Viktig forskning viser solas påvirkning på havtemperaturen

Fra KVR har redaksjonen fått oversendt en viktig studie som har unngått å bli omtalt i media. Golfstrømmen hadde lenge æren for at gjennomsnittstemperatur i Norge er 5–10 °C høyere enn andre steder på samme breddegrad. Denne forskningen viser i motsetning til forskning basert på klimamodeller at det finnes en entydig sammenheng mellom havstrømmens temperatur og solaktiviteten. Her følger en kort omtale sammen med en oversettelse av sammendraget og konklusjonen.

«Response of Norwegian Sea temperature to solar forcing since 1000 A.D.»
Studien med denne tittelen, utført med professor Hans Petter Sejrup, UiB, som leder, ble publisert i 2010 i «Journal of Geophysical Research» av en gruppe kvartærgeologer og oseanografer fra Universitetene i Bergen, Colorado (USA) og Lund (Sverige). Kvartærgeologene ved UiB har spisskompetanse på finjustering av 14C-metoden i marine miljø. Forskningsresultatene påviser en klar og entydig sammenheng over ca. 1000 år mellom solaktiviteten og vanntemperaturen i de øverste lagene av det østlige Norskehavet.

Forkortet sammendrag
Vi rapporterer om analyse av en 1000 år lang serie med oksygenisotoper i sedimenter av det østlige Norskehavet, som vi hevder representerer temperaturen og transporten av varme atlantiske vannmengder inn i Nordsjøbassenget via Golfstrømmen…

Korrelasjonene er synkroniserte med tidsskalausikkerhetene til hav- og solenergi-proxiene, som varierer i rådataene og i tid gir en usikkerhet på omtrent 5–30 år. Den observerte temperaturen i havet er større enn forventet basert på enkle termodynamiske beregninger, noe som indikerer at det er dynamisk respons i havet på variasjon i solintensitet. Korrelasjoner av resultatene våre med en temperaturrekonstruksjon for Europa er større i Sentral-Europa enn i kystregioner.

Det tyder på at temperaturen og transporten av varme atlantiske vannmengder inn i det nordlige bassenget samt variasjonen i temperatur over hele Europa er henger nøye sammen med endringene i den atmosfæriske sirkulasjon. Dette er i samsvar med et påtvunget skift i de primære modi av atmosfærisk variasjon ved høye breddegrader.

Poredyr som temperaturarkiv
Poredyr eller foraminiferer er en gruppe encellede organismer, plankton med et porøst skall av kalk. Forskernes analyse av 18O-isotopen i fossiler fra disse dyrene på havets bunn forteller om svingninger i  temperatur tusenvis av år tilbake i tid. Årsaken er at skallet til poredyrene, som består av kalk og sammenkittet sandkorn, blir påvirket av temperaturen i havet, saltholdigheten og havstrømmene på det tidspunktet de lever. For resterende del av forskernes metoder viser vi til selve forskningsrapporten, da beskrivelsen er relativt kompleks.

14C-datering
En kort kommentar til 14C-dateringen det vises til i konklusjonen. Denne metoden er avhengig av svært mange parametre, så som valg av dyr de har undersøkt (vanligvis foraminifer-skall i sedimenter). Da er det viktig at de kjenner til hvordan det går med alders-kurven for 14C-metodens halveringstid for den arten de har valgt (dette kalles gjerne for «reservoir-age».

Konklusjonen
Språket i konklusjonen er relativt komplekst, og etter faglig anbefaling, gjengir vi konklusjonen på originalspråket fra forskningsrapporten:

We have presented an oxygen isotopic proxy record of near-surface temperature of Atlantic waters from the area of their primary flow into the eastern Norwegian Sea and find that it is robustly and near-synchronously correlated with various proxies of solar variability spanning the last millennium. The associated decade- to century-scale variation of estimated nSST ranges from 1 to 2°C, significantly larger than expected based on thermodynamic considerations alone. We suggest that this is due to a solar influence on the regional modes of atmospheric variability which, in turn, control the poleward transport and temperature of warm Atlantic surface waters. Our findings beg the question of why such a clear connection has not been detected previously. This may be due to improved dating of our record and, in particular, our use of a 14C wiggle-match dating method in which the surface 14C reservoir age in the past is constrained rather than assumed. In addition, the study site is located in an area where today the basin-scale wind forcing exerts a strong control on the local Atlantic water temperature and transport.

 

Støtt oss ved å dele:

35 kommentarer

 1. I 2011 klaget forfatterne av denne studien altså over klimavitenskapens manglende vilje til å hensynta solens betydning for klimasykluser, tross en overveldende mengde forskning som skulle nettopp tilsi dette, jfr. deres hjertesukk av et utsagn: «Our findings beg the question of why such a clear connection has not been detected previously».
  Men også i dag, i 2017, ser vi den samme motviljen i mainstream klimaforskning mht. å akseptere solens betydning for klimasykluser. Denne motviljen er så påfallende at vi må spørre om motviet for det hele. Selv om vi vet svaret allerede: Alt som kan svekke betydningen av CO2 som sentral klimadriver skal dyttes lengst mulig bak i fuglekassa, så lenge som bare mulig. Man klipper ikke navlestrengen til en velfinansiert forskningskarriere frivillig, selv om stanken av det døde fosteret begynner å rive kraftig i nesen etter hvert.

  • Presisering: Studien kom ut i des 2010, men jeg var en av dem som omtalte den i klimadebatten på nyåret 2011, og husker godt at et par av de «faste» norske alarmistmiljøene i media på den tiden (det er vel knapt nødvendig å nevne navn) var raskt på pletten med klart avvisende holdninger til studiens hovedfunn.

 2. epost sendt til Yr.no : 26/7.:
  Hei. Jeg har merket med over en lengre periode at Yr.no er en propagandamaskin når det gjelder fremstillingen av klimaspørsmålet.
  ( Propaganda = ensidig fokus ved å fremstille en sak i en bestemt politisk eller annen retting, der man velger å fortrenge eller overse balanserte nyheter )
  Dere som en seriøs aktør skulle mye heller ha brukt deres talerør posisjon til å fremstille klimaspørsmålet i en profesjonell og balansert retting. Og ende verre blir det da Norge faktisk har olje som hoved levebrød. ( En kontroversiell påstand er at CO2 faktisk gjør kloden grønnere, og er helt nødvendig for å fø en befolkning i eksplosiv vekst, og CO2 har begrenset betydning for global oppvarming.)

  Gang på gang blåser dere opp at det er rekord lite is, eller rekord varm, osv. men dere fortier deretter de nyanserte meldingene om at dette har snudd. hvorfor melder dere ikke nå at global temperatur har sunket siden nyåret ?, Hvorfor har dere ikke «live » målinger at havnivå rundt Norge, stasjonene finnes, og dere kunne enkelt å laget en tidslinje graf, som har stor betydning for hele kjernespørsmålet i Klimasaken ? Hvorfor melder dere ikke om den globale varmepausen, på over 20 år ?
  Jeg må si personlig at det er svært trist at mine lisenspenger gå med på å drive en dum og motepreget propagandakanal, da pengene kunne bli brukt til å fremstille saken på en profesjonell og nyansert måte.

  • Da Yr er en NRK-avlegger forbauser dette meg overhodet ikke. Man behøver ikke lyve for å feilinformere. Å holde tilbake viktig informasjon er en heller vanlig metode . . . .

   • Itte no’ knussel, selv redusert sæd-kvalitet og mengde skyldes nå klimaendringer, ifølge NRK:

    «Flere mulige årsaker har vært foreslått, men studien gir ingen klare svar på dette. Blant forklaringene som er antydet tidligere, er overvekt og fedme, mangel på fysisk aktivitet, røyking og hormonforstyrrende stoffer vi utsettes for i hverdagen.

    Også klimaendringer nevnes som en mulig årsak.

    – Høyere temperatur bidrar nemlig til å svekke sædkvaliteten hos menn, sier Harry Fisch, professor i urologi i USA til CNN.»

    https://www.nrk.no/urix/saedkvaliteten-faller-dramatisk-i-vesten-1.13617136

    Gutter og mænd, her må vi bite i det sure adamseplet og trekke nordover til kulden, skal vi bevare våre «precious bodily fluids»;

    «Women sense my power – and they seek the life essence»
    -General Jack. D. Ripper

    https://www.youtube.com/watch?v=N1KvgtEnABY

    Det er bare å slenge seg på «the gravy train», hvis du har et problem, skyld på klimaendringer, alle skal med!

    • Kanskje dårlig sædkvalitet er naturens snedige måte å redusere befolkningseksplosjonen.
     Ellers har jeg har registrert at bilringen rundt magen korrelerer med økende CO2-innhold i luften. Her er det åpenbart en sammenheng.

  • Grunnen til at yr.no ikke skriver om noen varmepause på 20 år er at den aldri har eksistert….snip (Moderator: Vi takker nei til mere av dette tøvet ditt, Lackner)

   • Lackner,
    hva har dette med artikkelens tema å gjøre, som er å drøfte solens betydning for jordens temperaturforhold? Din standard benekting av pausen, som du legger fram nesten uansett hva som skal diskuteres, søker jo heller ikke denne gangen å drøfte det forskerne faktisk legger fram.

    • Rett skal være rett, Gunnar. Lackner svarte på kommentaren til Per Knutsen, som skriver

     «Hvorfor melder dere ikke om den globale varmepausen, på over 20 år».

     Dette er vel ikke riktig? Vi har vel ikke sett en 20 års varmepause globalt?

     Er det forresten ikke noen her inne på forumet, som har noen teori om hvorfor vi under solflekks syklus 22-24 har hatt en stigning i temperaturen? Siden nr 23 var svakere en 22 og 24 svakere enn 23, så burde vi vel ha hatt en nedgang i den globale temperaturen de siste 20-30 årene, hvis solflekks aktiviteten skal være den primære kortsiktige driveren av den globale temperaturen?

   • Hei. Du jeg skal innrømme at jeg ikke har spisskompetanse på vitenskaplige temaer rundt klimaet. Her kan andre angripe problemstillingen forfra, jeg kan angripe problemstillingen fra siden, men hva jeg kalle «krysseksaminering», der jeg kan avsløre at noe ikke stemmer, det er «ugler i mosen»

    I forhold til havstigning, var det et stort tema at folk i Mandal som bodde nede ved havet snart ville bli oversvømmet, dette var for 20 år siden, og sikker pga. denne målestasjonen som var der nede. I dag 20 år etterpå vet vi at alarmistene tok grådig feil. Jeg husker selv at jeg tenkte, stakkars idioter som har bygget hus helt nede ved Mandals elva.

    I forhold til alle verdens storbyer, et godt eksempel er Shanghai, så vokser denne byen i dag med et enormt tempo med nytt land. sterk i strid med alarmisten.

    Yr.no er en tullete og moteriktig propagandakanal, som tydeligvis ikke har sett det store bildet. Ok, mulig det stemmer at temperaturen har steget litt de siste 50 årene, men kun til det gode for verdens befolkning.

   • I stedet for å sensurere min kommentar, som omhandler dataene som foreligger, og når KR selv mener dere ikke kommer til orde i klimadebatten, kan dere jo komme med tekniske/naturvitenskapelige bevis for at jeg tar feil.

    • Det er gjort før, mange ganger. Det er bare å gå gjennom svarene på dine utallige kommentarer vedrørende denne kjepphesten din. I tillegg er dette behandlet i Klimanytt mange ganger. Og selv FNs Klimapanel har fastslått at temperaturpausen er reell.

     • Liten verdi å gå gjennom «svarene» når dere fjerner halvparten av dialogen – mine innspill og min argumentasjon.

      Så til denne siste av dine unøyaktigheter: Ja, vi er alle enige om hiatus VAR reell. Mellom 1998-2013. IPCCs siste rapport ble utgitt 2014 og omtaler nettopp DET. Aldeles ingen 20-års pause tom. 2017.

      Når samtlige temperaturserier bekrefter stigning på alle tidsskalaer, hadde det, som Herold påpeker, imponert også meg som realist mer om dere hadde kunne gitt en FYSISK forklaring på hvorfor global temperatur observeres å øke.

      Men dere har omsider muligens funnet skikkelig dokumentasjon på at pausen fortsatt eksisterer? Og da følger forhåpentligvis en tilhørende fysisk forklaring på hvorfor vi angivelig har et skille fra 98.

     • Det tjener ingen hensikt å komme med mer oppspinn, Lackner. Et kortvarig varmeutvekslingsfenomen som El Ninjo gjør ikke planeten varmere. Og det dreier seg om signifikant oppvarming (eller nedkjøling), altså etter at hensyn er tatt til måleusikkerheten. Ethvert avvik opp eller ned som ikke bryter signifikansgrensen er totalt uinteressant å diskutere, noe enhver realist burde være oppmerksom på.

     • Du svarer ikke på spørsmålet! Jeg viser til netto oppvarming over mist 100 år. El Ninjo er irellevant da!

     • Hei Raaen, jeg kjenner ingen skeptikere som er uenige i at kloden er blitt litt varmere de siste ca. 170 årene. Jeg kan heller ikke huske at disse ca. +0,8 C er blitt omtalt av alarmister som noe særlig skemmende. Det er bare troen på en stadig sterkere temperatur-stigning, som etterhvert vil føre jorden til et uavvendelig «kokepunkt», som ligger til grunn for varslene om katastrofe -om ca. 100 år- og kravene om at verdens nasjoner må legge om sin energi-bruk.

      Når de fleste av klodens politikere ikke følger opp dette, samtidig som de varslede katastrofene ikke inntreffer, er det bare en mulig konklusjon; klimaforskningen har tatt feil. Men, alarmistene har gitt seg selv en nådefrist ved å skyve klimakrisen langt ut i tid. Imidlertid har vi mange tidligere varlser som har slått feil, så «trenden» er ikke oppløftende for krise-skrikerne.

     • «Ethvert avvik opp eller ned som ikke bryter signifikansgrensen er totalt uinteressant å diskutere

      Dette er riktig. Men man må måle avviket i forhold til pågående trend. Som er stigende. Og dermed er det ikke særlig interessant å diskutere en «pause» hvor avviket fra pågående trend ikke er statistisk signifikant. Det er Lackners poeng.

      Til tross for det er «pausen» en av de mest gjentatte kjepphester på dette webstedet.

     • Nå må dere to slutte å avspore debatten med rare påstander. Det er ingen som er uenig i at det har vært en global oppvarming i rykk og napp de siste 100 eller 150 årene.

      Det dette dreier seg om er de siste 15-20 årene,hvor alle seriøse aktører er enige om at det har inntruffet en varmepause (Hiatus). Vi andre som er her skjønner utmerket godt at dere ikke vil innrømme at observasjonene av pausen ikke er omstridt..

      Så inntil det dukker opp nye observasjoner som terminerer pausen, så er den reell uansett om dere liker det eller ikke.

 3. Og mens vi er ute på den gale NRK-galeien, dagens artikkel om geoengineering fortjener å bokmerkes under «klima galskap»:

  «Norske Helene Muri forsker på kunstige skyer som kan kjøle ned kloden på et blunk. Det er langt fra problemfritt.»

  Et eviglangt oppslag der Rommetveit kanskje forveksler kvantitet med kvalitet. Selv Helge Drange er svært skeptisk til slike kunstige skyer.

  Problemet her er først og fremst at det bevilges penger til denslags forskning.

  Men artig å se at norske klimaforskere endelig har forstått at mengden av skydekke har betydning for klodens klima, selv om noen kunne ha fortalt dem dette for lenge siden, helt gratis…

  http://www.yr.no/magasin/forbereder-verdens-storste-eksperiment-1.13355233

 4. Aaslid,
  «Det dette dreier seg om er de siste 15-20 årene,hvor alle seriøse aktører er enige om at det har inntruffet en varmepause (Hiatus).»
  At du gjentar denne påstanden, fremdeles (jeg har spurt MANGE ganger) uten å dokumentere noe fra minst én av disse seriøse aktørene det gjør den ikke mer sann.
  «Så inntil det dukker opp nye observasjoner som terminerer pausen, så er den reell uansett om dere liker det eller ikke.» Observasjonene har dukket opp for lengst – data etter 2013 til i dag, som jeg refererte til initielt her. Siste15-20 år er det observert betydelig oppvarming, som jeg viste. Men dette har du slettet og refert til som «tøv». Utelukkende positive trender for ALLE serier viser at siste pause var mellom 1998-2013. Dette kan enkelt bekreftes med MANGE journalartikler samt dataanalyse åpent for almenheten.

 5. Aaslid slriver: «Det dette dreier seg om er de siste 15-20 årene,hvor alle seriøse aktører er enige om at det har inntruffet en varmepause (Hiatus).»

  Aaslid bruker mye tid på å referere UAH-satelittmålingene av temperatur som blir presentert av Roy W. Spencer, og skryter voldsomt av denne nettplassen. Men kvifor presenterer han aldri langtidstrenden som han lager? Er det fordi Aaslid trass i skrytet meiner at Spencer ikkje er ein seriøs aktør? For den siste versjonen eg såg, frå 28. april, viste ny langtidstrend med ein temperaturauke på 0,11 graderC per tiår.

  Heile presentasjonen finn du her: http://www.drroyspencer.com/2015/04/version-6-0-of-the-uah-temperature-dataset-released-new-lt-trend-0-11-cdecade/

  Eg har stilt deg dette spørsmålet tre ganger nå, Aaslid,, utan å ha fått svar. Så eg spør igjen:
  Meiner du at Roy W. Spencer viser til ein temperaturstigning som ikkje eksisterer i den virkelige verden, som du skreiv i eit svar til Harold Spencer 16 juli? (Under innlegget “Historie og geologi er kilden til klimakunnskap”). Meiner du at Spencer ved å vise denne langtidstrenden er ein useriøs aktør?

   • Nøyaktig hva er det du vil svare på med denne artikkelen? Den presenterer en metode for å beregne lengden av siste hiatus, utgitt ved dens slutt for tre år siden.

    • Hvorfor stiger temperaturen med pauser på 10-20 år, men CO2 stiger uavbrutt siden 1950 tallet.

   • «Nøyaktig hva er det du ikke skjønner her når det gjelder beregningen av pausen?
    http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=49307»

    Geir, nå skal jeg ikke svare for Folke Forfang, men svaret mitt må vel dessverre bli det aller meste etter å ha prøvet å lese artikkelen?

    Men ettersom artikkelen baserer seg på temperaturen fra april 2014, så skulle det være interessant hvis noen som har kunnskaper nok, kunne oppdatere den til juni 2017? Er konklusjonen da fortsatt at vi befinner oss i hiatus? Det er vel det spørsmålet som debatteres her, eller?

    Men mener du virkelig at denne grafen

    http://climate4you.com/images/MSU%20UAH%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage%20With201505Reference.gif

    ikke viser en temperatur som steg i rykk og napp frem til slutten av 90-årene for å deretter flate ut i 13-14 år, innen den på ny begynner å stige igjen i 2012/2013?

    • Karsten,
     Kurven du lenker til viser de samme temperaturene som prof.McKitrick har analysert, hvor han påpeker trendskiftet i temperatur i 1996. Betydelig stigning før dette, og en pause (hiatus etter dette).

     Spørsmålet er da om det har skjedd noe vesentlig senere.

     Ser man på kurven din, så ser man to kraftige utslag fra El Ninjo-varmeutveksligen i Stillehavet med topp i 1998 og i 2016. Etter begge disse har temperaturen satt kursen nedover igjen, til pausenivået.

     En Ninjo er den delen av varmeutvekslingen som overfører energi fra hav til atmosfæren, den siste halvdelen av dette gfenomenet heter la Nina, hvor kaldere vann kommer til overflaten i Stillehavet. Før vi har observert avslutningen på La Nina, så vet vi ikke om Pausen er over eller ikke.

     I tillegg har sola mye å si, siden det er den som leverer energien som bestemmer temperaturen i øverste del av verdenshavene. Her er det bare å vente på observasjonene og analysene.

     Enkelte foretrekker å forholde seg til spådommene i klimamodellene men da er man over i politisk-religiøse beslutingsprosesser.

    • McKitrick-artikkelen fra 2014 er med sine likninger, fagspråk og forkortelser tung å lese.

     Heldigvis har Grant Foster gitt en analyse av som foregår i lettforståelig språk.

     Når man har lest Foster ser man at McKitricks definisjon av pause er at han ikke med 95% sikkerhet kan si at det er stigning. Noe spesielt.

     Man ser også at da McKitrick så på stadig lengre intervaller bakvover i tid, var intervallet med start i 1996 det siste hvor man ikke kan si med 95% sikkerhet at det er stigning. Startet han tidligere kunne han, med 95% sikkerhet, konkludere at det er stigning.

     Å hevde at ut fra dette at McKitric har påvist trendskifte i 1996 er dermed en total misforståelse.

     • Dette viser igjen at det er 3 grader av løgn. 1) Løgn, 2) forbannet løgn og 3) statistikk. Den siste er den verste.

     • Hvis man går tilbake til siste istid, vil man selvsagt kunne vise en statistisk signifikant temperaturstigning når vi er ved en temperaturtopp.

     • Her kommer Raaen trekkende med Tamino (Grant Foster), en av de mer underlige aktørene fra klimadebatten i USA. Tamino er en bloggende musiker, helt uten formell kompetanse i dataanalyse eller statistikk.
      http://motls.blogspot.no/2008/09/who-is-tamino-grant-foster-identity.html

      Hans rolle begrenser seg stort sett til å villede og manipulere, og hans debattnivå illustreres godt ved at han er kjent for å kritisere usaklig motparten for metodebruk som er helt akseptabel i mainstram statistikk, samtidig han ikke kritiserer egen side for nøyaktig lik metodebruk.

      Bare unntaksvis blir tamino tatt seriøst i utlandet og da gjerne av folk som ser på Sceptcal Science som den mest seriøse kilden til fakta i klimadebatten. Som takk for denne verdifulle innsatsen i klimadebatten, får Tamino være med som medforfatter når hans alarmistiske helter (for eksempel Stefan Rahmstorf) publiserer klimaforskning.

      Her er et par av svært mange eksempler:
      https://climateaudit.org/2008/03/19/tamino-and-the-adjusted-gaspe-data/
      https://wattsupwiththat.com/2012/01/31/part-2-of-tamino-once-again-misleads-his-disciples/

      Således er tamino en kilde som passer hand i hanske med den trollingen Raaen bedriver i dette kommentarfeltet når han skal vise at McKitrick som professor i statistikk ikke kan noe om statistiske metoder.

      Kan det bli mer absurd?

     • Her er et Google Scholar søk på Grant Foster. Han har en rekke fagfellevurderte studier, blant annet sammen med Rahmstorf, Annan, Schmidt og Cazenave.

      https://scholar.google.no/scholar?hl=no&q=grant%2Bfoster&btnG=

      Sannheten er vel at Grant Foster er sitert oftere enn samtlige i Klimarealistenes vitenskapelige råd, innenfor feltet klima …

      Vil du redigere innlegget ditt nå, Aaslid?

     • Vidar Nilsen, du er særdeles lettlurt. Vi vet fra før at at nesten hva som helst kan bli fagfellevurdert bare det er tilstrekkelig alarmistisk.

      Kan du utifra referansene fortelle meg hvilket Universitet eller akademisk institusjon Grant Forster forsker fra?
      Kan du fortelle meg noe om hans akademiske spisskompetanse?

      Lenken din refererer til: «Tempo Analytics» som Fosters Studiested. Sannsynligvis hans garasje.

      Men det er vel godt nok for deg?

     • Aaslid, du kan vel bedre enn dette?
      …..

      Moderator: Du har fått to svært konkrete spørsmål som du unnlater å svare på, deretter kommer du med mer oppspinn:

      Det du forventes å svare på i en saklig kommentar i en saklig kommentar er følgende:
      «

       Kan du utifra referansene fortelle meg hvilket Universitet eller akademisk institusjon Grant Forster forsker fra?
       Kan du fortelle meg noe om hans akademiske spisskompetanse?

      «

      I mangel av akseptabel saklighet er resten av din kommentar strøket.

     • For en tid tilbake ….(snip…)
      (Moderator: Det er nok oppspinn nå, Raaen. Vi setter strek her.)

     • Raaens oppspinn …snip (Moderator: Det er satt sluttstrek for dine usannheter Raaen. Mer trolling på dette punktet fører til utestengning).

Kommentarer er stengt.