Åpent brev til FN

En rekke fremtredende klimaforskere har sendt et åpent brev til FNs generalsekretær Ban Ki-Moon, hvor man gjentar de ti spørsmålene om klimaet vårt som ble stilt til FN på klimamøtet i København i 2009. Generalsekretæren har pussig nok glemt å besvare dette brevet, til tross for at de fleste av oss greier å besvare et enkelt brev på betraktelig kortere tid enn 6 år. VI gjengir teksten her slik den er lagt ut på websiden til denne andre klimakonferansen i Paris:

His Excellency Ban-Ki Moon,
Secretary-General, United Nations,
New York, NY.
United States of America
8 December 2009.

Dear Secretary-General,

Climate change science is in a period of ‘negative discovery’ – the more we learn about this exceptionally complex and rapidly evolving field the more we realize how little we know. Truly, the science is NOT settled.

Therefore, there is no sound reason to impose expensive and restrictive public policy decisions on the peoples of the Earth without first providing convincing evidence that human activities are causing dangerous climate change beyond that resulting from natural causes. Before any precipitate action is taken, we must have solid observational data demonstrating that recent changes in climate differ substantially from changes observed in the past and are well in excess of normal variations caused by solar cycles, ocean currents, changes in the Earth’s orbital parameters and other natural phenomena.

We the undersigned, being qualified in climate-related scientific disciplines, challenge the UNFCCC and supporters of the United Nations Climate Change Conference to produce convincing OBSERVATIONAL EVIDENCE for their claims of dangerous human-caused global warming and other changes in climate.Projections of possible future scenarios from unproven computer models of climate are not acceptable substitutes for real world data obtained through unbiased and rigorous scientific investigation.

Specifically, we challenge supporters of the hypothesis of dangerous human-caused climate change to demonstrate that:

 1. Variations in global climate in the last hundred years are significantly outside the natural range experienced in previous centuries;
 2. Humanity’s emissions of carbon dioxide and other ‘greenhouse gases’ (GHG) are having a dangerous impact on global climate;
 3. Computer-based models can meaningfully replicate the impact of all of the natural factors that may significantly influence climate;
 4. Sea levels are rising dangerously at a rate that has accelerated with increasing human GHG emissions, thereby threatening small islands and coastal communities;
 5. The incidence of malaria is increasing due to recent climate changes;
 6. Human society and natural ecosystems cannot adapt to foreseeable climate change as they have done in the past;
 7. Worldwide glacier retreat, and sea ice melting in Polar Regions , is unusual and related to increases in human GHG emissions;
 8. Polar bears and other Arctic and Antarctic wildlife are unable to adapt to anticipated local climate change effects, independent of the causes of those changes;
 9. Hurricanes, other tropical cyclones and associated extreme weather events are increasing in severity and frequency;
 10. Data recorded by ground-based stations are a reliable indicator of surface temperature trends.

It is not the responsibility of ‘climate realist’ scientists to prove that dangerous human-caused climate change is not happening. Rather, it is those who propose that it is, and promote the allocation of massive investments to solve the supposed ‘problem’, who have the obligation to convincingly demonstrate that recent climate change is not of mostly natural origin and, if we do nothing, catastrophic change will ensue. To date, this they have utterly failed to do.

Signert av 169 godt kvalifiserte eksperter innen klimaforskningen.

PCC15_banner_square
Dette arrangementet PCC15 er åpent for alle og det er gratis adgang til alle programpunktene.

 

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

 1. Menneskeskapt global oppvarming er vel nå så godt politisk forankret at å få en diskusjon om det virkelig stemmer er nær umulig. Da er det nok lurt av FN å overse kritiske røster. Dette er «Keiserens nye klær». Faren er at hvis vi får en faglig og åpen diskusjon kan korthuset falle. Overforbruk og forsøpling er en fare for vårt miljø. CO2 utslipp er antagelig ikke det. Hadde man klart å nyansere debatten kunne det vært mer enn nok for miljøvernerne å ta tak i. Avgiftsdreiningen som favoriserte dieselbiler for noe år siden viser vel hvor lite politikere skjønner av dette. Nå hevder de at informasjonen om lokal forurensing ikke fantes den gang de tok beslutningen. Det er skremmende at de er så lite informerte. De ble advart, men lyttet ikke. Politikere orker tydeligvis ikke usikkerhet. De må ha kun en anbefaling så de slipper å vurdere. Da er et slik brev som dette støy de ikke vil ha.

Kommentarer er stengt.