Viktige temperaturkorreksjoner fra NOAA var manipulasjon

Klimanytt 187, av Ole Henrik Ellestad

Det har lenge vært kjent at amerikanske NOAA publiserte temperaturkorreksjoner som fjernet den 20-årige utflatingen av global middeltemperatur. Ikke like kjent er de mange publikasjoner som påviste de grove vitenskapelige feil ved at høykvalitetsdata var nedprioritert mot åpenbart tvilsomme datasett. Nå er manipulasjonen varslet av en tidligere høyt respektert sjefsforsker ved NOAA. Enda en spiker i IPCC-kisten.

Ukens store klimanyhet var skandaleoppslaget om at amerikanske myndigheter har manipulert temperaturdata. Denne gangen er det NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, verdens ledende organisasjon for innsamling av klimadata ved sin divisjon NCEI under ledelse av Tom Karl (pensjonert august 2016, red anm.). De publiserte i juni 2015 i det velrennomerte Science, godt «timet» i forkant av Parisavtalen, et oppsiktsvekkende arbeid om justeringer av temperaturer. Den nær 20-årige utflatingen av global middeltemperatur ble transformert til en stigning på 0,116 C per tiår mellom 2000–2014, sogar hårfint over tidligere stigning på 0.113 C per tiår i perioden 1950–99.

Nyheten gikk «verden rundt». BBC utbasunerte at utflatingen var basert på feilaktige data og dermed var kansellert selv om publikasjonen helt fra offentliggjøringen ble karakterisert som vitenskapelig uholdbar. Likevel benyttet Obamas administrasjon den for å bevisst fjerne temperaturutflatingen og derved styrke aksepten for Parisavtalen. Tom Karl hadde «rød» telefonlinje til Obamas vitenskapelige rådgiver John Holdren.

Mesteparten er kjent fra før. Det nye er en varsling fra den meget respekterte sjefsforskeren i NOAA John J. Bates om at arbeidet og publiseringen omgikk NOAAs rigorøse rutiner for kvalitetssikring og publisering. Nå erkjennes feilene åpent. Data skal behandles på nytt og nye verdier publiseres. Det er umulig å reprodusere arbeidet, for dataene er ikke arkivert (innrømmet Karl nylig) og datamaskinen med et nytt beregningsprogram som ikke var kvalitetsikret og godkjent, er «gått i stykker».

Det hører med at Representantenes Hus tidlig krevde innsyn i e-poster og dokumentasjon for å foreta en granskning, men dette ble nektet av NOAA med begrunnelsen at ingen internt hadde reservert seg mot publikasjonen. Paradoksalt nok skjedde dette under Obamaadministrasjonen, mens forskere som støtter FNs klimapanel (IPCC) offentlig har ivret for å ta vare på klimadata nå før Trump-administrasjonen overtar.

For å utdype. NOAA har over årtier samlet inn data om havtemperaturer fra skip. Tidligere foregikk dette ved å hente vann i bøtter og måle temperatur. I moderne tid foretas målingene fra skipenes maskinkjølevann. Siden skipene er varmegenererende objekter og tar inn kjølevann i ulike dybder og systemer har det vært akseptert at dataene er upålitelige. De mest korrekte data kommer etter 2000 fra rundt 3000 bøyer som flyter rundt i verdenshavene (Argo) og jevnlig dykker ned til 2000 m for å foreta målinger. NOAAs publiserte temperaturstigning fremkom ved at de moderne høykvalitetmålingene fra Argo ble justert opp til de upålitelige skipsdata – ikke omvendt som ville vært logisk. Også landdata ble justert.

Justeringer er vanlig NOAA-praksis.
Da World Meteorological Organization (WMO) i 2010
kom med nye spesifikasjoner for målestasjoner foretok Watts, MacIntyre m. fl. (2012) en gjennomgang for USA. De omlag 1000 målestasjonene ble delt i kategoriene 1–5 etter synkende kvalitet. Kategori 1 og 2, fjerntliggende stasjoner med liten innflytelse fra «Urban Heat Island» (UHI), hadde en temperaturstigning mellom 1979 og 2008 på  0,155C per tiår. Tilsvarende verdi for kategori 3, 4, 5 var 0,248 C per tiår. NOAA derimot korrigerte opp til 0,309 C per tiår.

Figuren viser temperaturkorreksjoner fra NASA-GISS tidligere ledet av James Hansen, selve sjefsalarmisten. Januartemperaturene i årene mellom 1910–2000 er blitt administrativt korrigert siden mai 2008. Det som var 0,45 C er blitt 0,70 C, en økning på 0,25 C. Det er påfallende at det store «spranget» skjedde primo 2013, i god tid før IPCC-rapporten i september 2013. Like påfallende er at det alltid leder til betydelig økning (climate4you).

Feilaktige publikasjoner er ofte lansert før IPCC-leirens viktige rapporter, møter eller avtaler for å styrke IPCCs svake områder. Det Hvite Hus fikk «børset opp» 1996-rapporten til: betydelige menneskeskapte klimaendringer. I forkant av Kyotoavtalen kuttet Ben Santer ut deler av temperaturserien for å «vise» den manglende «hot spot». M. Manns «Hockeykølle» fjernet middelaldervarmen og Lille istid og derved dokumentasjon for naturlige sykluser. Før Københavnmøtet kom oppvarming i Antarktis (kun halvøya på 3 %) mens det var avkjøling og vekst av sjøis over tiår. Sternrapporten uten review ble lansert for skader.

Abraham Lincoln sa visstnok: «Du kan lure hele folket deler av tiden, du kan lure deler av folket hele tiden, men du kan ikke lure hele folket hele tiden». Nå når «snøballen» har fått ytterligere fart bør partiene og Stortinget i tide innse at deres redskap IPCC ikke har det internasjonale samfunnets tillit. Vi venter spent på NTBs utplukking av nyheter og norske mediers omtale med NRK og Aftenposten (som flittig refererer lekkasjer og varslere) i spissen.

Tillegg
Idet vi skal publisere, kommer Judith Curry med et grundig svar på kritikken fra IPCC-leiren: De fleste utenfor IPCC-leiren tar poenget – dette handler om troverdighet i prosessene for klimadataene, og hvordan NOAA har sviktet egne retningslinjer, i tillegg til reglene «Science» bruker for publikasjoner.

Most journalists and people outside of the community of establishment climate scientists ‘get it’ that this is about the process of establishing credibility for climate data sets and how NOAA NCDC/NCEI have failed to follow NOAA’s own policies and guidelines, not to mention the guidelines established by Science for publications.
Professor Judith Curry

Støtt oss ved å dele:

53 kommentarer

 1. Fusk og fanteri, kaller vi slikt. Nå gjenstår å se hva Trump er i stand til å utrette i sakens anledning og om noen annen politiker enn Carl Ivar Hagen plukker opp stafettpinnen her hjemme…

  • Det var vel her på de gamle Klimarealistsidene jeg leste om Margaret Thatchers manipulering for å redde egen regjering i 1988 at dette begynte. FN utsending Sir Crispin Tickell grep ballen ved å påpeke at politikerne kunne så lite om naturvitenskap at det var lett å vinne en debatt om global oppvarming. Videre fulgte vår egen Gro Harlem Brundtland opp og sauset det hele til med å blande klima og miljø debatten og hva det hele endte med ser vi nå i dag. Al Gore laget en manipulerende video som ham reiste rundt kloden med. En slik tabloid video har en stor gjennomslagskraft særlig i politiker verdenen som nok knapt har tid til å sette seg inn i og forstå fysikken. Det er her Donald Trump og vår egen Karl I. Hagen viser mot. Man kan like dem eller ikke, – men redde for eget skinn er de ikke.
   Hvem andre tør stå opp å sette verden på hold et øyeblikk? Få endret fokus fra troen på menneskelig makt over klimaet til å bruke krefter på å påvirke miljøkriser og overbefolkning. Vi alle blir bombet med globale inntrykk om «elendigheten» som CO2 skaper gjennom TV og tabloide aviser. Tyngre stoff orker nok ikke de fleste ikke å sette seg inn i. Hver av oss har nok med å leve sitt eget liv og lar politikerne fritt styre og iverksette merkelige meningsløse tiltak verden over.

   • Du nevner Gro Harlem Brundtland: Hennes utsagn om at «det er umoralsk å tvile» er det mange, både politikere og vitenskapsfolk, som har lagt til grunn for sin livsfilosofi. Mange tar også dette videre til at det er umoralsk å stille kritiske spørsmål til klimavitenskapen, se bare hva C.I. Hagen blir utsatt for og de mange professorer som hever den moralske fane mot de som stiller kritiske spørsmål.

    Etter mitt syn burde det være et folkekrav at politikere og journalister stiller kritiske og velbegrunnede spørsmål til klimaforskerne, og ikke minst at de svarer konkret på spørsmålene basert på grunnleggende naturvitenskap. Ikke slik som det er nå at det eneste argumentet er dette er så etablert vitenskap at det er unødvendig å besvare spørsmålene.

 2. Denne avsløringen er ikke den første. Felles for alle tidligere bomskudd og feilaktige prediksjoner har vært at den amerikanske administrasjon med sine lakeier har klart å tie i hjel eller hetse og skade kildene for påpekning.
  Dette må en nå ha lov å håpe blir forskjellig. Nå blir kanskje Judith Curry sitt grundige forsvar for sannhetsgehalten i John Bates beviser godtatt av flere, og kanskje så mange med faglig tyngde, at «båndvognen» snur?
  Hvis denne avsløring viser seg å være «tuen som velter lasset» er det ikke for tidlig.

 3. Jeg er jo selvsagt ikke så stor ekspert som dere, men er jo noe overasket at Carl Ivar og Donald skal bli tatt for sannhetsvitner … (Moderator: vennligst avstå fra useriøs synsing uten seriøs argumentasjon)

  • Du misforstår. Det er ingen som mener de to har spesielt god kompetanse på området. Poenget er at de tørr å tale klimaeliten imot. Problemet i denne saken er jo at de med andre meninger ikke slipper til. Alle burde ha lik tilgang til kildedata og like stor rett til å analysere dem og gi tilkjennegi sine konklusjoner.

   • Poenget er vel at noen, mange av oss, danner vår mening ut fra hva UAVHENGIGE forskere kommer fram til. I IPCC, Klimapanelet, er det politisk styring av fakta og forskerne er ikke uavhengige (av finansiering (min kommentar)), og da vet vi fra andre områder hvor galt det kan gå….

  • Du kan jo starte med å fundere over hvorfor IPCC, NOAA m.fl. -støttet av 97% av verdens såkalte seriøse forskere, har behov for å jukse med datagrunnlagene. Disse er de samme som rakker ned på alt som ikke er fagfellevurdert, de samme som ignorerer vitenskapsteorien grunnsten, de samme som forsøker å latterliggjøre all opposisjon -på linje med hvordan myndighetene og de skriftlærde behandlet Sokrates. Historien viser jo hvem som i etterkant ble husket…
   Så la oss forholde oss til vitenskaplige kjøreregler, og vurdere troverdigheten i det perspektivet -ikke majoritetens arrogante synsing.

   Carl I. Hagen og Donald Trump ble nevnt i kraft av å være fremtredende mediapersoner, som samtidig betviler den antropogene effekten, og ikke grunnet deres kvalifikasjoner på området.

  • De er ikke sannhetsvitner, de bare påpeker det seriøse forskere har funnet ut.

 4. Trolig er det vanskelig å trenge gjennom «klimarealistenes ekkokammer» der både skribenter og lesere ser ut til å leve godt med vrangforestillingene om konspirasjonsteorier og manipulert klimaforskning, men jeg gjør et forsøk likevel.

  Zeke Hausfather m.fl. ved Berkley-universitetet publiserte for litt siden en artikkel i Science Advances som validerer og bekrefter Karl et al.2015.

  Karl et al har også blitt bekreftet av flere andre: https://www.carbonbrief.org/factcheck-mail-sundays-astonishing-evidence-global-temperature-rise

  Beklager folkens, men heller ikke denne gang er det hold i manipulasjonspåstandene til Ellestad. Karl et al er i ferd med å bli etablert vitenskap.

  • Det er lov å prøve seg Prestrud men det gir ikke noe troverdig inntrykk å bruke negative karakteristikker på sine meningsmotstandere. Mange av oss syns uavhengige forskermiljøer som NIPCC og en rekke ubundne forskere fremstår som mer etterrettelige. Etter Climategate 1, 2 og 3 er troverdigheten til FN’s klimapanel svært tynnslitt…

  • Ønsker du å fremstå som en seriøs debattant bør du legge deg på et mer konstruktivt nivå. Det er positivt at du kommenterer her, men du vil tjene på litt mer respekt for dine meningsmotstandere. Vi ser den samme holdningen i artikkelen i Aftenposten i dag. Å ta mannen i stedet for ballen pleier å være tegn på manglende argumenter. Det bør du unngå hvis du mener du har hold for dine påstander.

   • Tror du virkelig jeg kan få respekt for mine meningsmotstandere i klimarealistene som kontinuerlig bombarderer meg og mine kolleger med påstander om bedrageri og juks? Dessverre har det som presenteres på disse sidene uhyre lite å gjøre med en konstruktiv faglig debatt. Det burde være klart for enhver med gangsynet i behold hva dette dreier seg om. Fag, fakta og ekte (redaktøren av nettsida sitt uttrykk) forskning er det i hvert fall ikke.

    • Hvis du ønsker respekt bør du vel ikke konkurrere om å opptre useriøst. Dere har så godt som total kontroll på denne diskusjonen gjennom stor offentlig støtte, både økonomisk og politisk. Likevel klarer dere ikke å fremstå som seriøse og respektfulle forskere. Dessverre for deg slår din strategi tilbake på deg selv. Du fremviser samme arroganse i Aftenposten i dag. Jeg kan ikke skjønne at det ikke er mulig å fremstå mer seriøst. Hvis du står så faglig støtt som du hevder, burde du klare å argumentere mer saklig.

   • Merkelig at ikke Prestrud melder seg på med en kommentar her. Han har jo gått høyt ut på banen over her men synker nå ned i et stort sort hull når faglige motargumenter og linker til gode, seriøse og anerkjente fagfolk blir presentert…

   • Flott at Curry diskuterer ZHs påstander. Da er det bare å se fram til at hun gjør det samme i en vitenskapelig publikasjon slik at hennes innsigelser kan avklares på den vitenskapelige arenaen, hvilket hun sjelden gjør. Før den tid har Currys påstander liten vitenskapelig verdi

    • Det er vel ikke usannsynlig at hun publiserer noe rundt dette. At du føler et behov for å diskreditere henne også viser vel hvilket nivå dere etter hvert har sunket ned på. Curry har publisert over 140 vitenskapelige papirer. Hun er vel en av de mer betydningsfulle forskerne innenfor feltet. Føler du deg henne faglig overlegen?

     • «Den vitenskapelige metode» bør vel styre løpet både for folk som Presthus og resten av oss. Denne metoden innebærer at man lanserer en hypotese og følger opp med målinger og lab.forsøk for å verifisere denne. Alle metoder som er brukt for å teste hypotesen skal selvfølgelig være offentlig tilgjengelig og kunne motstå kritikk. Det samme gjelder selve hypotesen, selvfølgelig, hvis ikke må den falsifiseres…
      Slike metoder er fremmedord i IPCC’s journaler, hvor man i stedet lanserer et postulat og scenarier basert på «falsifiserte» egenproduserte klimamodeller…

  • Hvordan kan Karl et. al’s arbeid være «etablert vitenskap» når det ikke kan replikeres?

 5. Prestrud er igang igjen (se hans innlegg nedenfor). Det er sikkert noen som mener det er juks og bedrageri, men de er ikke sentrale i Prestruds debatter fordi de ikke slipper til i media utover kommentarfelt. Så Prestrud må, om han skal følge sine egne anbefalinger, sitere de ord som brukes. Det gjør han sjelden. Jeg har brukt manipulasjon. Og det er korrekt – tilstrekkelig stor til å benytte ordet. Det var manipulasjon iht. egne rutiner der data og programvare ikke var kvalitetssikret, iht. at man nektet Kongressen innsikt i prosjektet og tilhørende informasjon, at begrunnelsen for dette var at det ikke hadde vært interne innsigelser hvilket det åpenbart var, og det er påfallende at denne informasjonen nå er borte. Videre er det manipulasjon at man korrigerer høykvalitets bøyedata opp til tvilsomme skipsdata i stedet for omvendt som ville gitt en lavere temperatur (ca 40 % lavere, J Curry. Det er også betydelig tvil om landdata. Har Berkely Earth hevd på den vitenskaplige sannheten slik Prestrud hevder?

  IPCC bekreftet utflating av global middeltemperatur de siste 17 (nesten 20 hos andre) år. I de mange årene med utflating har Prestrud og ledende forskere på CICERO og Bjerknessenteret hardnakket og til dels i sjikanøse vendinger, argumentert for at det ikke var tilfelle. Men IPCC bekreftet at utflatingen var korrekt ut i fra det da foreliggende materiale, så Prestrud m. fl. tok slik sett feil. Det kan han gjøre på nytt i sitt iherdige forsvar av IPCC-hypotesen. Nytt materiale kan selvfølgelig endre konklusjoner, men det er en annen sak. Gjør det det? Nei, langtfra automatisk. Det har vært notorisk så mye problemer med IPCC-leirens temperaturserier og korreksjoner at tilliten er frynset (utlevering av data, betydning av UHI versus data fra fjerntliggende stasjoner, homogenisering, Hockeykølla, Himalayagate, Sternrapport, Climategate, Santers ‘hot spot’, evaluering av IPCC, osv). Når det kommer et arbeid om et viktig tema er det normalen mer enn unntaket at det har alvorlige feil (føy til PAGES 2k også). Derfor er det vitenskapelig påkrevet å gå IPCC-leirens nøkkelpublikasjoner nøye etter i sømmene. Det er det sjelden tid til før det får effekt i en avtale, rapport e.l. ‘Timingen’ i publiseringen er påfallende fordelaktig for IPCC-leiren.

  Og Bates var en av de ledende forsker ved NOAA, ingen skeptiker, men har åpenbart funnet grunn til å varsle. Prestrud henviser til andre, men det er lite konkrete motargumenter. Samsets CICERO- innlegg viser til at data finnes. Selvfølgelig, fordi man lagrer minimum alle rådata. Men det som gir mulighet til å reprodusere arbeidet for å se hvor feil og ymse vurderinger gir et manipulert resultat, er borte. Det hopper Samset over. Det er varslingen om avvik fra viktige rutiner hos verdens største innsamler av data som er hovedpoenget. Og det liker ikke Prestrud. Så får vi se når det graves mer i den faglige delen av arbeidet. Man kan jo bare benytte satellittdata med langt bedre dekning, så har man et adekvat grunnlag selv om det er usikkerhet også der.

  Uansett vises det stor nok forskjell mellom observasjoner og modellresultater til å konkludere at modellene er gale. Redusert effekt fra CO2 har jo IPCC selv konkludert med i sin 2013- rapport – mellom 1.5 C og 2 C temperaturstigning (muligens opp til 2.5 C) i år 2100 (transient). De har ikke engang villet trekke et beste estimat! Slå den. Men de opprettholder likevektsnivå på 3-4.5 C (hvorfor).
  De viktige falsifiseringsargumenter for IPCCs hypotes er uansett intakt. Det skal bare bedre pedagogikk til for å forklare for folk flest de kompliserte forhold rundt drivhuseffekten og at den skal ha betydning høyt oppe i troposfæren der satellittene og værballonger måler. Mye mindre nede ved bakken der dagens strid råder. Påfallende at Prestrud ikke går inne i dette.

  • Jeg skjønner lite av den første delen av kommentaren til Ellestad, men vil bare slå fast at han i tråd med det meste av det som skrives på disse hjemmesidene jevnlig framsetter udokumenterte påstander om juks og bedrageri i klimaforskningen. Hele innlegget tyder jo på at han lever i den forestillingen at store deler av klimaforskningen er konspirasjon og bedrageri. Eller bare later han som? Når dette er blitt hans varemerke bekrefter det gang på gang at han ikke har noe faglig å fare med. Hans bruk av ordet «manipulasjon» om data i Kart et al 2015 er en direkte anklage om forskningsjuks.

   Karl et al (2015) – eller Mann et al (1999) (hockeykølla) og mange andre som anklages også for den sak skyld – har bare fulgt normal vitenskapelig framgangsmåte. Så kan man være enig eller uenig, og mene at det er begått feil, men juks/bedrageri eller noe uetisk er det ingen av de uavhengig undersøkelsene som har påvist. Meg bekjent er det vel knapt klimaforskere som er tatt i forskningsjuks. Vet Ellestad om noen som etter objektive kriterier er tatt?

   Vitenskapen vil selv korrigere om konklusjoner og resultater er feil. Det er det som har skjedd med hockeykølla. I dag er det publisert 12-15 «hockeykøller» med forskjellig metodikk av forskjellige forskergrupper. Temperaturforløpet de siste tusen år som denne grafen beskriver er nå solid dokumentert. Den opprinnelige hockeykølla har bestått den vitenskapelige lakmustesten.

   Og mye tyder på at det samme er i ferd med å skje med Karl et al. Nei jeg tror ikke Berkley Earth har hevd på den vitenskapelige sannhet slik Ellestad hevder jeg gjør, men jeg har tillit til den kunnskapen som framskaffes gjennom flere vitenskapelige arbeider fra forskjellige forskergrupper med forskjellig metodikk som kommer fram til samme resultat.

   Mye av det Ellestad skriver om Karl et al. er direkte feil. Oppslagene i en del ultrakonservative medier om denne saken er et godt eksempel på falske nyheter som Ellestad gjengir uten filter. Den såkalte varsleren John Bates (som Ellestad feilaktig kaller «den meget respekterte sjefsforskeren i NOAA») har tatt avstand fra medieoppslagene og påstandene om «misconduct» som han sier det ikke er grunnlag for:

   http://www.eenews.net/stories/1060049630

   http://www.sciencemag.org/news/2017/02/how-culture-clash-noaa-led-flap-over-high-profile-warming-pause-study

   Hvorfor opplyser ikke Ellestad om dette?

   Ellestad bør spesielt lese «ScienceInsider» og se om han kan la seg overbevise, hvis det da ikke er slik at han også tror at AAAS og Science er en del av «IPCC-leieren» og den store Konspirasjonen.

   Det var ikke Karl et al som justerte ERSST (Extended Reconstructed Sea Surface Temperature) og lagde versjon 4 slik han hevder, men Huang et al (2015, J. Clim) som sammen med flere andre studier la grunnlaget for justeringene. Ingen har vitenskapelig påvist at de har gjort feil. Det er flere andre feil og unøyaktigheter slik det pleier å være når Ellestad skriver, men dette blir for teknisk så jeg lar det ligge.

   • Som lekmann må det være tillatt å protestere på det fokus det legges opp til her. Hele uenigheten mellom «alarmister» og «realister» bunner egentlig i relativt enkle forhold, var det temperaturen som steg først eller var det CO2-nivået? Hvilke mekanismer er dominerende i naturen? Svaret synes enkelt, det var temperaturen som beveget seg først og Henry’s lov forklarer mye av endringene i CO2-nivå!
    Det fins grafer som illustrerer hvordan den globale temperaturen har utviklet seg i tusenårsperspektiv, senest på denne hjemmesiden, og det fins tilsvarende som viser at vår CO2, som er ca 4% av atmosfærisk CO2, ikke har en effekt som IPCC hevder. Temperaturgrafen viser store bølger med en høy topp rundt vikingtiden, en bunn rundt 1600 og en naturlig og stigende trend fra ca 1700. Den lille istid betraktes som avsluttet rundt 1800 og temperaturen etter dette forventes å ha en stigende trend. Dette har også skjedd, dog med noen pauser under veis, bl.a. fra 40-tallet til nær 1980 og den siste fra 1998 og fram til i dag. Den forventes å vare en stund ennå. I begge disse periodene var det sterk vekst i utslippene av CO2…!

    • Nå har nettopp Bergsmark skrevet at co2 øker temperaturen. Jeg vet ikke helt hvor konsistent dette er med at Henry har bestemt det motsatte

     Men selvsagt, jeg er bare en lekmann.

     • Det er ikke motstrid mellom at CO2 er en svak klimagass og at CO2 veksten kommer etter temperaturøkningen.

     • Jo!

      Dette er desverre tullet til i debatten på disse sidene.
      Det som er fakta er at mengde løst CO2, og derav hvor mye CO2 som fordamper til atmosfæren bestemmes riktignok i stor grad av havtemperaturen (ref. Henrys lov). Men det forklarer på ingen måte hvor all antropogen CO2 har blitt av og enda mindre hvorfor dert har blitt varmere. Faktum er at CO2 er en klimagass som absorberer og reemiterer IR-stråling som igjen fører til økt drivhuseffekt. At vi får enda mer CO2 som følge av økt temeratur (etter hvert også i havet) gir et 2.-ordens bidrag til mer CO2 i atmosfæren.

      Metningsgrad og partialtrykk av gasser og vanndamp i atmosfæren er helt standard inputforhold i både værmodeller og klimamodeller, og er selvfølgelig tatt hensyn til i begge tilfeller.

     • Først skriver du «jo» til at mitt argument er feil. Så argumenter du for at begge effekter eksisterer. Du må nesten bestemme deg. Hvilken effekt som er dominerende for en eventuell oppvarming kan diskuteres, men det var ikke det jeg kommenterte.

     • Kort svar: CO2 i atmosfæren både styrer og blir styrt av temperatur. Når havet avgir mer CO2 til atmosfæren ved økt temperatur er det en positiv tilbakekobling (følge-effekt). Dersom du ikke er overbevist, kan for eksempel se denne:
      https://www.youtube.com/watch?v=zQ3PzYU1N7A&t=623s

      Det at temperaturøkningen kom først, så CO2 er ikke noe logisk argument for at CO2 ikke også bidrar til global oppvarming.

     • Vet ikke om noen forskerkolleger som ikke tillegger CO2 og andre IR-aktive stoffer en teoretisk oppvarmingseffekt. Det at de absorberer energi og sender ut igjen gir ingen temperatureffekt, bare en kortvarig økning av indre energi. Men de kolliderer med omgivende molekyler (O2 og N2) og overfører indre energi til bevegelsesenergi som gir temperatur. Det er således vekselvirkning mellom stråling og atmosfæriske fenomener som er sentral i beregning av effekt. Den første km opp er det konveksjon som dominerer. Deretter blir det gradvis mindre av atmosfæren og mer utstråling. Dette er ikke enkelt å beregne nøyaktig med alle variasjonene i luftlag over kloden, men en teoretisk verdi er at en dobling av CO2 fra 300-600 ppm gir anslagsvis en grad C. Andre effekter kan redusere denne eller forssterke.. IPCC postulerer at økt vanndamp forsterker. Men det er mindre vanndamp der den skal ha betydning iflg IPCCs egne beregninger. Det gir avkjøling i forhold til teoretisk effekt.Heri ligger den fundamentale forskjell. En ekte vitenskapelig problemstilling. Derfor er det påfallende at det skal være så til de grader håpløst – sågar sammenlignet med Holocaustfornekter å debattere det. Det viser jo at det er andre agendaer som ligger bak.
      Henrys lov er en pedagogisk god måte å forklare likevekten mellom en gass over og i løsning – altså mengden av stoffet – ikke effekten av en gitt mengde.
      Bergsmark utsagn er ikke nytt, men grunnlaget for bl.a. NIPCC. Der refereres arbeider knyttet til dobling av den samlede drivhuseffekt mellom 0.1 og 1.3 C. Dette vil være fordelaktig for kloden – en annen meningsforskjell.

     • Øker temperaturen ja, svært marginalt dog, kanskje 0,4Gr C i løpet av århundret. Dette er vel ikke problemstillingen, er det vel?
      Vi lever i en verden full av alarmister som hevder at det er farlig å leve på grunn av våre utslipp. Dette er tøv, og det fins ingen bevis for slikt. CO2, sporgassen i vår atmosfære, den livgivende gassen som er plantenes føde og garantisten for fremtidens matproduksjon, er ingen trussel, slett ikke…

   • Hvorfor fulgte ikke NOAA rigorøse interne rutiner og som en del av dem tok vare på de prosjektdokumenter, data og programvare slik at man kunne reprodusere de vitenskapelige resultater?Dette er sakens kjerne. Det skriver Prestrud lite om.

    Jeg trodde han skulle roe seg litt ned som leder av Naturtilsynet, men det virker mer som om debattabstinensen har grepet ham. Han skriver at han skjønner ikke noe av min innledning om hva jeg skrev (ordet manipulasjon). For å understreke dette har han eskalert det til juks, videre til bedrageri, konspirasjon, konservativ bevegelse som, i følge ham, skal frata meg all kompetanse. Manipulasjon kan være en form for juks, men trenger ikke være det. Motivasjonen til de impliserte er en av flere avgjørende forutsetninger. Det er vanskelig å avgjøre, og derfor har jeg ikke uttalt meg om det. Det spiller heller ingen rolle for ham at IPCC på en rekke områder har fremmet dementier som svarer til det jeg og andre skeptikere har hevdet hele tiden. I siste IPCC-rapport er også effekten av CO2 redusert – med nedre grense på 1,5 C i år 2100. Så de nærmer seg også der. Men det betyr intet for Prestrud.
    Jeg har poengtert hva manipulasjonen ligger i, inklusive Bates hovedbudskap om at det var avvik i kjente og viktige rutiner. Jeg har ikke tillagt han mer slik Prestrud søker å gi inntrykk av. Han benytter hele tiden den velkjente debatteknikk å tillegge motdebattant en sterkere mening som derved lettere kan angripes.
    Om ‘Hockeykølla’ begår han den logiske tabben å forsvare den ut i fra at det er kommet så mange nye ‘køller’. M. Manns m.fl. arbeid må vitenskapelig bedømmes ut i fra det de gjorde med det materiale de hadde. Det var pinlig for vitenskapen med feil statistisk metode, feil i håndtering av data, avkorting av treringer etter 1960 da de viste temperaturreduksjon osv. Som sagt pinlig, ikke bare en vanlig korreksjon innen vitenskapen. Enda pinligere er det at IPCC valgte nettopp Mann som leder i den delen av rapporten. Bukken og havresekk. Det vitner ikke om at balansert vitenskap var målet. Det er enda mer interessant at Prestrud og likesinnede ikke har funnet noe vitenskapelig uheldig knyttet til ‘Hockeykølla’ arbeidet til M. Mann selv om andre som støtter IPCC, om ikke helhjertet, kaller den en skam for vitenskapen. Derfor måtte IPCC droppe ‘ikonet’ og konkludere (2013/14) at mange steder, spesielt i Europa var det minst like varmt i Middelalderen. Det er påvist varmeperioder på alle kontinenter, over 100 forskere er involvert i disse data. Ikke minst er den påvist der det i moderne tid er størst oppvarming.
    Jeg har påpekt at det er en serie med tvilsomme arbeider på viktige punkter, mange knyttet til temperaturserier, men også andre tema. Jeg har uttalt meg lite om detaljer i arbeidet. At andre har publisert støttende arbeider er ikke noe avgjørende bevis. For spørsmålet om temperaturer er langt fra avgjort. Et viktig korrektiv er at satellittmålinger (og værballonger) viser tilnærmet utflating. De måler mye bedre over hele jordoverflaten, spesielt der det kaldest og fjerntliggende områder, med mindre vekt på lokal byoppvarming o.l. Men det er jo oppover i atmosfæren at drivhuseffekten skal være sterkest – ifølge IPCCs egen teori – som Prestrud i sine debatter ikke viser at han har forstått. Derfor er ikke spørsmålet om litt mer eller mindre bakketemperatur særlig stort poeng bortsett fra at det tydelig viser et stort avvik (større eller noe mindre) mellom beregninger og observasjoner. Det gjør det fremdeles, stort nok til at modellene ikke holder mål.

    • Det er interessant at flere fremtredende tilhengerne av Klimapanelet nå svarer på Klimarealistenes innlegg. Det som er enda mer interessant er nivået de legger seg på i debatten, hvis man kan kalle ad Homien for debatt. Det virker som de står med ryggen mot veggen og kjemper febrilsk mot en økende dokumentasjon på at Klimapanelets skråsikre påstander står for fall.
     Innleggene den senere tid fra Samset, Prestrud, Benestad og Brenna er alle gjennomsyret av personangrep. Man kan jo spekulere på hvorfor disse personene velger en slik strategi.

    • Det var vel 8 andre forskere som arbeidet sammen med Karl om den beryktede rapporten. Hadde ingen av disse arbeidskopier av det materialet som nå erklæres for tapt og ødelagt? Det virker både lite troverdig og, dersom det er sant, lite profesjonelt. Datamaskinen som ble brukt, hevdes å ha «totalhavarert». Hvordan får man til dette i våre dager? Øks? Ovn? Innstøpt i betong og senket i havet? Selv med alvorlig fysisk skadede maskiner kan man ofte redde innholdet av harddisken. Hadde vært interessant om noen i USA kunne grave litt i dette.

     Alarmister har uttrykt frykt for at Trump-administrasjonen skal «ødelegge» klimaforskningdata. De bør heller frykte sine meningsfeller i så måte. Bare tenk på Phil Jones.

   • Jeg takker som redaktør og lekmann for Pål Prestruds gjentatte forsøk på hvitvasking av også denne skandalen. Derimot gjør jeg oppmerksom på at allerede for ca 2300 år siden var de greske filosofene klar over at Ad Hominem angrep på motparten (som din nedsnakking av den ledende klimaforsker Judith Curry) er et sikkert tegn på at man ikke har saklige argumenter.

    Du skriver særdeles lite om det mest vesentlige i skandalen, jeg velger derfor igjen å sitere Judith Curry, fra orginalteksten i Ellestads klimanytt:

    Most journalists and people outside of the community of establishment climate scientists ‘get it’ that this is about the process of establishing credibility for climate data sets and how NOAA NCDC/NCEI have failed to follow NOAA’s own policies and guidelines, not to mention the guidelines established by Science for publications.

 6. Det er umulig å reprodusere arbeidet, for dataene er ikke arkivert (innrømmet Karl nylig) og datamaskinen med et nytt beregningsprogram som ikke var kvalitetsikret og godkjent, er «gått i stykker»

  Kan vi få dokumentasjon, ref debattreglenes punkt 4?

  • Du fremstår mer og mer som et nett-troll. Hvis du ikke har fått med deg dette bør du ikke delta i diskusjonen.

   • Ellestad,

    «Den nær 20-årige utflatingen av global middeltemperatur ble transformert til en stigning på 0,116 C per tiår mellom 2000–2014, sogar hårfint over tidligere stigning på 0.113 C per tiår i perioden 1950–99.»

    UAH-data (http://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0beta/tlt/uahncdc_lt_6.0beta5.txt) bekrefter trenden på ca. 0,11 grader C pr. dekade i perioden 2000-2016. Det er fort gjort å sjekke selv. Det anbefales vel uansett å se på data over minst 30 år for å få en mye bedre korrelasjonskoeffisient (R2) for dataene. Eksepmel:

    2000-2014: R2 = 0,002 og trenden kan ikke defineres.
    1986-1016: R2 = 0,21 og trend ca. 0,11 grader C pr. dekade (men noe usikker)

    altså 100 ganger bedre match og samme trend som for hele serien. Antar jo at du er kjent med dette og at det derfor er vanskelig å argumentere for at vi fortsatt har en varmepause.

   • Jeg minner om debattreglenes punkt 2: Lenker til nettsteder som ikke er klimarelevante eller ikke har noen akademisk verdi er ikke tillatt. Vennligst lenk til det konkrete innholdet i en kilde så leserne kommer direkte til poenget. Ikke lenk til kilden generelt så leserne selv må tråle gjennom hundrevis av sider.

    Men jeg innser jo at det er lettere å slenge ut beskyldninger enn å gi en troverdig kilde som berkefter at Karl har sagt det som påstås.

    • Hvis du ikke vil lese deg frem til dette i de angitte kilder blir det jo fin anledning til å teste dette når US Congress på nytt skal se på denne saken. NOAA har tidligere svart offisielt at det ikke var noe poeng å gi innsyn siden det ikke var intern uenighet. Nå var det uenighet, så den forklaringen holder ikke. Arbeidet kan ikke reproduseres fordi materialet ikke finnes lenger ble det omtalt.
     Og HadCRU og de to satellittkurvene tyder på at utflatingen fortsetter.
     Fjerner man mange av de foretatte justeringene er det vel avkjøling?

  • Raaen, hva er det som gjør at du ikke kan lese de mer omfattende detaljbeskrivelser som Dr. Bates bl.a har lagt igjen på bloggen til Judith Curry, som det er lenket til fra Ellestads side?

 7. Ja, NASA, UAH, RSS, NOAA osv. forbedrer sine temperaturserier etterhvert som de får bede data og analysemetoder. Det kalles forskning. Tom Karl og medarbeidere har publisert en slik forbedring, og det er ingen som har påvist at de har gjort noen feil i korreksjoner. Å kalle dette manipulasjon med data er helt feil. Varsleren som det refereres til, John J. Bates, mener at den observerte temperaturøkningen skyldes menneskenes CO2-utslipp. Vi kan jo høre hva han selv sier i et intervju med Assosiated Press 6. februar 2017 om artikkelen til Tom Karl. Det var «no data tampering, no data changing, nothing malicious».
  Når det gjelder de justeringene som NASA har gjort og som Ole Henrik Ellestad kaller «påfallende» så kan vi s se hva resultatet av korrigeringene på ulike tidspunkt (inklusive den «store» korreksjonen i 1910-dataene) https://drive.google.com/open. Å antyde at dette ble gjort for å manipulere Parisavtalen i desember 2013 virker ganske søkt.

 8. Denne saken går vidre, og nye momenter og resultater vil dukke opp. Så langt er det bare å oppsummere at manipulasjon er helt iht normal ordbruk. Når det gjelder Bates utsagn kan man jo lese selv om hva han skriver om brudd på rutinene. Karl og øvrige NOAA-forfattere kommer ikke godt ut av det: https://judithcurry.com/2017/02/04/climate-scientists-versus-climate-data/.
  Om utflating så viser satellittdata (UAH og RSS) sammen med normal utvikling etter markante El Niñofaser at utflatingen (eller nesten) forsetter. Det samme hevder jo UK Met offce basert på HadCRU data som er IPCCs prefererte. Og intet av dette berører IPCC-leiren eller dets argumentasjon. Ikke det grann. Mer enn betenkelig. Og deres retoriske henvisning til vitenskapen blir jo rimelig ‘forblommet’.

Kommentarer er stengt.