Ny forskning bekrefter gammel kunnskap

Det store flertall av naturvitenskapelige forskere har et balansert forhold til CO2, og her ser vi et godt eksemplel på at vi får bekreftet gammel kunnskap om havisen i Arktis og de naturlige svingninger som man innenfor havforskningen i Norge kjente til for mer enn 100 år siden, og lenge før alt skulle dreie seg om CO2 og de menneskeskapte klimaend-ringer.

Is there a Quasi-60 years’ Oscillation of the Arctic Sea Ice Extent?

Her er sammendraget fra to Australske forskere, som har publisert dette i forrige måned:
A better understanding of the future climate pattern developments in the Arctic may only follow a better reconstruction of the past patterns of natural oscillations and the determination of the forcing and the resulting oscillations occurred in the climate parameters over different time scales. The proposed information for the past demonstrates the Walsh & Chapman reconstruction [1] claiming a flat sea ice 1870 to 1950 is too simple. The Arctic sea ice experienced a drastic reduction that was phased with warming temperatures 1923 to 1940. This reduction was followed by a sharp cooling and sea ice recovery. This permits us to also conclude that very likely the Arctic sea ice extent also has a quasi-60 years’ oscillation. The recognition of a quasi-60 year’s oscillation in the sea ice extent of the Arctic similar to the oscillation of the temperatures and the other climate indices may permit us to separate the natural from the anthropogenic forcing of the Arctic sea ice. The heliosphere and the Earth’s magnetosphere may have much stronger influence on the climate patterns on Earth including the Arctic sea ices than has been thought.

Vi vet fra før av at mye av den forskningen som påpeker at klimaet har alltid endret seg og vil fortsette med det, ikke lengre er ansett for å være politisk korrekt. Tiden vil vise om også denne rapporten inngår i den økende mengden av forskning som «ikke eksisterer» i kretsene rundt FNs klimapanel.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. Det er litt vanskelig å forholde seg til Klimarealistene når de i det ene øyeblikket benekter at havisen minker og i det neste øyeblikket forklarer den minkende havisen med naturlige svingninger

    • Det er vel ingen som benekter lokale endringer. Problemet er vel at når mediene skriver om minskende ismengde ett sted nevner de ikke isvekst andre steder. Hvem som er mest etterrettelig kan man spørre seg om.

    • Det er veletablert at havisen i Antarktis har økt siden rundt 1980. Likeledes at isen er redusert i Arktis i samme periode. Men der er det store variasjoner. Publikasjoner viser i hovedsak til store fluktuasjoner mellom sesonger, år, og dekadiske perioder.. Vi hadde et minimum i 2007 og et enda litt dypere i 2012 sterkt påvirket av en meget kraftig storm som passerte over Polhavet. Men de øvrige år etter 2007 har hatt mer is. Siden IPCC-leiren og media primært omtaler perioder med minkende is blir kommentarene deretter.
      Den samlede utbredelse av havis i nord og sør er i de senere år rundt normalen. (Climate4you)

Kommentarer er stengt.