Vårt statlige klimahelvete

Norske klimapolitikere har aktivt eller med egen passitivitet medvirket lenge til å skape frykt, engstelse og angst i befolkningen, og med sin kunnskapsløshet har de nå skapt en tilstand som tilnærmet er kommet utenfor kontroll. Antidemokratiske krefter i den grønne «rørsla» nøyer seg ikke med demonstrasjoner, men begår hærverk, sabotasje og enkelte tar til orde for terrorisme på statlige NRK, hvor journalistene ikke får lov til å dra inn i studio naturvitere som kan si noe fornuftig om klima. Hvem har ansvaret for tilstandene vi ser nå?

Bakgrunn

Media både i Norge og andre vestlige land har i årtier bombet befolkningen med misjonerende klimajournalistikk, ensrettet pressedekning av klimapolitikken og en stadig mer agressiv påvirkningskampanje i forkant av de årlige klimatoppmøtene. Vedvarende klimapropaganda har med årene skapt frykt og angst blant yngre aldersgrupper, og dette har nå vart så lenge at hjernevaskede barn har kommet seg tilbake i skolene som ferdig utdannede klimaaktivistiske lærere, eller inn i mediene som grønne propagandister. I dag brukes propagandamateriell i undervisningen fra barneskolen og helt opp til universitetsnivå, uten at hverken forlag eller rektorer viser noen tegn til selvkritikk eller anger. Og flertallet på Stortinget sover sin tornerosesøvn.

Klimaindustriens propaganda i høst toppet seg med ordbruk som «på vei til klimahelvete», til tross for at ingen født i dette årtusenet har opplevd signifikant global oppvarming, og til tross for at all oppvarming opp til 2 grader, hvorav ca 1 grad allerede har funnet sted på ca 150 år, utelukkende er en fordel for menneskeheten.

Skremming av barn

Skremming av barn er forbudt i Norge, men politikere og medier gjør det likevel.

Det følger av barneloven § 30 tredje ledd at et barn ikke må bli utsatt for vold eller på annen måte bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen utsettes for skade eller fare. Det er således ikke bare fysisk vold som rammes av loven, men også annen behandling som utsetter barnets fysiske eller psykiske helse for skade eller fare. Ot.prp. nr. 104 (2008-2009) pkt 6.1.

Ensrettede barn med klimaangst og nevroser påført dem av voksne som burde vite bedre, blir selv etter hvert voksne, og hvis de ikke innser at de er blitt lurt, så kan de vurdere terrorisme. Dette skjer i Norge i dag. Antidemokratiske krefter i den grønne «rørsla» begår hærverk, sabotasje og tar åpent til orde for terrorisme.

Nettavisens Podcast avdekket nylig ekstreme ytinger blant aktivistene i «Stopp Oljeletingen» (en utvekst av den ekstreme Extinction Rebellion), og NRK fulgte opp, begge steder uten den minste innrømmelse av at disse medienes egen «journalistikk» har bidratt vesentlig til å skape og forsterke over tid disse ekstremistmiljøene.

NRKs Debatten, med Fredrik Solvang som programleder, så seg nødt til å rykke ut med en brannslokningsaksjon denne uken. Hans redaksjon tillates selvfølgelig ikke av NRKs ledelse å ha en ekte klimadebatt, med bl.a henvisninger til observasjoner i naturen fra naturvitere, så NRK kontaktet de sedvanlige politisk korrekte klimaforskerne som til stadighet vaker i studio med mer eller mindre tvilsomme utsagn om klima. I nærvær av 3 unge håpefulle tydelig preget av egen klimaangst (nevroser får fagfolk vurdere), fikk disse forskerne nå velge ord fra media som måtte kritiseres med tall, fra 1 (løgn) til 10 (sannhet).

Hver av disse kom så med et sterkt og presiserende MEN, for så å klargjøre at det lave tallet ikke indikerte at situasjonen var ikke alvorlig, hvorpå de krisemaksimerte etter alle kunstens regler og samtidig forsnakket seg. Folk flest (i den grad de gadd å se programmet) la mest merke til at forskerne kritiserte medias ordbruk og prøvde å roe ned situasjonen, men rosinen i pølsa var det forskerne utelot fra narrativet mens de forsnakket seg;

  • Hessen med henvisningen til at fotosyntesen var en effektiv CO2-støvsuger, hvor han utelot at denne støvsugeren over ca 500 millioner år har sugd atmosfæren nesten tom for CO2, at plantene lever i hungersnød, samt at klimapolitikken framskynder året fotosyntesen vil opphøre.
  • Hessen om nedgangen i individer i artene han viste til, utelot at dette er en modellert nedgang
  • Samset som utelot at de har nullet effekten av sola i modellene, og at når de snakker om endringer og oppvarming, som er dette modellerte effekter i en fjern framtid, helt ut til år 2100 .
  • Kverndokk som utelot at de som vet mest, som Nobelprisvinner Nordhaus, benekter at det billigste er å handle nå istedet for å vente. Situasjonen er motsatt, det dyreste er å handle nå, lenge før det i det hele tatt kan påvises at det eksisterer et annet klimaproblem enn hensynsløs klimapropaganda.
Norske klimaministre gjennom mer enn ti år har aktivt stimulert eller passivt medvirket til veksten i antidemokratiske grupper som bedriver hærverk og tar til orde for terrorisme. (Fotomontasje fra Stortingets billedarkiv, Solheimfoto fra Wikipedia).

Det blir selvfølgelig ikke helt korrekt å gi fortidens klimaministre hovedansvaret for utviklingen, siden det er nå i 2022 hvor vi tydeligst ser veksten i grønn ekstremisme og har fått de klareste varsler om at enkelte individer ser for seg terrorisme som den eneste eller den beste løsningen på et klimaproblem påført dem selv som barn eller ungdom av voksne som burde vite bedre. Men det er ingen tvil om at de seks som er avbildet her har en vesentlig del av æren for vår nye grønne ekstremisme, siden grunnlaget for ekstremismen ble lagt mens de selv sov godt i sjefsstolen i Klimadepartementet.

Og det er ingen tvil om hvilke etater som har et ansvar for å si ifra til media om at det media skriver om klima ikke har noen kontakt med virkeligheten. Men har disse etatene noen gang tatt ansvar ved å peke på at virkeligheten ikke bekrefter medieomtalen, men motsier den? For eksempel i sine utallige skriv og redegjørelser eller i de mange pressekonferansene? Eller har staben i disse etatene medvirket aktivt eller passivt når mediene har påført ungdom angst og nevroser?

  • Klima- og miljødepartementet
  • Miljødirektoratet

Det er heller ingen tvil om at private medier – i motsetning til NRK – har rett til å villede, manipulere, utelate og skremme befolkningen. Men de samme mediene har ingen rett til å skremme barn, iht barnelovgivningen, men de gjør det likevel. VG har f.eks. i egen formidling av det alarmistiske narrativet alltid nok spalteplass til barn som bretter ut egen klimaangst, mens de nesten aldri har plass til noen som ønsker å formidle at det ikke finnes noen klimakrise, til tross for at selveste Klimapanelet kritiserer medias bruk av ordet.

Figuren ovenfor et et eksempel fra 2021 på grov inkompetanse og/eller bedrageri i Klimaforvaltningen ved Miljødirektoratet. Her viser Miljødirektoratet til en figur fra sammendraget for politiske beslutningstagere, som henter informasjon fra delrapporten de viser til, men figuren eksisterer ikke i denne delrapporten. Har sammendrag blitt til sammenbedrag i Norges klimaforvaltning?

Bedrageri i klimabyråkratiet ?

Figuren ovenfor er ett av mange eksempler, både fra klimaforvaltningen i Norge, og fra Klimapanelets sekretariat, på manipulasjon man normalt ikke finner i land Norge pleier å sammenligne seg med. Figuren ble vurdert brukt av sekretariatet, men etter kraftige protester både internt og fra forskerne bak figuren, besluttet sekretariatet å ikke bruke figuren. Etter at alle involverte var informert om dette, og rett før publisering, har noen likevel tatt figuren i bruk.

Det finnes ikke troverdig forskning basert på observasjoner i naturen som støtter konklusjonen i venstre figurpanel, man vet at det var varmere enn i dag for 1000 år siden, og enda litt varmere for 2000 år siden. Høyre panel er minst like ille, for der er det brukt en kvasivitenskapelig TSI-modell for solinnstråling som ikke har støtte fra astro- eller solfysikere. Høyre panel skjuler også det faktum (ifølge IPCC 2013) at vi i årene 1984-98 hadde en vesentlig kraftigere oppvarming (0,26 C/tiår) enn senere (0.04 C/tiår til 2012), og at usikkerheten i observasjonene i dette årtusenet er større enn restoppvarmingen som dermed ikke er statistisk signifikant. Det er ikke mulig å lese ut av figuren de faktiske forhold, at vi i 2021 når figuren ble publisert, var i det femte året med global nedkjøling.

Det det er tvil om, er om nåværende klimaminister Espen Barth Eide erkjenner alvoret i graden av statlig klimauredelighet ovenfor landets befolkning, og om han besitter viljen og evnen til å bidra til den nødvendige opprydning, både ved klare uttalelser til media, og i en opprydning i klimaforvaltningen hvor anstendighet og redelighet later til å være mangelvare?

Kanskje noen kan stille kritiske spørsmål i Stortingets spørretime? Og kanskje Barth Eide kan ta ansvar ved å svare samme sted uten å vri og vrenge, manipulere og utelate ? Før vi kommer dit, vil vi være i det syvende året med global nedkjøling. (Foto Stortingsarkivet).
Støtt oss ved å dele: