Vi blir lurt av FNs klimapanel

Forfattet av Petter Tuvnes

I dette innlegget forklarer Petter Tuvnes hvordan klimapanelet lurer oss. Der menneskeheten alltid har vært klar over at det er vår sol som med sine direkte og indirekte virkninger er den dominerende klimadriveren, blir vi nå lurt til å tro at den ikke har hatt noen som helst innvirkning på global oppvarming etter 1750.

FNs klimapanel IPCC skriver i sine rapporter at det er så liten variasjon i solens stråling at det må være menneskeskapte faktorer som gir variasjon i global temperatur og klimaendringer. IPCC nevner kun den såkalte solkonstanten TSI (Total Solar Irradiation) og underslår alle de andre måtene solen påvirker global temperatur på. IPCC hevder nå i AR6-rapportens første del at solen ikke har hatt noen innflytelse på den globale oppvarmingen vi hatt siden år 1750 til 2019 (AR6 WG1 Figur 7.6). I følge IPCC har solens påvirkning (forcing) vært negativ på -0,02 W/m2 , (usikkerhet -0,08 til 0,06), mens total menneskeskapt påvirkning har vært 2,76 W/m2 (1,96 – 3,48).

AR6 WG1 Figur 7.6 er modellert klimalureri basert på grovt feilaktige premisser.

TSI måles av satellitter ved toppen av atmosfæren! De menneskeskapte faktorer beregnes fra modeller som vi vet gir uriktig resultat (R. McKitrick, J. Christy: Pervasive Warming Bias in CMIP6 Tropospheric Layers, 2020).

Modellene feiler fordi de overdriver effekten av de såkalte «klimagassene». Det er derfor all grunn til å være skeptisk til IPCC. En viktig årsak til at modellene feiler er at drivhusteorien er tuftet på en modell hvor jorden er gjort flat, se: Skinner solen på hele eller halve jorden?

Det er riktig at solkonstanten TSI varierer lite, men noen forskere mener den har variert mye mer enn hva IPCC påstår. Det er forskning som IPCC ignorerer fordi det ikke passer inn i klima-narrativet. Det viktige er hvor mye solstråling som når ned til jordoverflaten. Det finnes det også målinger på, se figuren Net Solar Radiation fra NCEP/NCAR. Solstråling til jordoverflaten har økt med 4 W/m2 siden 1980, altså mer enn den tvilsomme menneskeskapte påvirkning som IPCC hevder vi har hatt siden 1750.

Vi trenger bare økning i solinnstrålingen for å forklare oppvarmingen de seneste 50 årene.

Årsaken til at det er blitt økt solinnstråling mot jordoverflaten er innlysende for alle som vil se: Skyer. Se figuren nedenfor fra Michael O Jonas, 2022: «Clouds independently appear to have as much or greater effect than man-made CO2 on radiative forcing».

Skydekket har gått ned mellom 1983 til 2017, solinnstråling til jordoverflaten har dermed økt, og det har global temperatur også. IPCC, imidlertid, villeder oss om skyer også: «The sign of the net radiative feedback due to all cloud types is less certain but likely positive.» (IPCC report AR5, WG1, ch. 7, p 574).
(Red.anm: Alle observasjonsdata viser at skyer samlet virker kjølende (negativ feedback), bortsett fra Cirrusskyer i 4-16.000 meters høyde som virker svakt varmende, men skyer er et fenomen som er dårlig forstått.)

Mindre skydekke som årsak til økt temperatur er påpekt av mange, men IPCC ignorerer dette.

Det som påvirker skyer er blandt annet solvind, solmagnetisme og kosmisk stråling (prof. dr. Henrik Svensmark, 2019: «The Sun’s Role in Climate Change»).
Mye kosmisk stråling som kommer inn i jordens atmosfære gir mye skyer. Når det er sterk solmagnetisme så beskytter det jorden mot kosmisk stråling, og det fører til mindre skydekke. Forsøk ved CERN har bekreftet Svensmarks forskning, at kosmisk stråling virker positivt på skydannelse. Dette er også bekreftet av andre forskere, bl. a. her: «Clouds ‘Practically Control’ Climate, Whereas Human Warming Amounts To 0.01°C Per 100 Years», se figuren fra Kauppinen & Malmi, 2019.

(Red.anm: Kauppinen og Malmi (2019) skriver «low clouds practically control the global temperature,» som betyr «no room for the contribution of greenhouse gases i.e. anthropogenic forcing.»)
Altså det motsatte av hva IPCC hevder.

Kauppinen har som ekspertkommentator for IPCC påpekt at observasjonene ikke støtter IPCCs påstander

Selv prof. dr. James Hansen, GISS, kjent som «the grandfather of antropogenic global warming», skrev i en rapport fra 1988 at det er solen som kontrollerer klimaet, se neste figur fra hans rapport (Hansen 1988). Men snart ble dr. Hansen klimahysterisk og erklærte at «the oceans will boil» (100 °C?) hvis vi ikke stopper utslipp av CO2. Norske klimahysterikere har tatt etter Hansen og istemt med «vi må slutte å koke kloden». Statsminister Støre hevder han må bidra til å «redde verden fra klimakrise», men som påpekt her kan det ikke observeres noen klimakrise.

Det er ikke kjent hva Dr. Hansen i dag mener om IPCC-påstanden om at vår sol ikke påvirker klima.

IPCC har gjennomgående bagatellisert og ignorert forskning som ikke stemmer med deres klima-narrativ. IPCC lurer oss og er ikke til å stole på. Bevilgende politikere, som tror på IPCC, sløser bort milliarder av kroner og dollar på å bekjempe den uskyldige plantenæringen CO2. Det er faktisk ingen bevis for at utslipp av CO2 gir målbare endringer i klima.

Alle aktiviteter som har til hensikt å begrense utslipp av CO2 gir bare dyrere energi med påfølgende dyr mat og andre varer. Våre myndigheter og et subsidiegrådig næringsliv skusler bort våre penger og ressurser på ulønnsomme og unødvendige klimatiltak som CO2-rensing, forurensende og naturødeleggende vindturbiner med mere. Bekjempelsen av CO2 må stoppe. Klimahysteriet må avvikles. Det er naturen med solen som bestemmer global temperatur og klima, ikke CO2.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Petter Tuvnes forteller oss at James Hansen i 1988 skrev at det er solen som kontrollerer klimaet. Gitt at Hansens berømte vitnemål for kongressen fant sted i 1988,
    ville jo dette vært sensjonaelt, om det var riktig.

    Problemet er at alle som har hørt om google, og har 5 ledige minutter, umiddelbart finner ut at det slett ikke er sant.

    Leser man Hansen og Lebedeff (1988) finner man at ord som «sun» eller «solar» ikke finnes i artikkelen.

    Sjekker man mer finner man at Tuvnes har kopiert – uten kildeangivelse – fra et blogginnlegg fra 2013. Går man videre, finner man at figuren («Figur 3») er publisert i en artikkel på det useriøse forlaget Scientific Research i 2013 (https://www.scirp.org/pdf/ACS_2013013015110605.pdf).

  2. Har noen sjekket forskjelllen på innholdet i luften oover og under tregrensen, – og kan vise frem resultat?

Kommentarer er stengt.