Ny solsyklusmodell varsler lavere solaktivitet

En ny solsyklusmodell presentert av professor Valentina Zharkova 9.juli produserer uhørt nøyaktige prediksjoner på uregelmessigheter i solas 11 årige hjerterytme . Modellen bygger på dynamoeffekten i to av lagene på sola, ett nær overflaten og ett dypt inne i konveksjonssonen. Prediksjoner fra modellen tyder på at solens aktivitet vil falle med 60% i løpet av 2030-årene til forhold sist sett under ‘ mini istid «som startet i 1645.

Montasje solaktivitet fra Aug91 til Sept01. Kredit: Yohkoh/ISAS/ Lockh.-Martin/NAOJ/ U. Tokyo/NASA.
Montasje solaktivitet fra Aug91 til Sept01. Kredit: Yohkoh/ISAS/U. Tokyo/NASA.

Royal Astronomical Society
Professor Valentina Zharkova er en av mange fremragende akademikere som er medlem av Storbritannias Astronomiske Selskap (RAS) som ble stiftet i 1820. Hun tok sin utdannelse i Kiev med en Ph.D i astrofysikk. I likhet med mange andre trakk hun vestover etter murens fall og har fra 2005 vært professor i matematikk ved Northumbria-universitetet.

For solforskere i Storbritannia er situasjonen akkurat den samme som i Norge og alle andre vestlige land, man kommer stort sett lite til orde i offentligheten med viktig informasjon om hvordan sola styrer klimaet, og ikke minst om hva vi har i vente i de neste tiårene når det gjelder temperaturer og klima.

Solsyklusene
Det er 172 år siden en forsker først oppdaget at solaktiviteten varierer over en syklus som varierer med 10-12 år. Men hver syklus er litt annerledes, og ingen av modellene har til nå fullt ut forklart svingningene . Mange solfysikere har ment at årsaken til solsyklusene ligger i en dynamo forårsaket av konveksjon dypt inne i sola. Nå har Zharkova og hennes kolleger funnet at man ved å legge til en ny dynamo nær overflaten kan komplettere bildet med overraskende nøyaktighet. Modellen bygger på observasjoner av solas magnetfelt i årene 1976-2008 og en teknikk som kalles PCA (principal component analysis). Hun uttaler:
“We found magnetic wave components appearing in pairs, originating in two different layers in the Sun’s interior. They both have a frequency of approximately 11 years, although this frequency is slightly different, and they are offset in time.  Over the cycle, the waves fluctuate between the northern and southern hemispheres of the Sun. Combining both waves together and comparing to real data for the current solar cycle, we found that our predictions showed an accuracy of 97%,”

Nytt Maunder-minimum i vente
Ser man framover til de neste solsyklusene varsler modellen at det i løpet av solsyklus 26 som dekker tiåret 2030-40, vil vi se en betydelig reduksjon i solaktiviten med forhold som vil føre oss inn i en tilstand likt Maunder-minimumet som varte fra 1645 til 1715.

Abdussamatov: Nedgang i global temperatur fram mot 2100.
Abdussamatov: Nedgang i global temperatur fram mot 2100.

Dermed har enda en solforsker sluttet seg til de mangeårige og svært klare uttalelsene fra solforskeren Habibullo Abdussamatov ved Pulkovo-observatoriet i St. Petersburg.

Her er hans siste forskningsrapport fra 2013 som varsler (se figuren til venstre) at nedgangen starter fra toppen av nåværende solsyklus, med en reversering av all oppvarming siste 100-120 år til ca 2040, med en ytterligere nedgang i temperatur på 0,6 grader til 2055.

Solforsker Pål Brekke har her hjemme uttalt seg svært klart til Dagbladet som plutselig oppdager sola innimellom alt det de bringer til torgs av usannheter om klimaet. Pål Brekke uttaler: Vi er inne i den svakeste solsyklusen på 100 år. Blir den neste syklusen enda svakere, er det mye som tyder på at sola er på vei inn i et kraftig minimum som kan vare i 30 til 50 år.. 

Støtt oss ved å dele: