Varsel om ekstreme klimaskremsler

På samme måte som værvarslingen kan varsle været de neste dagene, har det utviklet seg et vitenskapelig globalt nettverk som varsler ekstreme klimaskremsler. Sent mandag 14. mars fikk vi tips om at det dannet seg et skremsel ved NASA-Giss i USA, dette spredte seg raskt til Sverige og til Storbritannia.  Dette lavmålet av klimajournalistikk velter nå inn over Norge med full tyngde i regi av kjente og mer eller mindre kjære aktører. Denne gangen må vi lide over flere dager, da tips tyder på at vi også får en runde med omfattende resirkulering av gode, gamle skremsler

Februar med ekstrem temperaturrekord
Dette er budskapet i ekstremskremslet som sirkulerer nå, ledsaget av et knallrødt temperaturkart. Vi vet av erfaring at slikt stoff er manna fra himmelen for mange medier som av prinsipp aldri faktasjekker politisk korrekte nyheter om klimaet. Du må derfor forvente å se disse skremslene på NRK og alle de andre stedene hvor de lever godt på useriøs journalistikk basert på enkelte politikeres og journalisters behov for å selge en klimakrise som etter 25 år fremdeles ikke kan observeres noen steder i naturen. Men når verden skal reddes spiller selvsagt ikke faktaene noen som helst rolle.

UAH_LT_1979_thru_February_2016_v6-768x443Faktaene er ganske pinlige
Det faktiske forholdet er at vi i desember nådde toppen av en naturlig klimavariasjon som går under navnet El Nino. Store mengder energi er overført til varm luft, fra varmt vann som har lagt seg over kaldt vann i Stillehavet. (Se KN 120)

Sist dette skjedde var vinteren 1997-98 hvor det ble satt ny temperaturrekord, og nå har det skjedd igjen (se figuren). Den nye rekorden er på hele 0,1 grader over nivået for 18 år siden.

Fortsetter det slik ut århundret med slike rekorder hvert 18.år, så kan det bli en halv grad varmere i år 2100 på grunn av dette helt naturlige fenomenet som ikke har det minste med menneskeskapt global oppvarming å gjøre. Kloden vår blir heller ikke varmere fordi temperaturen synker på steder der temperaturer sjelden omtales – nede i havdypet. Dette er virkelig ekstremjournalistikk hvor de store overskriftene tas i bruk.

At hver El Nino som regel er etterfulgt av en kjølende La Nina som sender temperaturen ned igjen på få måneder (se figuren øverst), det er det selvsagt ikke aktuelt å informere leserne om.

Store energimengder forlater vår planet
Store mengder vanndamp tar med seg energien oppover i atmosfæren. Energien forlater nå vår planet. NOAA sender hver måned ut lekre illustrasjoner som viser hvor mye varmere eller kaldere enn normalt det er regionalt på havets overflate. Figuren her er fra den varmeste delen av El Nino i midten av desember, blå farge indikerer nedkjøling mens varme farger er varmere enn normalen for måneden.

anomnight.12.3.2015og denne figuren (under) er fra midten av mars etter tre måneders nedtur, blå farge indikerer nedkjøling mens varme farger er varmere enn normalen for måneden. Som man ser er havet – hvor nesten all energien i klimasystemet befinner seg – blitt betydelig kjøligere på overflaten de siste tre månedene.

anomnight.3.14.2016For ordens skyld, la oss ta en titt på de dypere delene av havet i det relevante området nord for Australia (IPWP – Indo-Pacific Warm Pool), det er der denne energien fraktes. Neste figur (ARGO Global Marine Atlas – kilde Die Kalte Sonne) viser avvik i temperaturen ned til 500 meters dyp for årene 2004 til 2014, hvor rødlig farge er varmere vann i år med La Nina og blålig er kjøligere vann i år med El Nino.

ben6Havet avkrefter at kloden blir varmere!
Havet ned til 500 meters dybde er nå kjøligere enn noen gang siden målinger med ARGO havbøyer startet. Siden våren 2013 har vannet her blitt 1 grad kaldere.

Dette er ikke akkurat et tegn på en varmere planet.

Til sammenligning er den mistenkte men ikke observerte effekten av drivhusgassene på 0,01 grader årlig.

Tusenkronersspørsmålet til klimajournalistene i Norge er derfor, når energien forlater vår planet, blir det da kaldere eller blir det varmere? For de som har vansker med svaret, lukk opp verandadøra når du kommer hjem fra jobb og la den stå åpen utover kvelden til du har tatt poenget.

accumulatedsmbMen – det blir enda verre enn vi trodde
Denne såkalte rekordvarmen gir alle propagandistene en gylden anledning til å resirkulere alle skremslene om ned-smeltning av havisen i Arktis og selvsagt også Grønlands-isen. Men ta en titt på kartene lengre opp en gang til, ser det ikke veldig ut som om havet mellom Grønland og Norge har blitt betydelig kjøligere i forhold til normalen på de siste 3 månedene?
For ordens skyld, her er hva Danmarks meteorologer har observert på Grønland: større enn normal isøkning nå i vinter etter et 2015 med rekordlav nedsmeltning i sommer-sesongen. 2015 var faktisk et så kaldt år på Grønland at det kan ha vært netto tilvekst i isen, og det er slett ikke usannsynlig at 2016 blir enda kaldere på Grønland hvor det hver vinter kommer en halv meter ny is på toppen av den gamle. Så neste gang NRK skremmer deg med smeltende Grønlandsis, så kan du være sikker på at dette bare er skremsler og propaganda – som står veldig fjernt fra den saklige og objektive journalistikk som NRK egentlig er forpliktet til ifølge sin egen formålsparagraf.

CAGW FacepalmSjarlatanene står i kø!
Med alle skremslene på gang, så benytter selvsagt sjarlatan-ene i WWF sjansen til å lure penger av folk, som vist her.

Antallet isbjørner er rekordhøyt, det har vokst fra rundt 5000 i 1960 til et sted mellom 25000 og 30000 i dag. Disse rovdyrene står ikke stille for å bli talt, så her er det usikkerhet. Men isbjørnen er et varmblodig pattedyr som stortrives i et varmere klima. Isbjørnen har tidligere greidd seg helt utmerket i et totalt isfritt Arktis, så WWF opptrer veldig useriøst.
Det er svært tette bånd mellom disse miljøstiftelsene og grønne journalister rundt omkring, her burde økokrim forlengst ha tatt en titt på dette omfattende samrøret som gjør at Norge oversvømmes av grønn propaganda. Selv ikke små barn slipper unna disse skremslene, som vist i Aftenposten i dag! Det eneste du oppnår med å bli isbjørnfadder er at barna og barnabarna blir utsatt for enda flere grønne skremsler.

Klimakrisen kan fremdeles ikke observeres ute i naturen!
Erfarne journalister i NRK, NTB og Aftenposten som i andre sammenhenger ikke går av veien for litt kritisk, gravende journalistikk i ny og ne, de har ingen trening i å skille pseudo-vitenskap fra ekte vitenskap basert på observasjoner i naturen. De kan derfor ikke fortelle deg hvorfor det ikke eksisterer noen klimakrise. Andre vil ikke, fordi de har bestemt seg for at vi har en klimakrise, helt uavhengig av hva som egentlig foregår ute i naturen. Slike pinlige fakta ikke er politisk akseptable i Norge, hvor FNs klimapanel er ansett for å være mer ufeilbarlig enn Paven var i gamle dager.


Matt_Ridley_Climategate_Cartoon-e1449994947724Situasjonen er direkte sammenlignbar med det berømte eventyret fra H.C. Andersen, om keiserens nye klær.

Klimarealistenes rolle er som den lille gutten i eventyret, mens en nesten unison presse holder taket på plass over den nakne klimakeiseren.

Edit: her er flere lenke til ekstreme klimaskremsler:
NRK ved Inger Marie Kolstadbråten, mer tøv her, supplert med intervjuer av fremtredende talsmenn for klimakriseindustrien.
Også Reuters tar den helt ut, med absurde skremsler ledsaget av fotoet av en død ku i Sør-Afrika.

 

Støtt oss ved å dele:

15 kommentarer

 1. Jeg leste dette på Hegnar.no. For andre år på rad er CO2-utslippene fra verdens energisektor uendret, til tross for at den globale økonomien vokser, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Nå er det snart på tide at skremslene begynner å gå andre veien.

  • Om vi ser oss 30 år bakover og tar historikken omkring «menneskeskapt global oppvarming» så kan vi danne oss et bilde om riktigheten av CO2 hypotesen og at CO2 fra menneskers aktivitet er den primære klimapådriver eller ikke.
   Professor David Evans har laget en lett forståelig oversikt over historikken og hva den forteller oss – for de som er interessert :

   https://www.youtube.com/watch?v=plr-hTRQ2_c


   Ref . Aaslid , Argobøyene.

   Sist ble ca. 250 Argobøyer fjernet ut av systemet fordi de viste kald trend.
   Kalibreringsfeil ble det fortalt.

   Som kjent er kalibreringen av Argobøyene en omfattende prosess som kjøres for å kunne
   gi en kalibrering som teoretisk skal kunne brukes ned til 1/1000 grad C – kalibreringsbadets temperatur stabiliseres med noenogtyve dyser og temperaturen styres av en induktiv målebro.
   Under normale forhold er kalibrert måling av 1 milligrad C nærmest en umulighet.

   Ute i felt har man ikke med de 27 dysene, så det vil bli mye «støy» i nedre del osv.
   Poenget er at laboratoriet utfører en meget tidkrevende og omfattende jobb for å få til en slik kalibreringskurve , og tar betalt for det.
   Alle forhold tatt i betraktning betviler jeg at kalibreringen er det svakeste punktet.Man har mye å gå på.
   Det vanlige er å foreta en årlig kalibrering av utstyr i forskning, medisin eller industri – hvordan dette praktiseres med ARGO-bøyene vet jeg ikke.

 2. Jeg leser Klimarealistenes innlegg hver dag. Og ser mye av den humbug som presenteres av klimaskremsler fra det offentlige og flere store aktører. Men alikevel tillater jeg meg å undres over endel fakta: På bilder fra landskapet der jeg bor i Nordland ser jeg at det var mye mindre skog her for bare 30 år siden. Det skyldes delvis mindre beiting i utmarka, men det alene forklarer ikke forskjellene. Jeg har også sett med egne øyne at skoggrensen kryper oppover. For ca 30 år siden bygde vi ei lysløype i marka. Nå er ikke vintrene kalde nok til at lysløypa har livets rett lengere. Hvorfor? Er dette «bare» et utslag av den temperaturstigning som vi ihvertfall hadde frem til ca. 1999? Eller har vi andre faktorer som slår inn? Som pensjonert geolog vet jeg at klimaet svinger uavhenig av oss mennesker gjennom tidene, og jeg vil helst tro på det dere klimarealister forfekter. Men mine spørsmål nevnt over skulle jeg gjerne hatt et fornuftig svar på. På forhånd takk!

  • Takk for kommentar. Mange forskere har påpekt at en beregning av gjennomsnittlig globalt klima har liten eller ingen mening fordi dette utsletter de betydelige regionale klimatiske forskjellene som eksisterer.
   Ja, jeg mener også å ha sett at skogsgrensen i Norge har krøpet noe oppover i høyden de siste 100 årene (i takt med at vi er på vei tilbake til de temperaturer vi hadde i Norge for ca 1000 år siden), men her og nå har jeg ikke tall for dette. Flere rapporter peker på at rikeligere tilgang på CO2 og en moderat økning i temperatur gjør at tilveksten i skogen øker, også ved at den sprer seg til nye arealer høyere opp.Tilveksten skal ifølge NIPCC-rapporten for mange plantearter være betydelig større i rotsystemene enn vi ser over bakken.

   Angående vintre og snø i Norge, så er det igjen variasjoner både i temperatur og ikke minst i nedbør. Noe av variasjonen i nedbør ved kysten later til å henge sammen med det vi før betegnet som Golfstrømmen som har sine kalde og varme faser. Her skulle det være rikelig med data fra Meteorologisk Institutt.

   Ellers har vi bl.a KN18 fra prof. Jan-Erik Solheim som påpeker at det skal bli flere kalde vintre. Hvordan dette vil påvirke fremtidig vinternedbør har jeg ingen formening om, men det ville være forunderlig om vi ikke også i fremtiden vil få både snøfattige og snørike enkeltvintre.
   http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/KN18_Det-blir-flere-kalde-vintre.pdf.

   • Takk for svar. Fint at vi er flere som registrerer forandringer i naturen. Her i vinter kom jeg over et bilde fra bygda som var fra 1965. Det var svært lite skog i utmarka da. Nå gror det igjen, så her i høst tok jeg ned endel til brensel. På de største bjørkestammene kunne jeg telle ca. +30 årringer. Med andre ord har nok tilvekst av skog for en stor del skjedd etter 1970-80. Stemmer ikke det bra med den temperaturstigningen som kan sees frem til ca. år 2000?Hadde tilveksten skyldtes stigning etter den lille istid, ville jeg tro at skogen skulle begynt å gro igjen mye før?

    • Takk for svar. Det kan være interessant å se på SSB’s tall for uttak fra skogen i Norge fra 1940 og fremover. Jeg mener uttakene i årene 1940-45 var ekstremt høye, fordi befolkningen måtte dekke sitt samlede energibehov uten tilgang på olje og raffinerte oljeprodukter.

     Denne databasen inneholder svært mye forskning på effekten av mer CO2 på plantelivet. http://www.co2science.org/data/plant_growth/dry/t/triticuma.php

 3. Mener du, Geir Aaslid, at tall utelukkende fra sept. 2015 – mars 2016 har noe som helst vitenskapelig slagkraft ifht klimaet på grønland? Jeg håper virkelig ikke det. Isåfall er dette skremmende.

  Har du i det hele tatt lest resten av artikkelen du selv viser til fra DMI? De enkle og publikumsvennlige kartene og grafene, samt tallene fra disse målingene fra større tidsperioder viser jo det stikk motsatte, isen smelter. DMI hevder jo selv i artikkelen at ismassen MINKER med 200 gigatonn i året, over de siste 10 år.
  Jeg undres også om du forstår grafene du så fint linker til fra DMI. Disse indikerer slettes ikke at ismassen i grønland vokser. DMI forklarer selv i artikkelen hvorfor. Leser du f.eks litt grundigere, kan du se at utsagnet ditt; «..og det er slett ikke usannsynlig at 2016 blir enda kaldere på Grønland hvor det hver vinter kommer en halv meter ny is på toppen av den gamle» er totalt irrelevant. Jeg er også svært spent på hva du baserer denne «sannsynlige temperaturnedgangen i 2016» på.
  Om ønskelig kan jeg finne frem en rekke kilder som har opnådd tilsvarnede konklusjon som DMI angående dette.

  Over til dine utsagn omkring temperatur;
  Nei, jeg betviler ikke påstanden din ei heller store mengder vitenskapelig data som viser til temperaturene for 2015. Men, sett fra et mer fornuftig tidsperspektiv, som foreksempel en tidsramme på 100-150 år, viser den overveldende majoriteten av innhentet data fra grønlandsområdet en svakt stigende temperatur. DMI viser også til den samme stigende temperaturtrenden. Fjerner man abnormale avvik, både i positiv og negativ retning på gradestokken, er trenden enda mer tydelig: den stiger.

  Angående isbjørner, hvor har du funnet disse tallene? 5000 isbjørn? Det finnes faktisk ikke troverdige, og ikke engang vitenskapelig data som kan bekrefte dette «5000 tallet». I tillegg, er disse ANEKDOTENE (merk: ikke vitenskapelige fakta) basert på svært små deler og spesifikke isbjørnpopulasjoner. Du trekker altså absolutt alle isbjørnpopulasjoner, uavhengig av hvorvidt de er geografisk adskilt eller ei, under samme kam. For ikke å snakke om at de geografisk adskilte populasjonene også opp igjennom årene har levd under svært varierende og forskjellige jaktregler samt menneskelig utbyggning og påvirkning. Men disse tingene er vel kanskje ikke verdt å ta i betraktning?

  Geir Aaslid, hvor er din forståelse av godt, fornuftig og empirisk vitenskapelig arbeid? Forsøker du virkelig å villede leserne dine til å tro at dine ikke-vitenskapelige-baserte utsagn ifth. 7 måneder(!!) med målinger, vil tilsi at «temperaturstigninger, issmelting og isbjørnbestanden på grønland er bare klimahysteri» ?
  Det virker nemlig slik.

  • Takk for kommentar, men her var det mange stråmenn. VI har mange utgaver av Klimanytt med vitenskapelig innhold som bekrefter at det ikke er noen unormal utvikling ved sjøisen i Arktis eller ved Grønlandsisen. Jeg ber deg derfor gå dit for en mer vitenskapelgie fremstilling dersom du tviler på min populærvitenskapelige versjon.
   Ja, det har i noen tidligere år smeltet ca 200 GT is på Grønland. Men ikke i 2015, som jeg helt korrekt skriver. DMI har heller ikke hevdet at det var et istap i 2015 på 200 Gigatonn.

   For 2016 anbefaler jeg (tatt i betraktning at været er kaotisk av natur) å vente med konklusjonen til året er omme, men tatt i betraktning at vannet som kommer inn i Barentshavet siden 2007 har blitt kaldere, så anser jeg sannsynligheten for et kaldere 2016 i Arktis for å være minst like stor som for et varmere Arktis.

   Jeg antar at du ikke er klar over at siste ti års trend i smeltning i Grønlandsisen er så lav som 0,1% av ismassen over denne tiårsperioden? Hvordan kan du få denne minimale issmeltning til å utgjøre noen som helst grunn til å være bekymret???

   Du slår inn åpne dører når du henviser til den underliggende stigende globale temperaturtrend over de siste 100-150 årene. Anslått til helt udramatiske 0,5 grader for det tyvende århundre av Dr. Hansen fra NASA-Giss. En normalisering tilbake til nivået vi hadde for tusen år siden etter Den lille istiden.

   Det er de lange trendene som er interessante, ikke observasjoner fra en enkel måned. De tall og figurer som er vist i dette innslaget er en fortsettelse av tidligere dokumenterte naturlige trender, og bekrefter således at det ikke er noen grunn til å ha tillit til de skremslene man finner i pressen for tiden.
   Du kan lett finne frem til mer enn 2000 flyfotos fra Grønland i de varme 1930-årene som klart viser at dagens ismengder ved kysten av Grønland er sammenlignbar med dagens nivå. Det har altså ikke vært noen nedgang på ca 80 år fordi det i mellomtiden har vært kaldere på Grønland. Denne store øya er til tider i motfase med resten av Arktis.

   Angående isbjørn-populasjonene generelt, så har disse mangedoblet seg siden fredningen av isbjørn ble innført. Dette er ikke omstridt innen vitenskapen og jeg HAR vist til usikkerhet!, Jeg velger å forholde meg til tallene fra IUCN som dokumenteren en drastisk vekst av isbjørn og ikke den synsing du fremfører i din kommentar. IUCN har fakta på de enkelte populasjoner, noe det ikke er relevant å ta opp i en kort oversikt over skremslene.Kan du påvise noen feil i IUCN-tallene?
   https://polarbearscience.files.wordpress.com/2015/11/2015-iucn-red-list-report-marked-22823_ursus_maritimus.pdf .

   • Det jeg finner litt rart er at du begrunner isbjørnens økning i utbredelse med at de er varmblodige og dermed drar nytte av det varmere klimaet. Samtidig som du benekter at det har blitt varmere

 4. Her lærer vi: «…..etter et 2015 med rekordlav nedsmeltning i sommer-sesongen….»

  DMI publiserte inntil nylig kurven for 2015. Den er lett å finne på archive.org.

  Så da kan det være instruktivt å tenke på hvordan den brune 2014-15 kurven ville blitt beskrevet på norsk, slik majoriteten av oss bruker språket.

  Kanskje noe sånt: «Avsmeltingen sommeren 2015 var vesentlig mindre enn i rekordåret 2012. Likevel, på tross av en uvanlig sen start av smeltesesongen, var avsmeltingen klart høyere enn middelverdien for perioden 1990-2013.»

  • Takk for kommentar Raaen. Figuren vi begge bruker viser massebalansen på Grønland eksklusive den modellberegnede kalving.

   For 2012 var massebalansen nær null, før fratrekk for kalving. Dvs det var et tap av is i størrrlsesorden 200 GT, eller 0,1% av ismassen pr tiår. 200 GT høres alarmerende mye ut, og er derfor populært i det meste av pressen. Istapet i prosent er særdeles udramatisk og har derfor en tendens til ikke å bli brukt.

   For 2015 hadde massebalansen over 200 GT tilvekst, før fratrekk av kalving. Dersom tallene kan verifiseres på betryggende vitenskapelig vis, så stod vi ovenfor det første året på et par-tre tiår, med massetilvekst av is på Grønland.

   Jeg står derfor ved min formulering, men kanskje «rekordlav nedsmeltning» var en i overkant konservativ beskrivelse av noe som for året ser ut til å være en tilvekst i ismengden.

   • Jeg vil fastholde at det – i enhver sammenheng – er nyttig å skille mellom begrepene «rekordlav» og «større enn gjennomsnittet».

    Du antyder – uten konkrete henvisninger til forskning – at kalvingen i 2015 har vært så liten at det er netto massetilvekst.

    Det er lett å finne kilder som ikke støtter dette.

    Går man til NOAA’s 2013 rapport finner man at totalt masse tap for rekordsesongen 2012 var estimert til 570 gigatonn.
    Dette er omtrent kalvingen i 2012 – kan man da tro at kalvingen er under 200 gigatonn i 2015?

    På polarportal.dk finner man gravimetrisk estimat av masseendring oppdatert til ut smeltesesongen 2015.
    Man kan vel konkludere med rimelig sikkerhet at man ikke endte opp med netto massevekst i 2015?

    • Du later til å ha gått glipp av informasjonen i oppslagets nederste graf, hvor vertikalkolonnen viser årets akkumulerte ismengde før kalving. For sesongen fra 2014 til 2015 endte denne i overkant av 200 GT i pluss. Gjennomsnittlig kalving er estimert til 234 GT årlig for de siste 10 årene.

     Det er de lange trendene som er interessante, ikke ett enkelt år.

     Dersom du trenger en vitenskapelig referanse for å få illustrert hvor ubetydelig den moderne tids issmeltning på Grønland er, så viser jeg til Dorthe Dahl-Jensen og hennes rapport fra Eemian-perioden (122,000 – 128,000 år siden) hvor sommertemperaturen på det Nord-Vestlige Grønland var 11 F høyere enn i det 20.århundre. 6000 år med denslags rekordtemperaturer greidde ikke å smelte med enn 30% av Grønlandsisen, og dermed ser man lett at vår tids nedsmeltning er helt udramatisk (mindre enn 1% av isen over ett århundre). Det er rett og slett ikke mulig at Grønland kan gi noe vesentlig bidrag til den apokalyptiske havnivåstigning enkelte ønsker seg for å sikre fremtidige bevilgninger.

     • Med midlere kalving på 234 Gt per år, skal den jo bare ha vært knapt 15% under middel i 2015 for å gi netto tilvekst. Det er jo plausibelt. Men det stemmer ikke med gravimetiske målinger.

      Nå er det selvsagt usikkerhet både i disse målingene og målingene av akkumulasjon/smelting. Men disse datasettene er vel det beste man har.

      Da gjenstår det bare en fri ball i dette spillet – 234 Gt midlere kalving, som ikke er dokumentert.

      Og ganske riktig – ved å sjekke kilden finner man midlere netto massetap på 238 Gt i perioden 2002-2015. Det betyr at midlere kalving er atskillig større.

      Det synes dermed klart:

      – Den første påstanden om rekordlav nedsmelting i 2015 støttes ikke av kilder
      – Den alternative påstanden om netto tilvekst i 2015 støttes ikke av kilder

Kommentarer er stengt.