Veddet og spådd om temperatur

Noen av oss holder seg til å observere hva som faktisk har skjedd med global temperatur mens andre analyserer dataene for å se om det er regnet riktig. Resultatet kan vi bl.a se hos Ole Humlum på Climate4you hvor det nå er tre ulike kvaliteter for de foreliggende målinger og modelleringer av global temperatur. I dag ser vi på enkelte som har veddet på den fremtidige temperaturen.

tempmapPrediksjoner og penger
Niels Bohr sa engang at prediksjoner er vanskelige, spesielt når det gjelder fremtiden. Vedder man i tillegg om penger blir det ekstra interessant. Varmt eller kaldt?

Det første av veddemålene vi ser på ble gjort mellom klimaforsker James Annan og GWPFs David Whitehouse. Annan analyserer klimadata og validerer klimatmodeller og la til grunn for sitt veddemål at vi står ovenfor en kraftig underliggende temperaturstigning, dvs han trodde faktisk på IPCC-propagandaen han selv var med på å spre. Siden denne stigningen opphørte før årtusenskiftet og ikke har vist seg senere, så tapte Annan veddemålet.

Omstendighetene rundt dette veddemålet er beskrevet her, og sentralt er selvsagt nøyaktig hva det veddes om og ikke minst hvem sine data som skal brukes til å fastslå graden av oppvarming.
Det er for eksempel velkjent at NASA-Giss har varmere data enn de fleste andre og de foretar også endringer i ettertid av historiske temperaturdata, noe som ikke forenkler veddemålene.

NASA-Giss og jukstert temperatur
NASA-Giss hadde 2010 som varmeste år med en temperaturanomalie på 0.63o C, bare 1/100s grad varmere enn 2005, og svært tett opp til 2007, 2006, 2002, 2001 og 1998. Med en måleusikkerhet på 0.1o C ville selv ikke Nasa påstå at 2010 var et rekordår. Teknisk sett var 2010 noe varmere grunnet en sterk El Nino. Ellers slet  NASA-Giss rundt 2012 med å dokumentere noen merkbar global oppvarming i det foregåene tiåret, og situasjonen er den samme nå vinteren 2015-16, til tross for at man nå kan lene seg på den juksterte metodikken til Karl Et Al som skaper en kunstig varme i dataene som ikke eksisterer i de underliggende observerte temperaturene.

Neste veddemål
Dette er mellom den kjente Australske geologen Ian Plimer og GWPFs Sir Alan Rudge på realistsiden og Chris Hope på alarmistsiden. Chris Hope er av den oppfatning at han vinner hvis ikke 2015 er minst 0.1o C kjølingere enn 2008. Med det første får vi vel vite hvordan det går, men legger man UAH-temperaturen til grunn uten å se på hva partene har lagt til veddemålet med liten, presiserende tekst, så ser Chris Hope ut til å vinne det veddemålet.

Kevin Trenbert underholder igjen
Det er en betydelig underholdningsverdi i at aktivistiske klimaforskere spår i fremtidig utvikling når det gjelder både temperatur og klima, spesielt når det fremkommer merkverdige utspill om at vi nå står foran en ny sterk økning i global temperatur:

The effects of the PDO on global warming can be likened to a staircase, with warming leveling off for periods, typically of more than a decade, and then bursting upward. “It seems to me quite likely that we have taken the next step up to a new level,” said Kevin Trenberth, a scientist with the National Center for Atmospheric Research.

Støtt oss ved å dele: