Feil grunnlag for påstanden om menneskeskapte klimaendringer

Forfattet av Petter Tuvnes

Dette er en gjennomgang av grunnlaget for påstanden om at menneskeskapte utslipp av plantenæringen CO2 skal føre til global oppvarming og klimaendringer. Forskerne Tyndall og Arrhenius startet på 1800-tallet med primitiv apparatur og måleinstrumenter, slik målte de absorpsjon av infrarød (IR) stråling (varmestråling) i bl.a. luft og CO2

Mye er feil med klimateorien
Absorpsjon av IR-stråling i en gass skal føre til oppvarming. I atmosfæren skal dette teoretisk føre til lokalt varmere område («hot spot») med påfølgende global oppvarming og klimaendringer. Imidlertid er ikke noen slik «hot spot» blitt målt eller observert (ref. klimaforskerne dr. Wallace III, dr. Christy, dr. D’Aleo, 2017 og
Klimanytt 115. Klimamodellene som er fundert på denne teorien stemmer da heller ikke (ref. dr. R. W. Spencer og dr. J. Christie, UAH og Klimanytt 88).

Modellene viser alt for høy temperatur sammenlignet med virkeligheten (jfr figuren til venstre). Dessuten endres temperatur før CO2 endres, så da kan CO2 umulig være årsak til temperaturendringer (ref. Vostok iskjernemålinger vist av Al Gore i filmen «An inconvenient truth» og prof. O. Humlum et al. 2013). Effekten av IR-aktive gasser i atmosfæren kalles en «drivhuseffekt», men et drivhus er lukket og stenger for luftutskifting, mens atmosfæren er åpen, og luftsirkulasjon (konveksjon) er viktigste varmetransporterende mekanisme i den nedre atmosfæren (Troposfæren), – ikke stråling. Det er mye som ikke stemmer med klimateorien.

Ny etterprøving fra Dr. Allemendinger
Nå har en sveitsisk forsker, fysiker dr. Thomas Allmendinger etterprøvet eksperimentene med mer moderne apparatur og bedre måleinstrumenter:

The Refutation of the Climate Greenhouse Theory and a Proposal for a Hopeful Alternative.

Han har funnet en rekke feil og mangler ved de gamle målingene. Det som er oppsiktsvekkende er at ingen i nyere tid har gjort dette med den teknologien man har i dag, og enda mer merkelig at ingen har målt temperaturforløpet av gassene under påvirkning av IR-stråling. Man har bare målt IR-absorpsjon, men absorbert IR-stråling kan re-emitteres uten målbar temperaturpåvirkning på omgivelsene.

Dr. Allmendingers viktigste innvendinger mot de gamle målingene fra 1800-tallet er:

 • Selve målingen av absorpsjon er primitiv og bare relativ, semi-kvantitativ
 • Ingen justering for tap av intensitet som funksjon av avstand fra strålingskilde
 • Metallrør med stor varmeledningsevne påvirker gassene
 • Kun måling av absorpsjon, ingen måling av temperatur eller faktisk oppvarming

Forsøkene til dr. Allmendinger ble gjort med sollys, IR-lampe og varmeplate med gasser og luft både samtidig i rør side ved side av isopor og enkeltvis. Forsøkene bekrefter det viktige prinsipp at fargen på en overflate har stor betydning for hvor mye den oppvarmes og hvor mye stråling som reflekteres (albedo). Konklusjonene etter dr. Allmendingers eksperimenter er at det er nesten ingen forskjell på «drivhusgassen» CO2 og vanlig luft når det gjelder respons på IR-stråling. Begge gasser varmes opp til en grensetemperatur etter en tid. Også edelgasser har samme oppførsel, om enn grensetemperaturen kan være forskjellig. CO2 er altså ikke mer spesiell enn luften forøvrig når det gjelder oppvarming. Antagelsene til klimaforskerne har hittil vært at bare såkalte «drivhusgasser» responderer på IR-stråling, men det stemmer altså ikke. Både luft og edelgasser gir naturlig temperaturøking. Det er naturlig ettersom alle gasser har en viss varmekapasitet. Når solen skinner ned gjennom luften en skyfri dag så svekkes intensiteten fordi hele atmosfæren varmes opp fra solen i tillegg til konveksjon. Når vi vet at det er så lite CO2 i luften som 0,04 % (økt fra 0,03 til 0,04 % ila 150 år) og CO2 ikke er vesentlig forskjellig fra resten av luften, da er det åpenbart at CO2 har null målbar virkning på temperaturen i atmosfæren. Også fravær av «hot spot» bekrefter dette. I tester med oppvarming fra varmeplate og vertikalt oppover viste det seg til og med at det ble lavest temperatur med CO2 lengst vekk fra varmekilden. Null eller endatil negativ virkning av CO2 i atmosfæren medfører også null virkning på global temperatur og klimaendringer fra CO2.

Flere eksperimenter i Norge
Lignende målinger er også nylig utført i Norge. Prof. em. Jan-Erik Solheim, Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen har publisert sine resultater i artikkelen «
Leting etter drivhuseffekten». Fysikeren Thorstein Seim har gjennomført et eksperiment som er anbefalt av NASA og publisert det på geoforskning.no. Seims forsøk verifiserte at CO2 stopper noe stråling, men begge forsøkene viste at det ikke blir økt temperaturøking med CO2 sammenlignet med luft. Solheims forsøk viste endatil negativ temperaturfølsomhet med mer CO2.

Målinger i atmosfæren over Canada har også detektert økt absorbsjon pga økning i CO2, men temperaturen på bakken i området gikk ned i måletidsrommet, se Klimanytt 114.

Konklusjon
Drivhusteorien stemmer altså ikke med tester og målinger. Det er på tide å bråvåkne av marerittet om at CO2 ødelegger verden, og spare verden for 1500 milliarder USD i «climate business» hvert år, – penger og ressurser som kan benyttes til bedre formål.

Støtt oss ved å dele:

151 kommentarer

  • Hålåsæter.
   Du er ført på villspor av de uhederlige klimaalarmistene. Metan har ingen virkning som klimagass, fordi den finnes i så små mengder. Om man beregner klimagassene så er det opp til 5 % vanndamp, 0,004 % CO2 og bare 0,0000003% CH4 i atmosfæren.
   Dessuten nøytraliseres metans evne til å absorbere IR stråler av vanndamp, som overlapper metan som har ett smalt bånd ved 7,6 mikrometer. Men vanndampen blir utelatt i mange skremsel publikasjoner av profesjonelle norske og utenlandske klimaalarmister, som stadig forkynner jordens undergang, og av enkelte fundamentalistiske politikere, som skremmer med at «Kloden Koker». .

   • Vanndamp er en kondenserende drivhusgass. Mengden vanndamp i atmosfæren gitt av temperaturen. Tilføres ekstra vanndamp ved konstant temperatur, regner det ut igjen. Økes temperaturen, blir det mer vanndamp i atmosfæren. Og siden vanndamp er en drivhusgass, så forsterker vanndamp virkningen til ikke-kondenserende drivhusgasser som CO2 og metan. Det vet selvfølgelig alle som driver med klimavitenskap.

    • Manglende effekt av vanndamp kan dokumenteres ved å betrakte sammenlignbare områder med mye og lite vann i luften:
     Weather Balloon Soundings Falsify the “Greenhouse Effect” Hypothesis
     http://principia-scientific.org/weather-balloon-soundings-falsify-greenhouse-effect-hypothesis/
     Ettersom effekten av vanndamp uteblir så er det i hvertfall ingen effekt av CO2 ettersom vanndamp skal være en mye sterkere «klimagass» i følge den feilaktige teorien om menneskeskapt global oppvarming.

     • Hjelmeland tillegger Brehmer meninger han ikke har. Typisk stråmanns-argumentasjon. Drivhuseffekten skal gi en varmere atmosfære med en «hot spot» som in gen har greid å detektere. Det er en av mange grunner til at drivhusteorien er feil.

     • Tuvnes, du skriv: «Drivhuseffekten skal gi en varmere atmosfære med en «hot spot» som ingen har greid å detektere.»

      Dette maset ditt om «hot spot» skjønner eg ingenting av. De einaste plassane eg finn det omtalt er når du og andre klimaskeptikere skal diskreditere klimamodellane.

      Eg slo opp i klimanytt 115 som du refererte til, og der brukte du Roy Spencer i argumentasjonen din. Roy Spencer er klimaskeptiker, men det er ikkje drivhuseffekten han tviler på.

      I forhold til din store elsk på begrepet «hot spot» skriv jo han det stikk motsatte: “But, at the same time GHGs allow the atmosphere to cool, they also WARM the surface temperature above what it would be without those gases.”

      Dette sitatet er henta frå følgjande tekst: http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi’s-2010-controversial-greenhouse-theory/

      Denne teksten er vel verdt å lese. Det verker på meg som om du kunne ha noko å lære der, Tuvnes.

      Og det skulle verkeleg vore artig å sett deg analysere Roy Spencer sitt standpunkt til drivhuseffekten, og vise oss kor han tar feil.

     • Beklager at jeg misforsto hvilken ikke-eksisterende spådom han skulle motbevise. Men da jeg så at han mente å motbevise all klimavitenskap med 2 – to ballongslipp, brukte jeg ikke så veldig mye tid på å leser resten av teksten. Det er uansett latterlig useriøst.

 1. Hvis våre ansvarlige myndigheter var interessert i sann forskning, ville disse eksperimentene og deres konklusjoner avstedkomme bevilgning og beskjed til de mange offentlig ansatte forskere om å legge forskningen deres til en enda større forståelse av dette.
  Men sånn er det nok dessverre ikke. Tvert imot. Nå kan det hende de går i en enda dypere skyttergrav.

 2. Hei!

  Til redaksjonene:
  Hvor ble det av mitt spørsmål …(Moderator: Vennligst hold deg til temaet, som er eksperimentene Tuvnes beskriver.)

  • Aaslid,
   Dette er selve motivasjonen til Tuvnes sin artikkel – om modellene, som forutsetter en effekt av CO2 stemmer med observasjoner eller ikke. Hvis du likevel mener dette er feil tråd å etterspørre denne inkonsistenen i, har jeg stilt samme spørsmål flere ganger under artikkelen deres om UAH-data fra august.

   Spørsmålet mitt er 100% faglig og det hadde vært best for alle med et svar framfor at du stadig ignorerer, sletter eller sensurerer.

   • Et spørsmål til deg Lacner. Er det noen sannsynlighet for at det en gang i fremtiden kan bli kaldere og vi går inn i en ny istid? Kan denne sannsynligheten modelleres ut fra historiske data? Hva gjør vi i såfall? Skal vi fyre opp igjen med antropogen CO2 for å avverge en ny istid?

 3. Lars Olav Andersen, har du sett kva Tuvnes skriv om drivhusgassene i atmosfæren i denne artikkelen: «Man har bare målt IR-absorpsjon, men absorbert IR-stråling kan re-emitteres uten målbar temperaturpåvirkning på omgivelsene.»

  Han skriv jo at absorbert stråling i atmosfæren kan re-emittere. Akkurat det samme som eg skriv, som klimaskeptikeren professor Roy Spencer skriv, og som eg finn i alle fagartikler om temaet på nettet.

  Og dersom du følger lenka i artikkelen til Tuvnes, til artikkelen til Thorstein Seim «Et lite CO2-ekspiriment», så kan du lese: «CO2 absorberer IR-stråling, men sender den ut igjen i alle retninger. En del av strålingen som er absorbert av CO2 i forskjellige høyder i troposfæren vil sendes tilbake til bakken og varmer den. Det betyr at, i stedet for å varme gassmolekylene i troposfæren, sørger CO2 for å redusere avkjølingen ved å returnere en del av IR-strålingen som ellers ville ha blitt sendt ut av atmosfæren tilbake til jordoverflaten og varme denne.»

  Eg vil anbefale deg å lese denne artikkelen, spesielt avsnitta «Litt kvantefysikk» og «Oppsummering»

  14 september skreiv du i eit svar til meg: «Alle påstander du har fablet om når det gjelder tilbake stråling fra atmosfæren etter at denne ble tilbake strålt av jorden er juks og bedrag fra klimaalarmistene».

  Det er verkeleg interessant at i dine auger må også Petter Tuvnes, Thorstein Seim og Roy Spencer bidra i det du kaller «juks og bedrag fra klimaalarmistene». Det er ikkje berre interessant, det er direkte komisk!

  • Forfang.
   Tuvnes artikkel her slår tvil om «drivhuseffekten», slik den er definert er vitenskapelig solid.
   Om absorbsjon av UV stråler, med minst 9/10 av denne strålingen absorbert av H2O molekyler, og mindre enn 1/10 av CO2 molekyler legges til grunn, har jeg aldri påstått at oppvarmede molekyler atmosfæren ikke sender ut denne energien til omliggende gassmolekyler.
   Det jeg har skrevet hele tiden er at energioverføring i gasser skjer ved partikkelkollisjoner, konveksjon og konduksjon. Som du og Tuvnes er inne på, er det en viss utstråling fra nevnte gassmolekyler, men denne strålingen har meget kort rekkevidde, og så svak energi ar denne strålingen ikke kan regnes inn i varmeutvekslingen.
   Og det jeg skriver nå og tidligere er i henhold til lærebøker om varmeoverføring. At Steen, Arne Myhre og flere viderefører skremselsretorikk for med juks å sannsynliggjøre CO2 hypotesen, som det ikke er naturvitenskapelig belegg for er ditt og deres problem.
   Gasser i atmosfæren emitterer energi ved kollisjoner, konveksjon og konduksjon, ikke ved stråling.
   Les publisert litteratur, du henviser til nøyere.

  • Forfang.
   Det du skriver her er bare tøv. Du skriver med litt andre ord, at ett CO2 molekyl 1000m oppe i atmosfæren ved en temperatur på 10 grader C, sender varmestråler ned til en varmere jordoverflate og gjennom en varmere luft under, som stiger med ca. 0,8 grader C pr 100 meter mot jordoverflaten. Og at 9 grader molekylet sende mystiske stråler, som varmer opp jordoverflaten som er 8 grader varmere. 9 graders molekylet varmer altså opp 9+8 = 17 graders jordoverflate.??

   • Andersen, du skriv: «Det du skriver her er bare tøv».

    Du meiner vel: «Det du, Petter Tuvnes, Thorstein Seim og Roy Spencer skriver er bare tøv.»

    Eg kjenner meg i godt selskap, og trives godt i selskapet!

    • Forfang.
     De personene du nevner forteller ikke disse fantasihistoriene du fremlegger i det uendelige, med unntak av Steen og Myhre.
     Dere har alle tre den forkvaklede og tullete teorien at varme kan overføres fra kalde objekter til varmere.
     Mennesker har sittet foran bålet og i den senere tid ved vedfyrt ovn, for å motta varme fra den eksoterme kjemiske reaksjon som ved-fyring iverfører av energi fra varme til kaldere omgivelser.
     Men du kan stå ute en kald vinternatt, naken å bli oppvarmet av stråler fra CO2 molekyler 1000 meter oppe i atmosfæren. Slik tull må du slutte med, i alle fall ikke forsøk å leve det helt ut, det kan bli din sikre og raske død. Eller du er sannsynligvis arrestert, og avlevert til nærmeste psykologiske akuttmottak, før du stivner helt av strålingen fra CO2 molekyler nesten i verdensrommet.

     • Andersen. Eg har sitert frå tekstene til andre, og vist kor tekstene er slik at folk kan lese og dømme sjøl.

      Eg har heller ikkje det samme behovet som du til å karakterisere motdebattanter. Orda du bruker, (i dette tilfellet fantasihistoriene, forkvaklede og tullete), sier nok om nivået, og rammer nok deg meire enn meg.

      20. september skreiv du: «Det Roy Spencer beskriver i linken du viser til, er en teori om drivhuseffekten, som ikke er i samsvar med de fysiske lover om varmeoverføring». Meiner du ikkje dette lenger?. Eg må visst oppfordra deg til å lese teksten ein femte gong. Eg er rimeleg sikker på at det står det samme no som da du etter fjerde gjennomlesing i alle fall tilsynelatande forsto kva som sto i teksten. Og da likte du ikkje det du oppfatta, slik sitatet over viser.

     • Til Lars Olav Andersen: strålingen fra et CO2-molekyl på 1000 meters høyde vil neppe nå jordoverflaten, men det er vel ingen som har påstått? Varmen som utstråles vil raskt absorberes av andre drivhusmolekyler som igjen re-emitterer varmen osv.

      For å drive litt mer «name dropping» på klimaskeptikere som er enig om at re-emitteringen av varme fra CO2-molekylene går i ALLE retninger: Richard Lindzen, Nick Lewis, Judith Curry, Yong-Sang Choi. Jeg har merket at her på Klimarealistenes blogger har disse skeptikerne en høy stjerne! At man er klimaskeptiker betyr ikke at en må forkaste ALLE fysiske lover…

     • Lindeberg. Poenget mitt er at CO2 molekyler overfører varme til andre molekyler ved kollisjoner, konveksjon og konduksjon. Ifølge fagbøker om varmelære er dette fysikken om varmeoverføring i gasser.
      Energi overføring mellom gassmolekyler i vår atmosfære ved ut ståling er ett fantasifoster konstruert av Klimaalarmistene for å forklare CO2 hypotesen deres.
      Om du mener at stråling er en faktor i atmosfæren, vennligst dokumenter dette med henvisning til publikasjoner om termodynamikk.
      Feilaktige fantasier fra «klimaforskere» gjelder ikke, fordi termodynamikk og fysikk ikke er deres fagområde.

     • Det kan være forskjell på varmestrålingens retning og retningen på netto varmeoverføring. Netto varmeoverføring foregår oppover i atmosfæren på grunn av temperaturgradienten. Denne varmeoverføringen vil imidlertid bremses av drivhusgasser som kan re-emittere varme i alle retninger. Det kalles drivhuseffekten. Kan du vise meg hvilken lærebok som sier at varme ikke kan overføres ved stråling mellom gassmolekyler? (Hint, Stefan-Boltzmanns lov, absorpsjon, re-emisjon, absorpsjons-spekter)

     • Varmelære for tekniske assistenter NKI Forlaget, 1981, 2. opplag 1987 Werner Johansson.
      side 5
      «VARME ER ENERGI»
      Forklares prinsippene for varmeoverføring i faste stoffer, gasser og væsker.
      Der beskrives energioverføring fra varmere partikler (atomer og molekyler) ved kollisjoner overført til kaldere partikler. Ikke ett or om stråling, som mulig overføring av energi ut fra gasspartikler.

      På side 39 og 40 i samme bok forklares varmeoverføring ved konveksjon og stråling.
      «Sola som er vår viktigste varmekilde, gir oss enorme mengder med lys og varme, som transporteres hit ved stråling. Også varme gasser for eksempel oppvarmede gassmasser i ildstedet på en dampkjele kan avgi varmestråling.»
      Ut fra overstående tekst, er varmestråling som energioverføring fra gass molekyler i vår atmosfære, ikke fysisk mulig.
      Men at «Klimaforskerne» lager nye naturlover for å oppfylle den vedtatte CO2 hypotesen og jukser med jordens historiske klimaendringer slik Mann gjorde med «hockey kølla» er ingen sensasjon lenger, men ett mønster.

     • Det er vel enighet om at atmosfæren er et isolasjonslag rundt jordkloden og at dette isolasjonslaget har den egenskapen at det både slipper inn solvarme og deretter til en viss grad kan holde på varmen slik at det bli levelige forhold for planter, dyr og mennesker på jorda, betegnet «drivhuseffekt».Det er vel også enighet om at det har skjedd en viss temperaturstigning. Det er sikkert mulig å bli enige om at økt temperatur vil gi høyere havtemperaturer, issmelting, og kanskje også kraftige orkaner slik vi har sett i høst. Det er trolig heller ikke vanskelig å bli enige om at det har skjedd en økning i CO2 nivået siden 1970 tallet
      Uenigheten dreier seg om det er denne økningen i CO2 nivået som er den underliggende årsaken til temperaturstigningen. Det er en svært tvilsom sak med ideologisk betente politiske motiver. Er virkelig CO2 molekylet årsaken til all elendigheten. Eller er CO2 molekylet uforskyldt blitt utpekt til «syndebukk». Vi har historisk skremmende eksempler på ideologisk motiverte «renselsesprosesser» som har ført til uhyrligheter. Er vi på vei inn i noe lignende? Det ser dessverre slik ut!

     • Grøstad, du skriv: «Uenigheten dreier seg om det er denne økningen i CO2 nivået som er den underliggende årsaken til temperaturstigningen. »

      Eg er heilt enig med deg, det er dette uenighetene dreier seg om.

      Men kan du forklare meg kvifor det da er nødvendig å stille spørsmålstegn rundt alle andre naturlover? Det er jo nok at ein eller annan kjem med ei anna forklaring; Straks er det for klimarealistene bevist.

      Ta berre denne artikkelen om drivhuseffekten til Tuvnes? Kva tilfører denne sammenstillinga av nøye utvalgte påstandar og tekster av ny informasjon? Dersom du les mitt innlegg kl. 19.03 og Lindberg sitt innlegg kl. 22.55 den 21. september så ser du at innlegget hans var veldig lite verdt. I alle seriøse sammenhenger ville det blitt refusert.

      Kvifor er det nødvendig å bruke tid og ressurser på drivhuseffekten?

      Geir Aaslid, redaktør av denne sida, ville sagt at problemstillinga di er irrelevant, fordi det ikkje er nokon signifikant auke i temperaturen. Korleis han kan påstå det går over min forstand, vitenskapelig basert er det i alle fall ikkje.

      Nei, eg er enig med deg. Bruk tida på det området der den egentlige uenigheta er: Er det auken i co2-innhold i atmosfæren som er årsak til temperaturstigninga?

   • Fotoner kan naturligvis gå fra et kaldt sted til et varmere sted. Ellers hadde vi ikke kunnet se noe som er varmere enn 37 grader. Netto varmestråling er derimot alltid fra varmt til kaldt. Men varmeståling fra kald luft mot varm bakke reduserer netto varmstråling fra bakken mot rommet. Og bidrar til å redusere avkjølingen av bakken. Men altså: det er netto varmstråling fra bakken via atmosfære til rommet, og ingen brudd på termodynamikkens 2 lov.

     • For mitt faglige ettermæle: Jeg innser at «Ellers hadde vi ikke kunnet se noe som er kaldere enn 37 grader»-mot-eksemplet er feilaktig. Hadde menneskene vært utstyrt med infrarødt nattesyn, så hadde det vært rett. Men vi ser hovedsaklig bare via reflektert lys. Og det blir en annen historie. Men ellers står jeg ved innlegget mitt over.

 4. Tuvnes, du skriv som konklusjon på artikkelen: «Drivhusteorien stemmer altså ikke med tester og målinger.»

  Klimaskeptiker professor Roy Spencer sine tekster blir brukt som grunnlag for artikler på denne sida minst ein gong i måneden. Spencer har ingen problem med å akseptere drivhusteorien. Han har ein god analyse av drivhuseffekten i denne artikkelen: http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi’s-2010-controversial-greenhouse-theory/.

  Når du har ein så bastant konklusjon om at drivhusteorien ikkje stemmer, Tuvnes, kan du ikkje da gjøre ei analyse av Roy Spencer si framstilling av drivhuseffekten i denne teksten og vise oss kor han tar feil?

  Så skriv du: «Prof. em. Jan-Erik Solheim, Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen har publisert sine resultater i artikkelen «Leting etter drivhuseffekten»».

  Ein annan artikkel på nettplassen Geoforskning.no, har kraftig kritikk av artikkelen til Solheim m.fl.: http://geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/1505-leting-pa-avveie. «Enkle forsøk med små kasser gir ikke ny innsikt i klimaforskningen,» skriv Arne Raaen der, og konkluderer: «Med andre ord: Drivhuseffekten er etablert vitenskap – og har vært det i 50 år. Enkle forsøk med små kasser – under antagelse om at drivhuseffekten direkte har noe med drivhus å gjøre – kan ikke gi ny innsikt.»

  Kan ikkje du, Tuvnes, som gir inntrykk av å være ein slik ekspert på drivhuseffekten, gi oss ei god analyse av dei to artiklane, og vise oss kor Arne Raaen tar feil?

  Du skriv også: «Geolog Torstein Seim har gjennomført et eksperiment som er anbefalt av NASA og publisert det på geoforskning.no. Seims forsøk verifiserte at CO2 stopper noe stråling, men begge forsøkene viste at det ikke blir økt temperaturøking med CO2 sammenlignet med luft. Solheims forsøk viste endatil negativ temperaturfølsomhet med mer CO2.»

  Kvifor fortel du ikkje konklusjonen i artikkelen til Seim: «CO2 absorberer IR-stråling, men sender den ut igjen i alle retninger. En del av strålingen som er absorbert av CO2 i forskjellige høyder i troposfæren vil sendes tilbake til bakken og varmer den. Det betyr at, i stedet for å varme gassmolekylene i troposfæren, sørger CO2 for å redusere avkjølingen ved å returnere en del av IR-strålingen som ellers ville ha blitt sendt ut av atmosfæren tilbake til jordoverflaten og varme denne.» Er det fordi dette gir mykje av forklaringa på kvifor drivhuseffekten er reell og viktig?

  Så skriv du: «Modellene viser alt for høy temperatur sammenlignet med virkeligheten (jfr figuren til venstre).» Figuren du viser til viser ein temperaturauke på bare ca. 0,04 grader C/tiår. Kvar måned refererer denne sida til UAH-data presentert av professor Roy Spencer. Han presenterer ein temperaturauke på ca. 0,13 grader C/tiår. Kva er årsaka til at du avvik så mykje frå den temperaturauken som UAH-dataene viser?

  • Tror ikke Tuvnes har noe behov av og svare angående den linken du referer til angående Spencer’s artikkel. Om du leser videre under denne «artikkel» vil du faktisk finne kommentar fra Miskolczi selv. Det er faktisk en meningsutveksling med flere kommentarer mellom Spencer og Miskolczi i kommentarfeltet videre ned under artikkelen.

   Forøvrig en svært interessant diskusjon.

  • Spencer skriver i sin bok «The Great Global Warming Blunder», på sidene 156-157: «Another advantage of natural explanation for global warming is that the mechanism – an energy imbalance of the Earth caused by natural cloud variations – was actually observed by satellite. In contrast, the cooling effect of aerosol pollution and the warming effect of greenhouse gas emission have remained too small to be measured.»
   Altså: Ingen har greid å måle noen effekt av drivhusgasser i atmosfæren. Spencer bekreftet dette så sent som i 2016 i privat kommunikasjon.

   For øvrig gidder jeg ikke å svare på alle kverulerende spørsmål. Har annet å bruke tiden til. Det gjelder til flere klimahysterikere som kommenterer her.

  • Ballongene (radio-sondene) passer troposfæren og trenger langt inn i stratosfæren. Vanlige ballonger når en høyde på 20 til 30 km. Spesielle ballonger kan gå nesten dobbelt så høyt.

   Det er riktig at økt drivhuseffekt vil kjøle atmosfæren over tropopausen (stratosfæren) og varme opp atmosfæren under tropopausen (troposfæren). Dette har også blitt observert og er et av de sterkeste funnene som viser at det er økt drivhuseffekt og ikke sola som er årsak til den pågående oppvarmingen. Hadde oppvarmingen skytes sola, så ville BÅDE stratosfæren og troposfæren blitt varmere, sammenlike med Klimarealistenes fane hvor det står «Det er solen som styrer klimaet» (sic).

 5. Disse DIY kasseeksperimentene som det refereres til er verdiløse for å replisere drivhuseffekten. For det første er temperaturen på strålekildene helt feil.

  Men selv om bølgelengden hadde vært rett, så er det forsatt umulig å replisere effekten i en kasse.
  Absorpsjons spektrumet avhenger av trykket, google «pressure broadening». Så å putte like mye CO2 inn i en boks som tilsvarer luftsøyla over boksen gir ikke samme resultat som i virkeligheten. For å replisere virkeligheten trengs både trykk- og temperaturgradient, noe som er vanskelig å få til i et laboratorium.

  Det er ikke noe annet å gjøre enn å bruke grunnleggende kunnskap fra laboratorie-målinger, og så regne på hvordan det blir i planetær skala. Og det er det smarte mennesker som har gjort.

  • Tyndall og Arrhenius var enda mer primitive DIY eksperimenter. Seim gjorde som NASA (!) anbefalte.

 6. 1. Peter Tuvnes: «Modellene viser alt for høy temperatur sammenlignet med virkeligheten (jfr figuren til venstre).»

  Den figuren du viser er ikke en rettferdig sammenlikning av simuleringer og målinger. De bruker ikke samme referanseintervall og simuleringene viser temperaturen på jordoverflaten, mens målingene er i troposfæren. I tillegg mangler den å angi den angitte usikkerheten i simuleringene. Her vises en riktig sammenlikning med bakke-målte temperaturer og riktig referanseintervall: https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJT0FRNzBFMUFwb0E. Som vi ser av figuren så ligger målingene pent innenfor usikkerhetsintervallet av simuleringene.

  Simuleringene kan også gi temperaturen i troposfæren. Dette er den riktig sammenlikningen i det tilfellet: https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJM1hPR1VJc29DZUk. Her er overensstemmelsen noe dårligere, men også her ligger målingene i hovedsak innenfor usikkerhetsintervallet. Det er i hvert fall bedre enn er middels 10-dagers langtidsvarsel fra yr.

  2. Peter Tuvnes: » Dessuten endres temperatur før CO2 endres, så da kan CO2 umulig være årsak til temperaturendringer».

  Detaljert analyse av siste syklus, hvor vi har de beste dataene, viser at 90% av oppvarming faktisk kom ETTER økningen i CO2-konsentrasjon (Shakun el al. 2012, http://www.atm.damtp.cam.ac.uk/mcintyre/shakun-co2-temp-lag-nat12.pdf).

  Hvis Tuvnes nå likevel hadde rett (og alle klimaforskere feil) på spørsmålet om temperatur- eller CO2-økningen kom først etter at istiden tok slutt, er det likevel en logisk feil å konkludere at det også må være slik med den pågående oppvarmingen. I vår tid sammenfaller økningen i CO2 og de kumulative menneskelige CO2-utslipp. (https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJR2w5UXNTbVd3cmM) og i tillegg SAMMENFALLER temperatur- og CO2-økningen (https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJdlFyVUhiYXBBZTg), så denne gangen kommer temperaturøkningen definitivt ikke først.

  Logikken er den samme som om politiet skulle finne et knivstukket mordoffer og samtidig en mann med en kniv i hånden, med offerets blod over hele kroppen og offerets verdigjenstander i lomma, så ville politiet likevel slippe ham fordi FORRIGE gang det var et mord på samme gate, så hadde mannen alibi!

  • Det er flere varianter av denne figuren som ser ut til å representere en vesentlig del av grunnmuren i KRs argumentasjon. I forbindelse med en diskusjon på geoforskning.no analyserte jeg en tilsvarende (oppdatert) figur for den tropiske troposfæren som John Christy brukte i en senatshøring 2017. Som jeg viser er det vesentlige problemer med framstillingen som gjør den både misvisende og villedende.
   Det mest problematiske er at Christys egne UAH_MT målinger er betydelig påvirket av stratosfærisk avkjøling, og at han også vekter andre data (værballonger og reanalyser) til å reflektere det samme. Dette er svært misvisende når han framstiller disse data som representative for troposfæren og sammenligner disse målingen med CMIP5 modeller for troposfæren.
   Innlegget kan du lese her:
   http://geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/1551-pill-ratne-kirsebaer-i-troposfaeren

 7. Atmosfærisk CO2 s egenskaper som mottaker av temperaturstråler, og emisjon av mottatt energi til omgivelsene og betydning for temperaturen, ser ut til å være betydelig overdrevet av IPCC.
  En fakta opplysning av flere fakta, som kan bekrefte dette:

  H2O med opptil 5000 ppm kontra CO2 400, og det faktum at H2O overlapper CO2 bølgelengder i absorbsjonsspekter med mer enn 90% er ett sterk bevis, at CO2 har liten betydning for jorden temperatur.
  Dessuten beregningen om atmosfære eller drivhuseffekten i snitt øker jorden temperatur med 16 grader C, vil 1,6 grader tilskrives CO2 og 14, 4 grader H2O.
  Når det også er målt kun 4 % av atmosfærens CO2 stammer fra mulig menneskelig forbrenning vil 4% av 1,6 grad tilsi 0,0064 grader C er menneskeskapt.

    • Hjelmeland.
     Linken du viser til er ikke vitenskap, og 4% menneskeskapt CO2 er målt, Dessuten overdriver Klimaalarmist industrien CO2s betydning, sopm klima gass.
     Det hele blir da en farse..

     • Kan du gi en vitenskaplig forklaring på hvordan det er målt til 4% menneskeskapt CO2? CO2 konsentrasjonen har økt med 45% på 150 år. Kan du gi en vitenskaplig forklaring på hvor fra denne CO2en kommer fra? Menneskene har sluppet ut ca 1400 gigatonn CO2 siste 150 år. (Andre drivhusgasser kommer i tillegg) Total mengde CO2 i atmosfæren er ca 3000 gigatonn. Kan du gi en vitenskaplig forklaring på hvordan disse 1400 gigatonn ikke har økt konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren?

     • Hjelmeland.
      Her har du vitenskap:
      Isotop målinger viser at karbon etter forbrennings prosess har ett volum på 4% av totalt 400 ppm, det vil si maksimum 16 ppm i atmosfæren er menneskeskapt. Menneskelig utslipp de siste 10 år er beregnet til 30 milliarder tonn årlig.
      Det naturlige karbon kretsløpet beregnes, utveksling hav-luft-hav, fotosyntese, ånding og forråtnelse til sammen 1370 milliarder tonn årlig. Menneskelig utslipp utgjør kun 2,19% av den årlige karbonutveksling mellom jordoverflate og atmosfære, og bare litt av dette akkumuleres i atmosfæren.
      Våre utslipp øker fotosynteseprosessen, gir større avlinger av matplanter og en grønnere jord. Målinger fra NASA viser at ett areal på USAs størrelse har blitt grønt de siste 35 år.

     • Hjelmeland.
      Du har tydeligvis forlest deg på IPCC og medløperne deres i Norge.
      Gå tilbake til lærebøker i elementær fysikk, som enda ikke er justert til CO2 hypotesen deres.
      Vanndamp er den klart dominerende gass for temperaturen på jorden, og som hindrer temperaturfall og at IR stråler forsvinner ut i verdensrommet fra jordoverflaten.
      Sitat fra Fysikk for den videregående skolen NKI forlaget. 2. utgave 1 opplag 1991 side 261 om temaet drivhuseffekt:
      «Drivhuseffekten merker vi tydelig i tropiske regnskog områder, der den høye luftfuktigheten gir høye natt-temperaturer. Omvendt gir den tørre lufta over ørkenområdene stor forskjell på dag- og natt-temperaturer.»
      CO2 nivået ligger på rund 400 ppm i luften både i ørken og i regnskog.
      Om CO2 var en kraftig drivhusgass med sterk effekt, ville ikke temperaturen i ørkener med tørr luft falle fra 45 grader om dagen til ned mot 0 om natten.
      Mens luften i tropisk regnskog holder varme på over 30 grader om natten.
      Det vil si at din teori om kraftig effekt av CO2, som aktiv klimagass ikke stemmer med observasjonene i naturen, og må avvises som det reneste tøv.

     • Jeg minner om mitt lille tankeeksperiment, som viser at isotop-argumentasjoen svikter selv i det enklest mulige tilfellet.

      Utfordringen blir da: Argumenter hvorfor isotop-argumentet virker i det mye mer kompliserte atmosfære-hav-biosfære systemet.

      Jeg minner også om at da jeg spurte Marin Hovland noen sentrale spørsmål i sakens anledning, var det eneste han gjorde å sende ut en assistent som ba meg søke psykolog. Det er nærliggende å tenke at Hovland og resten av KVR ikke aner hva de skal svare.

     • Raaen.
      Dine tidligere spørsmål til Klimarealistene, er det enkelt å besvare. Og det gjorde jeg delvis komplett i svaret til Hjelmeland tidligere. Våre utslipp er under 3% av karbonkretsløpets utveksling luft-jordoverflate årlig. Dermed vil slike lave andeler lett absorberes i mer omsatt i fotosyntese prosessen.
      Dessuten tilsier den naturlige oppvarmingen av hav og atmosfære etter den Lille Istid at havet slipper ut mer CO2 til atmosfæren. Helt naturlig prosesser, som absorberer det meste av våre ubetydelige utslipp i forhold til naturens egne.

     • Hjelmeland.
      Har lest linken du viser til. det som underslåes er at i samme periode har luft og hav utvekslet 358940 milliarder tonn CO2. Det betyr at det menneskelige tillegget bare utgjør 0,56% årlig i gjennomsnitt og totalt
      med slik tilgang på ørlite mer plante-mat i atmosfæren, absorberes av en grønnere jord og raskere plantevekst.
      Når eksemplet med 400 ppm tilstede i henholdsvis tørr ørken luft og fuktig jungelluft, differensierer nattetemperaturene der med 30 grader C eller mer. naturen selv viser at CO2 som vesentlig klimagass, i beste fall er tankespinn i IPCC «forskernes» hoder.
      Eller hva mener du er årsak til forskjellig klimaeffekt i ørken og jungel?

   • Her kommer det på hvordan man regner. Hvis det hadde vært 1 antropgent CO2 molekyl i atmosfæren og det hadde blitt tilført ett til, slik at det ble 2 antropogene co2 molekyler i atmosfæren, ville jo økningen vært 100 %. Da hadde det virkelig vært grunn til katastrofealarm?

   • Hjelmland.
    Om gasser i atmosfæren avgir varme ved kondensasjon eller om gassen ikke kondenserer har ingen betydning. Temperaturen som helhet i gassblandingen verken øker eller minker.
    4% menneskeskapt CO2 i atmosfæren, videreformidler jeg fra en artikkel her på klimarealistene.com.
    Publisert 10. Februar i år.

   • Det er ikke sannsynlig at der er noen positiv feedback i den drivhuseffekten som kommer av H2O i atmosfæren. Dermed er der heller ingen positiv feedback i den mindre ekstra drivhuseffekten, som kommer fra økende CO2.

    I den artikkelen som du har linket til blir det påstått at økende vanndamp i atmosfæren gir en kraftig feedback fordi økende innhold av vanndamp gir øket temperatur, som igjen gir øket vanndamp. Dette er sannsynligvis ikke slik fordi for mye vanndamp pga. varme felles ut som vann og danner flere skyer, når vanndampen kommer opp i kaldere luftlag.

    Dvs. mer vanndamp gir flere skyer som igjen fører til lavere temperaturer (mindre solenergi til overflaten). Dermed er der sannsynligvis ingen nevneverdig positiv feedback pga. økende CO2. Dette er nok den største feilen som IPCC har gjort og derfor har deres modeller vist alt for mye oppvarming. De har beregnet inn en kraftig positiv feedback av økende CO2, når denne feedbacken sannsynligvis er omtrent rundt null. Dette kan skyldes inkompetanse, eller at de har feilinformert bevisst for å sikre offentlige budsjetter til «klima alarmister».

 8. Når det gjelder temperaturstråling i atmosfæren mellom gassmolekyler og til jordoverflaten, så eksisterer ikke det som en mulighet ifølge alle publikasjoner om temaet i lærebøker om Fysikk.
  De fleste vet at gamma, røntgen og radio ståler ikke overfører temperaturer.
  Når det gjelde mikro, UV og IR stråler kan disse overføre temperaturer.
  Det virker som IPPC forsøker sammenblande de etablerte kunnskaper innen Fysikk-vitenskap, og forteller at stråling som ikke er temperaturstråler likevel har betydning til å emittere varme.
  Denne sammenblandingen om strålefysikk virker bevisst av IPCC. Denne virksomhet har forledet politikere, lærebokforfattere og aktører i klimaspørsmålet til den merkeligste overtro.
  Blant annet har Forfang og Steen her i kommentarfeltet, promotert at varmeoverføring kan gå fra kulde til varme, og at «kuldestråler» kan gjøre varme allerede varmere legemer. Noe de her gjentatt ofte i det siste her i kommentarfeltet, men det vet alle er, det reneste sprøyt og nonsens.
  Så galt kan det gå, når IPCCs propaganda slukes rått, og naturlovene ikke gjelder lenger?

  • Andersen. Er det ikkje rart at når du prøver å gjengi kva eg skriv, så er det umulig å kjenne seg att?

   Eg har sitert tekstene til klimaskeptikerne Roy Spencer, Petter Tuvnes, og Thorstein Seim til deg, og på det du heng deg opp i skriv desse det samme som meg: IR-stråler frå jorda absorberes av drivhusgassane, drivhusgassane emitterer deretter IR-stråler i alle retninger. Og som du heilt korrekt skriv, så kan IR-stråler overføre temperaturer. Fotonene i IR-strålinga inneheld energi, som kan absorberes av jorda.

   Her skriv vi berre om IR-stråling, Andersen, sammenblandinga med gamma-, røntgen- og radiostrålar er fullt og heilt ditt eget verk. Spar oss for tøvet.

   For igjen å sitere fra teksten til Seim, som Tuvnes har lenka opp til i artikkelen som starta denne diskusjonen: «CO2 absorberer IR-stråling, men sender den ut igjen i alle retninger. En del av strålingen som er absorbert av CO2 i forskjellige høyder i troposfæren vil sendes tilbake til bakken og varmer den. Det betyr at, i stedet for å varme gassmolekylene i troposfæren, sørger CO2 for å redusere avkjølingen ved å returnere en del av IR-strålingen som ellers ville ha blitt sendt ut av atmosfæren tilbake til jordoverflaten og varme denne.»

   Dette er akkurat det samme som eg skriv, det samme som Roy Spencer skriv, og som du tillater deg å karakterisere slik: «Så galt kan det gå, når IPCCs propaganda slukes rått, og naturlovene ikke gjelder lenger?» Eg trur ingenting på at Roy Spencer sluker noen IPCC-propaganda rått. Spencer er vitenskapsmann og klimaskeptiker. Men det er ikkje drivhuseffekten han stiller seg tvilande til.

   Så kvifor ikkje si det som det er: Lars Olav Andersen har lest varmelære for tekniske assistenter NKI Forlaget, 1981, 2. opplag 1987 Werner Johansson, og kan derfor dokumentere at professor Roy Spencer, Thorstein Seim, Forfang, Steen, læreboka «Klima, energi og miljø», og alle fagartiklar på nettet om emnet tar feil. Om andre trur like lite på dette som eg gjør blir ikkje mitt problem.

   • Forfang:
    Jeg ønsker å komme til klarhet, du forsøker å tåkelegge.
    Nå har jeg flere fysikk lærebøker, for:
    «Fysikk for den videregående skolen»
    «Universiteter og høgskoler, Bind 2 varmelære og elektromagnetisme»
    «Fysikk og Kjemi for mekaniske fag»
    og den omtalte» Varmelære for tekniske assistenter.»
    Ifølge disse lærebøkene går det klart frem:
    Varme overføres fra varmere objekter til kaldere, og oppvarming av varme objekter kan ikke skje fra kaldere objekter. Er du fortsatt uenig i det?
    Varmeoverføring i gasser forekommer ikke ved stråling. Men ved kollisjoner mellom varmere molekyler og kaldere molekyler. Varmen overføres da fra de varme til de kaldere molekyler til temperaturen er utjevnet.
    Disse kollisjonene kan og beskrives nærmer også konveksjon eller kondensasjon.
    Om du mener stråler er en del av varmeoverføringen mellom gassmolekyler i vår atmosfære, må du kunne dokumentere det med sitater og henvisning til faglitteratur i fysikk, og ikke synsing fra klimaskolen til IPCC.
    Verken du, IPCC eller lakeiene deres i vårt land kan jukse med naturlovene uten å forvente å bli avslørt.

    • Andersen. Eg skriv om mekanismene i drivhuseffekten. Når det gjeld drivhuseffekten er det interessante energiutvekslinga mellom jorda og sola, mellom jorda og atmosfæren, og frå jorda ut mot verdensrommet. Energiutvekslinga mellom gassane i atmosfæren, som du skriv om, har liten interesse i denne sammenhengen.

     Andersen, er du enig eller uenig i at energibalansen mellom jorda og verdensrommet skjer ved elektromagnetisk stråling? Kortbølga stråler inn fra sola balanseres med langbølga stråler ut frå jorda?

     Eg viser igjen til Roy Spencer sin tekst: http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi’s-2010-controversial-greenhouse-theory/

     I denne teksten har han ein figur som viser drivhuseffekten skjematisk, med alle bidraga inn og ut. Den langbølga strålinga ut på 235 w/m2 viser han at er sammensatt slik:
     • 40 w/m2. Langbølga stråler direkte frå jordoverflata
     • 195 v/m2. Langbølga stråling emittert frå atmosfæren

     Er du enig eller uenig med Roy Spencer i denne beskrivelsa?

     Varme overføres fra jorda til atmosfæren fordi jorda er varmere enn atmosfæren. I figuren til Spencer er dette satt til 24 w/m2. Er du enig eller uenig i dette, Andersen?

     Det er ingen netto overføring av varme ved partikkelkollisjoner frå atmosfæren til jorda i denne figuren. Det stemmer jo godt med det både du og eg meiner, netto varmeoverføring ved partikkelkollisjoner skjer frå varme områder til kalde områder. Med netto varmeoverføring på 24 w/m2 frå jorda til atmosfæren, korleis kan da opplagra varme i atmosfæren varme opp jorda?

     Dersom langbølga stråling emitteres frå atmosfæren mot verdensrommet (195 w/m2), kvifor kan da ikkje atmosfæren emittere langbølga stråling mot jorda?
     I Roy Spencer sitt skjema så absorberer jorda 324 w/m2 av langbølga stråling emittert frå atmosfæren. Er du enig eller uenig med Roy Spencer i dette?

     Roy Spencer gir i denne figuren ei god framstilling av drivhuseffekten, som støtter opp om alt det eg har skrevet. Er du enig eller uenig med Roy Spencer si framstilling av drivhuseffekten i denne figuren, Andersen?

     Meiner du verkeleg at Roy Spencer med denne figuren prøver å tåkelegge, slik du påstår i svaret til meg? Etter artikkelen til Roy Spencer er det ein lang diskusjon om spesielle ting rundt drivhuseffekten mellom mange av dei største spesialistane i verden på feltet. Men ingen stiller spørsmål rundt denne figuren.

     • Forfang:
      Roy Spenser og strålevarme:
      Motivet til Roy Spencer er det vanskelig å være sikker på. Men han var vel ansatt i NASA, og etter avgang er han litt kritisk til alle tidligere konklusjoner han deltok i.
      Han forklarer deler av jordoverflatens temperatur med OR stråler fra kaldere luftmolekyler i atmosfæren ned til en varmere jordoverflate. Det er feil og umulig å i henhold til fysikkens lover. Varme kan ikke overføres fra kaldere stoffer til varmere.
      Teorien hvor IR stråler går fra jordoverflaten og absorberes av molekyler i atmosfæren er så langt jeg vet riktig. Men når gasser i luften har mottatt denne temperatur overføringen ved, vil gasspartiklene emittere varme til omliggende molekyler i luften ved varmeledning, ikke stråling.
      Så der er Spencer på villspor.
      Skulle gjerne hatt hans E-post adresse å forespurt ham om dette.

     • Andersen skriv: «Så der er Spencer på villspor».
      Ja, da veit vi det. Lars Olav Andersen kjenner naturlovene bedre enn klimaforsker professor Roy Spencer! Fantastisk!

      Hovedproblemet ditt, Andersen, er at du tror at all energi er varmeenergi. I forbindelse med drivhuseffekten så er det imidlertid ei anna energiform som er den viktigaste, potensiell energi. Når drivhusgassane absorberer langbølga stråling frå jorda, så skjer det meste ved at gassmolekyla får auka potensiell energi. Den nye energitilstanden er imidlertid ustabil, og den auka potensielle energien blir emittert som IR-stråling. IR-stråling absorberes altså som potensiell energi, og den potensielle energien emitteres som IR-stråling. Det er her i liten grad snakk om overføring av varme.

      Du kan lese meir om dette her, Andersen: https://nn.wikipedia.org/wiki/Absorpsjonsspektrum

      Forresten, skriv lærebøkene dine i varmelære noe om overgangene mellom potensiell energi og IR-stråling? Står det noko om naturlovene rundt endring av energinivå i atom og molekyl? Som kjent er jo den indre energien til eit molekyl lik summen av kinetisk energi og potensiell energi, og du velger konsekvent å sjå bort frå den eine energiforma.

     • Forfang, nøkkelen til bedre forståelse ligger i å kunne skille mellom temperatur, energi, og varme. Dette er 3 ulike størrelser, men du klarer ikke å holde dem fra hverandre.

      Det gir ikke mening å snakke om ‘netto varmeoverføring’ eller ‘opplagra varme’.

     • Nilsen. Du har rett i det at det er ikkje alltid like lett å være presis.

      Du kan sikkert dette feltet betre enn meg, og eg rekner med at du skjønner kva eg prøvde å uttrykke. Kan ikkje du da formulere dette på ein måte som gir meining? Eg har ingenting imot litt voksenopplæring.

     • Forfang, når det gjelder å tilføre deg voksen opplæring, som du kan absorbere er like umulig som i eventyret «God dag mann, økseskaft.»
      Du slenger ut fotoner, energi, tilbake stråling fra kaldere til varmere legemer i ett kaos, uten forankring i fysiske lover. Unngår å svare på direkte spørsmål.
      Svar på følgende spørsmål med ja eller nei. Er det fysisk mulig at varmeoverføring kan gå fra kaldere molekyler, og som kan tilføre varme til molekyler og stoffer, som allerede er varmer? Je eller nei!!??

     • Dere diskuterer forbi hverandre. Energi som varme kan aldri overføres fra et kaldt til et varmt objekt. Kalde objekt som er varmere enn absolutt 0 grader kelvin sender ut elektromagnetiske stråler. Frekvensen øker med temperatur. Hvis vi har en varm jord, kaldere atmosfære og enda kaldere verdensrom vil atmosfæren kun forstyrre/ begrense strålingen fra jorda. Å si at den overfører varme tilbake til jorda er feil. Elektromagnetiske bølgene fra atmosfæren vil ikke opptas av jorda, kun forstyrre de elektromagnetiske strålene fra jorda.

     • EW: Du har heilt rett i at vi snakker forbi kvarandre. Andersen snakker om kinetisk energi i molekyla, mens eg snakker om elektromagnetiske stråler, foton og i hovedsak potensiell energi i gassmolekyla.

      Solstrålane er elektromagnetiske stråler frå verdensrommet, og eg kjenner kvar dag at dei varmer. Så når du, EW, skriv: «Elektromagnetiske bølgene fra atmosfæren vil ikke opptas av jorda, kun forstyrre de elektromagnetiske strålene fra jorda.», så må det være feil.

      Andersen: Ein kald og ein varm gass som er i kontakt og utan ekstern energitilførsel vil til slutt gjennom partikkelkolisjoner ha utlikna forskjellane og fått samme temperatur. Kva for retningar du sett på energitransporten er vel da likegyldig. Men den kalde gassen vil aldri gjøre den varme gassen varmare.

      Til det andre spørsmålet, om temperaturdifferenser i tropene. Du har sikkert eit svar på dette, så eg skjønner ikkje kvifor du spør. Eg har aldri tenkt gjennom problemstillinga, og ser ingen grunn til å bruke tid på ho.

      Du klagar over at eg ikkje svarar på direkte spørsmål, men kvifor svarar du ikkje sjøl?

      Saksa frå tidlegare innlegg om teksten til Roy Spencer, og ubesvart: «I denne teksten har han ein figur som viser drivhuseffekten skjematisk, med alle bidraga inn og ut. Den langbølga strålinga ut på 235 w/m2 viser han at er sammensatt slik:
      • 40 w/m2. Langbølga stråler direkte frå jordoverflata
      • 195 v/m2. Langbølga stråling emittert frå atmosfæren
      Er du enig eller uenig med Roy Spencer i denne beskrivelsa?»

      Og eit tilleggsspørsmål: Kor kjem den langbølga strålinga som går ut i verdensrommet med temperatursignatur -18 grader celsius frå, dersom ho ikkje kjem frå atmosfæren?

     • Forfang. Fint at du er på linje med gjeldene fysikk, at varmeoverføring går fra varmere stoffer til kaldere, som du bekrefter.
      Så til denne Spencer og teoriene hans. Jeg forstår ikke spørsmålene.
      Hvis jeg forstår deg og Spencer rett, vil absorberte IR stråler av molekyler i atmosfæren øke temperaturen, forutsatt at denne strålingsvarmen som treffer molekylene er varmere enn molekylene som mottar strålene.

      Er spørsmålene dine at Spenser forklarer følgende:
      1. Mener du, og skriver Spencer at absorbert IR stråling fra jordoverflaten til CO2 og H2O molekylene sprer varme videre til atmosfærens øvrige 98,9 % andel Nitrogen og Oksygenmolekyler ved IR stråling?
      2. Og i tillegg vil også disse 0,004% CO2 og 5% H2O molekyler sende stråler ned til jorden og varme den enda mere opp?

     • Folke. Den varmestrålingen du beskriver du opplever, kommer fra sola og ikke fra tilbakestråling fra atmosfæren.

     • Andersen, takk for greit og konstruktivt svar.

      Etter mi meining er du altfor opphengt i varme-begrepet. Varme er energi som går fra ein plass til ein annan på grunn av temperaturforskjell.

      Elektromagnetisk stråling er bølger som beveger seg med lysets hastighet i vakuum. Det har ingenting å gjøre med energitransport pga. temperaturforskjeller.

      Elektromagnetiske stråler er det viktigste elementet i drivhuseffekten. De er også det einaste elementet i jordas energibalanse sett frå verdensrommet, kortbølga stråler frå jorda inn mot jorda og langbølga stråler ut frå jorda.
      Sett frå verdensrommet eksisterer det ikkje partikkelkollisjoner i dette systemet. Internt på jorda er imidlertid partikkelkollisjoner viktige, men dei har underordna betydning i drivhuseffekten.

      Jordas overflate absorberer synleg stråling frå sola og sender mye av energien som infrarød stråling tilbake til atmosfæren. Det meste av dette blir absorbert som foton av drivhusgassane i atmosfæren, men går da ikkje over til kinetisk energi (varme) i molekyla, men til potensiell energi ved at molekyla blir eksitert til eit høgare men ustabilt energinivå. Molekyla går etter kort tid tilbake til grunntilstanden ved å eksitere eit foton. Dette skjer utan nevneverdig varmeutvikling for molekylet. For å sitere frå artikkelen til Tuvnes: «absorbert IR-stråling kan re-emitteres uten målbar temperaturpåvirkning på omgivelsene.»

      I drivhuseffekten har oksygen og nitrogen minimal funksjon, det er drivhusgassane som gjør heile forskjellen. Absorbsjon og emittering av drivhusgassane skjer med marginal oppvarming, og spredning av varme til nitrogen og oksygen er derfor neglisjerbart.

      Så til spørsmåla dine, Andersen:

      «1. Mener du, og skriver Spencer at absorbert IR stråling fra jordoverflaten til CO2 og H2O molekylene sprer varme videre til atmosfærens øvrige 98,9 % andel Nitrogen og Oksygenmolekyler ved IR stråling?»

      Svar: Siden absorbert og emittert stråling skjer uten nevneverdig absorbering av kinetisk energi, det er i hovedsak potensiell energi som er involvert, er det lite varme å spre videre til atmosfærens øvrige 98,9 % andel Nitrogen- og oksygenmolekyl.

      Atmosfæren får noe kinetisk energi i prosessen, både ved noe absorbasjon av solstråler og ved noe absorbasjon av langbølga stråler frå jorda. Så får det tilført noe ved direkte varmeoverføring frå jorda og ved fordamping av vatn. Dette fører til temperaturstigning i atmosfæren. Alle stoff over det absolutte nullpunkt sender ut elektromagnetiske stråler. Denne naturlige utstrålingen balanserer temperaturstigninga i atmosfæren slik at temperaturen blir relativt konstant. Eg går ut frå at i figuren til Spencer er dette det bidraget av langbølga stråling ut frå atmosfæren som er på 30 W/m2.

      Oksygen og nitrogen er viktige bidragsytere i denne prosessen, mens drivhusgassane har marginal innvirkning.

      Den største delen av strålinga ut frå atmosfæren, 165 W/m2 i figuren til Spencer, er imidlertid strålar emittert frå drivhusgassane ut mot verdensrommet.

      «2. Og i tillegg vil også disse 0,004% CO2 og 5% H2O molekyler sende stråler ned til jorden og varme den enda mere opp?»

      Svar: Ein del av strålinga frå drivhusgassane går mot jorda. I figuren til Roy Spencer utgjør dette 324 W/m2. Når desse strålane treffer jorda blir dei i hovedsak absorbert som kinetisk energi. Jorda blir oppvarma.

     • Forfang.
      Du har sikkert forstått at mine kunnskaper i fysikk er begrensede. Og av det lille jeg har lært har mye gått i glemmeboken.
      Men jeg har tatt vare på, og oppdatert meg på en del lærebøker i fysikk fra grunnplan til universitets nivå.
      I ditt siste innlegg er det både forvirrende og selvmotsigende utsagn fra deg.
      Og ikke minst, mye i strid med gjeldene elementær fysikk, slik jeg kan lese i lærebøkene.
      Når dett er nevnt, ber jeg om din presisjon på ett spørsmål av gangen.
      Er du enig i følgende:
      Når atmosfærens gassmolekyler absorberer tilbake-stråler, vil molekylene motta en viss mengde energi? Denne absorberte energi mottatt ved stråling, kan måles i watt og vil sette gassmolekylenes partikler i hurtigere bevegelse, og denne hurtigere bevegelse kan måles i Kelvin og da gi høyere temperatur i molekylene som har mottatt strålingsenergien?
      Er det rett?

     • Andersen, vi kan vel være enige om ein ting: Ingen av oss er ekspertar på det vi diskuterer. Eg prøver å forstå dei faglege framstillingane, men eg forstår heller ikkje alle detaljane på dette feltet. Når eg deltar i debatten er eg derfor forberedt på å kunne bli tatt i feil.

      Eg skal svare på spørsmåla etter fattig evne:

      1. Når atmosfærens gassmolekyler absorberer tilbake-stråler, vil molekylene motta en viss mengde energi?

      Svar: Når du her skriv atmosfærens gassmolekyl går eg ut frå at du meiner molekyla til drivhusgassane i atmosfæren. Oksygen og nitrogen er ikkje drivstoffgassar, og absorberer i forsvinnande grad IR-strålar frå jordoverflata.

      Ved absorbsjonen mottar molekyla ein viss mengde energi, eit molekyl mottar energien til eit foton i tilbakestrålinga.

      2. Denne absorberte energi mottatt ved stråling, kan måles i watt og vil sette gassmolekylenes partikler i hurtigere bevegelse, og denne hurtigere bevegelse kan måles i Kelvin og da gi høyere temperatur i molekylene som har mottatt strålingsenergien?

      Svar: I hovedsak blir gassmolekyla eksitert til eit høgare energinivå. Dette er ikkje auka kinetisk energi som gir høgare temperatur, det er auka potensiell energi. Dette skjer ikkje ut frå interne krefter i molekylet, men blir påpressa utafrå fordi det blir treft av ein IR-stråle (foton) frå jorda.

      Du kan sammenligne dette med at du ber ei bøtte vatn 100 meter opp i terrenget. Vatnet har dermed fått potensiell energi, men temperaturen er uendra. (Erstatt bøtta med molekylet og deg sjøl med IR-strålen). På toppen ligg det eit rør ned til startpunktet, med ein generator som produserer strøm. Når du tømmer vatnet i bøtta ned i røret, så får vatnet fart pga. den potensielle energien, og generatoren kan produsere kraft. (Vatnet i røret kan sammenlignes med det emitterte fotonet som går mot jorda, og absorberes der). Temperaturen i bøtta er uendra etter dette, og temperaturen på vatnet etter å ha gått gjennom generatoren er berre marginalt endra. Men strømmen produsert av generatoren kan gi varme.

     • @ Folke Forfang, 26. september 2017 at 21:02:

      «Siden absorbert og emittert stråling skjer uten nevneverdig absorbering av kinetisk energi, det er i hovedsak potensiell energi som er involvert, er det lite varme å spre videre til atmosfærens øvrige 98,9 % andel Nitrogen- og oksygenmolekyl.

      Du kan sammenligne dette med at du ber ei bøtte vatn 100 meter opp i terrenget. Vatnet har dermed fått potensiell energi, men temperaturen er uendra».

      En gass kan ikke oppta energi uten å få kraftigere vibrasjon eller høyere temperatur, om du vil.

      De polare gass molekylene H2o og CO2 i atmosfæren får høyere temperatur (dvs. mer vibrasjon/kinetisk energi) av IR stråling fra overflaten og oppover. Så vidt som jeg kan forstå intuitivt, så gis denne vibrasjonsenergien også til O2 og N2 molekylene vha. konveksjon, så hele luftlaget blir varmere.

      Jeg ser det slik at drivhuseffekten forandrer temperatur gradienten i forhold til at der ikke hadde vært noen drivhuseffekt. Dvs. det blir en del varmere nær jordas overflate, pga. at IR returstrålinga fanges opp, men det blir kaldere lenger oppe enn det eller ville ha blitt. På denne måte beholder vi likhet mellom innkommende og utgående energi. Vi må ha samme energibalanse med eller uten drivhuseffekten. Dermed må det bli varmere lenger nede i atmosfæren og kaldere lenger oppe.

     • Forfang.
      Takk for din aksept av fysikken om varmeutbredelse i gasser.
      Som du med egne ord beskriver. CO2 og H2O molekyler som absorberer IR stråling blir dermed noe varmere enn oksygen og nitrogen molekylene i luften, og varme vil overføres ved konveksjon (kollisjoner mellom varme og kalde molekyler) fra de varmere til de kaldere molekylene til varmen er jevnt fordelt i gassblandingen.

     • Bjørheim, du skriv: «En gass kan ikke oppta energi uten å få kraftigere vibrasjon eller høyere temperatur, om du vil.»

      Det er to former for energi, Bjørheim, potensiell energi som ikkje gir varme til molekyla, og kinetisk energi som kan gi varme til molekyla.

      Når eit molekyl i ein drivhusgass har mottatt eit foton, og dette har resultert i at molekylet har eksitert frå grunntilstanden til eit høgare, men ustabilt energinivå, kor mykje har da temperaturen i molekylet auka? Den potensielle energien har auka lik energien i fotonet ved å ha endra energinivå, kor mykje er da att til auka kinetisk energi?

      Når molekylet etter kort tid emitterer fotonet så er den potensielle energien borte frå molekylet, molekylet går tilbake frå det eksiterte energinivået til det stabile grunnivået. Kor mykje kinetisk energi er da molekylet netto tilført som kan varme opp andre molekyl i atmosfæren?

      Tuvnes skriv i artikkelen sin: «absorbert IR-stråling kan re-emitteres uten målbar temperaturpåvirkning på omgivelsene.» Eg trur han har rett.

      Du kan lese meir om dette i f.eks. læreboka «Klima, energi og miljø», eller lese tekstene du finn på desse lenkene:
      https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation
      https://nn.wikipedia.org/wiki/Absorpsjonsspektrum

     • Forfang.
      Nå er du tilbake med vranglære igjen, når det gjelder absorpsjon av IR stråler i atmosfåren.
      Den engelske linken du henviser til er tøv. Der beskrives ett CO2 molekyl i atmosfæren uten partikkelbevegelser. Det er helt galt.
      Alle molekyler og atomer har partikkelbevegelser, kanskje unntatt ved det absolutt nullpunkt ca. -273 grader C.
      I linken beskrives CO2 molekylet i luften uten bevegelse inntil det mottar strålingsenergi ved «foton» fra jordoverflaten, og begynner da å vibrere. » Once the extra energy har been removed by emitted photon, the carbon dioxide stops vibrating.»
      Dette er ikke i samsvar med fysikkens lover, og i boken Klima, Energi og Miljø spres denne vranglæren og tøvet videre.
      Det som er rett ved H2O og CO2 absorpsjon av tilbake strålt IR energi fra jordoverflaten er følgende, i samsvar med de fysiske lover.
      Energien som mottas av molekylene ved absorpsjonen setter partiklene i bevegelse. Denne økede bevegelsen måles som varme K, Når disse partiklenes varme øker vil de spre denne varmen videre i gassblandingen ved kollisjoner, konveksjon, konduksjon og kondensasjon, og temperaturen i luften stiger.

     • Bjørheim,

      Hvis «drivhuseffekten» har som resultat at temperaturgradienten blir større, hvordan forklarer du at Venus-atmosfæren, som nesten bare består av CO2, har tilnærmet samme gradient som jord-atmosfæren ?

     • @ Folke Forfang, 27. september 2017 at 07:50

      «Når eit molekyl i ein drivhusgass har mottatt eit foton, og dette har resultert i at molekylet har eksitert frå grunntilstanden til eit høgare, men ustabilt energinivå, kor mykje har da temperaturen i molekylet auka?»

      Det kan ikke jeg kvantifisere. Det må være slik at hele atmosfæren blir litt varmere ved de elevasjonene der drivhuseffekten er aktiv. Sagt på en annen måte så kan ikke energi hverken forsvinne eller skapes av seg selv, så vi må alltid ha en energibalanse i et system. Dvs. milliarder av polare molekyler eksiteres og gir bort ekstra energi hele tiden, uten at den gjennomsnittlige temperaturen hverken stiger eller blir lavere. På den annen side så må det luftlaget som hovedsaklig stopper utgående IR stråling bli noe varmere enn det ellers ville ha vært.

     • » Erik Nilsen, 27. september 2017 at 09:48

      Hvis «drivhuseffekten» har som resultat at temperaturgradienten blir større, hvordan forklarer du at Venus-atmosfæren, som nesten bare består av CO2, har tilnærmet samme gradient som jord-atmosfæren ?

      Angående dette så får jeg bare ta deg på ordet. Jeg kjenner ikke til den nøyaktige temperatur gradienten for de planetene som har en drivhuseffekt, men hvorfor må dette forklares?

      Poenget her er vel at både jorda og Venus er betydelig varmere på overflaten enn hva Stefan–Boltzmanns lov skulle tilsi. Begge disse planetene er altså varmere pga. drivhuseffekten, men Venus er veldig mye varmere enn ifølge SB, så der er drivhuseffekten mye mye kraftigere enn på jorda.

      Hva er poenget med å nevne temperatur gradienten på Venus?

     • Bjørheim,
      Når du først sier:

      «drivhuseffekten forandrer temperatur gradienten i forhold til at der ikke hadde vært noen drivhuseffekt.»

      og deretter:

      «Venus er veldig mye varmere enn ifølge SB, så der er drivhuseffekten mye mye kraftigere enn på jorda.»

      så trenger du åpenbart å forklare hvorfor de to atmosfærene ikke har vesentlig forskjellig temperaturgradient.

      Alternativet er at hele hypotesen din faller som et korthus.

 9. Forfang.
  Hvordan vil du forklare den manglende varmestrålingen fra CO2 molekyler i tørr ørkenluft om natten når det ved dag kan være rundt 40 grader C, og nattetemperaturene faller ned mot 0 grader?
  Mens i den fuktige topiske regnskog holder temperaturen seg mye varmere om natten, ikke uvanlig med 40 grader dagtemperatur og 30 grader natt temperatur.
  Denne beskrivelsen er anerkjente observasjoner, og kveruleres ikke på av de mest ekstreme klimaalarmister.
  Venter spent på din forklaring?

  • Andersen.
   Uten drivhusgasser i atmosfæren ville temperaturen på jorda vore omtrent som på månen. Temperaturen på månen er i gjennomsnitt – 18 grader celcius, men temperaturen varierer mykje gjennom døgnet. Temperaturen på dagsiden kan komme opp i ca. 130 °C fordi sollyset ikke svekkes av noen atmosfære. På nattsiden kommer temperaturen ned i ca. –150 °C. Det er altså 40 graders forskjell på dag og natt i ørkenen, mot 280 grader på månen.

   IR-stråling frå atmosfæren mot jorda kjem frå alle drivhusgassane, der vassdamp er den sterkaste, men du kan ikkje sjå bort frå bidraga frå CO2 og dei andre klimagassane. Her kan du lese litt om måling av IR-strålinga frå atmosfæren mot jorda: https://phys.org/news/2015-02-carbon-dioxide-greenhouse-effect.html

   Redusert stråling pga. manglende skyer og vassdamp er ikkje det samme som manglende stråling, Andersen.

   • Forfang: Vi kan gjerne ha noen meningsutvekslinger. Men du er skyldig å besvare siste spørsmål. På bakgrunn av følgende fakta, det blir kaldt om natten i tørr ørkenluft og holder seg varmt i fuktig tropisk jungelluft.
    Differansen av tørr og fuktig drivhusgass blir mellom 30 til 40 graders effekt i isolasjon.
    Kan det ut fra denne observasjonen være at din teori om nedstråling av varme fra CO2 i luften til jordens overflate kan vise seg å ikke være en realitet, men ditt eget tankespinn?
    Eller hvordan vil du forklare denne differansen?

 10. «Klimaforsker: – Ny CO2-rapport kan vise at vi ikke har forstått klimasystemet»

  Dette er jo verdensnyhet av dimensjoner som offentliggjøres de siste dager. Skandale er vel rette ordet. I årevis har eventyrere innen klimasynser-miljøet sørget for å håve inn milliardbeløp fra uselvstendige og naive politikere verden over, med FN som pådriver og alibiprodusent for svindleriet. Godt at TRump kom på banen med sunn skepsis og direkte motstand mot vrøvlet og at han skroter Parisavtalen og trekker tilbake store summer forvaltet av FN til sine klimasvindlerier. At Norge har kastet bort 8 milliarder til Brasil for skogbevaring fremstår også som et kriminelt foretak, da ingen skog er blitt reddet og pengene ble brukt til å arrangere OL og VM i fotball, noe presidenten og diverse politikere nå havner i retten for! Kanskje en Børge Brende som har flagret verden rundt med statskassa vår og agert klimaets redningsmann også burde få en riksrettsak på nakken som avskjedsgave!

 11. @ Erik Nilsen, 27. september 2017 at 13:20.

  «så trenger du åpenbart å forklare hvorfor de to atmosfærene ikke har vesentlig forskjellig temperaturgradient. Alternativet er at hele hypotesen din faller som et korthus».

  Det er ikke nødvendigvis «min» hypotese, siden alle universiteter i verden definerer drivhuseffekten på akkurat samme måte som jeg». Jeg tror heller ikke at drivhuseffekten står og faller på hvorvidt jordas og Venus’ atmosfære tilfeldigvis har forholdsvis like lapse rater.

  Lapse ratene for jordas og Venus’ atmosfære er ikke like, men de er forholdsvis like, bortsett fra at Venus sin atmosfære er mye høyere og tettere enn jordas, noe som selvfølgelig borger for en mye kraftigere drivhuseffekt. Det er mer relevant å sammenligne med mars sin lapse rate, som er mye svakere en jordas og venus sin, pga. av at Mars har en mye tynnere atmosfære og en mye svakere drivhuseffekt.

  Lapse rate for jorda er ca. 10 grader C/km

  Lapse for Mars er ca. 4,4 grader C/km

  Lapse rater for jorda, Venus og Mars:

  http://lasp.colorado.edu/~bagenal/3720/CLASS14/14EVM-5.html

  • Så det er altså tykkelsen på atmosfæren som betyr noe, ikke hvilke gasser den består av?

   • Mange ting spiller inn. For eksempel O2 og N2 er ikke drivhusgasser, fordi de er ikke elektrisk polare og begynner ikke å vibrere basert på elektromagnetisk stråling. CO2, vanndamp og Metan derimot er drivhusgasser, fordi de vekselvirker med elektromagnetisk stråling. Mao. det at Venus og Jorda har omtrent den samme temperatur gradienten i atmosfæren er ren en tilfeldighet og spiller ingen rolle fra eller til mht. hvorvidt drivhuseffekten er riktig eller ikke.

    • Siden Venus-atmosfæren nesten bare består av ‘drivhusgasser’, og du sier det er helt tilfeldig at Venus og Jorden har samme temperaturgradient i atmosfæren, så kan vi i hvert fall slå fast at du ikke mener at ‘drivhuseffekten’ har noe med temperaturgradienten å gjøre. Selv om du skrev akkurat det før i dag.

     Tror du ikke den rene ’tilfeldigheten’ at Venus- og Jordatmosfæren har tilnærmet samme temperaturgradient kan ha noe å gjøre med at de to planetene tilfeldigvis har omtrent samme masse og derfor tilnærmet samme tyngdekraft ?

     Så kan du gjøre sammenligningen med Mars selv.

    • Bjørheim.
     Nitrogen og Oksygen absorperer ikke langbølget eller kortbølget stråling. men mottatt stråling av H2O og CO2 molekyler øker disse molekylenes temperatur når de mottar denne varmestrålingen.
     Alle gassmolekyler, atomer og partikler øker sin bevegelse når oppvarming finner sted, også N og O, men varmen til disse blir overført ved kollisjoner fra oppvarmede H2O og CO2 molekyler.

     • Jeg har ikke noe problem med det som du nevner ovenfor. Det ville jo ha vært merkelig i en atmosfære som består av flere gasser og som er meget godt blandede, at temperaturen ikke skulle bli lik for alle de forskjellige gassene.

      På den annen side så er det stort sett bare de polare gassene (drivhusgassene) som stopper utgående IR stråling.

     • Bjørheim.
      Vi er enig i de enkle fakta i saken, det er bare Forfang som misforstår det meste.
      Om det forutsettes at det i eksempelvis tørr ørkenluft befinner seg CO2 og H2O, som er absorpsjonsgasser i volum 0,5% og resten for det meste O og N 98%, så kunne ikke CO2 og H20 holde på varmen etter solnedgang på rundt 0-til10grader C, uten at varmen var fordelt videre til O og N ved kollisjoner, konveksjon og konduksjon.

     • Bjørheim.
      Jeg forholder meg til «drivhuseffekten» eller atmosfærens varme dynamikk, som er i overenstemmelse med de fysiske lover og så langt til dagens kunnskaper om dette.
      Da er vi minst to her i debattfeltet, som har forstått denne enkle delen av varmefysikken.

 12. Bjørheim, du skriv: «Det kan ikke jeg kvantifisere. Det må være slik at hele atmosfæren blir litt varmere ved de elevasjonene der drivhuseffekten er aktiv. Sagt på en annen måte så kan ikke energi hverken forsvinne eller skapes av seg selv, så vi må alltid ha en energibalanse i et system. Dvs. milliarder av polare molekyler eksiteres og gir bort ekstra energi hele tiden, uten at den gjennomsnittlige temperaturen hverken stiger eller blir lavere. På den annen side så må det luftlaget som hovedsaklig stopper utgående IR stråling bli noe varmere enn det ellers ville ha vært.»

  Ja, Bjørheim, vi må alltid ha ein energibalanse i eit system. Når ein drivhusgass absorberer energien i eit foton, så er det fordi energien i fotonet akkurat er nok til å eksitere molekylet til eit høgare men ustabilt energinivå. Energien i fotonet er omskapt til potensiell energi i molekylet, og systemet er i energibalanse. Men i det regnestykket er det ikkje nevneverdig plass til kinetisk energi.

  Tilsvarande når molekylet etter kort tid emitterer eit foton. Den potensielle energien i det eksiterte molekylet blir gjort om til ein IR-stråle med omtrent samme energi, og systemet er i energibalanse.

  Som Tuvnes skreiv i artikkelen sin: «absorbert IR-stråling kan re-emitteres uten målbar temperaturpåvirkning på omgivelsene.»

  Kvifor skriv du at luftlaget stopper IR-strålinga, Bjørheim? Det er jo ikkje det som skjer, like lite som ein spegel stoppar lysstrålane. Du må ta med heile prosessen. Forskjellen mellom ein spegel og ein drivhusgass er at når lys kjem inn mot ein spegel så veit du kva for retning lyset vil gå ut att, men når eit foton blir absorbert av ein drivhusgass så er det tilfeldig kva for retning det emitterte fotonet vil ta. Likheten mellom dei to prosessane er at dei foregår omtrent utan energitap.

  Med di forestilling om at det er absorbert varme i atmosfæren som gjør forskjellen i drivhuseffekten, kor kjem dei langbølga strålane som går ut i verdensrommet frå? Dei kjem frå ein plass med temperatur rundt -18 grader celsius, og det er da ikkje frå jordoverflata. I Roy Spencer sin skjematiske figur over drivhuseffekten er denne strålinga frå drivhusgassane ut mot atmosfæren på 324 W/m2. Figuren finn du i denne artikkelen: http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi’s-2010-controversial-greenhouse-theory/

  • Jeg forstår ikke helt om du utfordrer påstandene mine, eller eventuelt på hvilken måte.

   Spektroskopi fra toppen av atmosfæren og nedover viser at det mangler en del frekvenser i stråblingsspekteret. Disse frekvenser tilsvarer energi som har blitt tatt opp av drivhusgassene i atmosfæren. Dvs. en del energi har blitt flyttet nedover i atmosfæren, slik at det blir varmere nær jordas overfalte og kaldere lenger oppe.

   Se skisse «Solar radiation spectrum»:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect

 13. Andersen, du skriv «Den engelske linken du henviser til er tøv. Der beskrives ett CO2 molekyl i atmosfæren uten partikkelbevegelser. Det er helt galt.»

  Eg skal innrømme at teksten her godt kunne ha vore tydelegare på fleire punkt. Men du må da vel for svarte kunne forstå at når du skal forklare ein detalj i eit maleri så må du ikkje samtidig forklare alle detaljane i maleriet? Dersom du kjører bil og det snør, så vil du slå på vinduspussarane for å bli kvitt snøen, og slå dei av att når snøværet har stoppa. Men dersom du skal forklare korleis du vart kvitt snøen på ruta, ville du da ha starta med å forklare at da du slo på vindusviskarane så gjekk bilen i 60 km/t, og samme farten hadde sanneleg bilen da du stoppa vindusviskarane, tilsynelatande heilt upåvirka av prosessen med å bli kvitt snøen?

  I den engelske linken forklarar dei kva som skjer når eit molekyl eksiteres frå eit energinivå til eit anna, og kva som skjer når molekylet går tilbake til grunnivået ved å emittere eit foton. Grunntilstanden til molekylet er den samme før og etter prosessen, med dei partikkelbevegelsene som du etterlyser, på samme måte som bilen hadde samme fart før og etter at du brukte vindusviskarane.

  Så kjem du tilbake til det evindelige maset om varme: «Når disse partiklenes varme øker vil de spre denne varmen videre i gassblandingen ved kollisjoner, konveksjon, konduksjon og kondensasjon, og temperaturen i luften stiger». Meiner du enda at all energi er i form av kinetisk energi?

  Så eg må stille spørsmålet enda ein gong: Kan du forklare meg kor dei langbølga strålane som går ut i verdensrommet med signatur -18 grader celsius kjem frå? Og kan du gje meg ei alternativ forklaring på prosessen bak? I Roy Spencer sin figur, som vi nå har vært innom gang på gang, så kjem desse strålane frå drivhusgassane i atmosfæren, og er på 324 W/m2.

  Og for å sitere Tuvnes enda ein gong: «absorbert IR-stråling kan re-emitteres uten målbar temperaturpåvirkning på omgivelsene.»

  • Forfang:
   Det du skriver er uten sammenheng og ikke i henhold til etablert forståelse av fysikken på området energi, varme og temperatur. Jeg skal svare på spørsmålene dine, men først må det ryddes opp i din begreps forvirring. Hvis ikke blir det like nytteløst, som å skvette vann på gåsa.
   Først, du skriver at CP2 molekylet eksiterer, det vil si atomene bringes over i en mer energirik tilstand.
   Så langt helt korrekt.
   Men så henger du ikke med lenger! Når CO2 molekyler og atomer eksiterer øker energinivået, partiklene i stoffet øker hastigheten, varme utvikles og denne varmen kan måles i Kelvin eller Celsius.
   Slik er det beskrevet i alle fysikk lærebøker.
   Det er bare en måte for stoffet til å minske partikkelbevegelsene, og gå tilbake til lavere energi, og det er ved å overføre energien til omliggende.
   Så stiller du spørsmålet om all energi er i form av kinetisk energi? Selvfølgelig ikke, men i gassblandinger vil varmere molekyler overføre varme ved, på godt norsk, varmeledning fra det varme molekylet til det kalde det kommer i fysisk kontakt med kollisjoner. Disse kollisjonene enten det er i gasser eller væsker, skape ikke ekstra energi, men virker kun til varmeledning.
   Gassmolekyler sender ikke ut stråler med kraftig nok energi, at disse strålene med sin korte rekkevidde og ikke målbar energi effekt, i varmeoverførings regnskapet, kan ikke regnes med i energi overføringer i gasser.

   • Til Andersen: Forfang spør om du mener at all energi er kinetisk energi. Dette svarer du ikke på. Da spør jeg på en annen måte: har du i det hele tatt hørt om begrepet potensiell energi?

    • Steen.
     Denne energien som kunne være potensiell, eksisterer kun i ditt tankespinn, og er ikke en realitet ifølge fysiske etablerte kunnskaper på området. men som forventet er dine forsøk på juks med de fysiske lover ikke noe nytt, heller ett systematisk mønster i fornektelse av enkle naturlover, igjen.

     • Andersen: benekter du at molekyler kan ta opp energi og deretter sendte ut stråling?

      Når jeg i en tidligere tråd ba deg å forklare fluorescens, kom Tore Andersen deg i forkjøpet med følgende helt riktige forklaring:

      » Du tilfører det fluorente materialet energi ved bestråling. Dette fører til en ustabil tilstand i materialet og materialet henfaller til en lavere energitilstand ved å emittere fotoner. Disse vil ha lavere energinivå enn bestrålingen (lengere bølgelengde).»

      Etterpå skrev du:

      «Steen. Tore A., kom meg i forkjøpet. Svarene hans er dekkende for det jeg ville svart.»

      Og dette har ingenting med potensiell energi å gjøre?

     • Forfang:

      Svar på spørsmål 1, fra ditt siste innlegg så langt.
      Jeg benekter ikke at molekyler kan oppta energi og deretter sende ut stråling.

      Du stiller hele tiden ledende spørsmål, hvor du konstruerer en problemstilling som ikke er realitet, og dermed vil ha svar på spørsmål utredet av dette.
      Først må du forklare, og jeg tror ikke du aner hva det betyr!
      Når det gelder fluorescens og tidligere her du og nevnt CO2, er i en slags stabil tilstand? Hva er ett stoffs stabile tilstand? Kan du besvare det habilt, bør du kunne innstilles til Nobels pris i fysikk. Og hvordan forklarer du at ett stoff er i ustabil tilstand og ett annet i stabil tilstand????

      Fluorescens er da ikke noe mysterium. Like enkelt som når du lyser mot ett speil vil lyset kunne reflekteres tilbake, og ved fluorescens vil ett stoff kaste tilbake lys, så lenge det blir bestrålt av en lyskilde. Med andre ord en form for refleksjon av lys.

     • Hei Andersen!
      Er ikkje dette eit svar til Steen?
      Eg veit lite om fluorescens, og ser ingen grunn til å bruke tid på det spørsmålet.

     • Andersen, som eg skreiv i stad kan eg lite om fluorescens. Men det er da enkelt i dag å finne stoff på internett.

      Eg fann raskt svar i denne lenka: https://snl.no/fosforescens, under overskrifta prinsipp.

      Du burde gjort det samme, Andersen, så hadde du unngått eit slikt tøvete svar som at det dreier seg om reflektering.

     • Andersen: dette henger ikke på greip i det hele tatt. Det eneste fornuftige her står i første setning. Det var godt at du omsider klarte å innrømme at molekyler kan oppta energi og deretter sende ut stråling, for ellers burde Nobelprisen til Niels Bohr i fysikk i1922 bli trukket tilbake som kvasivitenskap.

      Dine påstander om at jeg stiller ledende spørsmål og konstruerer ikke-reelle problemstillinger er tøv. Problemstillingen er meget reell, og jeg antar at du er den eneste som ikke har skjønt den: du avviser tilbakesending av stråling fra drivhusgassene i atmosfæren ned til jorda, men snakker hele tiden om varme og kinetisk energi og at de «varme» molekylene stopper inngående stråling mer effektivt. Videre tillegger du dine diskusjonsmotstandere meninger de aldri har hatt («varme kan gå fra et kaldere til et varmere legeme av seg selv») og karakteriserer dem på en svært lite fin måte (kverulanter, kvasivitenskap).

      At du ikke har skjønt noe av begrepet fluorescens er deg tilgitt (selv om du var helt enig med Tore Andersens riktige forklaring). Dette har ingenting med refleksjon å gjøre. Jeg spurte ikke om det for å teste deg om du kunne det, men for å komme med et eksempel som viser absorpsjon av energi til en eksitert tilstand (potensiell energi) med følgende utsending av energi i form av elektromagnetisk stråling, noe du til nå har benektet. Og slik er det også med drivhusgassene, selv om energitilførselen fra den utgående strålingen fra jorda er langt svakere enn fra UV-lys. Men prinsippet er nøyaktig det samme.

      Jeg skal ikke uttale meg så mye om dine kunnskaper i
      fysikk, men når du påstår at energi eller varme måles i Kelvin, begynner jeg å lure litt. Du har iallfall ingen grunn til å karakterisere fysikken til høyt utdannete folk som har skrevet meget gode lærebøker, som kvasivitenskap. Dette slår bare tilbake på deg selv.

      Etter å ha undervist i 42 år beklager jeg at jeg ikke klarer å forklare deg dette bedre, men jeg regner med at de fleste andre har skjønt poenget. Og det bør da være et tankekors for deg at støtten til dine påstander fra meningsfellene dine blant Klimarealistene fullstendig mangler denne gangen?

     • Bjørn Steen.
      Greit å vite du har undervist i 42 år. Men så langt har dine innlegg vist din ignoranse om faget fysikk, og om du har undervist i engels og tyske språk har vel ingen betydning angående varmeoverføring i gassblandinger.
      Molekyler kan oppta energi og sende ut stråler.
      Men luftens molekyler i atmosfæren har ifølge den etablerte fysikk kunnskap, for lav temperatur til å generere stråling som varme utveksler.
      Derfor blir du og forfatteren av boken Klima Energi og Miljø i vesentlige deler ikke i samsvar med de etablerte og aksepterte fysiske lover.
      Når dette tullet sniker seg inn i lærebøker uten dokumentasjon, må jeg reagere.
      Kvakksalver, tøv, tull, surr, rør og eventyr kan brukes når denne form for tull publiseres, uten henvisning og dokumentasjon i henhold til gjeldende forståelse av elementær fysikk.

     • Andersen: det er greit at du ikke vet hva et foton er. Det er greit at du ikke har hørt om potensiell energi. Det er greit at du tror at energi og varme måles i Kelvin. Det er greit at du tror at fluorescens er en slags refleksjon. Det er greit at du trodde utstråling av gult lys fra en natriumflamme hadde noe med forbrenning å gjøre Jeg klandrer ikke folk fordi de ikke har noen særlig bakgrunn i realfag.

      Men det jeg klandrer deg sterkt for, er at du skjeller ut folk for deres meninger når du har så liten peiling som du har selv. Det er tydelig å se at når du begynner å mangle argumenter, tyr du til utskjelling og en hånlig tone overfor andres meninger. Du mangler dessverre enhver evne til å innse at andre folk har andre meninger enn deg selv, og du bryr deg overhodet ikke om at disse kan ha høy utdanning i fag som du ikke behersker selv. Til din kommentar om min undervisning i engelsk og tysk kan jeg si deg at jeg har hovedfag i kjemi og har skrevet lærebøker i faget både på videregående skoles nivå og høgskole / universitetsnivå.

      Jeg stopper videre diskusjon med deg i denne tråden, da det ikke har noen hensikt. Den eneste grunnen til at jeg engasjerer meg, er at slike som deg bør motsies. Ellers kunne man risikere at andre uten faglig bakgrunn begynte å tro at det vrøvlet du kommer med, var sant.

     • Fint å avslutte. Men når du prøver å innbille at varme kan ledes fra kaldere stoffer, og at den kaldere luften stråler varme ned til en varmere jordoverflate, da bør noen sette navn på det tøvet, og det har jeg gjort.

    • Steen.
     Nei jeg har aldri antydet «all energi er kinetisk energi».
     Men dert er ett utsagn plantet av Forfangs evne ti å misforstå og snu opp ned på det meste i klimadebatten.
     Når det gjelder «potensiell energi», er det helt nytt for meg.
     Ifølge mine lærebøker i etablert fysikk kunnskap, er energi en tilstand ett stoff oppnår ved partikkelbevegelse. Raskere partikkelbevegelser, som kan forklares, som varmere og langsommere bevegelser som kaldere, og denne energien eller varmen måles i Kelvin.
     Men det skal ikke forundre meg at kvasivitenskapen til Arne Myhre og Forfang finner på noe tøv, stikk i strid med etablert fysikk. Det er allerede dokumentert her i debatt innlegga og i boken Klima Energi og Miljø.

  • Forfang:
   Til dine siste spørsmål i innlegget:
   Dine sitater fra Spencer og Tuvnes er tatt ut av den logiske sammenheng, og når du klarer å misforstå slike enkle fremstillinger har ikke jeg tid til å forklare deg det du ikke forstår.
   Det blir en heltidsjobb med daglig overtid i flere år, uten respons fra eleven.

 14. Andersen og Bjørheim.
  Det er mange misforståelser om drivhuseffekten. Den skjematiske figuren til Roy Spencer over drivhuseffekten som eg stadig kjem tilbake til er ikkje lett å lese, så eg skal no sette opp og kommentere energiregnskapa som inngår i figuren.

  Sollys absorbert i jordsystemet lagres som kinetisk energi, eller varme:
  Sollys absorbert i atmosfæren: 67 W/m2
  Sollys absorbert av jord og hav: 168 W/m2
  Sum sollys absorbert: 235 W/m2. Dette lagres som kinetisk energi (varme).

  Dette absorberte sollyset balanseres av langbølga IR-stråling ut i verdensrommet:
  IR-stråling direkte fra jorda: 40 W/m2
  IR-stråler fra skyer: 30 W/m2
  IR-stråler fra atmosfære (både normal stråling fra gassmolekyla og emitterte foton fra drivhusgassane): 165 W/m2
  Sum IR-stråling ut i verdensrommet: 235 W/m2

  Vi ser her at Spencer skisserer eit system i energibalanse, 235 W/m2 inn og 235 W/m2 ut.

  Når vi også tar med dei interne prosessane mellom jorda og atmosfæren, viser figuren til Spencer:
  Absorbert sollys i atmosfæren: 67 W/m2
  Termisk varme fra jord og hav til atmosfære: 24 W/m2
  Vassdamp fra jord til atmosfære: 78 W/m2
  Langbølga IR-stråling direkte fra jorda til verdensrommet: 40 W/m2
  Langbølga IR-stråling frå jord og hav til atmosfæren: 350 W/m2
  Langbølga IR-stråling i retur til jorda (kortvarig lagra som potensiell energi i molekyla): -324 W/m2
  Sum energi som skal ut i verdensrommet: 235 W/m2

  I denne oversikten er 169 W/m2 termisk energi (varme) som absorberes i atmosfæren og sprer seg jamnt blant alle gassmolekyla, både oksygen, nitrogen og drivhusgassar. (67 W/m2+24 W/m2+78 W/m2). Alle stoff som har ein temperatur over det absolutte nullpunkt avgir IR-stråling, også gassar, og denne energien på 169 W/m2 inngår i summen på 235 W/m2 som går ut i verdensrommet som IR-stråling. Resten, 66 W/m2, kjem som emitterte foton frå drivhusgassane.

  Det viktige er imidlertid IR-strålinga frå jorda til atmosfæren, 350 W/m2, og den emitterte strålinga frå drivhusgassane tilbake til jorda, 324 W/m2. Denne tilbakestrålinga på 324 W/m2 er det som varmer opp jorda slik at temperaturen er den behagelige 15 grader celsius, og ikkje -18 grader celsius som på månen. Dette kalles drivhuseffekten.

  Andersen: I denne tilbakestrålinga spelar ikkje molekylkollisjonar noka rolle. Fotona i IR-strålane absorberes kortvarig i drivhusgassane som potensiell energi ved at molekyla eksiteres til eit høgare energinivå, for straks etter å gå tilbake til grunntilstanden ved at fotona emitteres.

  For dei som vil sjå figuren som tala til Roy Spencer er henta frå, så er han her: http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi’s-2010-controversial-greenhouse-theory/

  • Forfang: Denne Spencer er tidligere kjøpt, betalt og lønnet for å legitimere IPCCs CO2 hypotese.
   Han har ingen autoritet , som nøytral innen vitenskapen angående klimaforandringer på jorden.
   Nå på sine gamle dager begynner han å beklage deler av de klima-jukset han har deltatt i.
   Har du ikke fulgt med i de siste nyheter. Faren for klimaendringer innrømmes nå av IPCC, er sterkt overdrevet.
   Dessuten ser myten om tilbake-strålt energi ved UV stråler til CO2 og H2O gasser i atmosfæren til ikke være mulig å måle.
   Denne påståtte tilbake strålingen finnes ikke.
   Det ser ut til mine publiseringer om kollisjoner, konveksjon, konduksjon og kondensasjon, emitterer energi i atmosfæren.
   Din påstand om fotoner og molekyler i ustabil tilstand, kan ut fra dette, kanskje i det lange løp beskrive dine fotoner og molekyler i ubalanse i ditt hode.
   Dine teorier er i alle fall ikke beskrevet i litteratur og lærebøker om varme-fysikk.

   • Andersen, du skriv: «Dine teorier er i alle fall ikke beskrevet i litteratur og lærebøker om varme-fysikk.»

    Nei, Andersen, eg har da ikkje venta å finne særleg stoff om dette i varmelæra, i alle fall ikkje i varmelære for tekniske assistenter.

    Du burde kjøpe deg noen lærebøker om elektromagnetisme og kvantefysikk.

    Ellers burde du klippe ut alle karakteristikkane du etter kvart har av Roy Spencer, dei spriker frå djup beundring til utskjelling og slakt. Direkte komisk.

    Når skal du lære deg å forstå at utskjelling ikkje har noko i ein seriøs debatt å gjøre. Det einaste du oppnår er å dokumentere mangel på saklege argument.

    • Forfang:
     Når det gjelder deg burde du lese deg opp på elementær fysikk, å slutte med tullet om fotoner og molekyler i balanse og ubalanse.
     Disse beskrivelsene kan ikke kunne påvises til klimaendringene på jorden, og før du vrøvler mer med dette tullet , bør du kunne dokumentere med publikasjoner innen fysikk. Ikke surret til Spencer og Myhre.

    • Forfang. Dette er ikke utskjelling, men en beskrivelse av molekyler i ubalanse og vibrasjon. Det er begreper som ikke eksisterer i til nå etablert kunnskap innen fysikk og varmelære. Om ikke du kan dokumentere noe annet.
     Derfor må diene fantasier om fotoner, molekyler i balanse og ubalanse, uten forbehold kunne beskrives som galskap, uten din dokumentasjon innen publikasjoner innen denne vitenskapens område.

   • Du skriver, Andersen, «faren for klimaendringer innrømmes nå av IPCC, er sterkt overdrevet».

    Beklager å måtte si det, men dette er usant. Enten har du ikke evnet å lese nyhetene, eller så ønsker du ikke å gjengi dem korrekt. Ønsker du en reell debatt, må kommentarer som dette ut – da de ikke tjener noe annet formål enn å ødelegge for debatt.

    Nei, dette er ikke min mening. Det er et objektivt faktum – men jeg må innrømme at jeg mistenker deg for ikke å svare på en måte som innbyr til overseelse. Håper du kan vise jeg tar feil der.

    • Det viser seg, klimaforandringer er normalt.
     For 15000 år siden lå isen flere tusen meter tykk over Hamar og Toten.
     I løpet av noen år ble det klimaforandringer, uten Naturfornekterne Forfang og Steens vibrerende molekyler og fotoner.
     Det er Solens varierende utstråling, planetene Saturn, Jupiter og jordens slingrete bane, og varierende vinkel som lager klima forandringer.
     Ikke surret og misforståelsene av de fysiske lover med fotoner og molekyler i ubalanse i hodene til Steen og Forfang.

   • Bjørheim, du spør: «Er det noe konkret som du eventuelt mener at jeg har misforstått?»

    Drivhuseffekten er komplisert, og det er lett å snakke forbi kvarandre. Dersom du er enig i prinsippa i innlegget mitt i dag, så har vi snakka forbi kvarandre. Det er riktignok minst to feil i innlegget mitt. For det første så skriv eg ingenting om energidifferensen mellom absorbert og emittert foton, ein differense som kjem av temperaturforskjellen mellom emitteringspunkta (jorda og drivhusgassmolekyla). For det andre så er det også «normal» IR-stråling frå alle molekyla i atmosfæren mot jorda, og dermed ein større andel av emitterte foton ut mot verdensrommet.

    Det er tre punkt i tekstene dine eg har stussa over:
    1. «En gass kan ikke oppta energi uten å få kraftigere eller høyere temperatur, om du vil»
    Drivhusgassane opptar potensiell energi når dei absorberer eit foton. Da blir ikkje temperaturen nevneverdig auka.

    2. «De polare gass molekylene H2o og CO2 i atmosfæren får høyere temperatur (dvs. mer vibrasjon/kinetisk energi) av IR stråling fra overflaten og oppover.»
    Det er for så vidt litt rett i dette, men i hovedsak skjer absorbering og emittering ved at energien i IR-strålane går over til potensiell energi ved absorbsjon, mens den potensielle energien går over til ein IR-stråle ved emisjon. Her kjem poenget mitt lengre oppe inn, det må være ein energirest pga. at temperaturen i drivhusgassmolekylet er lågare enn temperaturen på jorda, og at inngåande og utgåande foton i molekylet dermed har forskjellig energi.

    3. «På den annen side så må det luftlaget som hovedsaklig stopper utgående IR stråling bli noe varmere enn det ellers ville ha vært.»
    Når du skriv om «det luftlaget som hovedsakelig stopper utgående IR-stråling», så har du berre med halve prosessen. Drivhusgassane både stopper IR-strålinga og sender ut IR-stråling (i alle retningar) utan at det i prosessen blir produsert vesentlig kinetisk energi. Du har rett i at drivhusgassane blir noe varmere i denne prosessen, men det er marginalt i forhold til den energien som er i den emitterte IR-strålinga.

     • Andersen, for å forstå naturlovene må du kjenne byggeklossene i naturen. I varmelære, som du stort sett snakker om, er fotonet ingen forklaringsvariabel, men for å forstå bl.a. drivhuseffekten så må du forstå elektromagnetisme, fotoner og kvantefysikk.

      Forklaringa på kva fotoner er har eg henta frå Store norske leksikon: https://snl.no/foton:

      «Fotoner er byggeklossene til alt lys, og mer generelt, til all elektromagnetisk stråling.  

      På samme måte som alle gjenstander som har masse er bygget opp av atomer, er lysstråling bygget opp av fotoner. Men lyset og fotonene har ikke masse, kun energi. 

      Fotoner er en type elementærpartikler, og kan også kalles lyskvanter.»

     • Ja. Men fotonene til gassmolekylene i atmosfæren er så svake og har så kort rekkevidde, at disse strålene ikke deltar i varmeoverføring til andre molekyler i luften.
      Varme i gasser overføres ved konduksjon, konveksjon og kondensasjon. Dessuten for siste gang, varme kan ikke overføres fra kaldere gasspartikler ned til en varmere jordoverflate. Det er helt grunnleggende, og noe alle vet.
      Men at klimaalarmistene trikser med temperaturdata, fjerner den varmere perioden i vikingtiden da det var varmere den gang enn nå, samt jukser med naturlovene, er ille. At du tror på jukset deres er ditt problem, ikke mitt.

    • «Drivhusgassane opptar potensiell energi når dei absorberer eit foton. Da blir ikkje temperaturen nevneverdig auka».

     En gass kan ikke ta opp energi uten enten å bli varmere, få høyere trykk eller begge deler. Dette er nedfelt i gasslovene og det kan også forstås basert på entropien i gassene. Dersom en polar gass tar opp fotoner og begynner å vibrere kraftigere, da betyr dette at gassen blir varmere. Der finnes ingen utvei rundt dette, for alle naturens lover må opprettholdes hele tiden. Som du ganske riktig påpeker selv, kan vi ikke etter foregodtfinnende bryte noen av naturens lover når vi evaluerer fysiske fenomener.

     Drivhusgasser tar opp og sender ut fotoner hele tiden, men gasser der drivhuseffekten er aktiv må bli varmere enn uten denne effekten. Hvis ikke, så hadde vi ikke hatt noen drivhuseffekt. Valget står altså mellom å benekte drivhuseffekten, eller å akseptere at en atmosfære der drivhuseffekten er aktiv må bli varmere. Dette gjelder naturligvis i de nedre luftlag som på jorda er ca. 33 grader C varmere enn uten drivhuseffekten. En energi balanse betraktning må nødvendigvis føre til at det blir kaldere i høyere luftlag, fordi summen av energi i systemet må forbli konstant. Dette ser vi også vha. spektroskopi fra toppen av atmosfæren seende nedover. Vi ser at de elektromagnetiske frekvensene som tilsvarer resonansfrekvensene for de polare gassene har blitt svakere. På toppen av atmosfæren har vi altså mistet noe energi (dvs. temperatur) i forhold til at drivhuseffekten hadde vært aktiv.

     «Drivhuseffekten er komplisert, og det er lett å snakke forbi kvarandre».

     Drivhuseffekten er ganske komplisert og det er 4 – 5 forskjellige fysiske fenomener som man hver især må ha forståelse for, for at man skal kunne forstå denne effekten. Årsaken til at noen benekter drivhuseffekten kan da være at en del mennesker ikke til fulle forstår de mange forskjellige fenomenene som spiller inn, og dermed skjønner de ikke sammenhengen.

     «Du har rett i at drivhusgassane blir noe varmere i denne prosessen, men det er marginalt i forhold til den energien som er i den emitterte IR-strålinga».

     Jeg kvantifiserer ikke i mine innlegg. Jeg forsøker å forstå drivhuseffekten kvalitativt. Min kjepphest, hvis jeg har noen, er å fremme generelt sett bedre forståelse for klassisk fysikk i hele befolkningen. Jeg er såpass pretensiøs at jeg mener at hele samfunnet vil bli bedre av at alle hadde forstått fysikk bedre. Derfor deltar jeg i disse diskusjonene. Forøvrig så er oppvarmingen ikke bagatellmessig. Man sier at jordas overflate er ca. 33 grader varmere enn uten drivhuseffekten, og dette er ikke «marginalt» varmere. Det er merbart varmere etter mi mening.

     Bortsett fra dette, så er vi kanskje ikke nødvendigvis så uenige. Det er lett å snakke forbi hverandre.

     • «I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely in your thoughts advanced to the state of Science, whatever the matter may be»

      — Lord Kelvin

     • Bjørheim! Håper ikke du tror at det hadde vært bedre her uten «drivhuseffekt»? Atmosfæren med sin varierende komposisjon av gasser hindrer både ekstrem varme og ekstrem kulde. Den er en forutsetning for vår eksistens. Det kan se ut som om atmosfærens kjemiske sammensetning til enhver tid tilpasser seg de astrofysiske forhold og gir en optimal temperaturbalanse for livet på jorden totalt sett. Håper ikke at oppegående folk mener at vi skal begynne å panikkfyre med såkalt antropogen CO2 dersom klimaet skulle bli kjøligere. Det ville være like dumt som å tro at vi kan hindre at klimaet blir varmere ved å erstatte bruk av fossilt brennstoff med biofuel.

     • Bjørheim, beklager at du ikkje får svar.

      Innlegget mitt har fått denne halen: «Your comment is awaiting moderation. 29. september 2017 at 16:39»

      Av erfaring veit eg at da kan innlegget være borte for alltid, utan tilbakemelding, det kan komme om nokre dagar, eller om nokre minutt.

      Vi får vente og sjå.

     • Bjørheim. Svar, del 1 av fleire pga. moderator.

      Eg er forbausa over at du hopper bukk over begrepet potensiell energi, og tilsynelatande ikkje ser skilnaden mellom kinetisk energi og potensiell energi i gassmolekyl.

      Du skriv: «En gass kan ikke ta opp energi uten enten å bli varmere, få høyere trykk eller begge deler. Dette er nedfelt i gasslovene»

      Eg er langt frå noen spesialist på gasslovene, men oppfattar det slik som at gasslovene tar for seg lovene rundt overflata til molekyla, og ikkje den indre strukturen med f.eks. kva for ulike energinivå molekylet kan være i. Av gasslovene finn eg bare den kinetiske gassteorien som sier noe i nærheten av problemstillingene rundt drivhusgassenes rolle i drivhuseffekten.

      Ifølge kinetisk gassteori skyldes trykket av ein gass kollisjoner mellom gassmolekyl og omgivelser, og energien til molekyla (kinetisk energi) er bare avhengig av temperaturen, ikkje av volumet. Eg veit ikkje om volumet til eit co2-molekyl utvider seg når det absorberer eit foton slik at molekylet eksiteres til eit midlertidig høgare energinivå. Men ifølge kinetisk gassteori har altså volumet ingen betydning.

      Dersom du har andre gasslover med relevans for drivhuseffekten, som eg har oversett, ber eg deg presentere desse med navn og innhold. Men så langt oppfattar eg det slik at gasslovene tar for seg «det ytre liv» for gassmolekyla, mens det som foregår i drivhusgassane ved absorbsjon/emisjon av IR-strålar skjer i «det indre liv» der det er lovene rundt IR-stråler, fotoner og kvantefysikk som gjeld.

     • Forfang. Varmefysikk er noe du ikke forstår.
      Dette maset med potensiell og kinetisk energi, viser at du ikke har peiling.
      La meg hjelpe deg:
      Energi kan overføres ved stråling. Solens oppvarming med solstråler jordens overflate forstår de fleste.
      Når ett molekyl i fast, væske eller i gass form mottar strålingsenergi vil stoffet varmes opp og partiklene i stoffet vil bevege seg raskere. Denne raskere partikkelbevegelsen er det vi kan måle og føle som varme.
      Denne varmen kan overføres til kaldere stoffer. I gasser overføres varme ved varmeledning, men gasser kan og lede varme ved stråling, om gassen varmes opp til mange tusen grader eller mer i for eksempel brennpunktet i en dampkjele.
      Det står beskrevet i fysikk lærebøkene.
      Når «klimaforskerne», om de heter Spencer eller Forfang, begynner å rote det til med fotoner, potensiell energi og at kaldere luftmasser oppe i atmosfæren kan varme opp varmere luftmasser og den varmere jordoverflate inkludert havet, er det bare sprøyt og tøv.
      VARME KAN LEDES OG SRTÅLES FRA VARME TIL KALDERE STOFFER? JA ELLER NEI
      KALDE STOFFER KAN IKKE VARME OPP VARMERE STOFFER? JA ELLER NEI
      Er svaret ja på begge spørsmål er det ok. Svarer du nei, så har du misforstått det enkleste prinsippet i varmelæren.

     • Bjørheim, del 2 av fleire pga moderator

      Bjørheim: Før vi går videre i drøftinga må vi gjennomgå begrepa eksitere og potensiell energi.

      Eksitere, fra https://snl.no/eksitere: «I atom- og kjernefysikken sier man at et system (atom, molekyl, kjerne) blir eksitert når det i vekselvirkning med andre partikler eller elektromagnetisk stråling (fotoner) bringes fra sin vanlige, laveste energitilstand (grunntilstanden) til en tilstand med høyere energi (se bilde). Det eksiterte systemet vil gå tilbake til grunntilstanden ved å sende ut energi i form av fotoner.»

      Bjørheim: Det er dette som skjer når drivhusgassane absorberer stråling frå jorda og deretter eksiterer stråling. Eit foton inn og ein foton ut. Dersom inngående foton kjem frå ei kjelde med samme temperatur som molekylet så har foton ut samme energi som foton inn.

      Potensiell energi. Energi er alltid enten potensiell energi eller kinetisk energi. Potensiell energi kalles også stillingsenergi. Kinetisk energi blir også kalt bevegelsesenergi, og kjennes som varme. Kinetisk energi er ein del av dei ytre egenskapa til molekyla, som inngår i gasslovene. Potensiell energi har ingen synlig effekt, men kan gå over til kinetisk energi. Den totale energien i eit molekyl er summen av potensiell energi og kinetisk energi.

     • Jeg skjønner hvor du har kjørt i grøfta nå. Du blander sammen elektronenes energitilstander i atomene og de kraftigere vibrasjonen som polare molekyler får ved opptak av elektromagnetisk stråling. Der er riktig at atomer tar opp elektromagnetisk energi ved at elektronene hopper ut i mer energrike baner. De får da høyere potensiell energi. På den annen side så har ikke O2 og N2 molekyler resonanser i IR området, så disse ikke-polare molekylene, tar ikke opp energi i IR-området. De vekselvirker dermed ikke i IR området. De er stort sett gjennomsiktige for infrarød stråling.

      De polare molekylene derimot, har en elektrisk ubalanse. Derfor begynner de å vibrere på forskjellige måter når de tar opp elektromagnetisk stråling. De polare molekylene har også resonanser i IR området, så disse gass molekylene vekselvirker med IR stråling ved å vibrere mer eller mindre kraftig. Dette må betegnes som at deres bevegelsesenergi eller kinetiske energi forandres.

      Artikkelen som det er linket til nedenfor viser forskjellige vibrasjonsmodi for polare molekyler. Husk at polare molekyler hovedsaklig tar opp elektrisk stråling ved å vibrere mer eller mindre kraftig i forskjellige modi, ikke ved at elektronene i atomskallet hopper ut i mer energirike baner:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_vibration

      Eksempelet viser vibrasjonene for ei CH2 gruppe, men det blir stort sett det samme for H2O og CO2.

     • Bjørheim, del 3 av 3 pga moderator

      Bjørheim, du skriv: «En gass kan ikke ta opp energi uten enten å bli varmere, få høyere trykk eller begge deler».

      Kommentar: Ved absorbsjon av eit foton i CO2 kan vi kalle molekylets kinetiske energi før absorbsjon for mk0, molekylets potensielle energi i grunntilstanden for mp0 molekylets potensielle energi etter eksitering for mp1, og fotonets energi for f0. Det som skjer ved absorbsjonen kan da skrives: mk0+mp0+ f0=mk0+mp1. All energi i fotonet er gått til å eksitere molekylet, så da er mp1=mp0+f0.

      Bjørheim: Kor tar du energien til å auke den kinetiske energien ved absorbsjonen fra, når all energien til fotonet er gått til å eksitere molekylet, slik at molekylet har fått auka potensiell energi?

      Varmebalansen ved drivhuseffekten gjennomgikk eg i eit tidlegare innlegg med utgangspunkt i Roy Spencer sin figur om dette. Hovedelementa som varma opp atmosfæren var i denne oversikten 67 W/m2 av absorbert sollys, 24 W/m2 av termisk varme fra jorda, og 78 W/m2 fra vassdamp. Dersom du er uenig i desse energiregnskapa, så vær konkret på dette. Det blir så ullent når du berre skriv «men gasser der drivhuseffekten er aktiv må bli varmere enn uten denne effekten.»

      Bjørheim, du skriv: «Forøvrig så er oppvarmingen ikke bagatellmessig. Man sier at jordas overflate er ca. 33 grader varmere enn uten drivhuseffekten, og dette er ikke «marginalt» varmere.»

      Kommentar: Her misforstår du det eg skriv. Det eg prøvde å skrive var at restenergien i drivhusgassmolekylet etter at molekylet hadde absorbert og emittert eit foton er marginal i forhold til energien i det emitterte fotonet. Effekten av drivhuseffekten på ca. 33 grader varmere er ikkje bagatellmessig. Men denne temperaturauken kjem i stor grad frå den emitterte IR-strålinga frå drivhusgassane mot jorda, 324 W/m2 i figuren til Roy Spencer.

     • «Kor tar du energien til å auke den kinetiske energien ved absorbsjonen fra, når all energien til fotonet er gått til å eksitere molekylet, slik at molekylet har fått auka potensiell energi?»

      Bare synlig lys og UV stråling har energi nok til å kaste elektroner i atomer ut i mer energirike orbitaler. IR stråling har ikke nok energi til å gjøre dette. Derfor påvirker ikke IR stråling elektronenes orbitaler rundt atomet. IR energi kan derimot få gasser som består at to eller flere grunnstoffer til å vibrere mer eller mindre kraftig. Dette fordi gasser som består av to eller flere grunnstoffer har et polart moment som påvirkes av det elektriske feltet i elektromagnetisk stråling.

      Som nevnt ovenfor så kaller de fleste vibrasjon i gass molekyler for at de får mer eller mindre kinetisk energi.

      Denne artikkelen fra Caltech forklarer ganske godt forskjellen mellom eksitasjon av elektroner ut i mer energirike orbitaler og det som vi snakker om mht. drivhuseffekten, nemlig at IR stråling får polare gasser til å vibrere.

      http://www.wag.caltech.edu/home/jang/genchem/infrared.htm

      «Det eg prøvde å skrive var at restenergien i drivhusgassmolekylet etter at molekylet hadde absorbert og emittert eit foton er marginal i forhold til energien i det emitterte fotonet».

      Ved konstant innstråling, oppnås ei likevekt som gjør at de polare gass molekylene tar opp og kaster tilbake akkurat like mye IR energi. Utstrålinga fra jorda er jo ikke konstant, så drivhuseffekten varierer i løpet av dagen og året, men det er greit å tenke på dette med opptak og ny utsendelse av IR energi som ei likevekt.

      Merk likevel, som nevnt ovenfor, at drivhuseffekten skaper ei ny likevekt i atmosfæren nær jordas overflate, som har en høyere temperatur enn dersom drivhuseffekten ikke hadde vært aktiv.

     • Veldig lærerik link. Den er en bekreftelse på IR strålenes korte rekkevidde, og at atmosfærens 98% av O og N, mottar eventuell varme fra CO2 og H2O molekyler ved varmeledning, siden O og N ikke har kapasitet til å absorpsjon av IR stråler.

     • Bjørheim, du bør skille mellom dei egenskapa i molekyla som styres av gasslovene og dei som styres av kvantefysikken. I det du skriv blander du disse forholda.

      Eg har lest litt om desse forholda, utan at eg vil påstå at eg forstår alt. Mye stoff finn ein i artikler om infrarød spektroskopi. Uansett kilde så er det kvantefysikk det dreier seg om, og ikkje molekylkollisjoner og gasslover.

      Den plassen eg har funne som gir den beste kortfatta presentasjonen er fra Kjøpenhavns universitet, http://fokus.ku.dk/klima/info/drivhusgasserne/Drivhusgasserne.pdf:

      «Molekylers absorption og genudsendelse af varmestråling Drivhusgasserne absorberer varmestråling, der udsendes af jordens overflade. Efter absorption af en ’pakke’ varmestråling (en foton), har drivhusgas-molekylet mere svingningsenergi. Denne svningningsenergi vil så genudsendes i form af en foton varmestråling – i en vilkårlig retning i rummet (se figuren nedenfor). Dette medfører at en del af den energi, der forlader jordens overflade i form af varmestråling, bliver sendt tilbage til jordens overflade af drivhusgasserne – med en opvarmning af jorden til følge.
      Molekyler med usymmetrisk ladningsfordeling absorberer varmestråling Et drivhusgasmolekyles evne til at absorbere varmestråling skyldes en ubalanceret (usymmentrisk) fordeling af positive og negative elektriske ladninger mellem molekylets atomer. Forskellige atomer har forskellig evne til at trække på ladning. F.eks. har ilt (O) en større tiltrækning på negative ladninger end brint (H) og kulstof (C), det medfører en usymmetrisk ladningsfordeling i f.eks. i det bøjede vandmolekyle. CO2 er i grundtilstanden symmetrisk, men under molekylets vibrationer bliver det usymmetrisk og kan absorbere varmestråling. Ilt (O2) og kvælstof (N2) er altid symmetriske og kan ikke absorbere infrarød stråling.»

      I den videre gjennomgangen vil eg bruke noen definisjoner for lettere å skille mellom dei delene som styres av gasslovene og der kvantefysikken styrer.

      1. Ytre kinetisk energi for molekylet. Bevegelsesenergi i forhold til andre molekyl i gassblandinga, styrt av gasslovene. Ved partikkelkollisjoner utjevnes energiforskjellene mellom molekyla.

      2. Indre kinetisk energi, potensiell energi. Indre molekylvibrasjoner som skyldes usymmentrisk fordeling av positive og negative elektriske ladninger mellom molekylets atomer. Endringer i vibrasjonsmønsteret skjer f.eks. når co2-molekyl absorberer og emitterer foton, og forklares ut fra kvantefysikken.

      Eg oppfattar forløpet ved absorbasjon og emittering av eit foton i eit molekyl slik:

      1. Ved absorbsjon auker den indre kinetiske energien. Den ytre kinetiske energien blir ikkje påvirka.

      2. Dersom molekylet utsettes for ein molekylkollisjon før fotonet emitteres så kan den nye potensielle energien gå over til ytre kinetisk energi, men levetida for den eksiterte tilstanden er så kort at det sjelden skjer.

      3. Ved emisjon minker den indre kinetiske energien lik energien i det utgåande fotonet.

      4. Dersom kjelda for det absorberte fotonet har samme temperatur som molekylet, så har fotonet som emitteres samme energi som fotonet som vart absorbert.

      Slik oppfattar eg di framstilling:

      1. Ved absorbsjon auker den ytre kinetiske energien i molekylet. Temperaturen i molekylet aukar, og resten av gassblandinga blir varmare gjennom partikkelkollisjonar.

      2. Så stoppar du opp i framstillinga di. Har du ingen emittering av foton fra drivhusgassmolekylet i di framstilling?

      Slik beskrives det i artikkelen fra universitetet i Kjøpenhavn: «Efter absorption af en ’pakke’ varmestråling (en foton), har drivhusgas-molekylet mere svingningsenergi. Denne svningningsenergi vil så genudsendes i form af en foton varmestråling – i en vilkårlig retning i rummet (se figuren nedenfor).»

      Dette er den samme forklaringa som eg finn alle andre plasser.

      Så eg utfordrar deg til å lage eit fullstendig energiregnskap for molekylet frå tilstanden før absorbsjon til tilstanden etter emittering. I di framstilling må energien i utgåande foton alltid ha mindre energi enn energien i inngåande foton fordi molekylet i mellomtida har avgitt deler av den mottatte energien i molekylkollisjonar.

     • Jeg har intet å innvende mot den danske artikkelen som du har linket til angående Drivhuseffekten. Denne artikkelen er grundig og den forklarer Drivhuseffekten på samme måte som mange andre Internett sider og ikke minst slik alle universiteter forklarer den. Hvis alle legfolk hadde forstått Drivhuseffekten like bra som den danske artikkelen forklarer den, da hadde mitt ønske om at folk flest bør forstå dette korrekt blitt oppfylt.

      «Så stoppar du opp i framstillinga di. Har du ingen emittering av foton fra drivhusgassmolekylet i di framstilling?»

      I et kort tidsrom er det likevekt mellom absorpsjon og emisjon av elektromagnetisk stråling i IR spekteret. Det er like mye absorpsjon som emisjon og temperatur hverken stiger eller synker.

      Likevel, gjennom døgnet vil man ha sykluser med overskudd av emisjon eller overskudd av absorpsjon (det blir varmere og kaldere).

      Der drivhuseffekten er aktiv, dvs. nær jordas overflate, får vi uansett på det jevnere noe høyere temperaturer enn dersom drivhuseffekten ikke hadde vært aktiv. Dette betyr gjennomsnittlig ei likevel mellom absorpsjon og emisjon ved en høyere temperatur enn uten drivhuseffekten.

      Jeg vet ikke noen annen måte å si dette på og jeg klarer ikke å se at jeg har definert dette feil.

     • Bjørheim, det eg analyserer er kva som skjer i eit molekyl ved ein prosess med absorbsjon og emisjon.

      Er du ikkje i stand til å gjennomføre analysen for eit enkelt molekyl?

      Dersom du ikkje er i stand til å analysere kva som skjer i eit enkelt molekyl, korleis kan du da oppsummere kva som blir totaleffekten?
      Korleis vil du vise at absorbsjonen fører til temperaturauke?

      Det er to faktorer som bestemmer energimengda i eit emittert foton: Temperaturen til molekylet og det fast definerte energispranget som skjer i molekylet ved emisjonen. Dersom temperaturen på kjelda til det absorberte fotonet er lik temperaturen i molekylet, så er energien i absorbert og emittert foton nøyaktig like store. Kor får du da energien til å varme opp molekylet fra?

      Bjørheim, du skriv: «Likevel, gjennom døgnet vil man ha sykluser med overskudd av emisjon eller overskudd av absorpsjon (det blir varmere og kaldere).»

      Dette er tull, Bjørheim! Drivhusgassane responderer til ei kvar tid på den emitterte strålinga frå jorda. Og det er i det enkelte drivhusgassmolekyl at prosessen skjer som sender tilbake strålar til jorda. Meiner du verkeleg at egenskapane til drivhusgassane endrer seg gjennom døgnet? Eller kva er det du meiner å skrive her?

      Du bør tenke gjennom energibalansene fra figuren til Roy Spencer som eg gjennomgikk tidlegare. Når du har forstått den så blir konklusjonane klare:

      Oppvarminga av atmosfæren skjer i hovedsak med:
      * Absorbert sollys i atmosfæren: 67 W/m2
      * Termisk varme fra jord og hav til atmosfære: 24 W/m2
      * Vassdamp fra jord til atmosfære: 78 W/m2

      Denne oppvarminga må atmosfæren kvitte seg med, og det skjer ved normal IR-stråling frå alle molekyla i atmosfæren, 169 W/m2, som dels går mot verdensrommet og dels mot jorda.

      Frå drivhusgassane går det emitterte IR-strålar både mot jorda og mot verdensrommet.

      Totalt emitteres 235 W/m2 mot verdensrommet og 324 W/m2 jorda, samla 559 W/m2. Av dette kjem 169 W/m2 frå termisk oppvarming av atmosfæren, og dermed 390 W/m2 frå emitterte foton frå drivhusgassane.

      Det er disse emitterte IR-strålane mot jorda på 324 W/m2 som gjør at jorda blir oppvarma.

      Det kalles drivhuseffekten.

     • Forfang: Anbefaler: youtube.com: Top 10 Climate Lies Exposed
      En hard film for de som er klimafrelste av Al Gore. og som har blitt forkynnere av den rette
      tro uten hensyn til naturlovene.

     • Jeg vet egentlig ikke så mye mer å si, for jeg skjønner ikke helt hva som er din dissens.

      «Meiner du verkeleg at egenskapane til drivhusgassane endrer seg gjennom døgnet?

      Nei, jeg mener ganske enkelt at drivhuseffekten ikke er den samme om natt og dag, da utstrålinga av IR fra jorda er lavere når det blir kaldere utover natta.

      Videre vil jeg bare påpeke at drivhuseffekten er svak når lufta er tørr og kraftigere når luftfuktigheten er høy. For eksempel når lufta er veldig tørr blir det alltid kaldere om natta, enn når det er skyer og/eller meget høy luftfuktighet. Det er ikke vanskeligere enn dette.

     • Bjørheim.
      Da er vi vel egentlig nokså enig, men er litt upresise og snakker litt forbi kvarandre.

      Takk for debatten.

Kommentarer er stengt.