Wibjörn Karlén 1937 – 2021

Forfattet av Tege Tornwall.

Nekrolog over naturgeografen Wibjörn Karlén, professor emeritus ved Stockholms Universitet, medlem av Kungliga Vetenskapsakademien og Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

En kämpe till minne

Paleoklimatologen och naturgeografen Wibjörn Karlén har lämnat oss, 84 år gammal. Hans studier och erfarenheter visade honom att klimatet alltid har ändrats och alltid ändras, människan förutan.

Detta förfäktade han också envetet så länge han orkade. På vägen vägledde han många doktorander till bättre insikter i klimatets processer och effekter. En av dem var Klimatrådets ordförande Johan Kuylenstierna, som tyvärr tycks ha glömt eller inte förstått vad Wibjörn lärt honom.

Länge hörde Wibjörn till våra ledande debattörer i både tal och skrift. Men nu har hans stämma tystnat, och vi sörjer en varm klimat- och naturvän.

Tyvärr tror våra opponenter och vedersakare att vi skulle vara okänsliga för natur och miljö. Det tror de för att de sällan eller aldrig träffar och talar med våra ytterst kvalificerade företrädare. Det värjer de sig för, eftersom de är rädda för att överbevisas.

Låt oss därför bevara och hävda Wibjörns rön och tankar även fortsatt och hålla honom i gemensam aktning. Hans gärning talar för sig själv.

Presentasjonen av Wibjörn Karlén i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.
Støtt oss ved å dele: