Vitenskapsakademiet mot strømmen

Forfattet av Dr.Philos Erik Bye

Vitenskapsakademiet (DNVA) har avslått å ta stilling til om det er menneskeskapte klimaendringer eller ikke! Tidligere i år kom det frem en oppsiktsvekkende nyhet: Det Norske Vitenskapsakademiet (DNVA) har avslått å ta stilling til om det er menneskeskapte klimaendringer eller ikke!

DNVA har ingen mening om dette, noe som altså er stikk i strid med andre vitenskapsakademier kloden rundt. Og nettopp denne samstemmigheten kloden rundt har jo vært brukt som argument for holdbarheten til den feilaktige påstanden, at det er menneskene som styrer klimaet og ikke naturen. Sånn sett har jo dette tellekantargumentet føyd seg godt inn i alle telleøvelser, for å overbevise bl.a skeptikere, klimarealister og andre folk som er kritiske til IPCC. Uttrykk som: konsensus, tusenvis av forskere, verdens topp eksperter, alle FN’s ”regjeringer”, samt nærmest alle akademiske foreninger ”world wide” har blitt spredd ut med stor kraft. Men altså, flott og tøft nok, ikke her i Norge!

Denne saken er omtalt i Dag og Tid, 7. februar 2014, hvor ingressen lyder:
«Dei viktigaste vitenskapsakademia i verden har slått fast at global oppvarming er eit stort trugsmål og i hovudsak menneskeskapt. Det Norske Vitenskaps-Akademi har ikke klart å bli enige om ei slik erklæring.»

Her påpekes det altså at Det Norske Vitenskapsakademiet ikke ønsker å ha noen mening om menneskeskapte klimaendringer. Intervju med utvalsleder Arild Underdal (UiO):
”Det var diskusjon i utvalet om denne saka, sier Underdal. – Dels var det et prinsipielt spørsmål om akademiet skulle kome med slike erklæringar i det heile. I tillegg var det diskusjon om inhaldet i ei eventuell fråsegn.
Vi debatterte og: Kor mykje av den globale oppvarminga kan førast attende til menneskeleg verksemd? Eit mindretal var ikkje nøgd med det førsteutkastet som ble laga. Siden akademi med større ressurser alt hadde gjort arbeidet, var det ikkje meining i å gjere det om att.”

Akademiet driver ikke med politikk
Under overskriften «Akademiet vil ikkje drive med politikk» i en artikkel på samme side uttaler professor Nils Chr. Stenset (preses i DNVA):
”Eg er stolt over at akademiet ikkje har komen med noko bombastisk vedtak.

Hans M. Seip, som kjemiker og tidligare medlem av utvalet, var skuffa over at DNVA ikkje klarte å laga noko eiga erklæring. Han laga sjølv eit resume av tekstane til andre vitenskapsakademi, og bearbeida det i samråd med resten av utvalet. Men sjølv dette vart omstridt.

Her er sammenstillingen fra Hans M. Seip til DNVA:
http://www.dnva.no/c48502/binfil/download.php?tid=49003

I artikkelen (over) blir også professor i biologi Dag Hessen (UiO, medlem av DNVA, ikke med i utvalget) intervjuet, og han uttaler:
”Akademiet har nok pondus til at ei erklæring ville blitt lagt merke til. DNVA har ingen tradisjon for å gå ut i politiske spørsmål. Men i så viktige høve er det absolutt verdt å gjere det.”

Det kan jammen ikke være lett å ha et vitenskapsakademi som ikke følger hovedstrømmen, som opptrer nærmest som kjerringa mot strømmen. Særlig når en har en slik grunnfestet tro på IPCC som Underdal, Seip og Hessen har.

Ole Henrik Ellestad (Klimarealistene) har også presentert sine synspunkter i saken, og avslutter med:
”Det står således respekt av at DNVA har stått i mot presset og holder vitenskapelige prinsipper i hevd.”

Min konklusjon er:
Det er fortjenestefullt at DNVA beholder sin vitenskapelige integritet, når alle andre IPCC-tilhengere gjør det motsatte. Gratulerer med vedtaket DNVA, og lykke til videre på den begrunnede faglige vei. Jeg er stolt av det vedtaket, det står det respekt av!

Hvorfor ble ikke dette slått større opp i norske MSM? At Vitenskapsakademiet i Norge går i mot strømmen? Antakelig fordi (i følge preses): ” … dette er et politisk spørsmål, og har lite med vitenskap å gjøre.”

En meget treffende og talende kommentar fra preses.

Hvem har fordel av at dette blir holdt skjult for det norske folk?

All ære til Dag og Tid som slo det opp.

Støtt oss ved å dele: