Sommer forårsaker klimahysteri

Dagbladets Arnhild Aass Kristiansen  har sammen med Eystein Jansen fra Bjerknessenteret kokt ihop et norsk tillegg til søndagens globale klimaskremsel. Saken som starter med “Verden koker” har versert i flere medier men da uten intervjuet med Bergens mest erfarne klimaskremmer. Kjernen er internasjonale varmerekorder av ytterst tvilsom kvalitet sammen med ulne formuleringer ment å skremme norske lesere. Men som vanlig er virkeligheten annerledes.

Rekordvarme fra iskrembil
Skottland har klokket inn sin varmeste temperatur noensinne målt den 28. juni i år. Det skjedde i Motherwell, sørøst for Glasgow.

Pussig nok glemmer Dagbladet å informere om at rekordvarmen kom fra iskrembilen som stod for nær termometeret, og om at UK Met Office har nektet å godkjenne denne rekorden etter først å ha rapportert den. De aller fleste av disse rekordene er hentet fra urbane varmeøyer, som vi får bekreftet lengre nede i teksten. Tett befolkning steder med høy energibruk, med tilhørende sterkere nedkjøling nattestid.

Blir du konfrontert med en temperaturrekord så be om å få se et foto som viser hvor termometeret befinner seg. Og regn med en jevn strøm av lignende oppspinn rundt rekordvarme til høsten kommer. Da er det sesong for rekordvind og rekordregn.

Sommer forårsaker klimahysteri
Men erfarne meteorologer har en naturlig forklaring: like sikkert som at vi jevnlig får sommer og godt vær, så vil sommerens ankomst forårsake klimahysteri. Sjansen for å få denne typen solstikk later til å være størst hvis du arbeider i pressen eller i et av de grønne NGOene.

Her analyserer meteorologen og klimaforskeren Roy Spencer de lange trendene i sommerværet. Som man ser av figuren (Ljungquists temperaturrekonstruksjon for nordlig halvkule i de siste 2000 år) var det betydelig varmere både for 1000 og 2000 år siden enn det vi opplever i dag. Befolkningen dengang må derfor ha opplevd tilsvarende utslag av klimahysteri.

I Roma var det så varmt at keiser Caligula utnevnte hesten sin til senator, og i vår noe kaldere tidsepoke har eliten overgått Caligula – ved å jobbe målbevisst for å fange og gjemme unna gassen som opprettholder fotosyntesen.

Tilsvarende varmt var det på Grønland da Eirik Raude bosatte seg der. Denne kjempeøya hadde så mye frodig grønn vegetasjon at den fikk sitt navn etter det. Vikingene som bosatte seg der drev med omfattende kvegdrift og dyrket noe korn. Til sammenligning med nåtiden er brønnen til Eirik Raude full av is året rundt. Hverken kvegdrift eller korndyrkning er mulig på Grønland i dag. Det er for kaldt.

Spencer nevner at den typen varmeboble vi har nå over mye av USA og Canada er svært vanlig, det går ikke mange somre mellom hver gang vi opplever slikt. Men det vil ikke media skrive noe om.

Det er ikke risikofritt i vestlige land å uttale at sommeren utløser klimahysteri, eller at global oppvarming har opphørt. Det ble for en tid siden løsnet flere skarpe skudd mot kontorene til UAH hvor Spencer arbeider, noe som kan ha vært et utslag av ekstremt klimahysteri.

Rekordvarmt i USA – i 1930-årene!
Dagbladet forteller derimot om en massiv hetebølge som omslutter ⅔ av USA og Canada og avslutter med dette eksemplet på varmerekord:

I Denver i Colorado, ble det målt 40,5 grader den 28. juni. Den varmeste temperaturen målt her noensinne.

Men rekorden for Colorado er gammel (1933 og 1954), og den er med 45,55 Celsius vesentlig høyere enn denne sommerens puslete notering. Som klimaskremsel er dette relativt patetisk. Ser man på varmerekordene for de 50 delstatene i USA, så er de stort sett fra 1930-årene.

Falske varmerekorder florerer
WaPo og Dagbladet skriver om Montreal: Montreal recorded its highest temperature in recorded history, dating back 147 years, of 97.9 degrees (36.6 Celsius) on July 2. Dette er bare oppspinn siden offisielle data viser at rekorden i Montreal er 37,6 Celsius, satt i august 1975.WaPo har enda flere falske rekorder, fra Ourgla i Algerie (ikke akseptert av landets meteorologer), tatt på en flyplass hvor termometeret står utsatt til for avgasser fra flymotorene. Rekordene fra Los Angeles-distriktet ser ifølge WUWT til å være fra termometre nær rullebanen på flyplasser, eller på parkeringsplasser. Man har til og med bilde av et rekordvarmt termometer på et hustak, midt imellom utblåsningen fra to airconditionanlegg.

Slike termometre er ifølge meteorologenes regler ikke gyldige måleinstrumenter fordi de står i omgivelser som er for varme. Men når formålet er klimaskremming later det til at reglene ikke gjelder.

Klimaforsker Jansen manipulerer igjen
Jansen (UiB-foto) som var direktør for Bjerknessenteret fra 2000 til 2012 og i dag beskriver seg selv som strategirådgiver der, har i mange år hatt status som Norges riksklimaskremmer, sammen med en yngre kollega ved en tilsvarende politisert institusjon i Oslo. Han er sitert i Dagbladet som følger: «…de mange rekordene verden over ikke trenger ha en sammenheng med den globale oppvarmingen, men at klimaendringene øker sannsynligheten for varmerekorder.»

Som den erfarne manipulator Jansen er helgarderer han samtidig med å behendig utelate opplysningen fra IPCC, i FNs klimapanels hovedrapport (2014) som viser at den globale oppvarmingen forlengst har opphørt (se WG1AR5, kap 9, side 769, Box 9.2)

Jansen vet utmerket godt som erfaren klimaforsker hvilket tiår som har hatt de fleste varmerekordene det siste århundret. Figuren til venstre viser rekordene fra USA, som har verdens best utbygde nett av målestasjoner for temperatur. De første 18 årene av dette årtusenet utmerker seg ved et rekordlavt antall varme rekorder etter 1880-årene.

Her ser vi at 1980-årene som er det eneste moderne tiåret med sammenhengende global oppvarming, har rekordhøyt antall kalde temperaturrekorder !

Men dette vil ikke Jansen fortelle media, så han fortsetter istedenfor: Ja, det henger sammen med utslippene av klimagasser…

Og utelater enda mer behendig opplysningen i FNs klimapanels første hovedrapport (1990) om at det ikke eksisterer noen empiriske observasjoner som viser sammenheng mellom våre utslipp av klimagasser og global oppvarming.

Empiriske observasjoner gjøres i naturen, ikke i klimamodellene. Modellene teller ikke. Også dette er enhver vitenskapelig skolert person klar over. I tillegg er modellene, også ifølge klimapanelet, fullstendig ubrukelige som grunnlag for prognoser for framtidig temperatur.

Jansengate
Lesere her kjenner Jansen fra før, da han tidligere har vært involvert i skandalen hvor «noen» fra Norges delegasjon på et IPCC-møte prøvde å få fjernet tekstreferansen til en tidligere varmeperiode (1925–45) fordi denne perioden ble utnyttet av skeptikere. Tekstblokken under viser hva som i utlandet er kjent fra møtet:

Det ekstra pinlige her er at Jansen besøkte vårt kommentarfelt på nevnte oppslag og der kom med en lang serie udokumenterte påstander, istedenfor å gjøre det personer med rent mel i posen ville valgt – å utlevere møtereferatet som skal vise hva han faktisk sa på dette møtet.

I strid med alle regler sitter Jansen fortsatt på møtereferatet fra dette møtet som han påtok seg å skrive, og som han fortsatt 11 år senere nekter å levere både til de øvrige deltagerne, departementets arkiv og andre interesserte. De øvrige deltagerne i den norske delegasjonen har helt klart sett på Jansen som deltager i delegasjonen siden han fikk oppgaven med å lage det offisielle norske referatet fra møtet. Men også dette kveruleres det på.

Det var nøyaktig en person tilstede på møtet i 2007 som både var norsk, og koordinerende hovedforfatter (CLA), og Jansens retorikk har bidratt til å tåkelegge hva som skjedde på møtet samtidig som han ønsker å overbevise oss alle om at han har opptrådt ryddig på dette IPCC-møtet. Mer ryddig enn det han gjør i dette intervjuet i Dagbladet  hvor han – som professor og klimaforsker lønnet av bevilgninger fra den norske stat – underslår noen av de mest sentrale opplysningene i IPCCs hovedrapporter.

Spesielt er det ihvertfall når man med formell spisskompetanse i Paleoklimatologi har detaljert kjennskap til tidligere tiders varmeperioder og gjentatte ganger er ute av stand til å informere i media om at det har vært vesentlig varmere før.

Strategien ved Bjerknessenteret, går den ut på å villede og manipulere befolkningen i Norge siden vi så ofte ser et fravær av saklig og objektiv opptreden i mediene?

Hvem har veto i FNs klimapanel?
Professor Jansen fra Bjerknessenteret hevdet hos oss vedrørende den omtalte setningen om varmen fra 1925–45 den 19. november 2015 at «Hvis man hadde krevd setningen strøket, hadde forskerne nedlagt veto.»

Enhver erfaren CLA i FNs klimapanel samt alle andre som kjenner IPCCs prosedyrer er selvsagt klar over at det ikke er sant at forskerne har noen vetorett. Dersom det er uenighet mellom forskerne og politikerne som leder klimapanelet så er det politikerne som har det siste ordet. Oppstår det uenighet må forskerne da reformulere seg i samsvar med det politikerne har bestemt. Vetoretten ligger altså hos politikerne.

Professor Jansen var altså klar over at denne setningen han skrev hos oss i november 2015 var usann. I dagligtalen snakker man om løgn i slike tilfeller.

Det mest interessante med vetoet er ikke at Jansen lyver, det er hvorfor han lyver. Men det kan han kanskje svare på selv?

 

 

 

Støtt oss ved å dele: