Global temperatur for juli

Vi har temperaturdata for juli måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juli viser svak økning etter den kraftige nedgangen i juni. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. For mer informasjon om værfenomenet El Nino som hadde sin topp i februar 2016, se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Juli 2017 har med (+0,28 C) gitt oss en svak oppgang fra verdien (+0,21 oC) i juni. Nordlige halvkule (0,29 oC nå, ned fra 0,32 oC i juni). Sydlige halvkule med klarest endring fra juni (0,27 o C for juli, opp fra 0,09 C i juni) (Klikk i figuren for å se en større versjon). En detaljert forklaring på dataene i figuren er her.

Nytt nå er at UAH lar lagt inn T-data fra den nyere Metop-B satellitten, fra og med midten av 2013. Denne satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det er behov for færre korrigeringer for en gradvis degradert bane. Som et resultat av dette har UAH justert sine temperaturer for mange måneder, som regel bare med noen få hundredels grader.

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: Våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA/NASA-Giss istedet. Figuren over til venstre (brukt av Dr. Christy i høringer i senatet i USA) viser den faktiske situasjonen, at avstanden er økende mellom observert temperatur fra UAH verifisert med værballonger med radiosonder, og på den andre siden IPCC_leirens klimamodeller og deres bratt stigende framskrivninger av temperatur.

Hvordan er teknologien for satellittmålinger?
Satellittmålingene har ikke bare bedre geografisk dekning, men de dekker i særlig grad utilgjengelige områder i høyden og ikke minst i polare områder – alt der det er kaldest. Disse målingene gjøres oftere og med mer kontrollerbare metoder enn bakkemålinger.
Målingene baserer seg på mikrobølgemålinger for oksygen i atmosfæren. Målingene kalibreres mot høypresisjons platina termometre som igjen er kalibrert mot laboratoriestandarder før satellittene skytes opp. Roy Spencer forteller at nøyaktigheten ligger fra 0,01 til 0,1 grad. Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi, først tatt i bruk for 100 år siden. Leserne er sikkert også kjent med de infrarøde febertermometrene som måler temperaturen i øret med en oppløsning på 0,1 grad. At satellittmålingene gir representative og korrekte data bekreftes av at resultatene stemmer godt overens med måleresultater fra værballongene som er benyttet siden 1950-tallet. Det aller meste av oppvarmingen etter 1950 har uansett funnet sted etter at sateliittmålingene var godt etablert i 1979.
Roy Spencer har en grundigere forklaring her.

Vær er ikke klima
For de som er interessert i været der de bor, er det selvsagt det lokale termometeret som er viktigst. Men dette termometeret er satt opp for å gi deg værdata, ikke for å identifisere lange klimatiske trender.

Målingene i troposfæren og på bakken måler ikke det samme, og for sistnevnte er største utfordring at man ikke er i nærheten av å ha tilstrekkelig med termometre for å måle gjennomsnittlig global temperatur, en verdi som langt på vei er verdiløs fordi klimaet bestemmes av regionale forhold. Og fordi observert temperatur regionalt enten vil være kaldere eller varmere enn det globale gjennomsnittet.

Skandaløse manipulasjoner av bakkedata for temperatur
Målingene fra NASA-Giss gjort på bakken blir systematisk etterjustert, slik at den temperaturrekorden fra f.eks NASA-Giss som du jevnlig kan lese om, i løpet av de neste 12 månedene vil vise opptil 12 ulike verdier. Bare en av disse kan være riktig. NASA-Giss har ca 600 globale soner med termometre, de ønsker seg nesten 3000 soner for å kunne beregne globalt gjennomsnitt for temperatur og må derfor konstruere resten av dataene. I praksis utgjør justeringene til NASA-Giss administrativt menneskeskapt oppvarming fordi man ustanselig endrer på fortidens temperatur.
http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

 

Støtt oss ved å dele:

33 kommentarer

 1. +0,28 grader C i forhold til 1981, dvs i løpet av 36 år. 0,077 grader pr 10 år. Og nå går vi kanskje inn i en kaldere periode? Følg med!

 2. Grøstad dokumenterer her en økning i trenden sammenliknet med IPCC sitt estimat for netto økning på 1900-tallet.

  Spørsmålet til KR står ved lag. Hva er det spesifikke tekniske kriteriet for at data for en enkeltmåned underbygger (slik dere påstår her) eller falsifiserer varmepausen?

  Hvor er dokumentasjonen for at pausen fremdeles er reell?

  At det skal finnes en pause, når det ikke blir dokumentert, er ikke til å forstå når ALLE globale sattelittmålte datasett basert på de målinger de siste 10, 15, 20 og 30 år uten unntak viser en trend som er STØRRE enn gjennomsnittlig trend de siste 100 år (ref. IPCC).

  • Lackner, kanskje du bør gruble litt over ordet pause.

   La oss si at global temperatur rent hypotetisk står foran en lang nedtur. For eksempel starter den i perioden 2020-2050 med 0,4C nedkjøling. Så kommer det en uflating i nedgangen, temperaturen står stille i 20 år før nedkjølingen fortsetter rundt år 2070. Har det da vært en pause i en langvarig utvikling?

   Tenk deg at du ser et teaterstykke i to akter. Etter første akt er det en pause. Fortsetter forestillingen etter pausen?

   • Svaret er ja på begge spørsmål. Det ville vært det motsatte av det vi har observert til nå.

    • Ingen pause i oppvarmingen selv om IPCC bekrefter dette, og selv om det ble produsert flere titalls bortforklaringer på pausen? Høres ut som en illusjon.

  • Etter at både IPCC-leiren og deres kritikere har fastslått at pausen er reell, så er det på tide å spørre:
   Hvor er din dokumentasjon for at pausen ikke er reell, Lackner?

   • Du svarer ikke noen av mine spørsmål, Aaslid.

    Men svaret på ditt ligger i mange av innleggene mine som du har sensurert. Se f.eks. siste UAH-rapport (den du refererer til selv i artikkelen over) hvor det dokumenteres en oppdatert trend på over 0,11 grader C temperaturstigning pr. dekade. Eller se hvilken som helst annen global temperaturserie.

    • Beklager: ser nå etter at data for juli 2017 er inkludert, har trenden økt til 0,13 grader C pr. dekade (ref. UAH-rapporten).

     • Lackner. Om du ser nøye på UAH grafen som beskriver temperaturen fra 1979 til juli 2017, er ikke utviklingen slik IPCC myten forteller oss.
      Ifølge alarmistene skal temperaturen øke jevnt i takt med økende CO2 utslipp.
      Det som grafen viser er to kraftige oppsving i temperatur i 1998 og i 2016 forårsaket av kraftig mottatt sol-innstråling i det tropiske Stillehavet.
      Dette stadfester nærmest at hele pausen eller ørliten temperatur økning de siste 20 år ikke skyldes CO2, men solens virkning.
      Og siden solens styrke ikke har variert tilsvarende ved disse RL Ninjo værfenomenene, er det logisk å anta variabelt skydekke over det tropiske hav, hvor 90 % av jordens varmeproduksjon foregår, styrer klimaet på jorden.
      .

     • Temperaturen øker i takt med CO2-innhold, men ikke på år-til-år skala. Hvis din påstand hadde vært sann, ville alle andre (naturlige) faktorer vært vært ubetydelige for global middetemperatur. Dette vet vi ikke er tilfellet, og IPCC har heller aldri hevdet noe annet.

     • «Om du ser nøye på UAH grafen som beskriver temperaturen fra 1979 til juli 2017, er ikke utviklingen slik IPCC myten forteller oss.
      Ifølge alarmistene skal temperaturen øke jevnt i takt med økende CO2 utslipp.»

      UAH grafen måler temperaturen i atmosfæren, ikke hele planeten. Det er så vidt meg bekjent ingen prediksjon som sier at atmosfærens temperatur skal øke jevnt med andelen klimagasser, ettersom havet absorberer mesteparten av energien som kommer inn i systemet. Kortsiktige temperaturvariasjoner i atmosfæren er forventet i takt med jordens naturlige værsykluser (el nino er jo tross alt bare en energiutveksling mellom hav og atmosfære), men den langsiktige trenden har hele tiden vært oppover.

  • Alf Lackner.
   Etter fakta og de to grafene, som presenteres her, og til tider ofte nevnt for deg.
   Den IPCC observerte pausen frem til 2014 og, som fortsetter selv om solens El Ninjo effekt og ikke de mytiske spor resultatene av 400 ppm CO2, derav 16 ppm fra menneskene har ikke har gitt noen oppvarming de siste 20 år.
   Fortsetter du å kverulerer, setter deg selv og ditt omdømme i dårlig lys.
   Dette er ikke noe personangrep, men når du notorisk kverulerer på etablerte og aksepterte fakta angående værballonger og satellitt målte temperaturer, akseptert av realister og alarmister, blir dine innlegg og opptrenden her til stor skade for deg.
   For hvert innlegg du fører inn, graver du din egen grav, som den mest useriøse aktør i klima debatten de siste 20 år.
   Vennligst legg om vilje til konstruktiv debatt.
   Hilsen
   Lars Olav Andersen

   • Andersen, du snakker om fakta, og det er bra. Du benekter imidlertid en oppvarming som utelukkende blir observert i alle datasett, og uavhengig av tidsskala mer enn 10 år (egentlig trenger vi 30 år for å få liten nok statistisk usikkerhet), samt at verdens ledende journaler også konkluderer med en gjennomgående oppvarming. Da holder det kun å komme med nye fakta, skremsler om omdømme osv. forander ikke på det.

    For det første, f.eks. her er en anergjent vurdering av oppvarmingen som du kan erkjenne:
    https://www.nature.com/nature/journal/v545/n7652/full/nature22315.html

    For det andre forklares det i AR5 IPCC at hiatus i perioden 1998-2012 (hvor trenden i denne perioden riktignok er negativ -0,05 grader C pr. dekade) henger sammen primært med de kortvarige faktorerene EL Nino og minimum i den 11-årige solsyklus. De er begge lokale i tid, og har ikke noe med noen stans i global oppvarming å gjøre (ref. IPCC). Klimarealistene bruker desverre bla. dette og ensidig fokus på utvalgte UAH-data til å forvrenge historien til at oppvarmingen ikke har vært på 20 år nå. Selvom det ikke er dokumentert noe sted, altså heller ikke hos IPCC! Akselerasjonen i oppvarmingen har vi jo fått bevist nå i 2017, slik jeg har nevnt tidligere. Men for å være helt klar; UAH viser den minst bratte trenden av alle globale sett, men selv denne viser en økning i global middeltemperatur på 0,066 grader C pr. dekade siste 20 år. Som om ikke det var nok; denne økningen er til og med STØRRE enn hva IPCC har dokumentert i siste rapport. Tar vi med flere år tilbake, slik vi bør for å få sikker statistikk, blir oppvarmingstrenden enda større. UAH/Spencer konkluderer selv med betydelig høyere trend når han snakker om oppvarmingen vi har observert, her:

    http://www.drroyspencer.com/2017/08/uah-global-temperature-update-for-july-2017-0-28-deg-c/

    «The linear temperature trend of the global average lower tropospheric temperature anomalies from January 1979 through July 2017 is now +0.13 C/decade.»

    Jeg er imidlertid åpen for å revurdere mitt syn, om noen i det hele tatt å finne én anerkjent artikkel som viser at oppvarming anno 2017 ikke har vært reell på 20 år.

    • ‘0,066 grader C pr. dekade’ – WOW! Som om ikke det er vanskelig nok (dvs. umulig) å definere en såkalt gjennomsnittstemperatur for hele kloden, så klarer de det helt ned på milligradsnivå! Utrolig hva ‘vitenskapen’ får til…..

    • Hei Alf. Vet du hva de seneste modellene til IPCC sier at temperaturen i 2100 vil bli, hvis vi slipper ut 4.000 gt CO2 de neste 80 årene og ender opp med 650 ppm i atmosfæren i 2100?

    • Lackner, du misforstår alt i klimaspørsmålet, eller du har en politisk agenda i MDG, Rødt eller SV, som på uhederlig vis ønsker en dyptgripende forandring av levestandard med 4% eller 16 ppm av menneskelig del av atmosfærisk CO2 som alibi.
     Kan du virkelig forklare hvordan disse 16 ppm CO2 etter forbrenning, kan ha noen betydning for klimaet på jorden?
     Om du går inn på facebook siden til klimarealistene finner du grafer, som forteller om varierende temperaturer på jorden alltid.
     At noens hjernespinn om 16 ppm CO2 i atmosfæren betyr noe må du og de som tror på dette våset forklare oss.
     Klimaet styres av sole aktiviteten, varierende skydekke over det tropiske hav og de store planetene Saturn og Jupiters posisjoner.

     • Andersen! Hvorfor må du stadig juge om disse 16 ppm antropogent CO2 i atmosfæren? Verken du eller noen fra Klimarealistenes vitenskapelige råd hadde noen kommentarer til meg tidligere i år når jeg viste at dette tallet er totalt meningsløst. Dersom du holder fast på dette tallet, bør du kunne svare på følgende spørsmål:

      1) Hvor tar de antropogene CO2-utslippene veien?

      2) Hva er årsaken til økingen av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren når det ikke er de antropogene utslippene?

     • Steen, det er kommentert fra vår side at dine beregninger er gyldig i et lukket miljo i et laboratorium hvor man kan kontrollere alle parametre samt starte utifra en ideell likevekt.

      Og det er kommentert fra vår side at det ikke fungerer slik ute i den virkelige verden hvor man hverken starter med noen likevekt, og heller ikke er i stand til å kontrollere alle parametre, eller kjenner alle vesentlige kilder til CO2-utslipp.

      Dine beregninger og din argumentasjon er dermed ikke gyldig i en klimadebatt som baserer seg på hva man kan observere ute i vår virkelige verden.

     • Aaslid! Jeg har ikke gjort noen beregninger om CO2-innholdet i atmosfæren i det hele tatt. Jeg har påpekt at Segalstads beregninger ved hjelp av isotopforholdet mellom C-12 og C-13 ikke ter hensyn til utvekslingen av CO2 mellom vann og luft i det hele tatt, og er derfor meningsløse. Og ingen fra Klimarealistene har motsagt meg på dette og heller ikke svart på de to spørsmålene mine utenom å henvise til mer eller mindre skjulte kilder. Jeg gjentar derfor min påstand om at 4 % antropogent CO2 i lufta er helt feil.

     • Kildene Segalstad har vist til der han argumenterer med deg, de inkluderer lærebøker i fysikk på universitetsnivå, og de fleste vil mene at dette ikke er skjulte kilder.

      Du kan ikke forvente at noen vil debattere med deg når du ikke vil forholde deg til slike lærebøker og ikke vil innse at det er forskjell på parametre i et laboratorium og ute i atmosfæren. Det er derfor for drøyt å påstå at andre lyver når de viser til maksimalt 4% antropogen CO2 i atmosfæren.

     • Steen. Svar.
      1. De antropogene utslippene utgjør bare 2,14% av total årlig utveksling av karbon mellom jordoverflate og luft., og inngår i dette kretsløpet med sin ubetydelige masse til fotosyntese og karbonisering i havet.
      2. Årsaken er regulert av naturlovene. Når jorden er litt varmet opp av kraftigere solaktivitet etter den Lille Istid, vil en varmere jord av-gasse litt mer CO2 fra havet og øke karbonnivået i atmosfæren helt naturlig.

     • Anbefaler et kurs i differensiallikninger, Andersen: det at det er fire prosent DIREKTE fra oss sier ingen ting, så lenge man ikke erkjenner totalratene av CO2 i alle naturlige og antropogene kilder og sluk.

     • Her er en naturlig kilde til co2 utslipp. Er termtiter klima-verstinger?

      «Termite and Carbon Dioxide (CO2)

      Facts:Scientists have calculated that termites alone produce ten times as much carbon dioxide as all the fossil fuels burned in the whole world in a year.Pound for pound, the weight of all the termites in the world is greater than the total weight of humans.Scientists estimate that, worldwide, termites may release over 150 million tons of methane gas into the atmosphere annually. In our lower atmosphere this methane then reacts to form carbon dioxide and ozone.It is estimated that for every human on Earth there may be 1000 pounds of termites.»

      https://www.iceagenow.info/termites-produce-co2-year-living-combined/

     • Å bestride åpenbare fakta, som viser karbon fra forbrente kilder er mellom 0,7 og 4% av atmosfærisk CO2 er en fanatisk øvelse.Som beviser at med konsentrasjon av 400 ppm, er maksimum 16 ppm fra antropogen aktivitet og 384 ppm fra naturlige kilder.
      Dette faktum forkaster hele IPCC hypotesen om klimaendringer forårsaket av menneskelige karbonutslipp.
      Tungt å fordøye for de mest fanatiske alarmister forundrer ikke noen.
      Ligger det 96 (96%) gravensten på ett fat og 4 (%) gråpærer, kan ingen klare å innbille meg at noen av eplene faktisk er pærer, for å få en hypotese til å virke sannsynlig-
      Det blir tøv, uansett hvordan dette vrenges og skal vris på.

     • De antropogene utslippene utgjør 2,14% av den totale utveksling av karbon mellom jordoverflate og luft. Dette marginale tilskuddet opptas i stor grad av fotosyntese og av havet hvor det også reagerer med kalsium. Det er nok kalsium i de 200 øverste meter av havet til å oppta alt kjent fossilt karbon på jorden om vi fyrer det opp.
      Menneskelig utslipp kan umulig bety noe for klimaet på jorden, unntatt som tankespinn i forskrudde hjerner.

     • Andersen, hvordan kan havet både ta opp (nær all antropogen) CO2 og samtidig være ansvarlig for kumulativ netto økning på 20-40%? Du viser også med dine kommentarer at du fremdeles ikke klarer å skille mellom utslippsrater (ref. 4%) og kumulativt CO2-innhold, som har økt med 30% på ca. 100 år. Det er ikke det samme, og derfor er det en fullstendig logisk feilslutning at siden 4% stammer DIREKTE fra oss vil kun 4% (16ppm.) av de 400 ppm. over tid skyldes oss! Dersom utslippene øker over tid, mer enn det naturen kan oppta, vil konsentrasjonen øke. Det er du sikkert enig i. Alternativet, påstanden om at biosfæren klarer å ta unna alt, strander på at havet i dette tilfellet ikke kan bidra med MER CO2 i atmosfæren.

      Anbefaler å sette opp
      en forenklet differensiallikning med naturlige og antropogene årlige bidrag og integrere over ca. 100 år. Du vil sikkert (som meg) komme frem til at ca. 30% totaløkning på 100 år passer «overraskende» bra med de 4% direkte antropogent årlig CO2-bidrag hvis vi antar de størrelser i kretsløpet IPCC har brukt.

      Lykke til med øvelsen:)

 3. Og NRK fyrer opp under hysteriet:

  https://www.nrk.no/urix/studie_-svaert-liten-sjanse-for-at-vi-unngar-_farlig_-global-oppvarming-1.13624341

  Som alle noenlunde oppegående mennesker burde vite, så er denne 2-gradersdefinisjonen en helt oppdiktet grense og har dessuten i praksis ingen ting å gjøre med den livsviktige gassen karbondioksid.

  https://wattsupwiththat.com/2014/12/16/the-2-deg-global-warming-limit/

  https://judithcurry.com/2014/10/03/challenging-the-2-degree-target/

  Det eneste som har en farlig økende trend er alarmismen, og presset på politikere til å ødelegge verdensøkonomien gjennom forvrengt vitenskapelig forståelse (Junk- / Voodoo science).

  Kan anbefale denne boken som belyser en rekke analoge tilfeller: https://www.goodreads.com/book/show/157288.Voodoo_Science

 4. Du glemmer at dette er årlige verdier. Og din påstand om at omtrent alt dette opptas i fotosyntesen og av havet er ikke riktig. Hvorfor tas ikke opp tilsvarende mye av «de andre» utslippene som fører til økingen av CO2-innholdet? Og hvorfor minker stadig det prosentvise innholdet av radioaktivt C-14 i lufta? Og hvorfor har en stadig varmere jord avgasset mer CO2 i de siste 20 årene når dere hevder at det ikke har vært noen temperaturstigning i denne tiden?

  • Steen. Hvis ikke fotosyntese og hav ikke tar opp C13 og 14 fra forbrenning ville det hopet seg opp i atmosfæren. Noe det ikke gjør side det kun kan måles 16 ppm av disse isotopene.
   Forklar meg da, hvor disse isotopene reiser?
   Avgassing de siste 20 år. Ja det er rett, at det har vært en utflating av temperatur de siste 20 år, men kraftige El Ninjo effekter og stabil temperatur de siste 20 år etter en svak oppvarming fra 1970 har bidratt til litt økende CO2 i luften. Noe som er til nytte for planteliv og avlinger til en stadig voksende befolkning.
   Å pumpe ut CO2 fra luften, slik aktivistene i Bellona vil, gjør korden øde og ubeboelig for mennesker, dyr og planter.

   • Patric Moore, som nok er en kjenning for de fleste, snakker her om co2:
    Dr. Patric Moore on co2:
    Its time to set the record strait on carbondioxide.
    It is not the enemy. In fact co2 from burning fossil fuels is the stuff of life. The currency of life, and indeed the backbone of life on earth. That’s the case for co2.

    https://www.youtube.com/watch?v=5Smhn1gL6Xg

   • Andersen!

    Det første spørsmålet ditt kan jeg ikke svare på, fordi jeg rett og slett ikke skjønner det. Jeg har da aldri skrevet at C-13 og C-14 ikke tas opp i hav og fotosyntese? Og du kan da ikke mene at det er 16 ppm av disse to isotopene i lufta? Innholdet av C-13 i naturlig karbon er omtrent 1 %, mens det er vesentlig mindre av C-14.

    Jeg har, akkurat som Lackner, vansker med å skjønne at du kan ga noe avgassing fra havet samtidig med at havet skal ta opp mye antropogdnt CO2.

    Men nå drar jeg på fisketur på fjellet noen dager. Der tror jeg vi er enige, Andersen

Kommentarer er stengt.