Solen varmer opp havet – ikke økt CO2

Klimanytt nr 216, forfattet av Ole Henrik Ellestad

IPCC-leiren hevder feilaktig at økt CO2 varmer opp havet. Men den beskjedne estimerte energi på 2 W/m2 fra infrarød stråling går bare 0,1 mm ned i havet. Solen derimot sender sine stråler på inntil 1000 W/m2 inntil 180 meters dybde i havet som dekker hele 71 % av jordoverflaten. En av Norges eminente meteorologer, Jacob Bjerknes, påpekte i 1964 at de langvarige oppvarmings- og avkjølingsperioder på den nordlige halvkule må skyldes havstrømmer, primært Golfstrømmen i våre områder, som varierer mellom 4 og 14 millioner m3/sekund inn i Arktis. Dette forklarer de observerte isvariasjonene og den nærliggende varmeperioden 1930–50 da det var nesten like lite is som nå.

Solen varmer opp havet. Av solens innstrålingsenergi på 1365 W/m2 absorberer havet opp til 1000 W/m2 ved middagstid ved ekvator i fravær av skyer. Det varierer så ned til null om natten og mot polene i mørketiden. Ca 90 % av solenergien absorberes innen de første 10 m og 1 % går ned til 180 m, mest i det blå og UV-området. Infrarød stråling går kun inntil 0,1 mm ned i vannet. På høyde med Lofoten er solenergien midlet over døgnet i juni 420 W/m2. Det er 40 W/m2 mindre enn enn for 8000 år siden da havet var 4 C varmere. Golfstrømmen varierer. Temperaturforskjellen mellom 1915 og 1944 var over 2 C.

I aktive perioder forskyves solens innstrålingsmønsteret fra det infrarøde over mot det blå- og UV-området der UV-andelen økes fra ca 10 % opp til 13 %. I tillegg medfører økt magnetfelt mindre skyer som slipper inn mer stråling. Solen har en rekke sykluser, fra solflekksykluser på ca 11 år til lengre perioder på bl.a. ca 60 og 1000 år. I sum vises i Figur 1 at solflekkperioder (øverst) og havets overflatetemperaturer (nederst) følger hverandre på angjeldende tidsskala (1). Det finnes liknende sammenfallende kurver publisert av andre, bl.a. Holgate samt Willie Soon over havnivåendringers systematiske variasjon med solflekksyklusene.

Solens energi varmer i særlig grad opp den tropiske sektor, og denne energien transporteres med vinder og hav mot polene og varmer opp de kaldere deler av kloden. Vindene beveger luften raskt, mens havstrømmene går sakte. Fra de varme områder i det Indiske hav kan det gå mange tiår før Atlanterhavsstrømmen når Europa.

Figur 2 (Keigvin) viser overflatetemperaturen i Sargassohavet i Atlanterhavet øst for Sør Carolina, USA (2). Vi ser markante variasjoner med Bronsealder, Romertid og Middelalderens varmeperioder avbrutt av de kalde periodene med folkevandringstiden (Dark Age) og Den lille istid. Den målte temperaturen i 2006 er føyd til og representerer et moderat nivå ved naturlig oppvarming fra Den lille istid i tråd med solens tiltagende aktivitet. Fra Karibien til våre kyster bruker Golfstrømmen rundt 11 år, og 2–3 år langs norskekysten til Polhavet.

Havstrømmene påvirkes av jordrotasjonen i retning og styrke. Når Atlanterhavsstrømmen er sterk styrkes grenen med den subtropiske virvel over mot Portugal og videre Kanariøystrømmen sydover utenfor Marokko. Det gir mindre vann til Golfstrømmen som går inne i våre farvann, i Barentshavet og Polhavet. Variasjonene kan være mellom 4–14 millioner m3 per sekund (Sverdrup). Variable varmeimpulser både i styrke og varmeinnhold er registrert i Arktis 8000 år tilbake (Fauerskov Nielsen et al 2012).

Infrarød stråling går bare 0.1 mm ned i havet
Infrarød stråling absorberes meget sterkt av vannmolekyler. Med den høye tetthet i vann absorberes all stråling innen 0,1 mm. I tillegg er IPCCs beregnede effekt ved økt infrarød stråling fra økt CO2 på bare 2 W/m2. Forsvinnende liten sammenlignet med solen selv om CO2 virker døgnkontinuerlig (som havets effekt). Den lille energiøkningen omsettes i hovedsak til økt vanndamp. Det krever masse energi med 2260 Joule/gram vann.

Havet endrer klima foreslo vår eminente meteorolog Jacob Bjerknes i 1964. Atmosfæren har for liten varmekapasitet til å generere de langvarige klimaendringene man observerte, men kan oppta varme fra havet, stimulert av vinder. Variasjoner over 60–80 år er velkjente fra (PDO) i Stillehavet og Atlanterhavsstrømmen (AMO). IPCCs 2W/m2 fra CO2-økning blir minimalt i forhold. Havstrømmene sender varmeimpulser inn i de Arktiske havområder, 260 TW inn i Norskehavet og nordområdene (3) og er hovedmekanismen for isvariasjonene. Oppvarmingsperiodene 1860–80 og 1920–40 skyldes havstrømmer. Nå går vi inn i en kaldere fase og videre med den ca 60-års syklusen (KN 183, KN 180).

Konklusjon
Det er ingen erkjennelse i IPCC-leiren av at det er solen som varmer opp havet. Ciceros forskningsdirektør Bjørn Samset forleder folk og hevder at høstens USA-orkaner Harvey og Irma skyldes menneskeskapt havoppvarming – et hovedpunkt i klimainnslaget i den avsluttende partilederdebatt før valget. Senere har Samset fått ytterligere 1,5 time på NRK. Ikke var det varmere hav, men om det hadde vært det ville det skyldes naturlige variasjoner.

Referanser:

 

 

 

 

Støtt oss ved å dele:

87 kommentarer

 1. Huff! Ellestad, nå banner du i Kirken. Ifølge Cicero er hele oppvarming av havet årsaket av økende forekomst av drivhusgasser. Om dette betviles besitter jeg dokumentasjon fra Cicero.

  • ‘Dokumentasjon’ fra Cicero, den var fin. Engler, demoner og jomfrufødsler finnes også – ref. dokumentasjon fra Vatikanet (sikkert over 97% konsensus).

   • Takk for kommentaren Geir. Men Cicero sendte meg en forklaring på hvordan tilbake stråling ned i vannoverflaten varmer havet og ikke den direkte solinnstrålingen.. Tenkte Ciceros forklaring kunne være nyttig lesing for artikkelforfatteren?

    • Da kunne du muligens poste det du har fått fra Cicero her, slik at vi alle ser deres argumentasjon?

     • Har ikke lagret mailen elektronisk, men har den bare i papirutgave.. Kan forsøke og skanne og sende til en mail adresse? Det er vel ikke mulig å poste vedlegg her i kommentarfeltet?

     • Tydeligvis ikke ‘konsensus’ omkring dette – 483 kommentarer på denne artikkelen:
      https://wattsupwiththat.com/2014/12/09/arguments-for-and-against-human-induced-ocean-warming/

      Utdrag fra artikkel:

      …According to the NOAA Annual Greenhouse Gas Index, infrared radiation has only increased about 1.2 watts/meter^2 from 1979 to 2013. Based on the findings at RealClimate, that rise in infrared radiation could only warm the sea surfaces by a little more than 0.002 deg C since 1979. Yet, looking at the global sea surface temperature data, Figure 2, the surfaces of the global oceans warmed more than 0.3 deg C from 1979 to 2013, leaving about 93% 99.3% of the ocean surface warming unexplained…

     • Takk for henvisningen, og henvisning til den eneste målingen som er forsøkt gjort i 1996. Hvorfor er ikke dette reprodusert av IPCCleiren som sitter med alle ressursene? Her er det mange gode poenger. Det finnes enda fler. Jeg ville bare ta utgangspunkt i at IR-tilbakestråling bare varmer opp den øverste 0.1 mm, mens solvarmen går langt ned med flere størrelsesordner høyere energi. Så det skal mange krumspring til for å hevde at havoppvarming er menneskeskapt (med 95% sikkerhet). Det viser jo også figur 2 tydelig. Den må jo iht IPCC-teori ha naturlige årsaker.
      Og da har man jo i utgangspunktet at 75% av kloden varmes naturlig representert med et system med 1000 ganger mer varmekapasitet enn atmosfæren, mens ‘sience is settled’ er basert på en annen mekanisme (IPCC-tilbakestråling) for landområdene og et system med liten varmekapasitet. Hmmmm

 2. Ellestad er på gyngende grunn:
  «[ ] Golfstrømmen [ ] som varierer mellom 4 og 14 millioner km3/sekund inn i Arktis» Her regner jeg med at Ellestad mener m3?
  «Ikke var det varmere hav» Jo, det var det selvfølgelig: «[ ] warmer than average ocean temperatures and low wind shear in the tropical Atlantic Ocean and Caribbean Sea combined with near-normal or weak El Niño conditions were the leading reasons behind the above-average hurricane outlook.» skrev NOAA 25. mai 2017.
  Dette varselet ble oppdatert 9. august pga. blant annet: «Warmer sea surface temperatures (SSTs) in the MDR are more likely to persist than key models had previously predicted»
  Riktignok prøver Ellestad å helgardere: «men om det hadde vært det [varmere hav] ville det skyldes naturlige variasjoner» Hvilke naturlige variasjoner er dette? Som har varmet opp verdenshavene i mange tiår?

  • Takk til Østensen for å påpeke feil benevning. Det ble i meste laget med millioner km3 per sekund som hadde sneket seg inn. Det holder lenge med millioner m3 per sekund som de øvrige tall referer seg til.

   Forøvrig referer han feil. Det var ikke spesielt varmt hav i de områdene de nevnte orkaner ble dannet, noe lavere enn vanlig for de sterke orkaner (se KN 205). Så da var det åpenbart andre forhold som trigget dannelsen. For eksempel solen?.

   Jeg skjønner ikke hvorfra Østensen har funnet på dette med helgardering. Han kan ikke ha fått med seg hovedpoenget i min artikkel om at havtemperaturen formes av solinnstrålingen. Og varmen fra tropisk sektor transporteres mot polene. Altså – havtemperaturen er ikke menneskeskapt fra økt CO2 uansett hvor på kloden. Derfor er det kunnskapsløst av Samset å fremholde at orkanene var menneskeskapte med referanse til havtemperaturer.

   • Jeg refererer feil? Hva i all verden mener du med det? Prøver du å si at NOAA-tallene er feil? Uansett, jeg har lest KN205, og der fant jeg følgende informasjon (ved hjelp av grafen til Spencer): I 2017 var havtemperaturen i det aktuelle området den 6. høyeste siden 1870 og den høyeste siden 1870 for et år med sterke orkaner (røde prikker)! Dette mener du altså er lavere enn normalt?? Dette blir for dumt Ellestad.

 3. Ja, det er ganske pinlig å lese omtalen av dette på Ciceros hjemmeside. Med 71% hav og vel rundt 75% med ferskvann, vassdrag og våtmarker så blir det jo lite igjen for CO2. Og der konsentrasjon betyr lite under skyer ( dekninggsgrad på 65%). Og som åpenbart ikke forsterkes av mer vanndamp i de viktige atmosfærelag høyt oppe der IPCC beregner effektene (det måles jo mindre).

   • Hvordan forklarer du bilde nr. 2 med «the notched beach», som indikerer at havnivået i det Indiske Hav har vært uendret i tusenvis av år? Dette er i motsetning til Nordsjøen, hvor Doggerland har sunket i havet.

   • I perioden 1923-2003 har man hatt et ‘Grand solar maximum’, det sterkeste på 8000 år. Også andre planeter og måner i vårt solsystem er varmere. Solen varmer mest i tropisk sektor. Så sprer varmen seg langsomt mot polene. Dette tar mange tiår, eksmepelvis ca 10 år fra Karibhavet til vår kyst, 2-3 ytteerligere år før polhavet osv. Så det er forinkelser.
    Den andre mulighet er jo at varmen også tilføres dyphavet gjennom termohaline sirkulasjon og andre gradientmekanismer. De kan være i dyphavet lenge. Noen snakker om 1000 år før de kan komme til overflaten med positiv eller negativ temperaturannomali – ifølge noen teorier.

    • Ellestad, solinnstrålingen var høyest på 60-tallet: https://glory.gsfc.nasa.gov/overview-tsi.html
     «Også andre planeter og måner i vårt solsystem er varmere» Er dette en konklusjon du trekker fra blant annet stillbilder av Mars i henholdsvis 1977 og 1999? I så fall vet du inderlig godt at du ikke kan trekke noen som helst konklusjoner.
     «Noen snakker om 1000 år» «I følge noen teorier» Dette høres fryktelig vagt ut…

   • Østensen. Se på solkurven. Vi har vært inne i en grand maximum 1923-2003. Ellers vil jo kloden nominelt bli varmere når varme fra tropisk sektor varmeveksles med polene. Det er tar noen dekader før dette inntrer. Ikke minst ved issmelting i Arktis pga Golfstrømmen mm. Mange prosesser i ulike deler av kloden. Det tar tid – over 10 år fra Karibhavet.

    • Solaktiviteten har sunket siden de direkte målingene startet i 1978. 40 år siden. Maksimum var vel på starten av 60-tallet. Snart 60 år siden. Forklaringene dine holder ikke mål.

 4. Ja, solen varmer havet og landjorden med synlig lys og UV. Og drivhuseffekten demper infrarødt varmetap mot verdensrommet. Økt drivhuseffekt, økt likevektstemperatur. Så enkelt er det. Så vanskelig å forstå for klimarealistene.

  • Det er noe lengre vei til forståelse, men det burde ikke uoverkommelig:

   Havet avgir energien til atmosfæren med vanndampens konveksjon, som med effekten av skyene står for 90-95 % av «drivhuseffekten».
   Siden økning av CO2 kommer etter økning av temperatur er det også en fordel å ha et ryddig forhold til hva som kommer først av årsak og virkning.
   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658

    • Østensen, din kildekritikk er helt fraværende. Hr. Richardson studerte ved Reading universitetet, og tok ikke sin Ph.D før året etter at han stilte disse spørsmålene, som forøvrig ingen har tatt seriøst, bortsett fra deg da.

     Hvor CO2en den siste tiden kommer fra, er forøvrig fullstendig på siden av saken

     • Nei, nå tøyser du fælt. Det spiller ingen rolle for studiens påvisning av årsak og virkning hvor denne CO2en kommer fra. Spørsmålet er hva som er årsak og hva som er virkning, og vi skjønner at dette er noe komplisert for deg.

      At Benestad ikke liker studien, ikke forstår den og «stusser» over den som du skriver er også irrelevant, så lenge han ikke har kommet med en fagfellevurdert rapport som viser at de tar feil.

      Du har tydeligvis vanskelig for å forstå dette, Østensen: Det er stor forskjell på å utgi en fagfellevurdert forskningsrapport som er det Humlum et al har gjort, mot det å vake i kommentarfeltene med mer eller mindre saklige kommentarer, som er det du, Richardson og Benestad har gjort.

      Ha en fortsatt god mandag, Østensen. Og sørg nå for å bruke litt tid på å lete etter skrutrekkeren.

     • «The phase-relation … » ble tilbakevist av Troy Masters på bloggen hans, få timer etter at den var publisert. Det viste seg at Humlum et al bare hadde gjenoppdaget ENSO …

      Kort tid seinere publiserte han denne sammen med Benestad:

      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113000891

      «The paper by Humlum et al. (2013) suggests that much of the increase in atmospheric CO2 concentration since 1980 results from changes in ocean temperatures, rather than from the burning of fossil fuels. We show that these conclusions stem from methodological errors and from not recognizing the impact of the El Niño–Southern Oscillation on inter-annual variations in atmospheric CO2.»

      Se også:

      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113001562

     • Aaslid legger fram «Discussion/Short Communication» i Global and Planetary Change som «vaking i kommentarfeltene.»

      Diskusjonsinnlegg i seriøse tidsskrift gjennomgår selvsagt fagfellevurdering, noe man ser av det tok nesten 5 måneder fra Richardsons manuskript kom inn til det ble akseptert.

      Forøvrig har HP Jacobsen 3 lesverdige innlegg om «The phase relation..» på sin blogg.

     • Jeg konstaterer at det ikke har kommet saklig kritikk til forskningen fra Humlum et al.

      Benestad og hans likesinnede i IPCC-leiren har vist før : «….. that you can get any kind of twaddle published, if you keep trying and submit it to different journals.»

      Sitat Judith Curry.

     • Tre fagfellevurderte kommentarer til Humlum-studien er i følge Aaslid ikke saklig kritikk. Så hva i all verden er saklig kritikk i din verden Aaslid?

     • Aaslid «At Benestad ikke liker studien, ikke forstår den og “stusser” over den som du skriver er også irrelevant, så lenge han ikke har kommet med en fagfellevurdert rapport som viser at de tar feil.

      Du har tydeligvis vanskelig for å forstå dette, Østensen: Det er stor forskjell på å utgi en fagfellevurdert forskningsrapport som er det Humlum et al har gjort, mot det å vake i kommentarfeltene med mer eller mindre saklige kommentarer, som er det du, Richardson og Benestad har gjort.»

      Tre fagfellevurderte kommentarer til Humlum et. al, blir vist til. De er publisert og fagfellevurdert i samme tidsskrift som Humlum et al publiserte i, Global and Plantery Change.

      Aaslid: «Jeg konstaterer at det ikke har kommet saklig kritikk til forskningen fra Humlum et al.

      Benestad og hans likesinnede i IPCC-leiren har vist før : “….. that you can get any kind of twaddle published, if you keep trying and submit it to different journals.”

      Konstater hardere Aaslid. Det ser ikke ut til at virkeligheten hørte deg første gang.

     • Geir Aaslid forstår dessverre ikke hva han selv skriver. Mulig det kommer av at han har, i følge seg selv, «en klassisk realfaglig forståelse som norske skoler forlengst har sluttet å undervise». Denne «forståelsen» kalles nok ofte på norsk «selvbedrag». Som Aaslid riktig påpeker (bravo) så undervises ikke «selvbedrag» i den norske skolen.

     • Raaen. Minner om at den famøse Hockeykurven stod i Nature (første artikkel). Hva med alle IPCCs dementier? Hvor sto de publisert ved første gangs alarmoppslag? Enten i peer rewied eller ikke. Begge like uheldig for IPCC. Som for klima skal forholdene om vitenskapelig publisering tilpasses det som passer IPCC-leiren

    • Østensen om grundig tilbakevising. Det er jo interessant at det viktigste ved Humlums et als. arbeid er at det fremkommer at temperaturen stiger først, så kommer CO2. Og like interessant at når CO2 kommer på topp greier den ikke holde på varmen/temperaturen. Likevel skal CO2 ifølge Østensen og likesinnede være dominerende. Det samme skjer knyttet til iskjernene i Antarktis, men på mye lengre tidsskala. Den som ikke vet det vet lite om klima skrev Prestrud. Også andre data viser det for stomata – altså antall spaltåpninger i blader.
     Og alle klimavariasjoner før 1945-50 er naturlige siden CO2-utslipp var bagatellmessige før den tid.
     Om CO2-syklusen og bidrag er det etterhvert mange publikasjoner som støtter opp om liten mennekeskapt andel. Bl. a. Salby, Harde, Jawrowski/Segalstad m. fl.
     Som en kuriositet ble det anført at 2014-2016 steg CO2 mer enn noen gang tidligere. Andre publisrte at utslipp av CO2 var flatet ut (så kanskje var det håp for kloden likevel?). Her er det kun forbruksberegninger fra produksjonsdata og målinger (som skal være utsøkte?) – ingenstore metodiske utfordringer.Østensen har sikkert en forklaring på hvor den betydelige økningen kommer fra? F.eks El Nino?
     Det er fint (og forståelig) at det er så lite innsigelser til hovedtema om at det er solen som varmer opp havet.
     Da er det greit å spore av debatten fra noe prinsipielt vikitig og rimelig entydig med å trekke inn CO2-syklusen. Der selv IPCC bare beregner en liten effekt fra CO2. Det meste skjer med forsterkning med vanndamp. Som jo er et postulat. Det stemmer ikke engang med målingene det tar utgangspunkt i.

     • «Det er jo interessant at det viktigste ved Humlums et als. arbeid er at det fremkommer at temperaturen stiger først, så kommer CO2.»

      Som Troy Masters kommenterer: «In fact, we can calculate precisely the percent of the atmospheric CO2 increase that was caused by surface warming by subtracting the “resulting” atmospheric CO2 from the anthropogenic CO2: 0.33 ppm out of 62.2 ppm, or 0.5%. In other words, 99.5% of the CO2 increase in this model run is the result of the programmed anthropogenic emissions, despite what the DIFF12 chart would appear to show. [ ] In other words, the method chosen in the paper does not support its conclusions.»

      Ellestad, Humlum-studien er grundig tilbakevist. Og økningen av CO2 i atmosfæren kommer fra oss, menneskene. Se f.eks. http://hpklima.blogspot.fr/2013/06/armosfrisk-co2-og-menneskeskapte.html som Raaen henviste til tidligere.

      «Det er fint (og forståelig) at det er så lite innsigelser til hovedtema om at det er solen som varmer opp havet» For det første påstår du at havtemperaturen før blant annet Harvey var lavere enn normalt. Det er som jeg har vist tidligere (og som du for øvrig ikke vil kommentere) feil. For det andre skrev jeg 4. februar kl. 14.36: «Hvordan forklarer du ellers at verdenshavene har blitt varmere de siste tiårene? https://eos.org/opinions/taking-the-pulse-of-the-planet
      Solaktiviteten går jo nedover?» (og som du for øvrig heller ikke vil kommentere)

     • Østensen. Om CO2 og påvirkning så er det mye data som viser at det er så dårlig sammenheng mellom CO2 og temperatur opp gjennom millioner av år CO2 ikke kan styre klima slik IPCC konkluderer (se bl.a. https://forskning.no/meninger/kronikk/2012/04/temperaturen-styrer-atmosfaerisk-co2). Al Gores store klimaløgn om istidenes variasjoner med CO2 er da også grundig avslørt og selv Prestrud har sagt seg enig. Økt temperatur bidrar til å øke CO2-konsentrasjonen. Like viktig er det at Høyere CO2-konsentrasjon ikke greier å opprettholde høy temperatur.
      Vi vet jo ellers fra grunnleggende kunnskap at høyere havtemperatur frigjør CO2 fra havet. Men det er jo interessant at Humlum et als. kurve viser at T kommer først. At dette fenomenet også må reflektere El Nino-fenomenet er jo selvsagt og endrer intet. Som når CO2 økte til rekordnivå de foregående 2-3 år mens utslippene var flate eller gikk litt ned.

      Ellers får du se på endringene av havtemperatur i sargossahavet over tid. Ifølge IPCC ingen påvirkning fra CO2

     • Humlum-studien er grundig tilbakevist (ikke mindre en tre fagfellevurderte kommentarer). Vi vet at havet tar opp CO2 (ikke frigjør, se blant annet artikkel av Bjørn Steen). Alle vet at menneskeskapte klimaendringer ikke fant sted for millioner av år siden.

      Har du ikke noe annet å komme med enn en feilslått studie, en misforstått teori og en selvfølgelighet?

      «Som når CO2 økte til rekordnivå de foregående 2-3 år mens utslippene var flate eller gikk litt ned.» Kumulasjon er et ukjent begrep for deg?

     • Havet tar opp CO2 og det kan avgi CO2. Er det høy konsentrasjon vil det avgi dersom temperaturen øker. Ikke omskriv termodynamikken og lover om løselighet Østensen. De to prosessene foregår i ulike havområder og til ulike tider. Etter istiden regnes økningen i CO2 å komme fra havet.
      Og da kommer temperaturen først deretter CO2. Som under El Nino. Og det er det Humlum et al. viser i figuren. Det er å vise at El Nino har effekt – ikke å gjenoppdage El Nino.
      Vitenskapen teller ikke antall peer reviw artikler. Det finnes ‘bøttevi’s av feil i dem og dårlig arbeider ‘på begge sider av gjerdet’.

     • Havet har et netto-opptak av CO2 så jeg skriver ikke om noen lover. Se hva Bjørn Steen skrev: «[ ] nå har vi store, antropogene utslipp av CO2 til atmosfæren. Og vi skal se at denne økingen av CO2 – konsentrasjonen i atmosfæren gjør det umulig for havet å netto avgi CO2 til atmosfæren. Henrys lov og Van’t Hoffs likning vil vise dette tydelig»

      Det er sikkert mange feil i fagfellevurderte artikler, men jeg skjønner ikke hvor f.eks. Benestad og Masters tar feil ang. Humlum-studien. Kan du opplyse oss?

     • Østensen. Beklager, men så langt i debatten om klimaspørsmålet er Steen og Benestad lite troverdige som objektive sannhets kilder. Når det gjelder havet som lagringsplass for CO2 har havet løst 40 000 milliarder tonn mot 800 milliarder tonn i atmosfæren. Havet hart en uendelig kapasitet til å binde alt påvist fossilt karbon på jorden. Det er nok kalsium i havets øverste 200 meter til å binde tilført all CO2. I tillegg bindes karbon i vann og hav også av barium og magnesium. Dette underslåes behendig av dine sannhets kilder, og er ikke i samsvar med naturens dynamikk. Men når det gjelder å oppfylle CO2 hypotesen, er det ingen grenser og magemål blant alarmistene til å trikse med naturlover, fysikk, temperaturmålinger(bl.a. Mann kølla og Klimagate) og observasjoner.

     • Lars Olav, dette handler ikke om troverdighet (selv om troverdigheten til Benestad og Steen selvfølgelig er milevis høyere enn dem KR pleier å vise til), men om at Humlum og co har gjort en kjempeblemme som gjør at deres konklusjon blir riv, ruskende gal.

      Er det ikke også på tide å slutte med tåpelige utsagn som at «alarmistene» trikser med naturlover og fysikk?

     • «Det er fint (og forståelig) at det er så lite innsigelser til hovedtema om at det er solen som varmer opp havet.»

      Selvfølgelig varmere sola havet.

      Men hva skjer når havoverflaten får tilført ca 2W/m2 mer enn før, i forum av IR fra atmosfæren, Ellestad? Har det noen effekt, eller blir energien borte?

     • Forsøk viser, som gode naturvitenskapelig kunnskap, at der det er fuktighet vil overflatetemperaturen være lavere fordi noe vann fordampes, og det krever masse energi. Det inngår i den hydrologiske syklus og transporterer varmen opp i atmosfæren mye raskere enn strålig. Dette bidrar til avtagende laps relativt til tørr atmosfære.
      Uansett er det et stykke fra under 0.1 mm til å varme opp dyphavet.

     • Det var da ikke et svar.

      Men la oss si 2W/m2 bidrar til økt fordampning fra vannfilmen.

      For å få økt fordampning må temperaturen øke. Noe av energien vil ikke gå over i atmosfæren via fordampning, men bli mikset nedover via bølger og vind.

      Ergo, og dette er usedvanlig vanskelig å komme unna, Ellestad, vil 2W/m2 mot havoverflaten ha en effekt. Jeg forstår deg slik at du ikke er uenig i dette.

      At effekten av 2W/m2 er liten i forhold til effekten fra sola er ingen uenige i.

      Og da gjenstår det bare å regne på hva denne effekten fra økt IR har å si.

      Det kan man f. eks bruke den norske klimaNorESM til.

      NorESM har en transient klimarespons (TCR) på 1,4C. Dette stemmer bra med beregninger gjort av TCR basert på temperaturobservasjoner, og ligger innenfor IPCCs estimat.

     • Minimalt. Dette gir jeg som tilsvar til Raaen lenger opp. Det kan jo bare være minimalt i forhold. Det fremgår jo også av figuren fra Sargossa at det er betydelige endringer fra solen i tider det ikke var noe menneskeskapt. Eller er ikke den figuren av interesse for dere?

     • Den bidrar pimært til fordampning slik IPCC anfører i andre sammenhenger knyttet til forsterkning.I tillegg vil varmere øvre molekylære sjikt stråle ut litt mer enn det ville gjort ved litt lavere temperatur. Det er forsvinnende lite bidrag, laaangt unna mengder som kan bidra til havets varmemengde. (temperatur er jo bare et egnet målestørrelse)..Det vil jo inngå som et av mange elementer i usikkerheten i enhver beregning. Det blir havets varmekapasitet som helhet og transport av denne energien som bestemmer vekselvirkning mellom hav og atmosfære.
      Likevel er ‘science settled’ når 75% av klodens overflate ikke kan bidra med noe markert signal. (og ikke å forglemme skydekke (ca 65%) som dominerer i sine områder. Det blir lite igjen.

     • Her var det kjemisk fritt for kvantifisering, Ellestad.

      Det er fint vi er enige i at økt IR mot overflaten gir oppvarming.

      Så får du komme tilbake til oss når dere har forsøkt å kvantifisere bidraget.

      Merk at «minimalt», «forsvinnende lite», «laaangt unna mengder som kan bidra til havets varmemengde» og andre håndveivinger ikke er særlig overbevisende, all den tid bidraget fra økt CO2 faktisk gir et svakt, men vedvarende og økende pådriv. Og siden du er enig i at dette pådriver har en effekt, om enn liten, så er det opp til dere å vise hvor lite det er. I mellomtiden har vi andre fagmiljøer som ligger noen lysår foran KR i så måte.

     • Mark Richardson har for øvrig en svært oversiktlig gjennomgang av denne Humlum-studien på et nettsted KR har sensurert en rekke ganger (scept… sci…). Han skriver blant annet: «Humlum et al’s paper caught my attention when it said that “CO2 release from use of fossil fuels have little influence on the observed changes in the amount of atmospheric CO2”. ‘Skeptics’ called it a ‘blockbuster’ paper and that’s a good description: if true, Humlum et al had just disproven the conservation of mass. This should put them top of the list for a Nobel prize and it was such a big deal that I read the paper twice, ran the numbers myself and then emailed Ole Humlum to check I was doing it correctly. But using maths, I couldn’t come up with the same conclusion as they did, I got completely the opposite answer!»
      Ikke overraskende er ikke Humlum-studien annet enn et mesterlig eksempel på dårlig matematikk.

  • Helt enig med deg Egil, svært lett å forstå påstanden. Men hvor stor denne drivhuseffekt er, eller har økt, har alarmistene ikke svar på.
   Når alle modeller i ettertid viser for stor oppvarming, kan vi i alle fall være enige om at sensitiviteten forsatt blir beregnet for høy.
   Da må vi alle spørre oss, hvor mye må vi sensitiviteten reduseres før modellene i ettertid beskriver den virkelige økningen.
   Dette fakta klarer ikke alarmistene med IPCC i spissen å bortforklare hvor mye de enn prøver.

   • Hei Olav. På Terje Wahl sin blogg på Forskning.no fikk du følgjande svar fra Terje Wahl på tilsvarende problemstilling: «Alarmister eller ikke, målingene indikerer i hvert fall en transient klimarespons (TCR) på ca 1,4 grader, uansett om den regnes ut på CICERO eller på Judith Currys blogg eller på WUWT. Dette er samme TCR-verdi som den norske klimamodeller NorESM produserte da den ble satt igang med å kverne på likningene sine. Så jeg synes du i innlegget ditt overdriver hvor dårlige klimamodellene er.» Du fulgte ikkje opp dette svaret frå Wahl, og det skjønner eg godt. For det er jo etter kvart lite hold i den generelle påstanden din om at modellene treffer dårlig.

    • Forfang. Du må nyansere beregningene mer. Mange tar utgangspunkt i IPCCs effektverdi for dobling av CO2 på ca 1 C. Så er det den postulerte økningen av vanndamp fra denne varmeeffekten og det skal gi forsterkning på ca 3-5 C. Men det måles mindre vanndamp i de atmosfærelag CO2 postulerer (relativ fuktighet konstant) at det skal være mer. Mindre vanndamp i disse lag kompenserer for de økte effekter CO2 måtte ha. Det baseres på målinger fra både satellitt og værballonger.
     Her ligger vel mye av årsaken til den faglige uenighet – i alle fall de alarmerende påstander. Også grunnen til at TCR er senket til mellom 1-2.5 C i siste rapport.

     • Hva er feil med Dessler et al 2008: «RH increased in some regions and decreased in others, with the global average remaining nearly constant at most altitudes. The water-vapor feedback implied by these observations is strongly positive, with an average magnitude of lq = 2.04 W/m2/K, similar to that simulated by climate models. «

     • Østensen. Du kan se kurvene på climate4you. NOAA hadde en fra 1948 som viste det samme. Vi må diskriminere mellom de ulike lag. Derfor må man se oppe i atmosfæren der modellene beregner effekten. Middelverdier som Dressler henviser til har liten interesse.

     • «Mange tar utgangspunkt i IPCCs effektverdi for dobling av CO2 på ca 1 C. Så er det den postulerte økningen av vanndamp fra denne varmeeffekten og det skal gi forsterkning på ca 3-5 C»

      Har du en henvisning til at IPCC hevder tilbakekobling fra økt vanndamp vil gi en effekt på 3-5C i tillegg til de ca 1,2C før tilbakekoblinger?

      Det stemmer nemlig i hvert fall ikke med den norske klimamodellen, NorESM. Ei heller med arbeider av Skeie, Myhre m. fl.

      (La meg minne deg om at NIPCC fortsatt gjengir IPCC fullstendig feil på dette området, hvis det er NIPCC som har gitt deg grunnlaget for påstanden).

     • Det er jo over 100 klimamodeller. De varierer sikkert med hvorledes de legger inn forsterkningseffekt.
      Hele forsterkningseffekten har ligget på fra 1,5- 6 ganger i ulike arbeider. IPCC har tidligere hatt 3-4.5 x. Dette er jo behandlet i egne kapitler i alle rapporter. Dette for at effekten av vanndamp ikke skal måtte sammenlignes med CO2-bidraget i samme figur. Da ville jo oppslutningen o CO2 dale kraftig.

     • Det står i hver IPCC-rapport. Nornalt et t eget kapittel for forsterkning. Dette for å ikke å gi folk inntrykk av at vanndamp dominerer totalt over CO2. Hvis du ikke gidder å slå opp i rapporten kan du ta det fra en annen vinkling.. IPCC har i siste rapport 1C som nedre grense for TCR. Det er effekten fra økt CO2 ved dobling med liten forsterkning fra vanndamp.

    • Når man lager mange titals modeller og nye med jevne mellomrom, burde noen angående spesifikke temaer til slutt kunne treffe.
     Tror du bør se foredraget til John Christy fra 2016 før du påberoper at klimamodellene benytter rett sensitivitet.

     Hvilke innlegg jeg velger å svare på avgjør jeg. Jeg har vel ikke svart på alle dine innlegg heller. Hadde for eksempel Wahl svart: det er mulig tidligere modeller hadde noe høyre økning enn man i ettertid fikk, men man har lært etc etc etc. Men en kategorisk avvisning av påstandene inviterer ikke til debatt. Den diskusjonen ville bli en skyttergrav diskusjon. Selv Wahl må ha fått med seg hvor mye modellene fra 1988 bommet. Hjalp det, nei. Modellene fra 1999 var nesten verre.Og ingen modeller var i nærheten av og beskrive hiatus eller pausen.

     Du kan vel ikke følge mye med om du ikke finner modeller som treffer dårlig.
     Det må jo nødvendigvis gå noen år, før man kan avgjøre om modeller treffer, spesielt da de faktisk beskriver temperaturøkninger over lengre tid. De nyeste skal faktisk i fremtiden beskrive om nåværende TCR er rett eller ikke. Modeller laget i eks 2015 bør ikke har store variasjoner med dagens temp, eller?
     Men modeller fra eks 2009 treffer dårlig med nåværende temp (i alla fall før siste nino), selv om modellmakerne har forsøkt å begrense seg. Jo eldre modell jo dårligere korrelasjon. Dette er et faktum, selv etter jukstering av nye og gamle målinger/data.

     • Hei Olav. Du etterlyser ein meir nyansert framstilling av kor godt modellane treffer. Men eg må si at hos klimarealistane manglar nyansane totalt. Framstillinga er jo einsidig og allttid som følger: «Klimamodellene feiler grovt». Din påstand, som Wahl svarte på, var like tom for nyansar: «Ekstremt overdrevne prognoser, modeller som feiler så til de grader og påståtte korrelasjoner som aldri inntreffer, produserer skeptikere på global basis.» Svaret hans var jo avbalansert i forhold til dette: «Alarmister eller ikke, målingene indikerer i hvert fall en transient klimarespons (TCR) på ca 1,4 grader, uansett om den regnes ut på CICERO eller på Judith Currys blogg eller på WUWT. Dette er samme TCR-verdi som den norske klimamodeller NorESM produserte da den ble satt igang med å kverne på likningene sine. Så jeg synes du i innlegget ditt overdriver hvor dårlige klimamodellene er.» Eg oppfattar svaret hans som avbalansert, ei oppsummering av dagens situasjon konkretisert til ein konkret klimamodell, heilt naturlig ut fra dine unyanserte påstandar utan dokumentasjon og konkretisering. Du oppfatter svaret som «en kategorisk avvisning av påstandene» som ikkje inviterer til debatt». Ja, verden oppfattes ulikt. Det eg reagerte på i innlegget ditt var: «Når alle modeller i ettertid viser for stor oppvarming, kan vi i alle fall være enige om at sensitiviteten forsatt blir beregnet for høy.» Trass i svaret du fikk frå Wahl er du fortsatt like unyansert og upresis. På kva for grunnlag kan du si at klimamodellen NorESM er feil, og at en transient klimarespons på ca. 1,4 grader er for høg? For slik du uttrykker deg er det vel det du meiner?

     • Hør nå her, når modellen med minst økning (som forøvrig også er noe høyere enn observert økning) beskrives – lav troverdighet (low confidence) – må man nesten ta et snitt av 102 modeller som eks. John Christy gjør (high confidence). Dette snitt er vesentlig høyere enn observert virkelighet.
      Om denne graf er rett, noe jeg tror, kan jeg vel ikke beskrive det som annet «ekstremt overdrevne prognoser».

      Ellers er jeg enig i at jeg godt kunne ordlagt meg med noe lavere «confidence», lettere og debattere da. Og jeg er absolutt enig i at Wahl svare veldig avbalansert og høflig. Kanskje noe både du og jeg (og andre) burde bedre.

      Skjønner du har lyst til å diskutere TCR og hvor stor andel CO2 eller aerosoler etc. etc, utgjør av denne «forcing» som gir TCR.
      Hvorvidt denne 1,2-1,3-1,4 er forbigående og vil synke eller stige, er rett å slett en diskusjon jeg ikke er videre kompetent til.
      Så dette overlater jeg til de som forstår dette bedre enn meg.
      Men jeg synes det er svært interessant å følge med i slike diskusjoner. Spesielt om noen påstår visse mønstre (pattern) tolkes feil og dermed gir urealistisk høy eller lav TCR.

      Hvorfor er det interessant, og hvorfor tror jeg kanskje TCR blir beregnet for høy, fordi modellene foreløpig alltid ender med høyere stigning enn virkeligheten. Da må beregnet sensitivitet være beregnet feil. Slik jeg forstår det må «forcing» fra diverse elementer være beregnet for høy. Forklar meg gjerne Folke.
      Så jeg gjentar: hvor lav sensitivitet må vi ned i før modellene er i nærheten av virkelige målinger i ettertid.

     • Hei Olav. Du viser til John Christy og snittet av 102 klimamodellar, og konkluderer: «må man nesten ta et snitt av 102 modeller som eks. John Christy gjør (high confidence). Dette snitt er vesentlig høyere enn observert virkelighet. Om denne graf er rett, noe jeg tror, kan jeg vel ikke beskrive det som annet “ekstremt overdrevne prognoser”.» Kvifor kan du ikkje bruke litt kritisk sans på temperaturkurva til John Christy i denne figuren, som bare er 1/3 av målt temperaturauke? Dersom du ikkje har sett andre analyser av kor godt modellane treffer, så bør du lese denne: https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming Lenger oppe i denne tråden er det fleire innlegg som er aktuelle i denne diskusjonen. Vidar Nilsen 7. februar 2018 at 13:06: «NorESM har en transient klimarespons (TCR) på 1,4C. Dette stemmer bra med beregninger gjort av TCR basert på temperaturobservasjoner, og ligger innenfor IPCCs estimat.» Lars Østensen 7. februar 2018 at 21:56: «Noen modeller gir for høy temperatur, andre gir for lav. De treffer nå alle relativt godt (i motsetning til Humlum og co som feiler totalt i sine varsler om Svalbard).» Eg skjønner ikkje på bakgrunn av dette konklusjonen din: «Hvorfor er det interessant, og hvorfor tror jeg kanskje TCR blir beregnet for høy, fordi modellene foreløpig alltid ender med høyere stigning enn virkeligheten.» Du gjømmer deg alltid bak det generelle «modellene» når du påstår at modellene feiler. Kvifor kan du ikkje være konkret? Dersom alle modeller feiler, så må vel også NorESM være feil? På kva for grunnlag trekker du den konklusjonen?

     • Nå er det ikke du, Folke, som setter premissene for hvor generell eller konkret diskusjoner jeg innlater meg i, skal være. Jeg kan bruke svært mye tid på å forklare hva jeg mener er feil med påstander på de sider du henviser til, men jeg kan ikke se poenget med det.
      Dessuten hva får deg til å være så sikker på at jeg ikke har lest de nettsider du henviser til. Fordi jeg ikke mener det samme som deg, har jeg ikke lest dem?
      Dessuten , hva mener du med at jeg «gjemmer meg alltid bak», er det fordi jeg ikke diskuterer på dine premisser.

      Om du mener TCR er på 1,4 og jeg, la oss si, mener den er på 0,14, hva skal en slik diskusjonen føre til. Hvis jeg for eksempel mener havoverflaten reflekterer nærmest all IR-stråling, hva skal vi diskutere. Skal du bevise jeg har/tar feil. etc etc.

      Da får heller du komme med en svært god forklaring på hva som er feil i John Christy’s påstander om at 102 modeller skyter over målet. Tror du skjønner hvilke modeller han viser til.

      Jeg gjentar meg selv for siste gang, når vi snakker om hvordan «de aller fleste» modeller beskriver hvilke temperaturøkninger vi skal få i ettertid, beskriver de vesentlig høyere økning enn målinger i ettertid viser.
      Da må hvordan økning skal skje, – sensitiviteten til drivhusgasser (spesielt CO2) -, og hvorfor dette skal skje , – fordi mengden drivhusgasser øker – , være feil beregnet.

      Det er et vell av rapporter, oppsummeringer, foredrag holdt eller laget av diverse vel renommerte vitenskapsfolk som hevder det samme. Dette fakta (for høy sensitivitet av CO2) er en av de viktigste årsaker til skeptisisme.

      Herved slutter jeg å svare på kverulering.
      Du forstår svært godt hva jeg mener, hvorfor jeg mener det og på hvilket grunnlag.

      Ferdig.

     • «Da får heller du komme med en svært god forklaring på hva som er feil i John Christy’s påstander om at 102 modeller skyter over målet.»

      Olav, hvorfor skal vi legge vekk over 150 år med fysikk og tusenvis av anerkjente studier for å kommentere en graf (for den midtre troposfæren) som er «hjemmesnekret» av person som jobber for politiske lobbyer?

      «Dessuten hva får deg til å være så sikker på at jeg ikke har lest de nettsider du henviser til. Fordi jeg ikke mener det samme som deg, har jeg ikke lest dem?»

      Du kan tydeligvis ikke ha lest den siden det er henvist til da den veldig tydelig viser hvordan noen modeller viser for lav temperatur, mens andre viser for høy temperatur. Hvorfor er du kun opptatt av modellene som viser for høy temperatur? Hva med modellene som har vist for lav temperatur? Og hva med modellen til Humlum? Den som ikke bare tar feil, men viser helt feil trend?

     • Hei Olav. Kvar dag der eg kan lære noko nytt er ein god dag. Når eg oppdager at mi gamle oppfatning av ei sak er feil så endrar eg også framstillinga av saka. Det kalles å lære av ny kunnskap. Mulighetene for å lære noko nytt var også årsaka til at starta med å lese klimarealistane sitt stoff. Men dessverre såg eg snart at her var ingen opptatt av å lære, alle var opptatt av å presentere stoff som støtta gamle oppfatningar og å avvise all informasjon som ikkje passar. Eg har lært mykje på det året eg har fulgt med, men da stort sett av dei som opponerer mot klimarealistane. Det er merkelig å oppleve at ein youtube-video blir oppfatta som meire truverdig enn 150 år med forskning. Det er merkelig å oppleve at sjøl etter at du er gjort oppmerksom på at mange klimamodellar treffer godt så fortsett du å skrive «Når alle modeller i ettertid viser for stor oppvarming, kan vi i alle fall være enige om at sensitiviteten forsatt blir beregnet for høy.» Ingen moderering, og dermed ingen troverdighet. Ingen ny kunnskap rokker ved gamle oppfatningar. Ja, eg ser kva du meiner, Olav. Og eg ser på kva for grunnlag du meiner det. Du velger å sjå bort frå all ny informasjon som ikkje passer med dine gamle oppfatningar.

     • Forfang. Nå tuller du igjen. Det hjelper ikke om du refererer til Wahl og Cicero. Når det gjelder TCR, er det konstruert av IPCC lobbyen og Cicero, som ikke baserer seg på fakta, fysikk og naturvitenskap, men er opprettet for å bevise den menneskeskapte globale oppvarming. For å jukse det til er intet middel hellig. 1,4 grader TCR fremskaffes ved å vektlegge atmosfærisk CO2 altfor høy verdi som faktor i oppvarming av hav og luft.

  • Fint at Hjelmeland er enig i hovedpoenget – at solen varmer havet, og sprer varmen mot polene i strømmer med variable varmeimpulser. Hvis han kan gå inn i de data som også viser at disse impulsene variaerer i viktige klimatiske soner, som Arktis, kan det bli ytterligere økt felles forståelse.
   Inntil da får det være Hjelmelands egen oppfatning at 2 W/m2 betyr mer enn 1300W/m2, 300W/m2 eller 100-200W/m2, eller 40W/m2 for den skas skyld litt avhengig av hvilke tall man benytter i hvilke tid og områder. Det er her hans oppfatning som ikke gir noen rom for tvil, skiller seg fra klimarealistene.

 5. Ellestad, når har du tenkt å rette opp i påstanden «Ikke var det varmere hav, men om det hadde vært det ville det skyldes naturlige variasjoner.»? Som kjent var havet varmere enn normalt (6. høyeste temperatur noen gang registrert i følge din venn Roy Spencer), og solinnstrålingen har sunket helt siden 60-tallet.

  • Lars, Ellestad svarer sikkert med sedvanlig vitenskapelig tyngde. Men når det gjelder siste El Nino er den sannsynlige årsak helt klar.. Målt kraftigere solaktivitet i perioden 2012 til 2014. Godt redegjort i en artikkel her. Søk på. KRØ: «Solaktiviteten drev siste års El Nino.»

  • Du må lese det som står i artikkelen Østensen, da har du svaret. Når det er solen som varmer opp havet så blir det uansett ikke menneskeskapt selv om havet blir varmere. Men som Spencer anviser i figuren så er det ikke varmetoppene i Gulfen som gir orkaner. Det var heler ikke spesielt varmt i de havområdene i Atlanterhavet der det dannes, et par grader lavere enn det som ofte er vanlig for sterke orkaner.
   Og så må du slutte å benytte gjennomsnittstemperaturer. Det er de lokale forhold i orkanområdene som spiller inn. Videre vil det være fint for deg å vita at under de varme periodene med El Nino er det bare i snitt en sterk orkan som når land i USA/ Mexico/Honduras. Under den kalde La Nina er det 2.2.
   Det er andre mekanismer som også er viktige, oppe i atmosfæren og sannsynligvis solaktiviteten.

   • «Når det er solen som varmer opp havet så blir det uansett ikke menneskeskapt selv om havet blir varmere.» Havet må jo bli varmere pga. et eller annet. Sola er det ikke (lavere solinnstråling) så da må det være noe annet.

    «Det var heler ikke spesielt varmt i de havområdene i Atlanterhavet der det dannes, et par grader lavere enn det som ofte er vanlig for sterke orkaner.» Kilde?

    «Og så må du slutte å benytte gjennomsnittstemperaturer.» Jeg skrev: «6. høyeste temperatur noen gang registrert i følge din venn Roy Spencer» Hvor er gjennomsnittstemperaturen jeg visstnok skal ha benyttet?

    «sannsynligvis solaktiviteten» Hvilken solaktivitet var det som gjorde at det i 2017 var mange sterke orkaner?

    • Østensen. Nå må du lese det som så står og ikke minst se på figurene. Den første er jo solflekksykluser. den andre viser stor påvirkning – fra sol. IPCC har lite forklaringer å stille opp med.

     • Ellestad, du viser til kilder fra 1979 og 1988.Tror disse dataene sier fint lite om havtemperaturer i 2017… Begynner å bli noe lei av dine unnvikende svar…

     • Det var med vilje. For solflekkkurven står seg fremdeles i dag, supplert med havnivåvariasjoner med samme gode korrelasjon. Og det var velkjent at Golfstrømmen varierte før IPCC ble dannet. Den gjør det fremdeles. Men dette er ikke tilført debatten. Enhver får gjøre seg opp en mening om hvorfor.
      Det kommer mer om dette i et annet Klimanytt.

     • Du hadde en påstand ang. havtemperatur i 2017: “Det var heler ikke spesielt varmt i de havområdene i Atlanterhavet der det dannes, et par grader lavere enn det som ofte er vanlig for sterke orkaner.” Denne påstanden er du på ingen måte i stand til å dokumentere.

     • Nei, Ellstad. Det er du som ikke klarer å dokumentere dine påstander. NOAA varslet høy orkanaktivitet pga. varmt hav (et varsel som stemte). NOAA sitter på førstehåndsinformasjon. Du påstår de tar feil. DU må dokumentere.

 6. Når man kommer til hytta en vinterkveld og fyrer opp, kommer all varmen fra ovnen. Men alle vet at isolasjonen betyr mye for hvor varmt det blir.

  Slik er det også med havet: All energien kommer fra sola. Men størrelsen på varmetapet – isolasjonen – betyr noe for hvor varmt det blir. Det kan bli varmere på tross av litt svakere sol om planet-isolasjonen blir bedre.

  Drivhusgassene bidrar til jordas isolasjon – og de er økende.

  Økende havtemperaturer skyldes ikke den svakt(!) avtagende sola selv om varmen fortsatt kommer så godt som 100% fra den.

  • Det var da et veldig dårlige ‘bilde’ Raaen å snakke om et lukket system når det er komplett åpent som i vår atmosfære. Den eventuelle isolasjonen kommer fra varmekapasiteten fra molekylene i atmosfæren som helhet – nitrogen og oksygen. Det trykket de utgjør er viktig, knfr. Volkin og Zeller. Temperaturøkning i de aller ytterste molekylære lag i havoverflaten går med til økt fordampning av vann og økt utstråling. Det er så enorme forskjell på solenergibidraget i størrelse og nedover i havet at det den postulerte tilbakestrålingen på 2W/m2 (som heller ikke er et realistisk bilde) er bare som støy å regne. Det de infrarøde atmosfæremolekylene bidrar med er økt termalisering og dermed økt konveksjon som dominerer energitransporten den første kilometer oppover er økt. Det gir meget liten temperaturøkning ved overflaten. Det vil igjen bidra til økt vind lags overflaten og ytterligere forsterket fordampning. Dette er en av grunnen til at dyp konveksjon som bringer energi helt opp i stratosfæren, er fremtredende i tropisk sektor.

 7. Referansen for figur 2 er Strommel, 1979. Den som dveler mer enn 2 sekunder ved figuren, vil undres hvordan Strommel i 1979 kunne si noe om 2006.

  Den som bruker 2 minutter med google, vil finne ut at Strommel’s artikkel handler om noe helt annet.

  Beveger man seg så til referanse 3, Keigvin 1996, finner man heller ikke figuren, men en liknende som inneholder dataene.

  Så en eller annen har brukt Keigwins data og tegnet om figuren.

  Hvor er så figuren hentet? Det blir jo en gjetning, men dette er en kandidat.

  • Hva er det nå da Raaen, det står jo at prikken for temperaturen i Sargassohavet i 2006 ER FØYD TIL. Kan du ikke lese.
   Hva i all verden er suspekt ved det? Hva er det du insinuerer nå?
   Jeg har ikke klart å forstå hva du skal frem til, uansett hvor kverulantisk jeg forsøker å tenke.
   Men det er mulig din form for kverulering og insinuasjoner er på et veldig høyt nivå. Det virker jo som om det er et poeng å finne feil ved hva folk skriver koste hva det koste vil.

  • Keigvin og Strommel skal bytte plass (Fant det ut, men for sent for retting). I Keigvins figur (Saragossa) er det i teksten anført at 2006 er føyd til

Kommentarer er stengt.