Solaktiviteten for mars måned

Vi ser på solaktiviteten i mars måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, nettsiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Mars utmerket seg med svært lav solaktivitet, noe som vil være normalen i resten av denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021.

Svært svak sol i mars
Observerte solflekker (SSN – Sun Spot Number) var i mars 17,7 som bare er 35% av det forventede denne måneden, utifra gjennomsnittet for denne 100. måned i nåværende solsyklus som startet i desember 2008 – basert på kalkulasjon av observasjoner fra de 23 tidligere solsykluser som vi kjenner tilbake til 1755. Det var hele 16 dager i mars uten en eneste solflekk.

Figuren til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, samt gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, med syklus nr 5 i sort – som fant sted midt i Dalton-minimumet i årene 1798-1810. For hver nye solsyklus starter man månedstellingen fra nr 1, man sammenligner så dette månedsnummeret med samme månedsnr i alle de tidligere solsyklusene.

Den gjennomsnittlige lengden på en solsyklus er 11 år, korteste syklus har vært 7 år, mens den lengste har vært på 14 år. De varmeste syklusene har vært de korteste, mens de kjøligere er lengre enn gjennomsnittet. Forrige syklus varte i 12,2 år og denne syklusen kan bli minst like lang.

Akkumulerte solflekkavvik
Nedgangen i solaktivitet ser vi klarere på denne figuren, under til venstre. Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 94 måneder. Her ser man tydelig en sterkere solaktivitet i forrige århundre, fra syklus 17 til 23 og figuren viser veldig klart hvor mye svakere inneværende syklus er i forhold til alle disse – tredje svakest etter at observasjonene startet i 1755.

Anomaliene summerer seg til minus 3900.

Hva indikerer informasjonen over?
Våre venner i Tyskland har tatt fram en figur hvor solflekktallene er glattet i grupper på 4 solsykluser, slik at vi kan få et klarere bilde av solaktiviteten.

Figuren til venstre viser helt til venstre en flik av det lange Maunder-minimumet på bunnen av Den Lille Istid (1645-1715), samt Dalton-minimumet under Napoleonskrigene og det mindre Spörer-minimumet for litt over 100 år siden. Som man ser har solaktiviteten vært sterkt nedadgående i mer enn 20 år, fra en historisk topp i 1991 (man må ca 8000 år tilbake for å finne tilsvarende sterk solaktivitet).

Man vet at det er en forsinkelse på ca 12 år før man ser effekten på temperaturene i vår atmosfære. Og man vet at El Ninjo – den sterke energiutvekslingen mellom hav og atmosfære kan overskygge effekten av solaktiviten.Man vet også at det er betydelige regionale variasjoner for hvordan klimaet påvirkes, slik at beregning av globale gjennomsnitt langt på vei blir meningsløse. Men hovedtrenden for de neste tiårene er klar, det går med stor sannsynlighet mot kjøligere tider.

Den kollapsende klimaboblen
Dette betyr at vi de neste 2-3 årene kan få en sterkere temperaturnedgang enn vi hadde etter forrige sterke El Ninjo i 1998. For en grundig gjennomgang av hva vi kan ha i vente vises til denne analysen fra Dr. Norman Page, som ble publisert i februar. Han indikerer i sin konklusjon av klimaboblen som er bygd opp av IPCC-leiren går mot en total kollaps rundt 2021 hvor det grunnet en klarere nedkjøling kan bli umulig å forsvare dagens klimapolitikk bygd på paradigmet om den CO2-drevne globale oppvarming.

Allerede i dag ser man tendenser til at klimaboblen er i ferd med å sprekke i USA.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Jeg så på Dagsrevyen i kveld at det er lite is i en Svalbard-fjord og at konklusjonen på elendigheten var pågående menneskeskapt oppvarming som om noen år ville gi 6, seks, grader Celsius høyere årssnitt i nordområdene. Kurvene i grafikken så svært skumle ut, de gikk nærmest rett til værs i årene fremover…
  Av med kofta, dette blir varmt…
  Samtidig leser jeg hos WattsUWT at det aldri er målt så store ismengder av ekstrem tykkelse utenfor Newfoundland og at isbjørner tar seg i land i området…
  Her går det visst mot en ny istid hvis vi skal bruke logikken i NRK-reportasjen…

  • Sikkert ikke så ille. Statoil opprettholder boreaktiviteten og sleper isfjell bort. Og forskerne holder seg til CO2 modellene sine, så feilmeldingen for Svalbard kommer på et noe senere tidspunkt. AMO er på nedadgående, så det kan hende de ikke beholder sin isfrie havn i Longyearbyen så alt for lenge framover. Blir noe mer strevsomt hvis de må utstyres med isbrytere som kan ta 1 m is, men det går nok bra, og det er jo kaldere politikerne våre vil ha det ….

  • Har hørt rykter om at NRK har kjøpt et større antall pent brukte hockeykøller på billigsalg i USA, de er visst ikke så trendy der lenger.

   Isen ved Newfoundland passer ikke helt i kramet til alarmistene, som hardnakket hevder at det store antallet isbjørner observert på land i år skyldes mangel på is…

   «Amid reports that ice conditions between Newfoundland and southern Labrador are the worst in living memory, another polar bear was reported ashore in the area — just after biologist Andrew Derocher explained to the CBC that bears only come on land when sea ice conditions “fail.”»

   https://wattsupwiththat.com/2017/04/23/sea-ice-off-newfoundland-thickest-ever-yet-another-polar-bear-comes-ashore/

   …og isbjørnene sies å være fete og friske og slett ikke nær noen utryddelse.

   • Ikke nok med det, bestanden øker visst og solaktiviteten synker mot et lavt minimum. Kaldt skal det bli, og mange isbjørner…

 2. Som skeptiker prøver man etter fattig evne å være konsekvent i sin skepsis. Spådommer kan først prøves i ettertid, og det kan fort gå på troverdigheten løs for den som prøver å utelate, manipulere eller bortforklare observasjoner som rokker ved teorien. Allerede i høst var det «spådommer» på denne siden om et snarlig, kraftig temperaturfall. Det hadde vært interessant å få en etterprøving på denne siden av disse forutsigelsene. Da kan jo følgende lenke til Meteorologisk Institutt gi noen stikkord til inspirasjon og disposisjon: https://www.yr.no/artikkel/verden-holder-fortsatt-koken-1.13479333

  • Takk for kommentar. De som følger El Ninjo-fenomenet er av den oppfatning at en El Ninjo som regel men ikke alltid etterfølges av en La Nina som returnerer temperaturene til nivået før El Ninjoen. Hvorvidt man velger å tolke det som en spådom eller som noe annet, får være opp til den enkelte leser.

   Analysen til Dr. Norman Page er etterprøvbar, det samme gjelder lignende analyse fra den russiske solfysikeren Habibullo Abdussamatov. For sistnevnte må man vente en tid, siden han fokuserer på et kommende solminimum i 2042 med en usikkerhet på +/- 12 år.

   Når det gjelder din lenke så går ikke den til Meteorologisk Institutt, men til NRK-Yr hvor Rommetveit har et av sine mange useriøse oppslag hvor man utelukkende fokuserer på det alarmistiske. Det refereres til NOAA-temperaturer, men gjøres ikke oppmerksom på at ca 30% av landdataene ikke er observasjoner, men modellert temperatur. Havdataene er i enda større grad modellert, dvs trukket ut av modeller som i varierende grad forutsetter en CO2-drevet oppvarming.
   Imidlertid har Drange en bisetning hvor han peker på at satellittmålt temperatur har sunket, noe man kan se her:
   http://www.drroyspencer.com/2017/04/uah-global-temperature-update-for-march-2017-0-19-deg-c/

   I løpet av de neste 8 månedene kan man observere hvilken temperatur vi faktisk får. Til nå er det ikke mulig å se noe som ikke er konsistent med det som forventes av naturlige klimaendringer.

   • Takk for svar. Jeg trodde at det Meteorologisk Institutt som var «leverandør» til Yr, og har reagert på at de innhenter analyser fra Bjerknes og Cicero og hva de nå heter alle sammen. Ellers ville jeg bare 1)spørre om man ikke selv kan bli litt vel ideologisk skråsikker når man for eksempel forskutterer en snarlig la ninja for så først i ettertid å komme med de nødvendige og tydelige forbehold. (Nå er det ikke sagt at la ninja ikke kommer, det er bare formen som jeg personlig har hatt inntrykk av kan bli for evangelisk også her i gården. Her kan jeg ha misforstått.) Og 2) disse jevnlige alarmene fra NRK og andre bør man ikke slutte å bruke tid på selv om det åpenbart er et sysifosprosjekt. Likevel all ros til denne siden.

 3. «2. The Past is the Key to the Present and Future. Finding then Forecasting the Natural Quasi-Periodicities Governing Earth’s Climate – a Geological Approach. » Dr. Norman Page.
  Det er fristende å hevde at alt vi vet og alt vi kan lære ligger i fortid og delvis i nuet.
  Fremtiden kan vi bare lære av når den er blitt fortid.

Kommentarer er stengt.