NRKs klimaindoktrinering for full maskin

Klimanytt 231, forfattet av Ole Henrik Ellestad

NRK sendte nylig fire klimarelaterte programmer kjennetegnet av tendensiøs regi, ensidighet og hersketeknikker. Ingen faktorer med avgjørende betydning ble berørt på vitenskapelig vis. Økt CO2 gir ikke portoøkning, men utviklingen samsvarer bedre enn med temperatur.

NRKs politisk korrekte kampanjejournalistikk om menneskeskapte klimaendringers ‘elendighet’ går sin gang. ‘Min natur’ (tirsdag 11.09.2018 reprise) viste Ciceros tidligere direktør, Pål Prestruds omtale av Svalbards vakre og interessante natur. Omkvedet var at i 1980-årene under hans revestudier på Svalbard, var det langt mer land- og havis. Helt korrekt. Programmet konkluderte med at endringene var farlige og menneskeskapte.

Det interessante er at ismengden som minket til litt mer enn dagens nivå i varmeperioden 1915-45, økte igjen til 1978 som var maksimum utenfor Svalbard på 1900-tallet slik det omtales i en rapport fra Havforskningsinstituttet til Fiskeridepartementet i 1990 (Klimanytt 217). Men i NRK er det «radiotaushet» om de markante naturlige variasjonene siste 200 år.

‘Arktis i fare’ fulgte umiddelbart med hovedpersonen svømmende med frykt for å dø i det kalde vannet. Men han måtte gjøre det for å sette fokus på klimaendringene og derved redde Arktis fra menneskeskapt nedsmelting. En konstruert dramatikk uten vitenskapelig relevans, pakket inn i de vakreste omgivelser. Dog, en inuitt fortalte at isen smeltet nedenifra. Og havet varmes av solen (KN 216) – ikke av økt CO2.

Nansen svømte i 1890-årene enda lenger nord – uten TV-eksponering – for å få tak i kajakkene som blåste avgårde. Ellers ville de dø. Han rapporterte om store åpne havstrekninger. Og bøyemålinger viser at isendringene i Arktis skyldes havendringer, primært Golfstrømmen og den gjennom Beringstredet (KN 183 og KN 121).

‘Sanninga om vêret’ fulgte deretter. «Sannheten» var vitenskapelig sett særdeles frynsete og tuftet på alarmistenes premisser – påfallende nok i mindre grad på IPCC. Autoritet ble bygget ved at kjente koryfeer som John Negroponte og Obamas vitenskapsrådgiver, John Holdren, uttalte at IPCC-teorien er bevist og det er bare en liten minoritet som fornekter dette. Beviset lå i nøyaktige CO2-målinger og at økningen var veldokumentert. (Det ble ikke nevnt noe om at økning i portotakster passer vesentlig bedre med CO2-økningen enn temperaturvariasjonene). Det finnes ikke noe bevis, kun en beregningsmodell som ikke forklarer observasjonene. Ekstremværhendelser ble omtalt til tross for at IPCC i sine rapporter har dementert tidligere alarmerende påstander og nå er enige med kritikerne. Mer presise CO2 målinger er bra, men det bidrar ikke til mer klimaforståelse de siste 150 årene.

Fourier og Tyndall var eminente forskere, men de viste ikke at atmosfærens sammensetning regulerte jordtemperaturen slik koryfeene påstod. Heller ikke repetisjon av eksperimentene i lukkede systemer gir noe bevis (KN 190). For atmosfæren er et åpent system der energitransporten den første kilometer oppover bestemmes av luftens konveksjon som er ca ti ganger mer effektiv energitransport enn stråling. Derfra og oppover er det en komplekst samvirke av stråling, skyer og øvrige atmosfæriske fenomener som IPCC ikke kan beregne med sine modeller. Energitransporten med vanndamp er ca 50 ganger større enn effekten av økt CO2. IPCC erkjenner at de har svak kunnskap om skyer og at klimaets kaotiske og ikke-lineære systemet ikke egner seg for prognoser. Så hvor er beviset? Hvordan kan økt vanndamp forsterker CO2-effekten 3-5 ganger når det måles mindre vanndamp der IPCC mener det skal ha effekt?

Det er heller ingen lang historikk for CO2s klimabetydning. Klimakonferansen i 1955 med de ledende meteorologer tilstede (KN 194), hadde bare ett foredrag om CO2. Frem til 1980 var redusert temperatur med muligheter for ny istid den store trussel. Først etter etableringen i 1988 av den politiske organisasjonen IPCC og pengene kanalisert til forskere som støttet IPCC-hypotesen, skjedde et skifte.

‘Klimakatastrofen vi unngikk’ på torsdag inngikk i kampanjen. Hensikten var å lage et glamorøst bilde av forskningen som reddet verden, ved å «bevise» (slik programmet i sum fremstilte det) at vår sivilisasjons utslipp av klorfluorokarboner (KFK) påvirket ozonlaget i en slik grad at det ville «drepe» kloden. Mye bra forskning som inkluderte Gaiafilosofiens far, Professor James Lovelock, sentral i utvikling av målemetodikk og målinger inklusive Antarktis. Men programmet viste bare den ene siden bygget opp rundt forskningen knyttet til hypotesen. Da unntatt den sedvanlige tvileren som innså at han hadde tatt feil og til slutt ble «frelst».

Det programmet ikke viste er de overbevisende dataene som dokumenterer at naturlige ozonvariasjoner har pågått lenge før utslippene startet. Og at vulkanen i Antarktis kan ha vesentlig betydning. Noen av årsakene til dette er også publisert. Observasjonene til den anerkjente fysikeren Kjell Henriksen viste at i nordlige områder var det kjente naturlige endringer. Men som for CO2, viktige observasjoner overses fullstendig.

Konklusjon
Seerne skal gis inntrykk av at vi tidligere har reddet kloden. Nå står CO2 for tur. Men Margareth Thatcher angret på sitt engasjement for CO2 – det var feil.

Ovennevnte professor James Lovelock uttalte i 2012 at vi trodde på IPCC, men det viste seg at de tok feil. De møtes regelmessig for å heie på hverandre, men vet lite om klima. Det er derfor man må holde kritikerne unna debatten.

For, som med trollet, IPCCs «sannhet» tåler ikke vitenskapelig lys, den sprekker.

 

 

 

 

Støtt oss ved å dele:

21 kommentarer

 1. Ja det virker som NRK kjører på nå, hardere og hardere. Det betyr vel at de begynner å føle at fotfeste glipper. Færre og færre tror på menneskeskapte klimaendringer, det har de ant. oppfattet.
  Veldig bra det dere tar opp her.

  • 5 programmer innen en uke, alle med hårreisende fakta. Men ngen reaksjon fra faktisk.no. Regner med at dette er en gradvis intensivering av informajonen som skal toppe seg med kommende IPCC-rapport (november?). Vi venter spent på fortsettelsen. Det fionnes mange programmer de kan kjøpe eller lage selv. Siste kategori blirl neppe noe bedre

   • Ja! det skulle vært moro å se hva faktisk.no hadde kommet frem til. Det er vel kanskje en grunn for at de ikke tar opp dette.

  • Vel, det ser ut til at fotfestet glipper for direksjonen i UNEP :

   Solheim har som executive Director, UNEP, kontor i Nairobi , har vært i stillingen i 22 måneder og av disse vært på reiser i 529 døgn! Skiftet fly underveis et par ganger til dyrere alternativer og FN`s revisjon setter et lite spørsmålstegn ved nytteverdien av det hele.

   Til mannens forsvar – han kan ha blitt revet med av reisekulturen i anstalten.

   Hele UNEP-ledelsen later til å være et stort jetset – 27.458 reiser til en kostnad på ca NOK. 500 millioner! En halv milliard.

   https://www.nation.co.ke/news/Unep-boss-Solheim-blew-millions-in-foreign-travels/1056-4761598-bxnp1sz/index.html

   https://wattsupwiththat.com/2018/09/21/friday-funny-un-environment-chief-gets-flagged-for-over-the-top-air-travel/
   Vi noterer følgende gullkorn:
   (The Guardian)
   «He thinks he is a CEO when he is actually an international civil servant,” said one source. “A lot of us were very excited when he came. He’s Norwegian and an ex-environment minister. It was the dream CV that turned into a nightmare.”

   Videre (The Guardian): Her utviser Solherim et anstrøk av arroganse:

   The audit also said Solheim had not provided justification for 76 days spent in Oslo and Paris on official travel. After a request from a UN official to account for days spent in his home country, Norway, Solheim, emailed: “We cannot accept this question on holiday vs job … we are not any longer living in the industrial age and they must stop treating me as if I am a 07 to 16 factory worker … the other side of this coin is that they must stop asking this stupid question.”
   Her er artikkelen i Guardian ,
   https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/21/un-environment-chief-criticised-by-un-over-frequent-flying-eric-solheim
   Ble nesten i godt humør , ha en hyggelig og morsom helg.

 2. Kan noen forklare dette? NRK Urix skriver 19 september:
  https://www.nrk.no/urix/tidligere-sjefokonom-i-verdensbanken_-_-darlig-fremtid-for-norsk-olje-1.14207416

  «I løpet av de neste to-tre tiårene må verden legge om hele sin infrastruktur til å bli fornybar og bærekraftig. Hvis ikke vi klarer dette, kommer vi ikke til å nå målet om å holde temperaturøkningen under to grader. Og det vil koste verden naturkatastrofer, stigende havnivåer, flyktningstrømmer på et nivå vi hittil ikke har erfart maken til.

  Klarer vi det, ser det fantastisk lyst ut for klodens fremtid. Verden vil bli 26.000 milliarder dollar rikere (213.000.000.000.000 kroner) innen 2030, gjennom blant annet klimatiltakene som skal til for å nå Parisavtalens mål»

  Først skal vi altså kutte av greina vi sitter på, og så skal verden bli 26.000 milliarder dollar rikere?

  • Det reagerte jeg også på. Hvis klimatiltakene er så lønnsomme er det pussig at de må subsidieres så kraftig. Næringslivet er rasjonelle. Kommer det nye teknologi som er billigere og bedre vil de ta denne i bruk. Logikken i programmet er fullstendig fraværende.

 3. En interessant bemerkning i det siste programmet som ble sendt på NRK var om kalving fra Jakobshavnbreen. Her ble det opplyst at varmt vann fra Golfstrømmen smelter isshelfen fra undersiden. Dette er en utstrakt oppfatning blant klimaforskere at varmt vann fra undersiden (oppvarmet av menneskeskapt klimaendring) smelter isshelfene fra undersiden slik at innlandsisen raskt strømmer ut i havet og fører til dramatiske havnivåstigninger.
  Nå er det slik at Jakobshavn og Jakobshavnbreen ligger på vestsiden av Grønland ut mot Baffin bukten. Her er det ikke mye å spore av Golfstrømmen. Hvordan er det mulig for NRK å komme med slike fundamentale feilopplysninger. Dersom det hadde vært Golfstrømmen som var skyld i «avsmeltingen» av Grønlands innlandsis måtte i det minste opplyse om hvor mye varmere Golfstrømmen i dette området har blitt på grunn av menneskeskapt oppvarming.

  • Ja, og jeg mener at denne breen er en av de som beveger seg raskest av breene på Grønland. Grønlands iskappe ligger jo i en ‘gryte’ med avløpere i fjordene så det er heller ikke som i Vest-Antarktis det isbreer ligger på skrånenede terreng.

   Din opplysning viser jo kvaliteten på programmet. Det meste i disse to programmene har vært i samme stil. Dog merket jeg meg at flere av formuleringene var nølende, men det forsvant i helhetsinntrykket. Og det var vel en viktig ell av regien.

  • Det varme vand til isbræen ved Jacobshavn kommer fra en afstikker af Golfstrømmen kaldet Irmingerstrømmen

   • Har sjekket litt på nettet: Irmingerhavet er definert til å ligge mellom Island og Grønland på østsiden av Grønland syd til sydspissen av Grønland. Jacobshavnbreen ligger på vestsiden av Grønland ca. 650 km mot nord. Så langt jeg har funnet er det ikke noe av Golfstrømmen som går opp langs vestsiden av Grønland, inn i Discobukten og opp under Jacobshavnbreen for å smelte denne fra undersiden. Store deler av året er dette havområdet islagt. Isfjell som kommer ut i havet vest for Grønland vil også virke avkjølende. (Isfjellene har en temperatur på mange minusgrader.) At Golfstrømmen skal ha en påvirkning så langt nord er ikke påvist. Dersom det finnes litteratur som viser dette ville det være bra om det ble dokumentert her. Det må da også vise hvor mye varmere dette vannet har blitt på grunn av menneskeskapt klimaendring.

   • Det er vel litt mer komplisert enn som så. I tillegg kommer den kaldere Øst-Grønlandstrømmen som gjør en sveip oppover på Grønslands vestkyst etter å ha passert sydspissen, før den snur. Og Labradorstrømmen går ut av Davisstredet sørover. Det kan jo også være andre mer lokale kyststrømmer. Så det er mange faktorer som påvirker vannet i angjeldende farvann. Noe ensidig link til Golfstrømmenså langt mot nord og vest tror jeg er for enkelt.
    Men temperaturen under breen varierer sikkert. Jacobshavnbreen er helt spesiell, sikkert med en rekke sammensatte faktorer som påvirker bevegelsene. Helt sikkert at mer snø på toppen presser breen nedover.
    Uansett er det siste to år en netto tilvekst av ismasser på Grønland i følge danske kilder. Så havnivåstigning synes p.t. ikke å være noen stor trussel.

  • Selv IPCC hevder vel ikke at havet blir oppvarmet av CO2, men de hevder hardnakket at denne sporgassen forårsaker global oppvarming av atmosfæren. Det er solen som varmer havet og det er havstrømmer som fordeler denne energien. Hvis man hevder at varme strømmer smelter isen under fra, og at dette er menneskeskapt, er det åpenbart en svikt i resonnementet her…

 4. Andreas Wahl hadde i går (26. september 2018) et glimrende program der han satte frykten for atomkraft i et rett perspektiv. Det er utrolig hvilke feiloppfatninger som finnes blant befolkningen om «atomfaren» selv blant antatt velutdannede studenter på Blindern. Riktignok kom der flere henvisninger til klimakrisen/klimakatastrofen men faktaopplysningene om atomkraftens farer og stråling var likevel svært opplysende. Nå ser jeg at han kommer med et nytt program om klimakatastrofen onsdag 3. oktober 2018 der til og med klimaskeptikere skal få komme til orde. Det blir interessant å se hva NRK kan komme med i denne sammenhengen.

  • Her er programomtalen:

   «Finnes det gode grunner til å tvile på det vi blir fortalt om klimakrisa? Programleder Andreas Wahl lar klimaskeptikerne slippe til, og ettergår alle deres påstander for å sjekke om de har noe for seg.»

   Strengt tatt er det jo alarmistenes påstander han burde ettergå. Siden det er de som krever endringer i energipolitikken og at folk ikke skal reise med fly. Siden Andreas selv er fysiker av utdannelse burde dette være mulig for han å gjennomføre.

   • Det skal hele tiden vris den veien at de som tviler er uvitende.
    Nå er det skeptikerne som er heksene, de er farlige og må for all del ikke slippes til.

  • NRK selger dette programmet som folkeopplysning basert på naturvitenskap, hvor også Andreas Wahl selges som en objektiv og saklig programleder.

   Dette var forutsetningen for Klimarealistenes deltagelse i programmet, en avtale som ble brutt av NRK og Teddy TV som produserer programmet, som i stor grad består av sjikane og trakassering fra en svært lite objektiv og saklig programleder.

   KRs deltagere har derfor insistert på en tilleggsplakat på 2,5 minutter på slutten av programmet som en forutsetning for å godta vår medvirkning, der alternativet var å trekke seg og bruke domstolene for å nekte NRK å forulempe Klimarealistene på usaklig vis.

   Denne tilleggsavtalen ble gjort i forrige uke med advokater tilstede fra begge parter, men det gjenstår å se hvorvidt NRK/teddy også vil bryte denne tilleggsavtalen slik de brøt selve programavtalen i sin iver etter å knuse all opposisjon mot offisiell klimapolitikk.

   • Jeg har lenge observert at NRK har tatt en rolle i klimadebatten der dem støtter under skremselspropagandaen for å legitimere de endringene og synspunktene «klimaalarmistene» kommer med. Det er selvsagt synd at en statskanal er så politisk styrt at dem ikke klarer å komme med et nyansert bilde, og hvor begge siders teser blir testet. Nå har jeg selvsagt ikke sett programmet her enda, men jeg blir ikke overrasket om det ender slik som det blir skissert over. Men jeg vil da bli skuffet over Andreas Wahl som normalt fremstår som en troverdig sannhetssøkende naturvitenskapelig person.

    NRK påtatte rolle blir kanskje mer synlig om den saken dem er stille som en østers om? På nettavisen kan man lese at temperaturøkningene og rekordene i Fredrikstad ikke er riktige allikevel. Ikke sett snurten av dette på NRK eller yr.no
    https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/bekrefter-megatabbe-i-urovekkende-klimarapport/3423541387.html

    Kanskje NRK burde hørt litt mer på Kåre Willoch? På Lindmo i går kveld så uttrykte han sin bekymring om klima og fremtiden. Han er riktignok overbevist om menneskeskapte klimaendringer, men han åpnet allikevel opp for at andre kunne ha et annet syn ved at man burde ta et føre var prinsipp med vår bruk av naturressurser. Og det har han nok helt rett i, men da er diskusjonen en helt annen en dagens fordømmelse av de som ikke er med oss i vår absolutte sannhet…

 5. «Folkeopplysningen» om klima – NRKs verste klimagrovis til dato?

  Som en sjekk av dagens TV-program «Folkeopplysningen» på NRK, som kommer senere i kveld, har jeg gått inn på NRK og allerede sett programmet. Link: http://www.klimarealistene.com/2018/09/20/nrks-klimaindoktrinering-for-full-maskin/

  Hva så jeg? Jeg er sjokkert. Dette er noe av det groveste og mest misvisende jeg har sett om hvor reell klimaforskning står i dag. Programmet brukte rabiate og ikke-faglige agitatorer som Oreskes (Merchants of Doubt-forfatteren) som «sannhetsvitne», slik at Wahl/NRK kunne framstille for lengst falsifisert klimaalarmisme som «etablert fagkritikk» av Klimarealistene. Fakta om hvor selv IPCC står i dag ble kjørt rett i grøfta i prosessen. NRK måtte tydeligvis igjen ty til klimaklovnene Samset og Benestad for å få noen fra «de etablerte» forskernes rekker til å tilslutte seg dette sludderet.

  KRs Jødal fikk tatt tak i noen grovheter helt på slutten, men jeg kan ikke forstå at det vitenskapelige miljø i Norge kan leve med slike grovheter? For hvem blir neste «ulydige» gruppe som skal på NRKs komplett useriøse hoggestabbe?
  Jeg regner med Klimarealistene må få en omfattende tilsvarsrett her?

Kommentarer er stengt.