Global temperatur mars 2020

Vi har temperaturdata for mars fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mars er med +0,48 C tydelig ned fra februar. Temperaturtrend er uendret fra tidligere måneder. Pausen i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2013 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Mars 2020 er med (+0,48 C) klart ned fra februar (+0,76 C) etter en betydelig nedgang siden tidlig i 2016.

 • Nordlige halvkule klart ned til 0,61 o C nå, fra 0,96 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule klart ned med 0,34 o C, fra 0,55 o C forrige mnd.
 • Tropene noe ned til 0,63 C nå, fra 0,76 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig opp til 1,09 C nå, fra 0,38 C forrige mnd.
 • Arktis kraftig ned til -0,72 C nå, fra 0,02 C forrige mnd.
 • Australia litt ned til 0,17 C nå, fra 0,30 C forrige mnd.

Hva forårsaket varmeavvik i vinter?

Dr. Spencer funderte forrige måned på om varm røyk fra skogbrannene i Australia kunne ha forårsaket avviket, siden NASA hadde observert røyk så høyt som i 20 til 25 kilometers høyde. Også vulkanen Taal på Filippinene som hadde utbrudd i januar kan ha bidratt noe.

Spencer påpeker at temperaturfallet i nordlige halvkule ikke kan være forårsaket av reduserte utslipp av CO2 som en effekt av COVID-19; strålingspådrivet fra ekstra CO2 ville ikke endres merkbart selv om alle menneskeskapte CO2-utslipp stanset over et helt år. Våre utslipp er minimale i forhold til naturens eget kretsløp, det utgjør bare 1-4 % av totalen.

Her er figuren med stratosfæriske data fra hans notis 4. mars i år.

UAH V6 globale temperatur-anomalier lavere stratosfære (LS), Januar 1979 til Februar 2020.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Men ENSO påvirker ikke global temperatur varig, vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur.

NOAA i USA modellerer nøytrale forhold i sin ENSO status, i en fersk analyse (30. mars) oppgis det 65 % sjanse for våren, og for sommeren er det 55 % sjanse. Som man ser av prognosen kan det gå mot en La Niña til høsten. Den tykke sorte linjen er gjennomsnittet av de ulike modellene.

Meteorologene  i Australia regner også med nøytral ENSO. De viser i en analyse 31. mars til nøytral ENSO-status til det vi regner som tidlig sommer. 6 av 8 modeller viser nøytral status, mens 2 modeller viser at en La Niña vil manifestere seg. Imidlertid er prognosene på denne tiden av året mindre presise enn i andre halvår.

Fortsatt vinter

Mens våren er godt i gang i lavlandet her hjemme, er det full snøstorm med stengte veier i Nord-Norge, ifølge Barents Observer.

Også på Grønland har det vært en vinter med mye nedbør, og det meldes at isen på Grønland har lagt på seg kraftig i vintersesongen.

Siden fønvind og høye temperaturer på småøyer nord for Antarktis av NRK er brukt som klimaskremsel for noen uker siden, gjør vi oppmerksom på at ingen av målestasjonene der var godkjente for seriøs måling av temperatur. Ingen av de rapporterte rekordene er gyldige, noe NRK selvsagt unnlater å informere om.

Derimot har de russiske forskerne ved Vostok i Antarktis en godkjent målestasjon, og her var det ny månedsrekord for mars. Hele 75,3 kuldegrader.

Støtt oss ved å dele:

13 kommentarer

 1. Vi gjør oppmerksom på dette nettstedet som analyserer global temperatur.
  http://temperature.global/

  Hans Konrad Johnsen fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd skal ha hjertelig takk for å ha tipset redaksjonen.

  • Veldig interessant nettsted.

   Der står det :»The current temperature is the 12M average mean surface temperature over the last 12 months compared against the 30 year mean».

   Men hvilken periode (fra-til) er disse 30 årene?

  • Jeg har notert meg dette nettstedet, og et par interessante forhold rundt dataene de presenterer:
   1) de bruker (løpende) «unadjusted surface temperatures»
   2) dermed dukker det opp «recorded global temperature for previous years» som synes å ligge betydelig under de etter-knadde som normalt serveres?

   Eksempel:
   2015 average: 0.98 °F (0.54 °C) below normal
   2016 average: 0.48 °F (0.27 °C) below normal
   2017 average: 0.47 °F (0.26 °C) below normal
   2018 average: 1.33 °F (0.74 °C) below normal
   2019 average: 0.65 °F (0.36 °C) below normal

   Er det jeg som ikke har forstått noe her, eller er det så stor forskjell på ujusterte og etter-knadde data?

   • Det virker hysterisk at de fem siste årene skal ha vært kaldere enn normalen. Jeg tror derfor ikke man bør ta den siden seriøst…

    • En forskjell fra IPCC-grafene kan være at hvis de tar utgangspunkt i de siste 30 års løpende data (dvs. nå fra 1990-2020), så vil jo det gi andre tall enn f.eks. 1980-2010, osv.). Dette kunne vært greit å få klarlagt.

  • Interessant side, men den mangler informasjon om hvem som står bak. Antar klimaindustrien vil avvise den.

   • Fant dette om hva de sier om seg selv:
    Temperature.Global meteorologists have over 20 years experience collecting and analyzing surface weather observations. Temperature.Global meteorologists hold undergraduate degrees in meteorology and graduate degrees in Climate Studies. Their identity will not be revealed in fear of being professionally targeted as “climate skeptics.”

    Når så alle data er fra løpende målinger, foretatt av anerkjente institusjoner skulle vel alt være «innafor»?
    Det eneste å «frykte» er muligens en kjøligere trend?

 2. Jeg har stor sans for det Klimarealistene gjør og står for. Og leser med interesse og åpent sinn det som kommer fra dere. Men hva er sant? Det ene eller det andre. Forskere står på barrikadene og hevder sin rett. FN har på pavelig vis skaffet seg rett til å ha rett. Vi skremmes til å finansiere det hele. Spesielt Norge med sin formue.
  I VG av mandag 30. mars 2020, side 32 – «Si det i VG», har professor i historie Nord Universitet, Hilde Gunn Slottemo en kronikk om «Pandemi og demokrati». Hun sier mye fornuftig, men jeg har merket meg spesielt at hun sier «Alle som jobber med forskning vet hvor vanskelig det er å være skråsikker. Gode faglige løsninger krever debatt, debatt og debatt». Ja vel. Bare ikke om klimahysteriet.

 3. Kan dere kommentere på at CO2-innholdet i atmosfæren øker fremdeles, til tross for korona-pandemien. 1/4-2019: 411,69ppm, 1/4-2020 415.81. (Har tallene fra en blogg) Det tyder vel på at henryloven gjelder fremdeles?

  • CO2 målingen på Hawaii viser jevn trend .svakt økende, som før , på tross av corona nedgangstider.

   Dette forutsetter at luftstrømmene fordeler CO2 innen uker, og ikke 6 mnd.

   Dette kan tyde på at henrys lov fremdeles gjelder, og at solen styrer dette, Solen varmer opp havet. Havet avgir CO2 i henhold til Henrys lov / og Guldberg Waages lov.

   Det forutsettes at luftstrømmene fordeler CO2 innen uker, og ikke typ 6 mnd.

   Mennskelige utslipp ser foreløpig ikke ut til å påvirke naturlig global CO2.

 4. Når jeg ser det imponerende høye faglige nivået på disse nettsidene, samt det vitenskapelige belegget Klimarealistene anvender i sine publikasjoner, så skjønner jeg hvorfor klimahysterikerne kvier seg for å møte noen fra Klimarealistene til offentlig debatt i media.

 5. Kan tenkes at det skyldes antropogene utslipp? PS: De har blitt redusert, men langt fra opphørt

Kommentarer er stengt.