Vestens kriser står i kø

Klimakrisen som alle krisers mor har fått elitene i vestlige land inn i det gruppetenkende ekkokammeret. Her viser vi hvordan nye kriser i økende grad følger etablerte mønstre, mens etablerte medier for det meste følger narrativet, fra den ene til den andre krisen. Her ser vi på tre barn av klimakrisen som har herjet i Vesten i år

Faucikrisen

Med gjenåpningen av Norge idag legger vi Faucikrisen bak oss, en Koronakrise forårsaket av Anthony Faucis omgåelse av USAs forbud mot «gain-of-function» forskning på koronavirus, ved å flytte forskningen til en lab i Wuhan med manglende sikkerhetsrutiner. Kineserne er åpent arge på USA som har manipulert mediebudskapet slik at Fauci-viruset har blitt til Wuhan-viruset, med Kina som den skyldige, og dette påvirker selvfølgelig kinesernes interesse for samarbeid med USA både generelt og når det gjelder alle krisers mor – klimakrisen.

Vi ser at Hr. Fauci i samarbeid med medier som Facebook og Twitter (med de fleste andre på slep) sørger for at den etter hvert mest troverdige versjonen av hvordan pandemien oppstod bare skulle omtales som konspirasjonsteorier og ytringer om dette skulle sensureres. Et virus som hopper fra arter som flaggermus eller pangoliner til mennesket setter selvfølgelig epidemologiske spor, omtrent som når reven avlegger hønsehuset et besøk på en snøfylt vinterdag. Slike spor eksisterer ikke.

Epostene som nå er offentlige viser at denne krisen følger mønsteret fra den nå mer enn 30 år langvarige klimakrisen med at bare ett narrativ er tillatt i de såkalt demokratiske vestlige land. Se prof. Ellestads Klimanytt 213, 231 og 268 for detaljer om hvordan dette spiller arter seg klimamessig i Norge.

(Red.anm. 28/9 kl 19.50) Redaktørens kommentarer til observasjoner av denne krisen og den under, skal ikke tolkes som at Klimarealistene som forening mener noe om pandemien eller felttoget i Afghanistan.

Afghan-krisen

Prosjektet som startet med å få kloa i Osama bin Laden, og fortsatte med å transplantere vestlige verdier inn i en motvillig muslimsk kultur, gikk ikke helt etter planen. Sovjetunionens Afghan-prosjekt ble avsluttet med et ryddig tilbaketog og etterlot seg et Sovjetvennlig regime som holdt ut i ca 3 år. Men USA rømte med halen mellom beina fra Bagram-basen i nattens mulm og mørke, mens Vestens regime kollapset raskere enn USA og NATO greidde å få egne sivilister ut av landet og ga Biden-regimet dets Saigon-øyeblikk.

Til forskjell fra øvrige kriser hvor vestens eliter har marsjert på geledd med et unisont budskap, så var kritikken nådeløs fra europeiske NATO-land. Gikk det ikke an i det minste å avslutte eksperimentet i Afghanistan minst like ryddig som Sovjetunionen ???

Som kjent forårsakes alt som er trist og leit av klimakrisen, og SVTs Erika Bjerström har forlengst slått fast at klimakrisen bidro til at Taliban tok makten i Afghanistan. Mine svensker har lenge hevdet at norske medier er moderate i sin omtale av klimakrisen i forhold til det de selv opplever hjemme. Jeg er ikke lengre i tvil om at de har rett.

Energikrisen – et ektefødt barn av klimakrisen

Høstens nye krise er strømkrisen som har blitt synlig etter ukevis med vindstille i Nordsjøen. Selv om høststormene nå kommer, er energi garantert å være mangelvare i Vest-Europa gjennom det meste av 2022, bare modulert av graden av vinterkulde, og for oss her hjemme, nedbørsmengden i fjellet (les ekstremvær, type vått) gjennom høsten.

Klimakrisen som alle krisers mor har fått vestlige land til å nedlegge store deler av tradisjonell energiforsyning som har vært organisert utifra prinsippet mest mulig pålitelig energi til lavest mulig pris. Energi er nøkkelen til velstand i ethvert land, eller rettere sagt i dag, energiforsyningen har blitt en brikke i elitenes pyramidespill med vestlig velstand.

Mens USAs president nå legger stadig flere hindringer i veien for at landet skal fortsette å være en energieksportør, og landet istedet bønnfaller OPEC+ om å øke olje- og gassproduksjonen, så stiger bensinprisene i USA til et nivå som tradisjonelt betyr nederlag i mellomvalget i USA og farvel til gjenvalg to år senere for presidenten. Resultatet allerede nå er at president Biden skyter ned all politikk som øker bensinprisen, mens opposisjonen mot mer grønn galskap sørger for at venstrefløyen i hans parti neppe har noen sjanse til å gjennomføre «Green new Deal» i overskuelig framtid.

Europas jakt etter vindmøller

Don Quijote, ridderen fra Cervantes berømte roman, har forlengst blitt et begrep for latterlige personer som blinde for virkeligheten forsøker å gjennomføre umulige og absurde prosjekter. Vestlige politikere og deres jakt etter tilstrekkelig med vindmøller til å løse alle krisers mor er blitt dagens Don Quijote-skikkelser.

Elitenes fikse ide er å tapetsere sine land med vindmøller. Disse forventes å løse energikrisen som da oppstår fordi all annen energiforsyning som sikrer befolkningen nok energi til en rimelig pris skal nedlegges. Fordi klima.

Klimapolitikkens krav til netto nullutslipp i 2050 har ødelagt energimarkedet i store deler av Europa, hvor upålitelige vindmøller tildeles gigantiske subsidier mens gjenværende pålitelige gass- og kullkraftverk trakasseres med karbonkvotekrav og andre restriksjoner. Profitørene på vindmøllepolitikken fryder seg, men resultatet er selvfølgelig at ingen i Europa lengre vil investere i en pålitelig energiforsyning fra hydrokarboner. Man strekker seg så vidt til å kjøpe naturgass fra Russlad og Norge inntil EU og England kan nå en 100 % utslippsfri energiforsyning etter å ha bygd tilstrekkelig med vindmøller.

De galeste grønne har lenge gått mot atomkraft til tross for at den er utslippsfri. Med tallrike restriksjoner som gjør at det kan ta 20 år eller mere å bygge et atomkraftverk i Vest-Europa, så er det selvfølgelig ingen investorer som vil sette penger i atomkraftverk. Noen få aldrende atomkraftverk (Sverige, England, Tyskland) synger på siste verset – bare reddet av at det ikke er mulig å kvitte seg med dem fordi det ikke finnes alternativ balansekraft.

Balansekraften som forsvant

Balansekraften skal sørge for strøm til alle når det er vindstille eller mangel på sol. Balansekraften er strømimport samt gass- og kullkraftverk som holdes i reserve for å fyres opp i takt med vindkastene. Balansekraften blir selvfølgelig også ulønnsom og må subsidieres i dagens EU. I økende grad kan den politikken bety tvangsutkobling for deler av befolkningen i EU, slik man opplever til daglig i kaotiske og vanstyrte U-land.

Det har i ukevis vært vindstille i Nordsjøen, med det høyst forutsigbare resultat at vindmøllene ble ute av stand til å levere sin upålitelige energi til strømnettet. Ingen EU-politikere har oppdaget at når det er vindstille i Nordsjøen, så er det også vindstille i alle land som grenser til Nordsjøen. Det er derfor ingen land som har vindmøllestrøm å eksportere.

Resultatet er selvfølgelig at alt som fins av kull- og gasskraftverk fyres opp, og like selvfølgelig for både EU og Boris i England er det at dette vindmølleskapte problemet bare kan løses med – hold dere fast – enda flere vindmøller !

Energikrisen her og nå

Englands grønne energipolitikk har vært så ekstrem at stengte kullkraftverk har blitt sprengt i luften istedet for å bli holdt i reserve for situasjoner hvor det er vindstille. Fotoet viser Alok Sharma, britisk politiker og vert for høstens Klimatoppmøte FLOP26, som sprenger et kullkraftverk i lufta sent i august. De siste ukene har 100 % av reservekapasiteten blitt tatt i bruk, uten at dette har vært tilstrekkelig.

Paradoksalt flyter England over av både kull og naturgass, inkludert gigantiske ressurser av skifergass ingen tør å røre. Igjen, fordi klima.

Spotprisen på strøm er seksdoblet i landet, og med brudd i en kabel fra kontinentet ble det begrensninger i strømimporten. Britiske politikere har i flere tilfeller med mye vind solgt mediene eventyret om den karbonfrie strømforsyning. Utelatt er at britene da kjøpte strøm fra kontinentet produsert av kull- og gasskraftverk der.

Både i England og i den vestlige delen av EU (Frankrike unntatt) er det naturgass som brukes til matlagning, til oppvarming av bygninger og til varmtvann. EUs politikk krever kjøp av klimaavlat (karbonkvoter) ved bruk av kull eller naturgass, og når etterspørselen på disse stiger, så blir kvotene dyrere og bidrar selvfølgelig til enda høyere prisnivå.

Mindre energiselskaper som har kjøpt energien på spotmarkedet og videresolgt til forbrukere på lave prisnivåer, går nå konkurs i tur og orden. Senest onsdag kollapset selskapene «Avro Energy» og «Green» med tilsammen 830 000 kunder. Flere står for tur. Myndighetene varsler at det høye prisnivået kan holde seg gjennom hele 2022 og først returnere til normale nivåer i 2023.

Drivhusgassen som plutselig ble nyttig

Spotprisen på naturgass i England ble for noen dager siden så høy at flere kjemiske fabrikker (inkl norske Yara) stanset produksjonen av ammoniakk, hvor CO2 er et biprodukt. Dermed måtte media skrive om de mange vitale bruksområdene for denne gassen. CO2 brukes ved slakt av gris og kylling, i forpakning av frukt og kjøtt i handelen og som tørris ved transport av kjølevarer. For britene vil CO2-mangel føre til tomme butikkhyller relativt raskt, og etter flere krisemøter fikk industrien raskt nødvendig statlig støtte slik at produksjonen kunne gjenoppstartes.

Ler på veien til banken

Mens Norge dekker 24 prosent av EUs behov for naturgass (stort sett til spotpris), så dekker Russland det aller meste av det resterende. Vi i Norge, dvs finansdepartementet kan altså le av EUs og Englands gassbehov må. De brenner nå det de skulle ha lagret til vinterkulda setter inn. Imens øker eksportinntektene fra naturgass. Baksiden av medaljen er selvfølgelig at også i Norge får vi EU-priser på elektrisiteten mens nyttige idioter vil ha mer havvind.

Spillet om strømprisene er nå i gang her hjemme; skal regjeringen gjøre som SV vil, eller som Sp forlanger. Førstnevnte vil ha svinedyr strøm for alle og gi tilskudd bare til noen titusener av de fattigste, mens Sp krever at el-avgiften fjernes eller reduseres. Ingen vil gjøre noe med det egentlige problemet, at Norge med et 100 % gjennomført grønt skifte likevel har lenket seg til et EU med absurde strømpriser. Imens hamstres det ved, og flere utsalg er utsolgt.

Du kan lese mere om regjeringens planer i denne glimrende teksten av Jon Hustad.

I det storpolitiske spillet rundt Nord-stream rørledningen som skal forsyne Tyskland med russisk gass har Russland trukket det lengste strået, og hvis enkelte EU-politikere regner med at Putins Russland vil øke eksporten av naturgass til et EU som fortsetter med sanksjoner rettet mot Russland, da er de utilgivelig naive. Det gjenstår å se hvor mange EU-borgere som må fryse i vinter før EU må kapitulere for Kremlins krav.

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. Glimrende analyse og oppsummering, Geir. Det er også en forsyningskrise i England, har jeg hørt. De mangler sjåfører til å transportere nødvendige varer, som bensin til bensinstasjoner og slikt….! Noen stasjoner (ca. 50 i tallet måtte stenge pgra bensinmangel!). Vi får inderlig håpe at det blir en mild og god vinter for britene, slik at de ikke får ‘The Beast from the East’ innover øya si. Dette er et værfenomen som oppstår når Sibirhøytrykket blir ekstra stort, slik at det dirigerer meget kald luft fra Skagerrak i øst, over Nordsjøen som treffer UK der de minst vil ha det: På østkysten. På veien over Nordsjøen blir den iskalde lufta fuktig og tar med seg snø som slippes når den treffer land. Jeg er egentlig for en gangs skyld enig med: Extinction Rebellion, som sier: ‘Insulate Now’. Kanskje vi kan sende noen båtlaster med Glava fra Stjørdal til UK, slik at de kan forte seg å isolere hustakene sine, slik at noe av varmen de fyrer med ikke går til kråkene….Jeg kan nemlig ikke garantere for at Sibirhøytrykket i år ikke blir ekstra stort. Det lover ikke bra, når det allerede snør godt helt øst og nord i Sibir. Det er heller ikke lenge før verdens største innsjø (i volum) fryser til (Baikal-sjøen). Vi får vente og se hva som skjer i vinter. Tror ikke Met. Inst. kan gi oss noen SESONGVARSEL (tror de har gitt opp dette prosjektet sitt, som konstant ender i feil prognoser).

  • Britene har lenge hatt mangel på lastebilsjåfører, så disse jobbene har vært besatt av arbeidstakere fra ulike EU-land. Disse skal nå ha dratt hjem som en følge av Brexit.

   Allerede på mine første besøk i England rundt 1970 undret jeg meg over hvordan de kunne ha vannrør og avløpsrør på utsiden av husveggene i boligene. Men siden det sjelden er særlig med kuldegrader, og heller mer regn, så går dette bra i de fleste vintrene. Julen 1977 var jeg i Newcastle, da gikk det meste skeis grunnet for mye snø. Satt mye av nyttårsaften og ventet på Heathrow flyplass. Det var snø på rullebanen og britene var helt hjelpeløse. Til slutt utpå kvelden var det en Finair-pilot, som bestemte seg for å fly hjem, snø eller ikke snø spilte ingen rolle for ham. Kom så vidt med der, siden han fløy via Fornebu.

   Men nå varsler solfysikerne gradvis kjøligere klima fram til solminimumet som forventes en gang på 2040-tallet. Så isolering skader ikke, siden det også får ned de etter hvert skyhøye naturgassregningene. Kullfyring er det vel helt slutt på på i boliger, siden kullgruvene er nedlagt. Men med nok snørike vinte derover så tar muligens BoJo også til vettet etter hvert.

 2. Grei artikkel dette Aaslid men ikke bruk ordet vindmøller. Vindturbiner heter de på fagspråket, vindmøller ser turistene på «landsbygda» i Nederland og på postkort og porselens figurer derfra.
  En krise som ikke du nevner er manglende tiltak i EU og i Norge på reduseringen / minimering av forurensningen av våre hav for plast, søppel og ikke minst jordbruks relaterte utslipp av nitrogen og fosfor. Den vanvittige klimapolitikken til EU (lite i øst) og Norge vil ta «alle» pengene som skal til for å redde våre nærmeste havområder.
  Et nærliggende eksempel er Oslofjorden som er «døende» i den forstand at den sterke eutrofiering fører til endringer i havets artssammensetning. De nitrogenkrevende arter får en oppblomstring på bekostning av andre arter. En unormalt sterk algevekst i overflatelaga fører i sin tur til en unormalt høy grad av biologisk nedbryting av dødt materiale i bunnlaga og dertil oksygenmangel og fiskedød. Klimahysteriet tar bort all fokusering på dette også globalt.
  Jeg antar at det vil koste Nord-Europa et stort ukjent antall milliarder hvert år med tiltak både i jordbruket og utilstrekkelige / manglende kloakkrenseanlegg osv. I tillegg kommer utslipp av kloakk fra skipstrafikk også cruisedelene hvor det mangler mange mottaksanlegg.
  Med en klimapolitikken EU og Norge skal implementeres blir det ikke «fem øre» igjen til reelle miljøtiltak. Dette kaller jeg en krise!

  • Mølle eller turbin?

   Derom strides mange. For meg betyr turbin som f.eks. i vannturbin noe som er til nytte for samfunnet Siden jeg ikke kan se en eneste oppside ved vindmøllebyggingen, utover de gigantiske subsidiene til vindbaonene, så forkaster jeg dette alternativet.

   Mølle som i vindmølle betyr for meg teknologi som er ca 1000 år gammel og som ble avlegs med den industrielle revolusjon fra 1750-tellet. Altså fullstendig avlegs, uten noen evne til å produsere pålitelig energi til en fornuftig pris, sammenlignet med alternativene. At de som bygger fandenskapen i dag kaller dette turbin, det lurer ikke meg, men muligens en del andre.

 3. Ja nå er det virkelig krise dere. Her er årets agurknytt…

  VEGANERE PROMPER MER KLIMAGASS ENN KJØTTETERE, skriver NRK.
  Kuer betegnes ofte som klimabomber, fordi de fiser og raper så mye av den svært sterke klimagassen metan når de fordøyer gress. Hva så med planteeterne blant oss? Det viser seg at veganere promper mer klimagass enn kjøttetere. Fis og rap består i stor grad av klimagassene karbondioksid og metan.Bare for å sette det i perspektiv: DINOSAURPROMP BIDRO TIL DET VARME KLIMAET PÅ KLODEN FOR FLERE HUNDRE MILLIONER ÅR SIDEN, antyder en studie. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22575462/

  https://www.nrk.no/norge/prompet-mer-etter-a-ha-gatt-fra-kjott-til-gront-1.15624888

 4. Det er ikke turbiner heller, så skal man være korrekt bør det hete vindkraftverk. Jeg synes vindmølle er like greit som vindturbin.

 5. Vindturbin er en enhet med turbinblader, generator osv. Vindkraftverk er en samlet installasjon normalt med flere vindturbiner. Akkurat slik det er i vannkraftverk hvor vi har en eller flere vannturbiner.

Kommentarer er stengt.