tolkes slik at dere har feil? Hvorfor er det bare dere tolkning som er den rette?
      Det jeg har lest av Cicero og IPCC sier meg at de gjor en tolkning som stemmer overens med hva vi kan se og oppleve.Det er jo interesant at feks. «Nature» ikke aksepterer så mange såkalte «realistiske » tolkninger. Er dere jordens forfulgte folk som har funnet den hellige gral?

     • Har du virkelig ikke fått med deg enda at statistisk metode er relativt entydig og at store deler av IPCC-forskningen ikke respekterer disse metodene. At metodikken deres er så svak at den alene ugyldiggjør forkningsresultatet (Wegman-utvalget om Mann og Hockekølla)

      Har du virkelig ikke fått med deg enda at både Cicero og IPCC starter med konklusjonen: At klimakrisen er reell og menneskeskapt, og at de deretter skal torturere dataene til de bekrefter konklusjonen de startet med?

      Man får lett mistanke om at høydepunktet i din leseforståelse innen klimaforskning later til å befinne seg et langt stykke ut i fremtiden.

      Ting trenger forøvrig ikke å være galt bare fordi det står i det engang så vitenskapelige «Nature».

     • Jeg takker ennå en gang for belæringen. Jeg beklager at jeg ikke har bestanding den dypeste respekt for de gjennomtenkte og valuerte belæringne dere gir, igjen, takk. PS: Har dere fått med dere at statistikk er utviklet noe mer enn det dere lærte på gymnaset i 1963?

     • Selv takk for din dype innsikt i alt som er klimarelatert. Har du fått med deg at Wegmans rapport kom i dette årtusen?

     • For meg virker det som om dere begynner med konklusjonen om at det er sola som styrer, og så ignorerer data (f.eks at modeller tar høyde for urbane varmeøyer) slik at det bekrefter konklusjonen dere allerede har tatt. Hvordan er det annerledes?

      Hele poenget med forskning er jo å observere og så danne seg en teori som passer det som er observert. Når dere forkaster store deler av observasjonene som blir gjort er det ikke rart dere ender opp med ett annet svar enn det f.eks IPCC gjør.

     • Jeg gratulerer deg med oppdagelsen av den naturvitenskapelige nullhypotesen som i klimasammenheng sier at alle klimaendringer er naturlige inntil noe annet kan observeres.

      Modeller er ikke observasjoner, modeller er ikke data, modeller er et kart.

      Observasjoner er terrenget. Hva gjør du når terrenget ikke stemmer med kartet?

     • Oppdaterer kartet? Det er jo slik forskning har fungert i hundrevis av år. Men når kartet kun viser en stor sol, og man har brukt tusj så det ikke lar seg korrigere har man et problem.

     • Nå synes jeg du forlater et saklig debattnivå. Du mener altså at klimadebatten ikke skal føres langs et naturvitenskaplig spor? Det er greit, men du trenger ikke bli ufin mot de som mener at naturvitenskapen er det beste verktøyet for å analysere fenomen i naturen. Tror ikke det er noen av oss som føler oss forfulgte. Det er vel heller det at vi føler frustrasjon over at så mange tar stilling til dette utfra politisk motiverte argumenter. Kunne vært interessant å vite hva du drev med på SI siden du mener de gir det svaret kunden ønsker å få. Når Cicero og IPCC tar som utgangspunkt at vi har et klimaskifte som skyldes menneskeskapt aktivitet og kun skal se på størrelsen av påvirkningen skjønner vel de fleste at utgangspunktet er feil.

 2. Jeg drev med emballasje, smakstesting, søppelproblematikk, utvikling innen alle disse områder. Vi/jeg var veldig langt fremme innen disse områdene og bruke mye statistikk for å vurdere våre råd og rapporter. Jeg hadde en del med E. Mehlum å gjøre uten at jeg dermed skal ta noe ære av hva han gjorde, men han lærte meg å tenke selv. Det har jeg hatt stor nytte av senere også. Jeg mener selvsagt at klimadebatten skal føres langs et naturvitenskapelig spor, og det er det dere ikke gjør. Dere definerer selv resultater og metoder, i den rekkefølgen. Dere finner feil der hvor dere ønsker det og ser bortfra at det er resultater og funn som er viktige og riktige. PS hva har du drevet med?

Kommentarer er stengt.